Patenty so značkou «parních»

Způsob nakrucování listu rozměrných lopatek parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 267743

Dátum: 12.02.1990

Autor: Šedivec Jan

MPK: B21K 3/04

Značky: rozměrných, nakrucování, listů, turbin, lopatek, parních, způsob

Text:

...je značnč prostorovč členěna.Uvedené nevýhody způsobu výroby nakrucování rozněrných lopatek odstraňuje způsob nakrucování listu rozněrných lopatek parních turbín, jehož podstata spočívá v ton, že osa nakrucovúní je od těžiště profilu listu lopatky ve vzdálenosti menší než 0,8 šířkyVýkovek lopatky je vložen do spodního dílu nakrucování zápustky, seatóvající ze seguentů nastavených do polohy odpovídající výkovku. Jednotlivé segmenty se po...

Způsob přípravy palivové směsi pro najíždění parních a horkovodních kotlů a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267504

Dátum: 12.02.1990

Autori: Drahoš Ivan, Matoušek František, Matoušková Věra

MPK: F23K 1/00

Značky: palivové, parních, tohoto, zařízení, způsob, způsobu, najíždění, kotlů, směsi, provádění, horkovodních, přípravy

Text:

...například rozšířeným úaokem potrubí, dávkovąoí člen gg, tvořený například dâvkovaoím tumiJ-.otem, x dopravnú u. směšovací člen 2 , ktorý jo opatřen přívodempřídawzého nosného n spalove oího vzduchu a je tvořon například ejektorem.Činnost zařízení podle ynálezu jo v souladu s popsaným příkladem jeho provedení následujícíNąjížzlčný kotol lll je vo výchozím stavu odstnvon, sousední kotol g Jo v provozu,pxwní spojovací potrubí 15 spojudícĺ....

Způsob výroby výkovků rozměrných lopatek parních turbín

Načítavanie...

Číslo patentu: 264397

Dátum: 12.07.1989

Autor: Šedivec Jan

MPK: B21K 3/04

Značky: výkovků, turbin, parních, lopatek, výroby, způsob, rozměrných

Text:

...nízkotlakého stupr ně parní turbíny ze slitiny titanu typu Ti 6 Al 4 V o celkové dál ce výkovku 1243 mm a šířce listu cca 200 mm. Výkovek byl vykován na lisu o lisovacím tlaku 105 MN tím způsobem, že z předkovku rotačního proměnlivého průřezu byl výlisován tvar lopatky v nenakrouceném stavu. Po ostřižení výronku byl list lopatky v členěné nakrucovací zápustce nakroucen a v zápustce pro finální tvar byla provedena kalibrace výkovku.Detailní...

Způsob přípravy palivové směsi pro najíždění parních a horkovodních kotlů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264201

Dátum: 13.06.1989

Autori: Matoušek František, Drahoš Ivan, Matoušková Věra

MPK: F23K 1/00

Značky: způsobu, najíždění, provádění, parních, způsob, kotlů, horkovodních, zařízení, tohoto, palivové, přípravy, směsi

Text:

...je dále objasněn na příkiadu jehoprovedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který znázorňuje blokové schéma zařízení podle vynâlezu.Spalovací komora 1 najížděného kotle 14 je opatřena sběrnýmí potrubímí 2 vzduchu nebo spalín, která jsou prvním spojovacím potrubím 15 pro horký vzduch, popřípadě spaliny, přesprvní uzáver 7 propojena se sběrnými potrubímí 2. spalovací komory 21 sousedního kotle 22,4, který pro další...

Způsob automatického řízení množství odluhu parních kotlů bubnových

Načítavanie...

Číslo patentu: 263785

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vácha Vojtěch, Umlášek Michal

MPK: F22B 37/50

Značky: množství, způsob, automatického, řízení, kotlů, odluhu, bubnových, parních

Text:

...vznikají nadmärnym odluhováním kotlů.Některé nevýhody uvedených způsobů odluhování kotlů odstraní způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že při pžekročení maximální płípustná hodnoty merná elektrické vodivosti kotolní vody je odluhování kotle maximální z důvodu vyćiltění kotolní vody. Pži poklesu pod minimální ekonomickou hodnotu merná elektrická vodivosti kotolní vody je odluhování pžezuáeno. V uvedeném rozmezí hodnot měrná...

Zapojení vodního napájecího traktu parních generátorů jaderné elektrárny typu VVER

Načítavanie...

Číslo patentu: 263762

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matal Oldřich, Sadílek Jiří

MPK: C21D 5/08, F28F 27/00

Značky: jaderné, napájecího, elektrárny, parních, traktu, generátoru, vodního, zapojení

Text:

...parních generátorů bloku jaderné elektrárny typu VVER podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na napájecím potrubí vody každého parního generátoru je zařazena clona přídavné redukce tlaku vody dimenzovaná na jednu hodnotu rozdílu tlaku z rozsahu třetiny až celéhorozdílu tlaku mezi sběrnou komorou a sekundární stranou parního generátoru při nominálním průtoku napájecí vody dosahovaného minimálním počtem současně pracujících...

Zařízení pro adaptaci proporcionálního a integračního kanálu PI regulátoru parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 261489

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nový Ladislav, Toman Jiří

MPK: G05B 13/02

Značky: turbin, kanálu, proporcionálního, adaptaci, parních, zařízení, regulátoru, integračního

Text:

...adaptačního napětí. U adaptace v I kanálu se volí horní mez základní časové konstanty. Pomocí adaptačního napětí tuto konstantu zmenšujeme a tím potlačujeme chybu vzniklou nepřesností nastavení základní časové konstanty a nepřesností a261 489 nestabilitou součástek v daném zařízení. Vliv výstupního offsetu analogpvých násobiček se projevuje méně než u dosud používaného způsobui Při poruše analogové násobićky zůstává regulační odchylw ka...

Způsob čištění teplosměnných ploch chladičů oleje a kondenzátorů parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255581

Dátum: 15.03.1988

Autor: Grof Štěpán

MPK: F28G 9/00

Značky: čištění, chladičů, parních, teplosměnných, ploch, turbin, způsob, oleje, kondenzátorů

Text:

...a výměna čistících tělísek nebo čistících nástrojů. U těchto systémů je nutné čistit síta, která jsou umístěna v potrubí chladící vody. U chladičů oleje se kontinuální čištění neprovádí. jUvedené nevýhody řeší způsob čištění trubkovnic a vstupních komor chladící vody chladičů oleje a kcndenzátorů parních tur~ bin podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že vstupní komora chladící vody se přepojí na zvláštní vypouštěcí...

Elektronické zařízení elektrohydraulické regulace parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244224

Dátum: 15.12.1987

Autori: Adámek Ivo, Formánek Karel, Král Jaroslav

MPK: F01K 7/20, G05B 11/32

Značky: elektrohydraulické, regulace, parních, zařízení, turbin, elektronické

Text:

...Ql výběru minima, spojenému dále s druhým přepínačem 2, se kterým je take spojen člen g odchýlky otáček.Tento druhý přepíneč 2 je pak připojen k centrálnímu regulátoru 1, k němuž jsou také připojeny obvody ll logického řízení parametrů, a který je dále spojen s elektrohýdraulickým převodníkem lg.Elektronické zarízení oloktrohydrnulickó regulace parních turbin je podle toho přikloduprovedení zapojeno tak, že k funkčnrímu vstupu 10 l...

Zařízení k prohřívání dílů parních turbin s regulovaným odběrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242450

Dátum: 01.12.1987

Autor: Krišeukajtis Valentinas Antanovie

MPK: F01D 25/10

Značky: odběrem, prohřívání, dílů, zařízení, turbin, regulovaným, parních

Text:

...ventilů, z elektrohydraulického převodniku 21 přepouštěcioh ventilů, z výběrového členu 31 minima, z funkčniho měniěe 35 a z přepinače 22. Obvod 1 regulace regulač.nioh ventilů zajištuje ve všech provoznioh stavoch správnou po lohu regulačnieh ventilů lg, odpovídající potřebám regulované veličiny. Do nafâzováni jsou regulovanou veličinou otáčky, po nafázováni např. elektriekývýkon nebo jiná veličina. Obvody 3 prohřiváni kovu turbiny zajištují...

Zařízení pro napájení parních kotlů a regeneraci tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253317

Dátum: 12.11.1987

Autor: Král Bohuslav

MPK: F22D 1/00

Značky: regeneraci, zařízení, kotlů, napájení, tepla, parních

Text:

...vysokotlaké ohříváky a celý vysokotlaký regenerační systém na konstrukční tlak, odpovídající zhruba maximálním tlaküm v příslušných parních, neregulovaných odběrech s tlakovou rezervou na zamezení odparu napájecí vody ve vysokotlakých regeneračních ohřívácích, což ve svém důsledku představuje materiálové úspory a zvýšení spolehlivosti zařízení. Ejektorové pžečerpávání kondenzátu přináší rovněž energetické í materiálové úspory a provozní...

Zařízení pro usazování kalů v bubnových parních kotlech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243119

Dátum: 15.10.1987

Autor: Olejník Juraj

MPK: F22B 5/04

Značky: usazování, parních, zařízení, kalů, kotlech, bubnových

Text:

...nárazovém odkalovúní. Množství usazených kam ve vytvořenýoh usasovacích prostor-ach v bubna bude v časové jednotce pravidla podstatne větší po prvním majetí kotle než v pozdějšímp 1070341 OVĚEN V té 5055 bývá také kotol čeitěji odstavován, takže lze čaetěji podle potřeby zaradit otevření bubna e mechanické odstranění kalů usazovacích prostoru hubou.Regulece obsahu roepuštěnych solí v oběhová vodě nepŕetržitým odluhováním eolemi nejzahuitěnější...

Zařízení vnitřní vestavby bubnů parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245169

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hájek Vladislav, Nimec Jaroslav

MPK: F22B 37/22

Značky: zařízení, parních, bubnu, vnitřní, kotlů, vestavby

Text:

...průniku vodní ťrnkoe do eyté páry nobývú takového rozsahu, že energetická zařízení procují se zníženou účinnosti o vznikají značná ekonomickő ztráty u provozovntolů energeticwch zařízení v důsledku nutných odstávek zařízení. Dosud nebyl nalezen způsob, jak zejména u provozovoných bubnů daný otov zlepšit.Nevýhody stúvajícího stavu zcelo vylučuje zařízení vnitřní vestaeby bubnů perníchkotlů podle vynálezu, ktoré obsahuje sběr-nou komoru....

Stříška pro cyklóny, určená k hrubému oddělení dvou látek nebo fází rozdílné hustoty, zvláště v bubnech parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243622

Dátum: 15.05.1987

Autori: Hooejš Slavomír, Ondáš Milan

MPK: F28F 13/06

Značky: parních, určená, hrubému, stříška, fázi, látek, zvláště, bubnech, kotlů, hustoty, oddělení, rozdílné, cyklóny

Text:

...stříšky a kapičky vody se z toho proudu oalučují účinněji na menším poloměru při větším středovém úhlu obou zakřivených ploch stříšky než v odstředivém poli stříšky s jedinou polovinou válcové plochy. současně stříěka podle vynálezu plní i funkci lomené stříěky, tj. obracet proud oddělené páry k hladině.Příklad provedení stříšky podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu,kde obr. 1 značí nárysný řez A-A vrškem cyklônu...

Usměrňovací lopatky pro rozbíhavé proudové paprsky parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 237338

Dátum: 15.04.1987

Autori: Riollet Gilbert, Bessay Raymond

MPK: F01D 9/02

Značky: turbin, lopatky, parních, rozbíhavé, usměrňovači, proudové, paprsky

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava usměrňovacích lopatek pro rozbíhavé proudové paprsky parních turbin obsahuje lopatky (2) ležící mezi základnou (3) a stropem (4), jejichž vnější líc a vnitřní líc jsou tvořeny povrchovými čarami ( l, m, n), které jsou v podstatě přímkové a podle vynálezu svírají se stropem ( 4 ) a se základnou úhel v podstatě 90°+(/2, kde ( je úhel rozbíhavosti proudového paprsku.

Zařízení k řízení přepouštěcích armatur parních turbin v povrchových stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250479

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pokorný František, Bureš Zdeněk

MPK: F01D 17/24

Značky: povrchových, parních, stavech, řízení, armatur, turbin, zařízení, přepouštěcích

Text:

...oleje je připojen k prvnímu vstupu 401 komparátoru 4. K jeho druhému vstupu 402 je připojen výstup 501 členu 5 mezní hodnoty. Výstup 303 logického součtového členu 3 je připojen ke třetímu vstupu 203 logického součinového členu 2 a výstup 403 komparátoru 4 je připojen ke čtvrtému vstupu 204 logického součinoveho členu 2. Výstup 205 tohoto logíckeho součlnového členu 2 je připojen ke druhému vstupu 102 klopného obvodu 1, k jeh-ož prvnímu...

Způsob prohřívání parních turbin s regulovaným odběrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248405

Dátum: 12.02.1987

Autori: Veinfurt František, Bureš Zdeněk, Pokorný František

MPK: F01D 25/10

Značky: odběrem, regulovaným, způsob, prohřívání, parních, turbin

Text:

...prakticky tak, že pro prohřev přísluänőho dílu turbiny byly využity přepouštěoí amatury, které po nafázování slouží k regulaoi tlaku v regulovenén odběru. Při naJíždění na otáčky byly tyto armatury v pevné vezbä se vstupníni regulaöními amaturemi, které zaJištuJí regulaci otáčok.Uvedené nevýhod značč onezuje způsob prohřívúní parníoh turbin s regulovanýn odbčre podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v ton, že se po dosažemí prohřívaoíeh...

Způsob ochrany trub, zvláště parních generátorů jaderných elektráren

Načítavanie...

Číslo patentu: 238659

Dátum: 15.01.1987

Autori: Spousta Jiří, Vrtěl Luboš, Krejčí Stanislav

MPK: G21C 21/00, F28F 19/00

Značky: elektráren, generátoru, trub, parních, zvláště, způsob, ochrany, jaderných

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení podle vynálezu se ochranná atmosféra o složení 96 ( 40 % N2 ( % H2 zavádí do vnitřního povrchu trub, utěsněného vůči vnější atmosféře a vakuovaného do 1,33.10-1 pascalů, s přetlakem. Vynálezu je možno využít jak v jaderné, tak i v klasické energetice a v chemickém průmyslu.

Způsob provozu hořáků, zejména hořáků na prášková paliva parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228311

Dátum: 15.09.1986

Autori: Suchánek Josef, Karták Jan, Figel Miroslav, Uhlíř Ivan

Značky: provozu, hořáku, prášková, způsob, parních, zejména, kotlů, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob provozování hořáků, zejména hořáků na prášková paliva u parních kotlů, které jsou opatřeny pomocnými startovacími, popřípadě stabilizačními hořáky. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se přívod paliva a popřípadě přívod spalovacího vzduchu do startovacího a stabilizačního hořáku ovládá v závislosti na hodnotě fluktuace spalovacího procesu hlavního hořáku, zejména na hodnotě fluktuace zářivého toku jeho plamene a tlaku ve...

Kombinovaná napájecí nádrž parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230776

Dátum: 01.04.1986

Autori: Billian Vladimír, Kaplan Jiří

MPK: F22B 37/14

Značky: kotlů, napájecí, kombinovaná, nádrž, parních

Text:

...potrubí § 51, vjroházející z redukčního ventilu já, ktorý je spojen odbočným potrubím l s parním rozdělovačem 1. Vlastní kombinovaná napájecí nádrž l eestává ze zásobníku 1,3 l, na jehož horní části jpg je umístěno odplynovací hrdlo 31 s odplyňovacím zařízením g. V horní části čela 353 zásobníku m nad hladinou 11 napájecí vody § 6 je vytvořena hrdlo ohřívače 2 , ve kterém je umístěna topná vložka gg. K hrdlu ohřívače 2 Q je připojeno víko...

Zařízení pro směšování napájecí vody a oběhové vody u parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219032

Dátum: 15.06.1985

Autor: Karpíšek Jiří

Značky: směšování, napájecí, parních, oběhové, zařízení, kotlů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro směšování napájecí vody a oběhové vody u parních kotlů, v jejichž bubnech je umístěna vestavba pro oddělení páry a vody z parovodní směsi působením odstředivé síly. Účelem vynálezu je snížit tepelná pnutí ve stěně bubnu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přívody napájecí vody do bubnu jsou zaústěny do sběrných komor, které jsou vstupními kanály připojeny na odstředivé prvky. V každé sběrné komoře při ústí přívodu...

Zařízení k signalizaci vnější netěsnosti sodíkového prostoru článkových parních generátorů a pokusných sodíkových smyček

Načítavanie...

Číslo patentu: 218488

Dátum: 15.03.1985

Autori: Bár Jaromír, Kafka František, Šrůtek Josef, Kopecký Radko

Značky: smyček, parních, článkových, zařízení, sodíkových, signalizaci, prostoru, pokusných, vnější, generátoru, netěsnosti, sodíkového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k signalizaci vnější netěsnosti sodíkového prostoru článkových parních generátorů a pokusných sodíkových smyček umístěných v krabici, zvláště u jaderných elektráren s rychlým sodíkovým reaktorem a u experimentálních zařízení pracujících s kapalným sodíkem. U zařízení podle vynálezu je krabice parogenerátoru nebo pokusné sodíkové smyčky opatřena alespoň jedním průzorem a alespoň jedním čidlem hlídače plamene napojeného...

Způsob optimizace topeniště na uhelný prach u parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223554

Dátum: 01.09.1984

Autori: Boche Gerd, Friedrich Alfred, Thor Gunter, Freiwald Günther, Tittelwitz Günter

Značky: uhelný, optimizace, topeniště, prach, způsob, parních, kotlů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na způsob optimizace topenišť na uhelný prach u parních kotlů, převážně pro zlepšení režimu částečného zatížení a dalšího snížení meze minimálního zatížení, u něhož je možno pracovati bez pomocného topeniště. Vynález musí zajišťovati optimizaci režimu částečného zatížení topenišť na uhelný prach a dosažení jak možno velkého snížení meze minimálního zatížení, u něhož je možno pracovati bez pomocného topeniště, za tím účelem,...

Pojistný orgán tlakových prostorů parních turbin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217037

Dátum: 01.07.1984

Autori: Řezníčková Vlasta, Řezníček Mojmír

Značky: prostoru, pojistný, parních, orgán, turbin, tlakových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pojistný orán tlakových prostorů parních turbin, který v případe použití nevyžaduje odstavení turbiny z po vozu, s možností jeho nastavení a odzkoušení za provozu. Uvedeného účinku se dosahuje pomocí tvarovaného vrstveného pružného členu, uloženého v tělese a spojeného s tlakovým prostorem parní turbiny, pomocí něhož je otevírán ventil expanzního prostoru.