Patenty so značkou «pánve»

Dno liacej panve a panva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20059

Dátum: 10.09.2013

Autori: Spiess Bernhard, Köhler Sarah, Maranitsch Alexander

MPK: B22D 41/08

Značky: liacej, panva, pánve

Text:

...kovovej taveniny v panve po jej vyprázdnení.0013 Počas intenzívneho výskumu vrátane vodného modelovania a matematických štúdií sa zistilo, že rôzne faktory sú zodpovedné za uvedené nedostatky, okrem iného- Celková hmotnosť taveniny a rýchlosť taveniny. V typickej Iiacej panve obsahujúcej 150.000 až 250.000 kg oceľovej taveniny, kde je čas plnenia len asi 4-6 minút.- Najťažšieupodmienky sú na začiatku odlievacieho procesu a pri...

Spôsob deoxidácie ocele v panve

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9922

Dátum: 30.06.2006

Autori: Lozin Gennadiy Arkadevich, Belitchenko Anatoliy Konstantinovich, Derevyanchenko Igor Vitalevich, Yakovenko Vladimir Vladimirovich, Shumaher Edgar, Turovskiy Vladimir Konstantinovich, Heshele Aleksandr, Frantski Renata, Khloponin Viktor Nikolaevich, Savyuk Aleksandr Nikolaevich, Dorn Konstantin Filippovich

MPK: C21C 7/06, C21C 7/00

Značky: spôsob, ocele, pánve, deoxidácie

Text:

...deoxidačného činidla, ktorého hustota je nižšia ako hustota taveniny v panve, je zavedené deoxidačne činidlo podľa vynálezu do prúdu taveniny pomocou koncentrovaneho vysokorýchlostného toku, ktorého hybná sila zabezpečuje preniknutiu uvedenéhodeoxidačneho činidla priamo do taveniny.0013 Sú možné aj ine uskutočnenia objaveného deoxidačnehospôsobu, v prípade ak zabezpečujú nasledujúce~ deoxidačne činidlo je zavedené priamo do prúdu...

Zariadenie na ohrev a rafináciu tekutého kovu v panve vo vákuovom kesóne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2255

Dátum: 10.09.1999

Autori: Terlecký Jiří, Kotas Bohuslav

MPK: C21C 1/06, C21C 1/00

Značky: pánve, vákuovom, tekutého, kesóne, ohrev, rafináciu, zariadenie

Text:

...procese ohrevu a rañnácie kovu zabráni tým rozstreku kovu a vzdutiu hladiny kovu cez okraj panvy do vnútorného priestoru kesónu.l Prstenec vytvára potrebný reakčný priestor nad hladinou kovu a je vybavený doskou s potrebnými otvormi pre technologické účely, ktoré bránia sálaniu a rozstreku kovu na vrchnák kesónu a na iné vňom umiestnené zariadenia. Prstenec je trvalo zavesený vo vrchnáku kesónu a nekladie žiadne inenároky na manipuláciu a...

Zariadenie na zavádzanie novej a odstraňovanie opotrebovanej lejacej rúrky na lejacej panve

Načítavanie...

Číslo patentu: 281545

Dátum: 19.02.1992

Autori: Knapik Stanislav, Szadkowski Stanislav

MPK: B22D 41/56

Značky: zavádzanie, rúrky, opotrebovanej, odstraňovanie, lejacej, pánve, novej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pred úsekom pevných vodiacich koľajníc (9'), usporiadaným na strane zavádzania novej lejacej rúrky (2) do zariadenia (1), je na rámovej konštrukcii (4) výkyvne v zvislej rovine uložená aspoň jedna výkyvným zariadením (20) ovládaná jednoramenná prítlačná páka (26), s horizontálnou osou (H - H') kývania, usporiadanou na konci ramena prítlačnej páky (26), odľahlom a odvrátenom od konca prítlačnej páky (26), ku ktorému je priľahlý koniec...

Zařízení pro naklápění ocelárenské pánve s horní výlevkou při shrabování strusky

Načítavanie...

Číslo patentu: 270778

Dátum: 12.07.1990

Autor: Baroš Lubomír

MPK: B22D 43/00, B22D 41/06

Značky: výlevkou, zařízení, pánve, naklápění, ocelárenské, shrabování, strusky, horní

Text:

...celku. Také nevýhodou je, že u stávajících manipulačních stojanu není možné provádět 1 vertikální nastavování ocelárenských pánví, kterým se udržuje optimální úroveň výšky hladiny kovu, která je nutná pro shrabování strusky.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro naklápění ocelárenských pânví při shrabování strusky, podle vynálezu, sestávající ze dvou nosných sloupú.Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení je tvořeno dvěmi...

Uložení struskové pánve na nosném prstenci

Načítavanie...

Číslo patentu: 270647

Dátum: 12.07.1990

Autori: Jasiok Karel, Harok Milan, Slovák Miloslav, Tomis Vlastimil, Strakoš Ladislav, Havlíček František

MPK: C21B 3/10

Značky: prstenci, struskové, nosném, uložení, pánve

Text:

...vláknitych hmot v podobě rohoži nebo deeek. ukotvených k vnéjéiou povrchu etény horni části etruekové pánve. Přee tuto tepelnou izolsci exponovaného aiete pénve však naruéuji etejnoněrnoet odvodu teple dvě vidlice vytvorené jako nálitky na protilehlých etrenách pláětä etruokové pánve. které ee ekládaji ze dvou výetupko zeeiloných atrenovýni žebry, jož ee podileji jako ohlodici prvky ne intenzivniu lokálnie odvodu teple. Nohoaogenni teplotni...

Štítová ochrana do ocelářské licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 268611

Dátum: 14.03.1990

Autori: Andla Václav, Chromčák Jaroslav, Burda Karel

MPK: B22D 41/06, B22D 41/00

Značky: štítová, licí, pánve, ocelářské, ochrana

Text:

...usadí, a který se spolu s pánví sklopí okolo do vodorovné polohy tak, že je umožněn vstup do límce pánve z pecní plošiny. Zařízení vyžaduje ovšem problematický šikmý tah jeřábového prostředku a po sklopení pánve neposkytuje obsluze žádnou ochranu proti uvolňování slitků z límce a výlevky pánve.Uvedené nedostatky odstraňuje štítová ochrana pro ocelářskou licí pánev podle vyná~ lezu, která se skládá ze štítové plošiny, k jejíž boční hraně jsou...

Ohřívací zařízení přiváděného plynu do šoupátkového uzávěru licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 267488

Dátum: 12.02.1990

Autori: Heger Antonín, Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/08

Značky: pánve, přiváděného, licí, plynů, zařízení, ohřívací, uzávěru, šoupátkového

Text:

...ohřívací zařízení příváděného plynu do šoupátkového uzávěru podle vynálezu, kde na obr. 1 je celkové uspořádání na licí pánvi v podélném řezu a na obr. 2 je detail posuvnáho rámu s keramickou doskou v místě přívodu plynu.Na plášĺ ł líci pánve, opatřené žárupavnou vyzdívkou, s výtokovým otvorem g, je zespodu upevněn nenaznaěenými šrouby šoupátkový uzávčr §, sestávající z pevného dvoudílného rámu 4, keramické desky Q s otvorom, navazujícím ne...

Mechanická ochrana hutnické pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 266758

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jakeš Jan, Kovařík Oskar, Jakeš František, Rada Josef

MPK: B22D 41/00, B22D 1/00

Značky: mechanická, hutnické, pánve, ochrana

Text:

...provedení oodle vynále 2 u.je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je podelný řez průzařnou hutnickou oánví s ochranným pláštěm a na obr. 2 je příčný řez v rovtně A - A touto pánví s ochranným pláštěm.Průzařná hutnická pánev oozůstává z vlastní nádoby Š, obr. 1, tvorené keramickou vyzdívkou, opatřenou kovovými žebry 1, mezi kterými jsou keramická vložky 1, obr. 2. Vlastni nàdobag, které má ve své horní části připevněny závesné...

Způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 266610

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hromek František, Lánský Vladislav, Záviský Jaromír, Chvojka Jan, Macozsek Milan, Dobrovský Lubomír, Raška Pavel, Peška Rudolf, Pětroš Jaroslav

MPK: C21C 7/00

Značky: před, taveniny, odpichem, pánve, úpravy, odlévací, železa, způsob

Text:

...oceli. Nevýhodou tohoto způsobu je větší spotřeba desoxidační přísady, a to hliníku,čímž se zvyšují náklady na provádění desoxidace taveniny železa v reakční nádobě.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob úpravy taveniny železa před odpichem do odlévací pánve, podle vynálezu, který se provádí V reakční nádobě, při němž po ukončeném zkujňování vsázky kyslíkem se do taveniny železa přidá za současného dmýchání inertního plynu desoxidač~ ní přísada...

Způsob odstraňování nánosu strusky ze stěny struskové pánve a nástroj k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265740

Dátum: 14.11.1989

Autori: Mikula Vítězslav, Žáček Vladimír

MPK: B22D 41/00, B22D 43/00

Značky: způsobu, tohoto, pánve, strusky, nánosu, stěny, odstraňování, provádění, způsob, struskové, nástroj

Text:

...jsou vystavení zdraví škodlivému hluku.Uvedené nevýhody známého stavu techniky se odstraní způsobem odstraňování nánosu strusky se stěny struskové pánve a nástrojem k provádění tohoto způsobu za použití motorového rypadla dstata spočívá v tom, že odstraňovaní nánosu struskys vyložníkem podle vynálezu, jehož po ím po povrchové přímce stěny strusko se stěny struskové pánve se provádí jeho podélným rozpojenvé pánve nástrojem, tvořeným ocelovou...

Zařízení pro uložení a vážení pánve, zejména na hutním kolejovém vozidle

Načítavanie...

Číslo patentu: 264544

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kuchař Antonín, Kopec Svatopluk

MPK: B22D 39/04, B22D 41/12

Značky: hutním, uložení, zařízení, pánve, vážení, zejména, vozidle, kolejovém

Text:

...pánve při stejné délce koleje. Další výhodou je snadný přístup k montáži, údržbě a opravám i k ustayování nosných těles tvaru T, siloměrných čidel 1 ostatních zařízení na vozidle a že se docílíestetičtější tvar a tím i vzhled jak tohoto zařízení, tak i celkového vzhledu hutního kolejového vozidla. Toto řešení je odolnější proti poškození nebo zničení, než původní horní nosný rám. přičemž při eventuelním poškození se vyřadí zpravidla jen jeho...

Způsob výroby ložiskové pánve s tlumicím a antifrikčním obložením pro kluzné ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 263612

Dátum: 11.04.1989

Autori: Manenkov Jurij, Pokrovskij Igor, Kodnir David, Bajborodov Jurij, Litvinov Jevgenij, Sergejev Alexandr, Ešov Anatolij, Morskov Vladimir

MPK: B21K 1/05

Značky: pánve, ložiskové, způsob, kluzné, obložením, výroby, antifrikčním, ložisko, tlumicím

Text:

...slisováním dvou obrobků se dvěma fluoroplastovými deskami je však účelne jen za uvedených podmínek, protože jen za těchto podmínek se dosahuje pronikání fluoroplastových tyčinek až do hloubky rovné třem až pěti průměrům drátu spirál. Tato hloubka průniku zaručuje pevné spojení fluoroplastové desky s obrobkem tvořeným drátěnými spirálami, jakož i stabilitu charakteristík pružnosti a tlumenítakto vyrobené ložiskové pánve.Je také účelne, když...

Zařízení k ustavení hořákové stěny při vodorovném ohřevu licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 262285

Dátum: 14.03.1989

Autor: Hýl Miroslav

MPK: B22D 41/00, B22D 41/06

Značky: licí, vodorovném, hořákové, ohřevu, zařízení, ustavení, stěny, pánve

Text:

...ve kterých je svislými čepy uložen 1 »m,opatřený na bočnĺch částech vodorovnými čepy, jimiž je uložen v ložiskách, upevněuýchvně stojanu ustaveném na plošině.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že umožňuje naklopení stěny ve všech směrech a tim její přizpůsobenĺ povrchu límce pánve bez možnosti vzniku škvĺry 5 následnjh přisávánim vzduchu a tím ochlazování vyzdívky pánve.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení...

Způsob montáže částí šoupátkového uzávěru pro licí pánve a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 256354

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tinnes Bernhard

MPK: B22D 41/08

Značky: šoupátkového, způsob, pánve, zařízení, montáže, licí, uzávěru, provádění, částí

Text:

...desky lg a posuvné desky gł šoupátka nejsou zná zorněny.Na obr. 2 a 3 je znázorněn montážní podstavec gg, který tvoří pravoúhlý svislý upevñow vací rám gg. Na zadní stěně Ži skříně §g, která je upevněna na upevňovacím rámu äá, je upraven topný prostředek 53. Upevňovací rám gg má mimo âosedaci plochy gg, stejné upevñovaci prostředky, to znamená upevñovacĺ čepy lg a upevñovací klíny lg pro skríň lg šoupátka,jako jsou znázorněny na obr. l na...

Rameno ovládací tyče ocelářské licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 256249

Dátum: 15.04.1988

Autori: Všolek Jaromír, Burda Karel

MPK: B22D 41/10

Značky: ocelářské, ovládací, rameno, pánve, licí, tyče

Text:

...nehledě k náročnému opracování kuželového otvoru v tělesu ovládacího ramene.Uvedený nedostatek odstraňuje rameno ovládací tyče odlévací ocelářské pánve, které je na jednom konci opatŕeno nábojem, jímž se usazuje na kuželový konec ovládací tyče a zajišEuje se na ní klínem a je opatřeno dvojicí kŕížových drážek sloužících ke spojení kuželového vyběhu ovládací tyče a ramena klínem a kde druhý konec ramena je cpatřen záchytným ozubem pro zavěšení...

Cirkulační vestavba mladinové pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 254442

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pavlíček Jiří

MPK: C12C 13/00

Značky: mladinové, cirkulační, vestavba, pánve

Text:

...mladiny v pánvi.Podstata vynálezu spočívá v tom, že dolní cirkulační válec je umístěn kolem topnćho lčlesa ana nčj souose navazuje horní cirkulační válec včtšího průměru, jehož spodní okraj zasahuje pod úroveň horního okraje dolního eirkulačníhci válce a jehož horní okraj je pod úrovní hladiny mladiny a na který dále souose navazujc tvarovaný obraceč proudu umístěný nad hladinou mladiny.Hlavní výhodou řešení je usměrnění proudu mladiny...

Zásypová hmota pro zaplňování licího otvoru horní výlevky šoupátkového uzávěru ocelářské pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 243113

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vleek Jan, Máriássy Gustáv, Minárik Roman

MPK: C04B 35/66, C04B 35/54

Značky: otvorů, šoupátkového, hmota, horní, licího, zaplňování, uzávěru, pánve, výlevky, ocelářské, zásypová

Text:

...chrommagnezitu, lupku, šamotu o různých zrnitoatech, ve směsi s mletýmkoksem. Při použití těchto zásypových hmot se často stává. že v horní části výtokového otvoru utvoří s ocelí kompaktní vrstvu, která při otevření šoupátkového uzávěru brání výtoku oceli a proto musí být vznikla vrstva propalována. Při propalování této vrstvy dochází často k poškození výlevky. kterou je nutno vyměňovat.Výše uvedený nedostatek odstraňuje zásypová hmota podle...

Zařízení pro plazmový předehřev pánve a mimopecní rafinaci tekuté oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 250259

Dátum: 15.04.1987

Autori: Terlecký Jiří, Motloch Zdeněk, Brábník Josef, Dembovský Vladimír

MPK: B22D 1/00

Značky: tekuté, mimopecní, pánve, oceli, rafinaci, předehřev, zařízení, plazmový

Text:

...C plynové hořáky, vykazuje ohřev paprsky superponovaného elektrického oblouku vyšší účinnost přenosu tepla V důsledku zvýšení podílu radiační složky přenosu tepla z plazmových paprsků o teplotách řadu 105 až 101 °C. Oproti předehřevupánví elektrickým obloukem umožňuje plazmový předehřev přesnějšl nasměrování a přesnější řízení toku tepla na vyzdívkil pánve. Plazmový příhřev taveniny umožňuje oproti indukčnímu ohřevu i příhřev strusky a...

Uzávěr licí pánve s dolním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 249154

Dátum: 12.03.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/10

Značky: uzáver, ovládáním, pánve, dolním, licí

Text:

...ponořena do žhavé taveniny, čímž značně trpí a je snížena její životnost a neníspolehlivě zaručene eouosost čepového uzávěru s otvorem ve výlevkovém pouzdře a tím i jeho těanost, přičemž 3 prodlužováním délky jeho dříku, potřebné k možnému upevnění ovládecího ramena, se jeho netěsnoet bude zvyěovat, čemuž nezabrašuje ani to, že dolní část dříku je střiděna ve výlevkovém pretenci, uloženěm s potřebnou radiální vůlí ve výlevkovém kameni....

Uzávěr licí pánve s dolním ovládáním, zejména pánve ocelářské

Načítavanie...

Číslo patentu: 249153

Dátum: 12.03.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/10

Značky: dolním, ovládáním, uzáver, ocelářské, zejména, pánve, licí

Text:

...od zbytků taveniny, je třeba nechat pánev vychladnout, což přináší tepelné ztráty, nebot před dalším odpichem je nutno pánev opět znovu ohřát. Nevýhodou je i to, že hlava čepového uzávěru je zcela ponořena do žhavé taveniny, čímž značně trpí a je snížena její životnost a že není spolehlivě zaručene souosost čepového uzávěru s otvorem ve výlevkovém pouzdře a tím i jeho těsnost, přičemž s prodlužovaním délky jeho dříku, potřebné k možnému...

Šoupátkový uzávěr licí pánve na tekuté kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 236654

Dátum: 15.02.1987

Autor: Walther Ludwig

MPK: B22D 41/08

Značky: licí, tekuté, šoupátkový, pánve, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká šoupátkového uzávěru licí pánve na tekuté kovy, například ocel, tvořený výměnnou pevnou keramickou deskou, uloženou pevně v ocelovém rámu pod vnitřní vložkou licího otvoru licí pánve a utěsněnou na kruhové pero k objímce a spod ní umístěnou keramickou posuvnou deskou, zasazenou do ocelové vany, opatřenou nejméně jednou keramickou licí trubkou a uloženou vyměnitelně v kluzném rámu, přičemž keramická posuvná deska je ke keramické...

Zařízení pro dmýchání plynů a přísad do ocelářské pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248689

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/08, B22D 1/00

Značky: plynů, ocelářské, dmýchání, zařízení, pánve, přísad

Text:

...časy.Na. přiloženém výkresu je znázoměno příkladné provedení zařízení pro dmýchání pgynů a. přísad do Ocelář-ská pánve podle vynálezu, vyznalcné v podélném osovém řezu.Zařízení pro dmýchání plynů a přísad do ocelářské pánve podle příkladnáho provedení seetává z čepového uzávěru l,jehož hlave 2 je uloženeze spod) v dutině výlevkového sedle 2 výlevkovéhm kmene g, zesazeného ve dna i licí pánve,který je svislým pouzdrem 6 otočně uložen v dolním...

Zařízení pro dmýchání plynů do licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248688

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/08, B22D 1/00

Značky: zařízení, dmýchání, licí, plynů, pánve

Text:

...z licí pánve.Na přiloženém výkresu je znázoměno příkladné prove~ . dení zařízení pro dmýchání plynů do licípánve podle vynálezu, kreslené v podélném osovém řezu.Zařízení pro dmýohání plynů do lioí pánve podle příkladného provedení sestává z čepového uzávěru 1, jehož hlava g je uložena ze spodu v dutině výlevkového sedla 2 výlevkového kamene A, zesazeného ve dně 5 iicí pánve a. který je svislým pouzdrem 6 otočně uložen v dolním trubkovám na...

Zařízení pro dmýchání plynů a přísad do licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 248687

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/08, B22D 1/00

Značky: licí, zařízení, přísad, plynů, dmýchání, pánve

Text:

...kamene A, zasazeného ve dně 5 licí. pánve a který svislým pouzdrem 6, opatřenýmuvnitř tvarovanou žárupevnou vyzdívkou 1, je suvně uložen v dolnim trubkovém náastavci g, připevněncĺm k silnostěnné desce 2, ktera je ke dnu 5 upevněna pomoci neznoĺzwněných kolíků. a klínů a ke ktere je dále připevněn horní. trubkový náxstavec 1(), zapadající do vybrání výlevkového sedla 2, které je ve Spodní části spojeno s výlevkovým tvarovým pouzdrem ji,...

Uložení čepového uzávěru licí pánve s dolním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 248678

Dátum: 12.02.1987

Autor: Bernat Stanislav

MPK: B22D 41/10, B22D 41/08

Značky: ovládáním, dolním, čepového, pánve, uložení, uzávěru, licí

Text:

...uzávěru licí pánve podle vynálezu, kreslené v podélném řezuoUložení čepového uzávěru licí pánve e dolním ovládáním,pod 1 e příkladného provedení,sestává z hlavy 1 tvaru ku 248 878lového vrchlíku, která je uložena ze spodu v dutině výlevkového sedla g výlevkového kamene 2, zasazeného ve dně 3 licí pánve a která je spojene závitovým spojem se svislou vodicí tyčí 5 opatřenou výlevkovým pouzdrem Q a v dolní části víkem 1 v nichž jsou...

Zařízení pro ustavení pánve na vozíku předehřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226698

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lankočí Aleš, Kršek Petr, Koláček Jaromír

Značky: předehřevu, vozíků, zařízení, pánve, ustavení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ustavení pánve na vozíku předehřevu, tvořené jednak plošinou tvaru obdélníkové desky, která je svým středem otočně uložena spodní plochou na rámu vozíku a jednak dvojicí stojanů průřezu písmene T, kde stojiny stojanů jsou připevněny svými horními konci k vodorovným přírubám, jejichž vzájemná vzdálenost odpovídá rozteči úložných ploch na pánvi, svislá osa plošiny prochází těžištěm prázdné vyzděné pánve uložené na vozíku, přičemž ve...

Způsob usazování těžké kulové pánve nádržky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226404

Dátum: 15.05.1986

Autor: Raymseyer Fritz

Značky: usazování, provádění, tohoto, nádržky, způsobu, pánve, těžké, zařízení, způsob, kulové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob usazování těžké kulové pánve nádržky na betonový základ, přičemž kulová pánev se sestaví dohromady nad hrubě odlitým vanovitým betonovým základem na podpěrách, potom se vzplaví naplněním vody do vany betonového základu, po odstranění podpěr, vypuštěním vody se spustí na větší počet ložiskových míst umístěných ve vaně betonového základu a nakonec se mezera mezi kulovou pánvi a základem zalije betonem, vyznačující se tím, že kulové pán ve...

Způsob vytváření ochranné vrstvy vnitřního povrchu hutní pánve, kokily a kokilové podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 221335

Dátum: 15.01.1986

Autor: Havlíček František

Značky: ochranné, kokilové, vrstvy, hutní, způsob, vytváření, vnitřního, podložky, povrchu, pánve, kokily

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytváření ochranné vrstvy na vnitřním povrchu hutní pánve, kokily nebo kokilové podložky, a to tak, že se před jejich výrobou odléváním do slévárenské formy vytvoří v pískové směsi jádra slévárenské formy skladbou zrn jejího ostřiva nebo mechanicky póry o velikosti 0,8 až 2,5 mm.

Způsob vytváření ochranné vrstvy vnitřního povrchu hutní pánve, kokily a kokilové podložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220154

Dátum: 15.10.1985

Autor: Havlíček František

Značky: vrstvy, povrchu, ochranné, kokilové, způsob, vnitřního, vytváření, hutní, kokily, pánve, podložky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vytváření ochranné vrstvy vnitřního povrchu hutní pánve, kokily a kokilové podložky tak, že při jejich výrobě odléváním do slévárenské formy se do pískové směsi jádra slévárenské formy přidá přísada, která chemicky reaguje s pískovou směsí jádra a tekutým kovem, případně se tato přísada nanese na povrch pískového jádra v tloušťce 1 až 4 mm.

Žáruvzdorná vložka výlevky licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 222155

Dátum: 15.05.1985

Autori: Langhorne Singh Shri Nath, Golas Eugene Aloysius

Značky: vložka, žáruvzdorná, licí, pánve, výlevky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká žáruvzdorné vložky výlevky licí pánve, ve které je vymezen licí kanál pro roztavený kov. Vynález řeší úlohu, jak při plynulém lití ocelí, odkysličených hliníkem, zabránit ucpávání trysek kovovými vměsky. Vynález záleží v tom, že žáruvzdorná vložka výlevky sestává z dutého žáruvzdorného tělesa 28, které je opatřeno nejméně jedním vrtáním 38, 36, tvořícím část licí ho kanálu, a mezi jehož vstupním a výstupním koncem je umístěn...

Výtokový kámen výlevky uzávěru licí pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 218442

Dátum: 15.03.1985

Autor: Slavík Vladimír

Značky: licí, pánve, výtokový, výlevky, uzávěru, kamen

Zhrnutie / Anotácia:

Výtokový kámen výlevky uzávěru licí pánve, skládající se z horního a spodního dílu, které jsou opatřeny kuželovou dírou, se vyznačuje podle vynálezu tím, že horní díl výtokového kamene s prizmatickým průřezem je na své dolní dosedací ploše opatřen zkoseným nákružkem a ve vrchní ploše spodního dílu výtokového kamene je vytvořeno kruhové zahloubení se zkosenou stěnou.