Patenty so značkou «parnej»

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, a systém na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 288140

Dátum: 17.10.2013

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G01P 3/68, G01H 1/00, G05B 23/00...

Značky: parnej, vykonávanie, turbiny, systém, plynovej, spôsobu, spôsob, elektrárnách, lopatiek, jednotlivých, bezkontaktného, turbin, monitorovania, najmä, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob bezkontaktného monitorovania turbín, najmä statických a dynamických parametrov jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach, kde turbína zahŕňa jedno alebo viac lopatkových kolies, upevnených na spoločnom hriadeli. Pri prevádzke turbíny sa bezkontaktne snímajú polohy jednotlivých otáčajúcich sa lopatiek počas ich prechodu v blízkosti aspoň jedného snímača (2, 3, 4), situovaného v statickej časti turbíny zvonka...

Spôsob sušenia vlhkej časticovej látky, kde sušená časticová látka je biely minerál s belosťou Ry 65 % pomocou sušenia v prehriatej priamej parnej sušiarni

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17929

Dátum: 15.04.2011

Autori: Bergset Olav, Gutsche Robert, Cremaschi Alain, Hautcoeur Ludovic

MPK: F26B 11/16, F26B 23/00

Značky: priamej, sušená, vlhkej, parnej, látky, látka, pomocou, biely, minerál, časticová, sušiarní, belosťou, sušenia, spôsob, prehriatej, časticovej

Text:

...pomocou potrubia s dvojitou stenou. Tento sušiaci systém má taktiež obmedzenie v tom, že prietok sušiaceho média alebo nosného plynu ovplyvňuje celkovú funkcionalitu sušiaceho procesu, a tak znemožňuje prevádzku opísaného sušiaceho systému za optimálnej úrovne teploty systému rekuperácie energie bez toho, aby sa značne zväčšila veľkost sušiame oproti bežnej veľkosti. Tento systém taktiežvyžaduje cyklón alebo iný druh separátora, čo je...

Systém na bezkontaktnú diagnostiku turbín, najmä jednotlivých lopatiek parnej alebo plynovej turbíny v elektrárňach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5670

Dátum: 04.03.2011

Autor: Štarman Stanislav

MPK: G01H 1/00, G01M 1/00, G01M 13/00...

Značky: turbin, diagnostiku, parnej, elektrárnách, plynovej, lopatiek, systém, turbiny, jednotlivých, bezkontaktnú, najmä

Text:

...odrazu lúča od lopatky.Jednotlivé snímače l až g sú pripojené k vyhodnocovacej jednotke á, ktorá zahŕňa externý alebo intemý predzosilňovač, najmenej jeden komparátor (viacero komparátorov slúži pre niekoľko rôznych hladín amplitúd signálu), sústavu čítačiek na odmeriavanie časových prechodov lopatiek turbíny a zobrazovaciu a archivačnú jednotku, ktorá zobrazuje, spracováva a archivuje odčítané hodnoty jednotlivých časových intervalov a...

Spôsob kontinuálnej polymerizácie polymerizovateľného monoméru alebo jeho zmesi v parnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 285537

Dátum: 19.02.2007

Autori: Hung Scott Ching- Sheng, Webster Daryl Henry, Lee James, Aubuchon Joseph Michael, Lee Kwok-fu

MPK: B01J 8/24, C08F 10/00, B01J 8/00...

Značky: parnej, polymerizovateľného, polymerizácie, spôsob, fáze, zmesí, kontinuálnej, monomerů

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kontinuálny spôsob na prenos častíc polyméru medzi vysokotlakovými reaktormi na polymerizáciu v parnej fáze, plnenými reaktívnym plynom, za udržiavania nezávisle zvolených pracovných podmienok v každom z nich.

Spôsob parnej sterilizácie beklometazónu na inhalačné podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2161

Dátum: 02.03.2004

Autori: Dell'uomo Marco, Gentile Marco, Dragani Maria Concetta

MPK: A61L 2/04

Značky: beklometazónu, spôsob, parnej, sterilizácie, podávanie, inhalačné

Text:

...na spôsob s vlhkou parou opísanou ONeillom v US 3 962 430, ktorý uvádza, že tento spôsob nie je vhodný na suspenzie jemných častíc glukokortikosteroidov, ktoré sú určené na inhaláciu, pretože voda a ohrievanie a ochladzovanie majú za následok nežiaducezmeny vo veľkosti týchto častíc.0011 Za účelom eliminácie problému so zmenami veľkosti častíc Karlsson používa sterilizáciu suchým teplom, o ktorej je okrem iného známe, že nie vždy je Vhodná...

Ochranný povlak oceľových častí parnej turbíny a spôsob jeho vytvárania

Načítavanie...

Číslo patentu: 281564

Dátum: 08.03.2001

Autori: Tenkula Jaakko, Hellman Bjarne, Majava Jorma

MPK: C23C 4/06, C23C 4/18

Značky: oceľových, spôsob, ochranný, povlak, parnej, částí, vytvárania, turbiny

Zhrnutie / Anotácia:

Ochranný povlak oceľových častí parnej turbíny, najmä skrine, deliacich rovín, potrubí a predhrievačov, vystavených v elektrárni korozívnemu a erozívnemu opotrebeniu spôsobenému horúcou mokrou parou, obsahuje povlakovú vrstvu, vnútri ktorej sú oxidy chrómu a hliníka, ktoré sú obklopené oceľovou základnou hmotou vytvorenou oceľou legovanou chrómom a hliníkom. Povrch povlakovej vrstvy je vybavený filmom oxidov chrómu a hliníka, pričom povlak...

Zariadenie na zdvíhanie hornej časti parnej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 281104

Dátum: 12.03.1999

Autor: Elleder Pavel

MPK: B30B 11/22, B30B 15/32

Značky: částí, parnej, zariadenie, hornej, zdvíhanie, komory

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zariadenie určené na zdvíhanie hornej časti parnej komory (3) vulkanizačného lisu, ktorá je výškovo prestaviteľná proti zvislému vedeniu (9) spojenému s rámom (1) pomocou objímky (4). Výškový pohyb je vyvodený pomocou hydraulického motora (5) usporiadaného medzi rámom (1) a objímkou (4). Z objímky (4) vystupuje konzola (11), na ktorej je pozdĺžne prestaviteľne usporiadaný priečnik (2) spojený aspoň s jednou hornou časťou parnej...

Zariadenie na zdvíhanie hornej časti parnej komory vulkanizačného lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281103

Dátum: 12.03.1999

Autori: Forejt Jiří, Rom Stanislav

MPK: B30B 11/22

Značky: komory, částí, parnej, zdvíhanie, vulkanizačného, zariadenie, hornej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zdvíhanie hornej časti parnej komory (3) vulkanizačného lisu má hornú časť parnej komory (3) vybavenú aspoň z jednej strany najmenej párom kladiek (5a, 5b). Každá z kladiek (5a, 5b) zasahuje do samostatného vedenia (4a, 4b) spojeného s rámom (1). Obidve vedenia (4a, 4b) sú navzájom rovnobežné a v dolnej časti kolmé na deliacu rovinu parnej komory (3). Medzi rámom (1) a hornou časťou parnej komory (3) je lokalizovaný lineárny motor...

Spôsob odstraňovania metoxyaromatických nečistôt z parnej fázy prírodne sa vyskytujúcich zmesí krezolovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280080

Dátum: 07.09.1994

Autori: Brient James, Strunk Marvin

MPK: C07C 37/70, C07C 39/07

Značky: odstraňovania, kyseliny, krezolovej, metoxyaromatických, parnej, zmesí, prírodne, spôsob, nečistot, vyskytujúcich, fázy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu odstraňovania alkoxyaromatických nečistôt, najmä guajakolov z prírodne sa vyskytujúcich zmesí krezolovej kyseliny pyrolýzou parnej fázy.

Spôsob konečnej parnej sterilizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 278424

Dátum: 09.09.1993

Autori: Brown Neil, Liebert Richard, Pistolese John

MPK: A61L 2/06

Značky: konečnej, spôsob, sterilizácie, parnej

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe konečnej sterilizácie vopred naplnených plastových alebo sklenených injekčných striekačiek (10') alebo zásobníkov obsahujúcich tekutinu sa udržiava hlavový priestor v injekčnej striekačke (10') alebo v zásobníku v rozsahu neprekračujúcom 10% objemu a zabezpečí sa voľný dilatačný priestor s objemom najmenej 2% a najmä okolo 10% na piest (50'), ktorý sa tak môže posúvať podľa kolísania tlaku. V prípade plastovej injekčnej striekačky...

Zariadenie na predhrievanie roztokov vstupujúcich do odparky parou použitou v parnej výveve

Načítavanie...

Číslo patentu: 222647

Dátum: 15.03.1986

Autor: Halža Miroslav

Značky: párou, predhrievanie, roztokov, použitou, výveve, parnej, vstupujúcich, odparky, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre využitie tepelnej energie pary odchádzajúcej z parnej, vývevy u odpariek na ďalšie použitie k predhriatiu roztoku určeného pre zahustenie. Zariadenie sa vyznačuje tým, že potrubie výstupu pary a neskondenzovaných plynov z parnej vývevy ústi do predhrievača ohrievajúceho vstupujúci roztok a odvodné potrubie kondenzu z predhrievača je s odbočkou napojenou až do potrubia vývodu neskondenzovaných plynov z predhrievača...