Patenty so značkou «parkovacie»

Spôsob parkovania a parkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5326

Dátum: 07.12.2009

Autor: Holeša Milan

MPK: E04H 6/06

Značky: spôsob, parkovacie, parkovania, zariadenie

Text:

...zaparkované vozidlo 4 bezpečne odstavené. Pri požiadavke na ukončenie parkovania vozidla je postup činnosti parkovacieho zariadenia opačný. Zaparkovanie vozidla riadi riadiaci systém 2.5 parkovacieho zariadenia. Pôvodné parkovacie miesta sú ďalej využívané na parkovanie pri čiastočnom, alebo úplnom státí vozidiel 4.1 a 4.2 na základovej doske 1.Uskutočnenie parkovacieho zariadenia je znázomené na obr. 1 a realizované základovou doskou ls...

Parkovacie zariadenie pre motorové vozidlá a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8611

Dátum: 13.02.2007

Autor: Zangerle Andreas

MPK: E04H 6/22

Značky: prevádzky, parkovacie, motorové, vozidla, spôsob, zariadenie

Text:

...dosadnutí alebo pri následnom zastavení výťahu nie je usporiadané presne vodorovne, a tým ani nie je presne vyrovnané do priamky s vedením parkovaciehoPritom je výhodné, keď sa vedenie otáča okolo osi otáčania na strane parkovacieho miesta tým, že vedenie výťahu uložené na výťahu otočne okolo osi nakláňania prebiehajúcej paralelne s osou otáčania na strane parkovacieho miesta sa pohybom výťahu nahor alebo dole dvíha prípadne znižuje....

Automatický systém na sledovanie a riadenie prístupu na parkovacie miesta

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2027

Dátum: 17.12.2003

Autori: Zuccato Alessandro, Zanotti Gianfranco

MPK: G08G 1/14, G07C 1/00, G07B 15/02...

Značky: riadenie, miesta, přístupu, automatický, sledovanie, systém, parkovacie

Text:

...nároku 7.Integrovaný automatický systém podľa tohto vynálezu je definovaný v nároku 1.Podľa jedného uskutočnenia vynálezu postup riadenia tohto integrovaného automatického systému, ako je definovaný v nároku 7, predpokladá- detekciu prítomnosti vozidla v príslušnom špecifickom parkovacom priestore- identifikáciu uvedeného vozidla na základe identifikačného kódu permanentne uloženého v mobilnom rozpoznávacom prístroji umiestnenom vnútri...

Automatizované parkovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3260

Dátum: 02.07.2002

Autor: Foľtánová Kamila

MPK: E01F 13/08, G07B 15/04

Značky: zariadenie, automatizované, parkovacie

Text:

...Jeho zapojenie zobrazenéna priloženom obrázku pozostáva z inteligentnej registračnej pokladne 1 prepojenej s komunikačným vedením g s výdajným automatom g parkovacích lístkov 1. Automatizované parkovaciezariadenie ďalej pozostáva z vjazdovej závory 6 a z výjazdovej závory 7sinteligentnou registračnou pokladňou 1 taktiež komunikačnýmikde vjazdová aj výjazdová závora Q, z je prepojená vedeniamí g. Komunikačnými vedeniamí g sú prenášané...

Parkovacie zabezpečovacie zariadenie jednostopového dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2153

Dátum: 07.05.1999

Autori: Štreit Igor, Kulašík Peter

MPK: B62H 5/00

Značky: jednostopového, zariadenie, parkovacie, zabezpečovacie, dopravného, prostriedku

Text:

...alarmu.Spôsob otvárania zabezpečovacieho zariadenia je mechanický,zabezpečovaný kĺbovým mechanizmom s kónickým segmentom umožňujú-u cim otváranie a zatváranie dvojice-ramien. Kĺbový mechanizmus je opatrený pružinou pre uľahčenie manipulácie. nParkovacie zabezpečovacie zariadenie je uchytené na nošnú časť predného rámu, v ktorom je upevnený klbový mechanizmus prekrytý krytom.Pevný predný rám je kotvený pomocou kotviacich prostriedkov do...