Patenty so značkou «paprskem»

Zařízení na řízení agregátu pro svařování a navařování elektronovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266497

Dátum: 12.01.1990

Autori: Tošev Christo, Bondarev Anatolij, Bojadžiev Rumen, Gančev Simenon, Šeljagin Vladimir, Kajdalov Anatolij, Nazarenko Olek, Mladenov Georgij, Paton Boris, Pastušenko Jurij, Dimov Stanislav, Georgijev Čavdar

MPK: B23K 15/00

Značky: elektrónovým, navařování, zařízení, svařování, agregátu, paprskem, řízení

Text:

...cnunerenbcrnymmü oroM, qro Bmöopxu cnruana B Gnoxn 22 u 23 naMHTH cnenanm npannnbuo. B TOM çuyuae, Kora B aoae cxaunpoaànnx uuemrca uápanunm n npyrne noxpuwns,npnBounmne K Bo 3 HnKHOBeHHm nOmHHXHMHyHbc 0 É c nawquxa 12 pense®a, Benuquna paa~ HOCTH c cymmawopa 27 npeBHcHT nopor K na suxoe önoxa 29 cpanuenug He copMHPYQTCH cnruan ynpaBneHna.Ho cnruany ynpannennn őnoxa 29 cpannenux nennunua nonycynm-Buöopox c nonycyMMaTopa 24...

Zařízení pro rozrušování tkáně laserovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258035

Dátum: 15.07.1988

Autori: Malyšev Boris, Brechov Jevgenij, Bašilov Vitalij, Skobelkin Oleg, Saljuk Viktor

MPK: A61B 17/36

Značky: laserovým, tkáně, rozrušování, zařízení, paprskem

Text:

...4,-cnymamum Ana oöecnponnmnanuñ paCCBKa 6 M 0 ü Taaan, a Pyóua 4 nmeernpononbnuü nas A Ann npoxona naaepHoPo~nyua M uanpannam mnm menodom 6, oąuu uoaeu HOT 0 p 0 P 0 aaxpenneu mecmxo HaAryöxe 4, a npyroü aaxpennea nonnmno c nomomsw mapan-»APa 7- Q Paöpra c npennaraemum ycwpoñcwnom uns pacceuenmaaamnmamm Memny paöounMuryöKaMn 3 n 4.°BHOHOPHH 6 CKaHrxaub cmnmaemcg Memy.BHympeHHnMu HOBGpXHOCTHMH paöoqux V ry 0 oK 3 ü 4 M pacmnrunaemca...

Řídicí zařízení pro trysky tkalcovského stroje se zanášením paprskem vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244903

Dátum: 15.07.1988

Autori: Katula Matti, Erkkila Jukka

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchu, stroje, trysky, zanášením, řídící, paprskem, tkalcovského, zařízení

Text:

...hřídele tě. Tento vzduch vstupuje vývrtyrzz, upravenými vehřídeli 8, do vnítřního prostoru 1 tlakove nádržky 2 Vzduchem nacházejícím se vevnitřním prostoru 19 je řídicí šoupátlso 14při slabém roztažíení trvale tlačeno proti vnítřnímu obvodu 41 válce 3, takže po němběží utěsněně avklotrzavě Výřezläiřídřcíhošoupátka 14 běží postupně přes výstupní otvory 1 G, uložené šroubov-icovitě ve valci 3, takže vzduchová vedení 17 jsou postupně za...

Zařízení pro vytvoření přídavného proudu vzduchu v prohozním kanálu pro útek u vzduchového tkacího stroje s profilovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255158

Dátum: 15.02.1988

Autori: Černocký Jiří, Štěpánek Antonín, Martinec Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchového, paprskem, tkacího, útek, přídavného, kanálu, profilovým, stroje, prohozním, vytvoření, vzduchu, zařízení, proudu

Text:

...podle vynálszu.Profilový paprsek ł je upevněn v drážcs nosníku g. Tento nosník g je na své čelní straně opatřen drážkou ve tvaru písmene T, do které je vložena příchytka 3, která spolu se šroubem A přitahuje upínaoí těleso á k nosníku g. Podle tvaru upínacího tělesa § mohou být pro jeho přichycení použity i dvojice šroubú 5. Upínací těleso Q má na své spodní straně vytvořen kanál lg pro tlakový vzduch ve tvaru písmene T s oboustranně...

Prohozní kanál vzduchového tkacího stroje vytvořený profilovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251364

Dátum: 16.07.1987

Autori: Martinec Josef, Jadrný Václav, Svatý Vladimír, Vystrčil Karel, Joch Josef, Kuda Vladimír, Černocký Jiří

MPK: D03D 49/62, D03D 47/30

Značky: paprskem, prohozní, profilovým, kanál, tkacího, vytvorený, stroje, vzduchového

Text:

...mnolatví prohozního vzduchu, přičemž řešení podle vynálezu podržuJe výhodu papreku Jednoosuboveho,že totiž umožňuje při tkaní například hustá tkaniny dosáhnout vetäího přiblíäení rozpínek k profilovému paprsku. Umožňuje tak Jednoduchými prostředky upravovat prohozní kenál profilováho papraku podle potřeby různých druhů tkanin, meJmena při použití beuákrutových přízí.Podstata vynálezu Je lépe potrna z přiloženćho vykresu, který znázorňuJe...

Pomocná dmychací tryska pro prošlup tkalcovského stroje se vzduchovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243464

Dátum: 15.07.1987

Autor: Krämer Wolfgang

MPK: D03D 47/30

Značky: paprskem, stroje, dmýchací, prošlup, tryska, tkalcovského, pomocná, vzduchovým

Text:

...g e lemelnmi 1 àín neeenými v činném postavení zndzornänám plnou čarou na obr.,1. Dmychací tryaka 5, e vodicí lamely 1 Jsou uvedeny do prollupu L 2 oenovnimi nitämi u, ktoré Jsou v .postavení dolníhoproslupu. Po dokončená usnesení útku ae paprsek 1 .dmychocí tryaka 4 e vodicí lamely 1vykývnou podle eiplq 1 L na obr. 1 ve smyslu proti hodinovým rućkdm, takže tryaka 5 a vodicí lamely 1 se dostanou do neúčinne, neznámu-ušné polohy vně...

Zařízení k perforování tyčovitých předmětů, zejména filtrových cigaret, laserovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 250230

Dátum: 15.04.1987

Autori: Seragnoli Enzo, Mattei Riccardo

MPK: A24D 3/02

Značky: cigaret, tyčovitých, filtrových, předmětů, zařízení, perforování, zejména, paprskem, laserovým

Text:

...vysvětleny. Laserový svazek 55 vychází z laserového generátoru 5, který je umístěn u konce hřídele 52 nesoucĺho ozubené kolo 53. -Laserovýsvazek 55 je vyohylováií do axialního výre zu 54 ven z hřídele 52 pomocí dvou reflektorü 57, 58, které leží v ose trubkového hřídele 52. Reflektor 57, na který dopadá laserový svazek 55 nejdřív, je tvořen polopropustným zrcadlem. Toto zrcadlo rozděluje laserový svazek E 55 na dva dílčí svazky 53, 69,...

Přenosové zařízení k ukládání útku při poruchách v přenosu útku k přírazu rotačním paprskem u víceprošlupních tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214935

Dátum: 30.10.1984

Autor: Hrdina Karel

Značky: přenosu, strojů, poruchách, přírazu, ukládání, tkacích, přenosové, víceprošlupních, útku, paprskem, zařízení, rotačním

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru textilního průmyslu zejména tkaní textilií na tkacích strojích s vlnitým prošlupem a rotačním paprskem. Vynález řeší přenosové zařízení k ukládání utků k přírazu rotačním paprskem v době vzniklé poruchy u tkaní na víceprošlupním tkacím stroji, zejména když dojde k provázání nahodilé překážky (cizího předmětu) osnovními nitěmi a to v přenášecí části prošlupního klínu. Úkolem vynálezu je vyloučit vazební chyby ve tkanině při...

Způsob svařování různorodých kovů paprskem elektronů s příčnými kmity

Načítavanie...

Číslo patentu: 215214

Dátum: 01.05.1984

Autori: Zorichin Alexandr Fomič, Gavrincev Sergej Vasiljevič, Kočarmin Sergej Petrovič, Pavljukov Valentin Grigorjevič, Filatov Gennadij Nikolajevič

Značky: příčnými, paprskem, způsob, svařování, kmity, kovů, elektronů, různorodých

Zhrnutie / Anotácia:

Svařování kovů paprskem elektronů patří k oblasti svařování tavením ve vakuu. Cílem vynálezu je vytvoření způsobu svařování-pájení různorodých kovů paprskem elektronů pomocí kmitajícího svazku, umožňujícího zjednodušiti proces svařování a zvýšiti jakost svazového spoje. Za tímto účelem mezi zaměření kmitů elektronového svazku a spojovací čáru se umísťuje úhel (, který se stanoví podle známých technologických parametrů A, f, V. Alfa = arctg...