Patenty so značkou «parkovacia»

Parkovacia zábrana s diaľkovým ovládaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5306

Dátum: 07.12.2009

Autori: Hecko Karol, Jamrich Jozef

MPK: E01F 13/00, E04H 6/00

Značky: ovládáním, parkovacia, diaľkovým, zábrana

Text:

...zadanie do diaľkového ovládača iniciuje jej sklopenie. Po opustení parkovacieho miesta obvody parkovacej zábrany zistia uvoľnenie parkovacieho miesta, následkom čoho sa automaticky vztýči sklopené rameno, čím sa zabráni zaparkovaniu neoprávnenou osobou. Jednoznačné adresy parkovacej zábrany a diaľkového ovládania umožnia kontrolu využívania parkovacieho miesta iba oprávnenými osobami. Vzhľadom na vyššie uvedené, je možné vytvoriť...

Parkovacia garáž

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1697

Dátum: 17.12.2004

Autor: Morasch Ludwig

MPK: E04H 6/00

Značky: parkovacia, garáž

Text:

...je vyvinúť parkovaciu garáž, ktorá bude pre používateľa0004 Vynález poskytuje parkovaciu garáž, majúcu aspoň dve parkovacie zóny vo vnútri parkovacej garáže, pričom každá parkovacia zóna obsahuje množinu parkovacích stanovíšť, priliehajúcicich k stene, ktorej stenový úsek prebieha pozdĺž tejto množiny parkovacích stanovišť, pričom stenový úsek je opatrený farebným vzorom, obsahujúcím aspoň dve kontrastné farby, pričom farebné vzory...

Parkovacia zábrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3127

Dátum: 05.02.2002

Autori: Hornák Igor, Ondrejička Klement

MPK: E01F 13/08

Značky: zábrana, parkovacia

Text:

...ramenom, obr.3, zostavu parkovacej zábrany pre automobily v náryse a obr.4 rez sklápacieho mechanizmu ovládaného elektricky.Príklad uskutočnenia technického riešeniaParkovaciu zábranu pre automobily podľa obr.l až obr.4 tvorí základový rám 1,v ktorom sú otvory pre skrutky g a g, pomocou ktorých sa rám upevňuje na prislušné parkovacie miesto. Rám 1 je spojený prostrednictvom rozoberateľného čapu g a skrutky 14 so sklápacím zariadením 1 tvaru...

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2150

Dátum: 07.05.1999

Autori: Štreit Igor, Kulašík Peter

MPK: B62H 5/00

Značky: kapotáž, parkovacia, prostriedku, dopravného

Text:

...časti.Parkovacía kapotáž dopravného prostriedku je uchytená na nosnú,stredovú časť, ktorá je na pravej strane kotvená v otočnom,uzamykateľnom kĺbe. Uzamykateľný kĺb je súčasťou pevného rámu - stojana,kotveného pomocou kotviacich prostriedkov do pevnej podložky.Výhodou parkovacej kapotáže je jej malá hmotnosť a možnosťuplatnenia v exteriéri bez náročných stavebných úprav.Prehľad obrázkov na výkreseÚžitkový vzor je bližšie výsvetlený...

Parkovacia kapotáž dvojstopového dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2149

Dátum: 07.05.1999

Autori: Štreit Igor, Kulašík Peter

MPK: B60R 25/00

Značky: kapotáž, prostriedku, dopravného, parkovacia, dvojstopového

Text:

...a parkovanie vozidiel. Pri vysunuti a vyklopení kapoty a jej uzamknuti, je osobný automobil chránený pred poškodením a odcudzením.Prehľad obrázkov na výkresennu-uncuuu-uąąą Úžitkový vzor je bližšie vysvetlený pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje na obr. 1 a obr. 2 parkovaciu kapotáž dopravného dvojstopého prostriedku - osobného, resp. úžitkového automobilu v jej otvorenej i uzatvorenej polohe V náryse,pôdoryse, bokoryse a...

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 281310

Dátum: 03.06.1998

Autori: Kulašík Peter, Štreit Igor

MPK: B62J 19/00

Značky: prostriedku, parkovacia, dopravného, kapotáž

Zhrnutie / Anotácia:

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku, predovšetkým bicyklov, pozostávajúca z vyklápacej kapoty (10) spojenej s ľavým pevným rámom (20) vybaveným otočným kĺbom (21) a vodiacou lištou (25) s ovládacím prvkom (27), pričom vyklápacia kapota (10) vybavená ochrannou mriežkou (16), odkladacím prvkom (19) a vetracou mriežkou (12) je vo funkčnej polohe spojená s pravým pevným rámom (30) vybaveného kotvením (31), uzamykacím prvkom (32) a zaisťovacím...

Parkovacia kapotáž dopravného prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1463

Dátum: 07.05.1997

Autori: Štreit Igor, Kulašík Peter

MPK: B62H 5/00

Značky: kapotáž, prostriedku, dopravného, parkovacia

Text:

...Dokonalézabezpečenie bicykla a odložených vecí proti mechanickémupoškodeniu, odcudzeniu i proti neoprávnenej manipulácii je chránené naviac alarmom.Spôsob otvárania-vyklapania kapoty je mechanický, zabezpečovaný je dvojicou plynových ovládacích prvkov, ktoré vymedzujú rozsah vyklopenia a umožňujú pohodlnejšiu manipuláciu. Parkovacia kapotáä je k rovnému, pevnému podkladu kotvená pomocou kotviacich prvkov prechádzajúcich cez ľavý i pravý...

Parkovacia rampa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 788

Dátum: 10.05.1995

Autori: Kohn Jaroslav, Marček Martin

MPK: E06B 11/08

Značky: rampa, parkovacia

Text:

...patentnej vložky, vysoká tuhosť a odolnosť voči neoprávneněmu použitiu, vysoká odolnosť voči poveternostným podmienkam, svojim riešením nevyžaduje zvýšenú fyzickú zdatnosť, manipulácia je maximálne zjednodušená,nedochádza k znećisteniu osoby, ktorá s rampou manipuluje,riešenie umiestnenia zámku a jeho ochrany neumožňuje vylomenie a v zimnou obdobi zmrazenie.Technické riešenie je objasnené pomocou výkresu, na ktorom je znázornená parkovacia...

Parkovacia brzda

Načítavanie...

Číslo patentu: 259556

Dátum: 17.10.1988

Autor: Kováč Štefan

MPK: B60T 7/02

Značky: parkovacia, brzda

Text:

...cez hydraulický elekiromagnetioký ventil, alebo s hydraulickým valcom, ktorý je spojený s brzdovými elementalmi. Takéto zapojenie nevyžaduje vynakrladať väčšiu silu ,pri brzdeni a znižuje aj .nároky na údržbu parkovacej brzdy. alglawprjlovžgnornwvýkrese jevznázornený príklad vyĺiőtcívąeĺiiaĺpaŕkovacějbrzdy podľa vynálezu.Tlakový olej z čerpadla 1 je cez spätný ventil 2 privedený do zásobníka 3, tlakového oleja a odtiaľ cez redukčný ventil...