Patenty so značkou «parkovacej»

Usporiadanie parkovacej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11553

Dátum: 10.01.2008

Autor: Fred Emilsson Fred

MPK: F16D 65/28, B61H 13/20

Značky: parkovacej, usporiadanie, brzdy

Text:

...je odstrániťtieto dva nedostatky, ktorými trpia známe riešenia.brzdy koľajového vozidla podľa úvodnej časti nároku 1.0007 Uvedený úkol bol podľa tohto vynálezu splnenýtym, že horná strana piestu je opatrená prostriedkami, vymedzujúcimi vačkovú krivku vo forme postupne sa0008 Záberovým členom je s výhodou valček, pričomvšak sú možné i iné usporiadania.0009 U výhodného uskutočnenia, kde hriadeľ parkovacej brzdy, ako bolo povedané, je usporiadaný...

Ovládacie zariadenie parkovacej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10165

Dátum: 11.10.2002

Autor: Bejot Philippe

MPK: B60T 11/04

Značky: ovládacie, zariadenie, parkovacej, brzdy

Text:

...je znázornená v pokojovej polohe- obr. 4 znázorňuje graf závislosti pohybu blízkej vetvy lanka od napäťovej sílyNa obr. l je znázornený systém parkovacej brzdy pre vozidlo, najmä automobil, podľavynálezu všeobecne označený vzťahovou značkou 10.Tento systém 10 obsahuje aspoň jednu kotúčovú brzdu 12, napríklad dve kotúčovébrzdy 12, ako je to zobrazené na obr. 1.Každá brzda 12 obsahuje pohyblivú časť tvorenú kotúčom 14, poháňaným jedným kolesom...

Ovládací mechanizmus parkovacej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269538

Dátum: 11.04.1990

Autori: Urbánek Henrich, Vrabec Ján

MPK: B60T 11/04

Značky: ovládací, parkovacej, mechanizmus, brzdy

Text:

...dolného čnpu zvlalého tiahla pod rovinu preloženú oaou deliču momentu sily kolmo na zvlslé tiahlo, lebo počas pracovného zdvihu dochádza k vzdlaĺovaniu zvislćho tlahln od oni deličo momentu. Ďalej sa pákový prevod zvâčuje umiestnením ok výstupných pák de~ liča momentu sily pred rovinu preloženú oaou deličn momentu sily kolmo na vodorovné tlahla, počas pracovného zdvihu dochádza k priblilovuniu vodorovných tiohel k osi deliča momentu...

Zapojenie hydraulického systému automatickej parkovacej a havarijnej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225475

Dátum: 15.04.1985

Autori: Chudý Ján, Kleinedler Peter, Mišík Anton, Ilavský Ľuboš

Značky: brzdy, automatickej, parkovacej, hydraulického, systému, zapojenie, havarijnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie hydraulického systému automatickej havarijnej a parkovacej brzdy vytvorené minimálne z jedného hydrogenerátora prepojeného vysokotlakovými vedeniami minimálne s jedným hydromotórom, s ktorým je paralelne spojený ventilový blok pozostávajúci z rozvádzača prepojeného prvým nízkotlakovým vedením s poistným ventilom, vyznačujúce sa tým, že na prvé nízkotlakové vedenie /7/ je cez škrtiaci člen /9/ a drahé nízkot1akové vedenie /8/ napojený...