Patenty so značkou «parkinsonovej»

Použitie indolových derivátov ako NURR-1 aktivátorov na liečenie parkinsonovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11487

Dátum: 09.07.2009

Autori: Van Dongen Maria Johanna Petronella, Van Vliet Bernard Johannes, Poupardin-olivier Olivia, Den Hartog Jacobus Antonius Joseph, Boubia Benaissa, Tallandier Mireille, Mccreary Andrew

MPK: A61K 31/405, A61P 25/28, A61P 25/16...

Značky: indolových, použitie, derivátov, parkinsonovej, aktivátorov, liečenie, nurr-1, choroby

Text:

...tak pozitívne upravuje potenciál aktivácie transkripcie NURR-1.0011 Identifikácia zlúčenín schopných vyvolať aktivitu komplexov NURR 1/RXRa a NURR-1/RXRV by preto mala umožniť, aby boli dosiahnuté nové cesty na liečenie Parkinsonovej choroby.0012 Dokument WO 2003/01578 O opisuje heterocyklické zlúčeniny na liečenie Parkinsonovej choroby.0013 Ďalej dokumenty W 02004/072050, FR 2 903 105, FR 2 903 106 a FR 2 903 107 opisujú zlúčeniny, ktoré...

Katecholamínový derivát vhodný na liečenie parkinsonovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20170

Dátum: 28.08.2008

Autori: Mork Niels, Püschl Ask, Larsen Jennifer, Jorgensen Morten, Bang-andersen Benny

MPK: C07D 491/04, A61K 31/4741, A61P 25/00...

Značky: liečenie, parkinsonovej, vhodný, derivát, katecholamínový, choroby

Text:

...na zvieratách preukázali, že transdermálne podávanie alebo podávanie prostredníctvom implantátov by mohlo poskytnúť možné formy podávania. Avšak ked bolo podávanie Apomorfínu zimplantátov študované u opíc F. Bibbiani, L.C. Constantini, R. Patel, T.N. Chase Experimental Neurology 2005,192, 73, bolo zistené, že vo väčšine prípadov museli byť zvieratá Iiečené s imunodepresantom Dexametazónom kvôli prevencii lokálneho podráždenia a...

Kombinácia riluzolu a činidla L-DOPA na liečenie Parkinsonovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285531

Dátum: 15.02.2007

Autori: Obinu Marie-carmen, Blanchard-bregeon Véronique, Moussaoui Saliha, Reibaud Michel, Imperato Assunta

MPK: A61K 31/425, A61K 31/135, A61K 31/185...

Značky: kombinácia, riluzolu, parkinsonovej, činidla, l-dopa, liečenie, choroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kombinácia levodopy (L-DOPA) a riluzolu, ktorá je vhodná na použitie pri liečení Parkinsonovej choroby. Táto kombinácia môže prípadne obsahovať inhibítor dekarboxylázy, ako napríklad benserazid alebo karbidopu. Opísané je tiež použitie riluzolu na prípravu liečiva na ošetrenie dyskinéz indukovaných levodopou.

Liečba príznakov parkinsonovej choroby pomoocu neimidazolových alkylamínových ligandov v histamínových H3-receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14650

Dátum: 30.03.2006

Autori: Schwartz Jean-charles, Lecomte Jeanne-marie

MPK: A61P 25/16, A61K 31/4453, A61P 25/28...

Značky: h3-receptorov, alkylamínových, neimidazolových, ligandov, pomoocu, histamínových, liečba, choroby, parkinsonovej, príznakov

Text:

...zlúčenín, či už sa tieto tautoméry vyskytujú v izolovanej forme, alebo vo forme zmesí.0024 Nižši alkyl alebo cykloalkyl má označovat Iineárnu alebo rozvetvenú alkylovú skupinu obsahujúcu 1 až 6 atómov uhlíka. alebo nasytený karbocyklus obsahujúci 3 až 6 atómov uhlíka.0025 Typickými prlkladmi nižšieho aIkyIu sú skupiny metyl, etyl, propyl, izopropyl a butyl.0026 Skupiny alkyl. alkén, alkln, keto. aldehyd, cykloalkyl, S-alkyl, O-alkyl,...

Liečba Parkinsonovej choroby a príbuzných porúch použitím buniek získaných po pôrode

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15544

Dátum: 22.12.2005

Autori: Hong Klaudyne, Romanko Michael, Kramer Brian, Mistry Sanjay, Messina Darin

MPK: A61P 25/16, A61K 35/50, A61K 35/44...

Značky: poruch, liečba, parkinsonovej, získaných, příbuzných, buniek, použitím, pôrode, choroby

Text:

...počet kmeňových buniek. Embryonálne alebo fetálne tkanivo je jedným zdrojom kmeňových buniek. Embryonálne kmeňové a progenitorové bunky sa izolovali z radu cicavčích druhov zahrňujúcich človeka.Niekoľko takýchto bunkových typov je schopných samoobnovy a expanzie,rovnako ako diferenciácie do všetkých neurologických kmeňových linií(2001) New Engl J. Med. 344(10)-719 Burnstein, R.M. a kol. (2003) Int. J. Biochem. Cell BioI. 36702-713 Zhang,...

Substituované 2-amínotetralíny na prevenciu Parkinsonovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3442

Dátum: 23.12.2004

Autori: Scheller Dieter, Dressen Frank

MPK: A61P 25/00, A61K 31/381

Značky: parkinsonovej, 2-aminotetralíny, substituované, prevenciu, choroby

Text:

...neurónov než v čase prejavenia sa viacerých motorických hlavných symptómov Parkinsonovej choroby, a tým ochrániť kvantitatívne väčší počet neurónov. Dávka účinného neuroprotektíva v skorších štádiách umožní, že bude možné výrazne spomaliť postup ochorenia. Čím skôr sa nasadí terapia, tým väčšie sú Šance dosiahnutia dlhodobého zabránenia začiatku symptómov,ktoré obmedzujú kvalitu života.0007 Vzniká teda potreba liečiv, ktoré ovplyvňujú...

Transdermálne podávané liekové prípravky na liečenie Parkinsonovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6741

Dátum: 14.08.2004

Autori: Horstmann Michael, Theobald Frank

MPK: A61K 31/428, A61K 31/13, A61K 31/381...

Značky: liekové, liečenie, transdermálne, choroby, podávané, přípravky, parkinsonovej

Text:

...látok. Napriek tomu ani takto nie je možné zabrániť tomu, aby okamžité koncentrácie jednotlivých účinných látok nevykazovali veľké výkyvy, zvlášť vo vzájomnom pomere. K tomu pristupuje, že presné dodržovanie dávkovacích intervalov pacientrni alebo ošetrujúcimpersonálom nie je vždy zaručené. V dôsledku nedodržiavania schémy podávania liekov sa zatýchto okolností značne zmenšujú priaznivé účinky kombinovanej terapie. Ďalšou nevýhodou...

Spôsob liečenia Parkinsonovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6102

Dátum: 08.04.2004

Autori: Ruggero Fariello, Benatti Luca, Cattaneo Carlo, Salvati Patricia

MPK: A61K 31/16, A61P 25/00

Značky: choroby, parkinsonovej, liečenia, spôsob

Text:

...terapia obsahuje sañnamid, amantidin, jedno alebo viac liečiv z levodopa/Půls, ako sú levodopa plus karbidopa (SlNEMET®), levodopa plus karbidopa sriadeným uvoľňovaním (SINEMET-CR®), levodopa plus benzerazid (MADOPAR®), a levodopa plus benzerazid s riadeným uvoľňovaním (MADOPAR-HBS), jeden alebo viac zo skupiny entakapon a tolkapón, ajeden alebo viac zo skupiny bromokriptín, kabergolin, lizurid, pergolid, ropinirol, apomorñn,...

Spôsob liečby Parkinsonovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15918

Dátum: 08.04.2004

Autori: Benatti Luca, Salvati Patricia, Cattaneo Carlo, Ruggero Fariello

MPK: A61K 31/16, A61P 25/16

Značky: choroby, parkinsonovej, liečby, spôsob

Text:

...každé terapeutické činidlo je podávané v odlišnom čase, ako aj podávanie týchto terapeutických činidiel alebo najmenej dvoch z týchto terapeutických činidieí v podstate súbežným spôsobom. V podstate súbežne podávanie sa môže uskutočniť napríklad podávaním subjektu jednej kapsuly obsahujúcej všetky terapeutické činidlá vo ñxnom pomere alebo podávaním viacerých samostatných tabliet každého terapeutickeho činidla. Postupne alebo v podstate...

Iónoforézny prenos rotigotínu na liečbu Parkinsonovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1422

Dátum: 21.11.2003

Autori: Li Gai, Nugroho Akhmad, Wolff Hans Michael, Bouwstra Johanna Aaltje

MPK: A61K 31/381, A61P 25/00, A61K 47/00...

Značky: choroby, liečbu, iónoforézny, parkinsonovej, prenos, rotigotínu

Text:

...premieňa na dopamín. Ldopa zmierňuje symptómy Parkinsonovej choroby, môže predsa len spôsobovať závažné vedľajšie účinky. Po prvých dvoch alebo troch rokoch liečenia dochádza naviac pri tomto liečive kstrate účinnosti. Po piatich až šiestich rokoch dochádza kzlepšovaniu zdravotného stavu iba pri 25 až 50 takto liečených pacientov.0007 Hlavnou nevýhodou v súčasnosti užívaných terapeutických postupov na liečbu Parkinsonovej choroby je...

Ióntoforézny prenos rotigotínu pre liečbu Parkinsonovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 170

Dátum: 02.12.2002

Autori: Li Gai Ling, Nugroho Akhmad Kharis, Wolff Hans Michael, Bouwstra Johanna Aaltje

MPK: A61K 47/00, A61P 25/16, A61K 31/381...

Značky: ióntoforézny, rotigotínu, liečbu, choroby, prenos, parkinsonovej

Text:

...striatálneho dopamínu klesá na 20 oproti hladinám získaným pri kontrolnej skupine rovnakej vekovej kategórie pred tým, ako sa objavia príznakyK liečbe Parkinsonovej choroby sa okrem iného používa Ldopa (levodopa), ktorá je pre liečbu stále najoptimálnejšia. Levodopa prechádza z krvi do mozgovomiechového moku akoprekurzor dopamínu a potom sa v mozgu premieňa na dopamin. Ldopa zmierňuje symptómy Parkinsonovej choroby, môže predsa len...

PDGF-BB na liečenie Parkinsonovej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13046

Dátum: 19.09.2002

Autori: Kuhn Georg, Delfani Kioumars, Janson Ann Marie, Schanzer Anne, Plate Karlheinz, Zhao Ming, Wachs Frank-peter

MPK: A61P 25/16, A61K 38/18

Značky: parkinsonovej, liečenie, pdgf-bb, choroby

Text:

...2 týždňov. Najvyššia dávka sa môže tiež prerušovane opakovať. Výhodné dávky sa už opisali, ale zahrnovali by aj nasledovné PDGF (štúdia MPTP) 2,4 mikrogramov/kg/deň (myš) po dobu 3 dni, 3.0024 Okrem toho je veľmi pravdepodobne, že intraparenchymálna dávka na dosiahnutie účinku je menšia ako intracerebroventrikulárna dávka, pretože tento druh dávkovanie má podstatne vyššiu vymývaciu rýchlosť.0025 PDGF, VEGF alebo ich kombinácia sa môže podávať...

Kompozícia na liečenie Parkinsonovej choroby obsahujúca antagonistu receptora CB1 a produkt, ktorý aktivuje dopaminenergickú neurotransmisiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 949

Dátum: 28.08.2002

Autori: Henin Yvette, Piot-grosjean Odile, Boccio Daniel, Benavides Jésus

MPK: A61K 45/00, A61K 31/4353, A61K 31/397...

Značky: produkt, aktivuje, receptora, parkinsonovej, dopaminenergickú, obsahujúca, choroby, ktorý, kompozícia, liečenie, antagonistu, neurotransmisiu

Text:

...ktoré je prekurzorom dopamínu, je možné uviest ako dopaminergické agonisty nasledujúce produkty bromocriptine (Novartis), cabergoline (Pharmacia Corp ), adrogo lide (Abbot Laboratoires), BAM-1110 (Maruko Seiyaku Co Ltd), Duodopa (Neopharma), L-dopa, dopadose (Neopharma), CHFl 5 l 2Predmetom vynálezu je teda kombinácia jedného alebo niekoľkých antagonistov receptora CBI, zvolených z množiny zahŕňajúcej N-1-bis-(4-chlórfenyl)mety 1...

Náplasťová štruktúra na použitie na liečbu Parkinsonovej choroby, Alzheimerovej choroby a depresií

Načítavanie...

Číslo patentu: 281346

Dátum: 12.02.2001

Autor: Buyske Donald

MPK: A61K 31/135

Značky: liečbu, náplasťová, depresií, parkinsonovej, alzheimerovej, struktura, použitie, choroby

Zhrnutie / Anotácia:

Náplasťová štruktúra pozostáva z farmaceuticky prijateľného základu, ktorý má nepriepustnú hornú vrstvu odvrátenú od kože a poréznu spodnú vrstvu priľahlú ku koži. Náplasťová štruktúra obsahuje 5 až 50 miligramov L-deprenylu alebo soli tejto látky, pričom porézna spodná vrstva je prekrytá nepriepustnou ochrannou membránou na zabránenie predčasnému uvoľňovaniu účinnej zložky. Opisuje sa tiež použitie farmaceutickej kompozície obsahujúcej...

Použitie karbamazepínu a oxkarbazepínu na prípravu liečiv na liečenie Parkinsonovej choroby a Parkinsonových syndrómov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279645

Dátum: 11.01.1999

Autori: Dubedat Pierre, Bordier Françoise, Miquet Jean-marie, Stutzmann Jean-marie, Doble Adam, Louvel Erik, Meunier Mireille, Boireau Alain

MPK: A61K 31/55

Značky: karbamazepínu, oxkarbazepínu, parkinsonových, liečenie, liečiv, parkinsonovej, choroby, přípravu, použitie, syndrómov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané použitie protikŕčového činidla zvoleného z množiny zahŕňajúcej karbamazepín a oxkarbazepín alebo farmaceuticky prijateľných solí týchto zlúčenín pri výrobe liečiv určených na liečenie Parkinsonovej choroby alebo Parkinsonových syndrómov.

Použitie riluzolu na prípravu liečiva na liečenie Parkinsonovej choroby a Parkinsonových syndrómov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279758

Dátum: 08.11.1995

Autori: Dubedat Pierre, Boireau Alain, Stutzmann Jean-marie, Miquet Jean-marie, Louvel Erik, Meunier Mireille, Doble Adam

MPK: A61K 31/425

Značky: choroby, liečenie, liečivá, parkinsonovej, syndrómov, přípravu, parkinsonových, použitie, riluzolu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie riluzolu alebo farmaceuticky prijateľných solí tejto zlúčeniny na prípravu liečiv určených na liečenie Parkinsonovej choroby alebo Parkinsonových syndrómov.