Patenty so značkou «parenterálně»

Parenterálne podávanie tapentadolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20948

Dátum: 02.03.2012

Autori: Reinhold Ulrich, Wulsten Eva, Feil Ulrich, Inghelbrecht Sabine Karine Katrien, Schiene Klaus, Schiller Marc, Christoph Thomas, Bloms-funke Petra, Embrechts Roger Carolus Augusta

MPK: A61K 47/12, A61K 31/137, A61K 45/06...

Značky: podávanie, parenterálně, tapentadolu

Text:

...niekoľkými dávkovými jednotkami.0009 Ked je požadovaný konzervant, jeho výber je založený na niekoľkých kritériách, najmä mieste použitia, či je vnútorné, vonkajšie alebo očné (ďalšie podrobnosti je možné nájsť napríklad vdokumente Remington, The Science and0010 Mnoho kvapalných a polotuhých prípravkov, najmä prípravky s niekoľkými dávkovými jednotkami, obsahuje parabény ako konzervanty, napr. metylparabén0011 Kvôli množstvu excipientov a...

Farmaceutický prípravok na parenterálne podávanie so stabilizovaným pH a ampula s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287641

Dátum: 07.04.2011

Autori: Fox Lloys, Martini Alessandro, Colombo Giuseppe

MPK: A61K 9/10, A61K 47/18

Značky: parenterálně, ampula, podávanie, prípravok, stabilizovaným, farmaceutický, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutický vodný suspenzovaný prípravok na parenterálne podávanie, ktorý má pH v rozsahu 3,0 až 8,0 a obsahuje (i) biologicky aktívnu steroidnú zlúčeninu vybranú z exemestánu, acetátu medroxyprogesterónu, cypionátu estradiolu a zmesi acetátu medroxyprogesterónu a cypionátu estradiolu, (ii) L-metionín v koncentrácii od 0,005 % hmotn./obj. do 5 % hmotn./obj. a (iii) pufer. Tiež je opísaná ampula s jeho obsahom s horným priestorom prekrytým...

Sterilná vodná kompozícia na parenterálne podanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287511

Dátum: 22.11.2010

Autori: Jones Christopher Buchan, Platt John Henry

MPK: A61K 47/00, A61K 9/00

Značky: sterilná, kompozícia, podanie, vodná, parenterálně

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa sterilná vodná kompozícia na parenterálne podanie, ktorá obsahuje emulziu typu olej vo vode, v ktorej je s vodou nemiešateľné rozpúšťadlo emulgované s vodou a ktorá je stabilizovaná povrchovo aktívnou látkou, a kompozícia ďalej obsahuje edetát disodný v molárnej koncentrácii v rozsahu 3 x 10-5 až 9 x 10-4 vztiahnuté na voľnú kyselinu etyléndiaminotetraoctovú (EDTA). Opisuje sa tiež sterilná farmaceutická kompozícia na parenterálne...

Farmaceutická kompozícia na parenterálne podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287115

Dátum: 23.11.2009

Autori: Breul Thierry, Bourriague-seve Frédérique

MPK: A61K 47/12, A61K 47/20, A61K 31/343...

Značky: podávanie, farmaceutická, kompozícia, parenterálně

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia na parenterálne podávanie obsahuje dronedaron alebo jednu z jeho farmaceuticky prijateľných solí ako aktívnu zložku
fyziologicky prijateľný roztok pufra schopný udržiavať hodnotu pH kompozície medzi 3 a 5 a fyziologicky prijateľný vo vode rozpustný derivát beta-cyklodextrínu.

Sterilná farmaceutická kompozícia na parenterálne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286375

Dátum: 28.07.2008

Autori: Jones Christopher Buchan, Platt John Henry

MPK: A61K 9/107, A61K 31/045, A61K 47/16...

Značky: parenterálně, použitie, kompozícia, farmaceutická, sterilná

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa sterilná farmaceutická kompozícia na parenterálne použitie, ktorá zahŕňa emulziu typu olej vo vode, kde propofol, rozpustený v rozpúšťadle nemiešajúcom sa s vodou, je emulgovaný vodou a stabilizovaný pomocou povrchovo aktívnej látky, a ktorá ďalej zahŕňa edetát disodný v množstve postačujúcom na zabránenie výraznému rastu mikroorganizmov aspoň počas 24 hodín po náhodnej, zvonku pochádzajúcej kontaminácii. Ďalej sa opisuje spôsob...

Primárne balenie obsahujúce vodný roztok na parenterálne podávanie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285474

Dátum: 15.01.2007

Autori: Sundgren Mats, Lundgren Anna

MPK: A61J 1/14, A61J 1/05, A61J 1/00...

Značky: spôsob, výroby, vodný, parenterálně, roztok, podávanie, balenie, primárne, obsahujúce

Zhrnutie / Anotácia:

Primárne balenie obsahuje inhibítory trombínu s nízkou molekulovou hmotnosťou na báze peptidu, pričom balenie sa utesní použitím gumovej zátky alebo plunžera obsahujúcich brómbutylový kaučuk. Opísaný je tiež spôsob jeho výroby.

Súprava na parenterálne podávanie liekov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18425

Dátum: 29.09.2006

Autori: Magri' Paolo, Villani Flavio

MPK: A61K 47/44, A61K 31/436, A61K 47/10...

Značky: súprava, parenterálně, podávanie, liekov

Text:

...za pripravu infúzneho vaku, tieto inštrukcie nie sú jasne pochopené a liekovka obsahujúca aktívnu zložku V lipofilnom rozpúšťadle je mimovoľne podaná V konvenčnom PVC vaku, s jasnými nebezpečnými dôsledkami pre pacienta dostávajúceho infúziu a s dôsledkom vážnych obvinení proti0008 Predložený vynález mieri k prekonaniu týchto nevýhod poskytnutím súpravy na podávanie liekov formulovaných V lipofilných rozpúšťadlách parenterálnou, výhodne...

Flexibilný priehľadný kontajner na uskladnenie na kyslík citlivých, parenterálne aplikovateľných činidiel a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284443

Dátum: 16.03.2005

Autori: Gustafsson Bo, Skolling Otto, Berglund Kjell, Brooling Cathrine, Lundmark Stefan

MPK: A61J 1/00, B65D 81/32

Značky: činidiel, parenterálně, aplikovatelných, spôsob, výroby, flexibilný, citlivých, priehľadný, kyslík, uskladnenie, kontajner

Zhrnutie / Anotácia:

Flexibilný, priehľadný kontajner na uskladnenie na kyslík citlivých, parenterálne aplikovateľných činidiel pozostáva z vnútorného, primárneho kontajnera (30) uzatvoreného vo vonkajšom obale (10) neprepúšťajúcom kyslík s absorbérom kyslíka (20), pričom vnútorný primárny kontajner (30) je vyrobený z flexibilného, polymérneho materiálu obsahujúceho polypropylén kompatibilný s lipofilnými činidlami, schopného vytvoriť tak trvalé, ako aj odnímateľné...

Farmaceutický prípravok na parenterálne podanie vinflunínu, postup jeho prípravy a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5596

Dátum: 17.12.2004

Autori: Bougaret Joel, Ibarra Marie-dominique, Leverd Elie

MPK: A61K 9/08, A61K 47/12, A61K 31/4353...

Značky: použitie, farmaceutický, postup, podanie, vinflunínu, parenterálně, prípravok, přípravy

Text:

...4,0 až 5,0.0012 V týchto podmienkach, vzhľadom na udržané špecifikácie(obsah alkaloidov zahrnutý medzi 90 a 110 teoretického obsahu), roztok zostáva stabilný 30 mesiacov pri teplote 2 až 8 °C.0013 Kanadský patent 2,001,643 týkajúci sa injektovateľného roztoku vinkristínu kladie tiež dôraz na nutnosť aplikácie tlmivého roztoku kyselina octová / acetát sodný na udržanie pH roztoku medzi hodnotami 3,5 a 5,5, presnejšie medzi 4,0 a 4,5....

Parenterálne prostriedky obsahujúce hydroxyester rapamycínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3377

Dátum: 25.07.2003

Autori: Rubino Joseph, Harrison Maureen, Siskavich Victoria, Gandhi Pooja

MPK: A61K 47/12, A61K 47/10, A61K 31/4353...

Značky: rapamycínu, prostriedky, parenterálně, obsahujúce, hydroxyester

Text:

...600, polyetylénglykol 1000, alebo ich zmesi. Tieto spolurozpúšťadlá sú veľmi vhodné, pretože degradâcia oxidáciou alaktónové štiepenie sa unich vyskytuje v nižšej miere. Okrem toho, etanol apropylénglykol sa môžu kombinovať za vzniku menej horľavého produktu, ale výsledkom vyšších množstiev etanolu je všeobecne lepšia chemická stabilita. Výhodná je koncentrácia 30 až 100 obj. etanolu v zmesi.V predloženom vynáleze sa stabilita...

Orálne alebo parenterálne aplikovateľná kompozícia a jej použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283384

Dátum: 19.05.2003

Autori: Fassi Aldo, Cavazza Claudio

MPK: A23L 1/302, A61K 31/205, A23L 1/305...

Značky: orálne, parenterálně, aplikovateľná, kompozícia, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozícia obsahujúca zmes L-karnitínu, acetyl L-karnitínu a propionyl L-karnitínu alebo ich farmakologicky prijateľných solí môže byť použitá ako liek na potlačenie abstinenčných príznakov a túžby po alkohole u alkoholikov, ale aj ako diétny doplnok, zdravá výživa, lekárska výživa alebo živina zabraňujúca závislosti od alkoholu u v podstate zdravých jedincov.

Parenterálne farmaceutické prípravky a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 282579

Dátum: 09.09.2002

Autori: Clavenna Gaetano, Gentile Marco, Boltri Luigi

MPK: A61K 31/195, A61K 31/19, A61K 31/38...

Značky: spôsob, přípravky, přípravy, parenterálně, farmaceutické

Zhrnutie / Anotácia:

Parenterálne farmaceutické prípravky obsahujúce alkylamóniové soli 2-arylpropiónových kyselín, majúce protizápalové a analgetické vlastnosti, kde kyseliny sú vybrané zo skupiny, zahrnujúcej ketoprofén, ibuprofén, naproxén, kyselinu tiaprofénovú, v racemickej ako i v enantiomérnej forme, pričom soľ je vo vodnom roztoku, majúcom osmolaritu medzi 270 a 310 mOsm/kg a pri pH v rozsahu medzi 7,0 a 7,5, kde uvedený roztok je bez ochranných látok a...

Sterilná vodná farmaceutická kompozícia na parenterálne podávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280278

Dátum: 10.09.1997

Autori: Machkovech Susan, Su Ching-chiang, Baker David

MPK: A61K 31/57, A61K 47/10, A61K 47/12...

Značky: farmaceutická, kompozícia, parenterálně, podávanie, vodná, sterilná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná sterilná vodná farmaceutická kompozícia na parenterálne podávanie, obsahujúca 0,9 až 90 mg/l lazaroidu alebo jeho farmaceuticky prijateľnej soli, 0,002 až 2,0 M citrátu upraveného na pH 2,4 až 3,5 katiónmi, do 80 % objemových spolurozpúšťadla a vodu do 100 % objemu.

Parenterálne použiteľný farmaceutický prostriedok obsahujúci bis- indolový alkaloid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 278421

Dátum: 07.05.1997

Autori: Takácsi Nagy Géza, Zsoldos (bobják) Mónika, Kiss Éva Eszter, Nagy László, Szepesi Gábor, Gazdag Mária, Papp (sziklai) Zsófia

MPK: A61K 31/475, A61K 9/08

Značky: alkaloid, použitelný, spôsob, přípravy, indolový, parenterálně, obsahujúci, farmaceutický, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Parenterálne použiteľný, stabilný vodný farmaceutický prostriedok, najmä vstrekovateľný roztok, obsahujúci bis-indolový alkaloid, zinočnatý komplex bis-indolového alkaloidu, najmä vinkristínu, vinblastínu alebo 5'-nor-dihydrovinblastínu spolu s glukonátom dvojmocného kovu a konzervačným činidlom, rozpusteným v jednosýtnom alebo viacsýtnom alkohole. Tento prostriedok sa pripravuje rozpustením bis-indolovej alkaloidovej soli vo vode, zmiešaním s...

Parenterálne aplikovateľné stabilné liečivé prípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 281611

Dátum: 05.02.1997

Autori: Kurka Peter, Herboth Matthias, Hamann Hans-jürgen, Serno Peter

MPK: A61K 9/127

Značky: přípravky, liečivé, aplikovatelné, parenterálně, stabilné

Zhrnutie / Anotácia:

V parenterálne aplikovateľných stabilných liečivých prípravkoch na lipofilné, ťažko rozpustné účinné látky vo forme lipozómov s fosfolipidovými membránami je hmotnostný pomer účinnej látky k fosfolipidu 1 ku 20 až 200 a stredný priemer lipozómov je v rozmedzí 35 až 200 nm. Prípravky ako stabilizátory obsahujú mastné kyseliny s krátkym reťazcom a koncentrácia mastnej kyseliny s krátkym reťazcom v roztoku na aplikáciu je 0,3 až 10,0 mg/ml.