Patenty so značkou «pamäte»

Zneplatňovanie úložiska, čistenie záznamov z vyrovnávacej pamäte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8629

Dátum: 06.05.2004

Autori: Heller Lisa, Plambeck Kenneth, Slegel Timothy, Pfeffer Erwin

MPK: G06F 9/30, G06F 12/08, G06F 12/10...

Značky: pamäte, záznamov, čistenie, zneplatňovanie, vyrovnávacej, úložiska

Text:

...spojených s ďalšou jednotkou úložiska sa nevyčistia.0009 Výhodne je zaistená inštrukcia na uskutočnenie vo výpočtovomprostredí. inštrukcia obsahuje napriklad operačný kód na identifikáciuuskutočňovanej inštrukcie, miesto určenia zneplatnenia na určenie informácií spojených so zneplatňovanou jednotkou úložiska, pričom jednotka úložiska obsahuje množstvo stránok úložiska ďalšie označenie na určovanie dodatočných informácií na použitie...

Kompozícia na zlepšenie kognície a pamäte

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11382

Dátum: 15.04.2004

Autori: Zisapel Nava, Laudon Moshe

MPK: A61K 45/06, A61K 31/465, A61K 31/4045...

Značky: kompozícia, pamäte, kognície, zlepšenie

Text:

...acetylcholínového receptora sa stáva zvýšene dôležitou v klinickej symptomatológii pri ukončení fajčenia a všeobecne pri neurodegeneratívnych chorobách a obzvlášť pri kognitívnych a behaviorálnych aspektoch. lnhibítory cholinesterázy (ChEl) inhibujú degradáciu acetylcholínu, a tak zvyšujú jeho koncentráciu v mozgu. ChEl sú používané na liečbu demencie, na základe svojej schopnosti zvyšovať koncentrácie acetylcholínu v mozgu, ktoré následne...

Zapojenie pre pripojenie magnetofónu ako externej pamäte k mikropočítaču v systémoch pracujúcich v reálnom čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 260292

Dátum: 15.12.1998

Autori: Režnák Ján, Sládeček Štefan

MPK: G06F 13/00

Značky: magnetofonu, zapojenie, pracujúcich, mikropočítačů, čase, pripojenie, systémoch, externej, pamäte, reálnom

Text:

...2 má symetrický priebeh. Tento obvod môže byt realizovaný napríklad jednou sekClou programovatelného obvodu l 8253,alebo jeho ekvivalentu. Navrhovaný spôsob záznamu údajov na» magnetotón pozostávaz prevodu logických úrovní na impulzy srozdielnou periodou, pričom logickej jednotke zodpovedá impulz z periodou 2 T a logickej nule s periodou T.Na spúštací vstup 5 čítača-časovača 1 jeprivedený výstup hradlaľlł, ktoré pri aktív nom signále...

Zariadenie na zisťovanie pokusov o podvod na čítacom a popisovacom zariadení pamäte čipovej karty a spôsob zisťovania pokusov o podvod pomocou tohto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 280007

Dátum: 07.09.1994

Autor: Vauclin Philippe

MPK: G06K 7/06

Značky: podvod, tohto, pomocou, zariadenia, zariadení, karty, pamäte, čipovej, zisťovania, spôsob, zisťovanie, zariadenie, popisovacom, čítačom, pokusov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na zisťovanie pokusov o podvod na čítacom a popisovacom zariadení pamäte čipovej karty (3) pripojením elektrického prívodu na prípojný bod (12) čipovej karty (3) s meracím zariadením obsahuje rezonančnú jednotku (6) s rezonátorom (1) pripojeným na prípojný bod (12), ktorý je spojený jednak s prívodom (13) na menenie jeho elektrických vlastností a jednak s meracím zariadením (7) na snímanie týchto elektrických vlastností. Pri spôsobe...

Generátor adresy pre dynamické pamäte

Načítavanie...

Číslo patentu: 269598

Dátum: 11.04.1990

Autori: Lajda Jaroslav, Kirner Jozef

MPK: G06F 12/02

Značky: pamäte, dynamické, generátor, adresy

Text:

...§ 1 dvojbitového binárneho čitača ÉQ je pripojený na výstup druhého hitu dvojbitového binárneho čitača gg.V režime čítania alebo zápisu pri komunikácii pamštového zariadenie 3 inými zsriadeniami počítačového systému je dolná polovice štrnáeťbitového znaku adresy pre dynamické pamäte 16 Kl, dolná polovice šestnásťoitového znaku adresy pre dynamické pamäte 64 Kl, dolná polovica oaemnástbitového znaku adresy pre dynamické pamäte 256 Kl alebo...

Zapojenie spolupráce radičov priameho prístupu do pamäte a sériového vstupu a výstupu z rozných systémových stavebníc prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256717

Dátum: 15.04.1988

Autori: Hottmar Vladimír, Schwartz Ladislav

MPK: G06F 13/14

Značky: pamäte, radičov, stavebnic, zapojenie, systémových, prvkov, výstupu, rôznych, vstupu, spolupráce, seriového, přístupu, priameho

Text:

...vstupom C 8 bloku B synchronizácie doby pristupu. Výstup ZA žiadosti o priamy prí 255717stup bloku 2 radiča priameho pristupu do pamäte je spojený so vstupom D 1 bloku 1 systémovej zbernica. Výstup 1 B nulovania bloku 1 systémovej zbernice je spojený so vstupom F 8 bloku 8 radiče sériového vstupu a výstupu a tiež so vstupom E 2 bloku 2 racliča priameho prístupu do pamäte, ktorého výstu-p 258 povolenia je spojený so vstupom B 3 registra 3...

Zapojenie pre generovanie adries videostránky operačnej pamäte mikropočítača s diskrétnym videoprocesorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 256590

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kišš Roman

MPK: G06F 9/22

Značky: zapojenie, mikropočítača, operačnej, adries, pamäte, diskrétnym, generovanie, videostránky, videoprocesorom

Text:

...výstup 33 hradla 3 je spojený s druhým vstupom 22 nastaviteľněho binárneho čítača riadku 2. Na pamäť 1 je privedený režim voľby 11 a na nastaviteľný binárny čítač riadku 2 je prívedený vstup 24 čítača.Princíp činnosti spočíva v tom, že sa generuje prvá počiatočná adresa videoúdaja začínajúceho na začiatku každého zobra 4zovaného riadku obrazu a v ďalšom sa táto adresa posúva o jedno adresné nasledujúce miesto prierastkového vstupu 24 čítača....

Zapojenie elektronickej triediacej pamäte

Načítavanie...

Číslo patentu: 246440

Dátum: 15.12.1987

Autori: Krejeí Radomír, Štiller Zbynik

MPK: G06F 15/46

Značky: elektronickej, pamäte, triediacej, zapojenie

Text:

...zapojenia podľa vynálezu sú v znížení výrobnýtch nákladov, jednoduchosti,nastavovanie, vyššej spoľahlivosti a vellkej variabilite systému, vzhľadom na paralelné vyhodnocovanie.Príklad (prevedenia zapojenia je znázornený na obrázku schematiky.Na vstupe triediacej dráhy lil je umiestnený merací a synchronizačný obvod 2, ku ktorému sú za sebou pripojené dekodér 3,pamäť 6 registrov, posuvné registre 7 akčný člen 8, ktorý je svojimi výstupmi...

Zapojenie pre zväčšenie kapacity hlavnej pamäte počítača

Načítavanie...

Číslo patentu: 242469

Dátum: 15.09.1987

Autori: Frost Achim, Hobe Peter

MPK: G06K 5/04

Značky: pamäte, zväčšenie, kapacity, zapojenie, hlavnej, počítača

Text:

...registre.Na pripojenom výkrese je schemaeticky znázornená zapojenie podľa tohoto vynálezu.Zapojenie pozostáva zo zbernícových vodičov 10, riadiaceho modulu zbernice ZI a základného pamäťového modulu 30, ktorétvoria súčasť každého počítačového systému.Ďalej na zbernicově vodiče 10 sú paralelne pripojené rozširujúce pamäťové moduly 40, 5 U, 60, v ktorých sú adresné zbernicové vodiče 7 pripojene na vstup dekodêra adresy 2 a dekodéra adresy...

Adresný multiplexer a čítač adresy obnovenia pre dynamické pamäte 16K a 64K

Načítavanie...

Číslo patentu: 246306

Dátum: 31.08.1985

Autori: Stinnertz Horst, Hagedorn Willi, Palliard Maurice, Zeunert Fritz

MPK: G06F 12/02

Značky: pamäte, obnovenia, čítač, multiplexer, adresný, adresy, dynamické

Text:

...çietekciiou a oprovou chýb je čítač adresy obnovenia, ktorý je realizovaný dvoma osemtbitortvýxmi binárnyipi čitačmi rozšírený tretím, dvojbitovým binároy-m čitačomQUJDOIJYLÍYLJ kiopnýtn obvodom, ktoré sú zapojené tak, že treti hodinový vstrp H 3 je pripojený na prvý vstup 41 tretie-ho binarneho čítaiča 43, vstup No. nuiovainia adresy je pripojený na druhý vstup 42 tretieho binárneho čitača 4 h a na. druhý vstup 52 klnopného Odñřürdtl...