Patenty so značkou «palné»

Spoušťový mechanismus s napínáčkem pro palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 267747

Dátum: 12.02.1990

Autor: Střižík Stanislav

MPK: F41C 19/00

Značky: napínáčkem, spoušťový, palné, zbraně, mechanismus

Text:

...odpàlení, požadované sportovníni střelci, ve vytvoření prostoru pro pohodlnou střelbu s rukavicí a odstranění moznostinetaženi napináčku mlsto chtěněho odpálenl.priklad provedení podle vynálezu je znázorněn na výkresoch, kde na obr. 1 je zachyceno schenaticke uspořádání spoušĺoveho mechanismu 3 napináčkem v napnute ooloze obr. 2znázorňuje uloženi silne pružiny napináčku.Spouštový mechanisnus s napináčkem pro oalné zbraná je tvořen...

Přípravek ke kvantifikaci mikrogeometrie boků drážek vývrtu hlavně palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 267389

Dátum: 12.02.1990

Autori: Manďák Josef, Holub Vladimír

MPK: F41D 11/28, F41C 21/20

Značky: přípravek, mikrogeometrie, vývrtů, zbraně, hlavne, boků, palné, drážek, kvantifikaci

Text:

...kruhová vedení optických senzorů opatřená závitem vždy kolmo na boky drážek. Dále jsou vytvořeny otvory, jejichž osy vycházejí vždy ze středů polí vývrtu hlavně palné zbraně a protínají osy kruhových vedení optických senzorů a zároveň osu těla prípravku. Středem těla přípravku je dále vypracován jeden centrální otvor prípravku po celé jeho délce. V každém kruhovém vedení optického senzoru opatřeného závítem je umístěna kruhová podložka,o...

Pojistný mechanismus pro palné zbraně, zvláště lovecké

Načítavanie...

Číslo patentu: 266891

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kouba Martin, Pitner Jaroslav

MPK: F41C 17/02

Značky: zvláště, palné, pojistný, zbraně, mechanismus, lovecké

Text:

...západky a otočně uložené pojistky a vytvořeným tak, že západka má držák, ve kterém je otočně uložena poduška z měkkého pružného materiálu pro záběr s tvarovým vybráním pojistky.Podstata vynálezu spočíva V tom. že tvarovévybrání pojistky je upraveno pro dvě krajní polohy dolním vybráním a horním vybráním.Koncčnč poslední části podstaty jc, že poduška je v držáku západky ustavena mezi dvěntapotllrwžkami.UČÍIIUl( vynálezu spočíva vc...

Zásobník nábojů s jednořadovým vyústěním pro palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 266812

Dátum: 12.01.1990

Autor: Polanský Václav

MPK: F41C 25/00

Značky: palné, vyústěním, zásobník, nábojů, zbraně, jednořadovým

Text:

...vyústěním pro palné zbraně, sestávající z pláště a hubice s pružným ústím, je vytvořen tak, že je opatřen na hubici nejméně jedním zářezem.účinek vynálezu spočíva V zajištění pružení ústí zásobníku pro nabíjení shora bez nároku na další součástky jako např. listová pera s přeplátováním a tím ke snížení výrobních nákladů.Příklad jednoho z možných řešení je znázorněn na výkrese, kde na obr. 1 je zobrazen zásobník 5 jednořadovým vyústěním...

Pojistný mechanismus pro palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 265689

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kouba Martin, Pitner Jaroslav

MPK: F41C 17/02

Značky: pojistný, mechanismus, palné, zbraně

Text:

...pojietky je pod úrovni hrany drážky pouzdra, obr. 4 zachycuje pojistný nechaniemus v odjiätěné poloze, obr. 5 je přičný řez obr. 4, ze kterého je patrno, že pri uząvŕeném závěru je hrana výstupku ve vybráni pouzdra nad úrovni hrany dréłky pouzdra.Pojistke ł.otočně uložená v pouzdře 1 na čepu g,má vytvořen výotupek Q, který v zejíětěnőm pojíetném mocheniemu zasahuje do vybrúní 1 v pouzdře 1 a zehloubeni łâ závěru Q. Pojíetke ł má vytvořeno...

Zařízení k tlumení kmitání palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 265420

Dátum: 13.10.1989

Autor: Manďák Josef

MPK: F41F 23/26

Značky: kmitání, zařízení, palné, zbraně, tlumení

Text:

...motorů náměru,jedná-li se o zvedání elevačních částí palné zbraně, ev. nad písty přímočarých hydraulických motorů náměru, je-li prováděno snižování polohy elevačních částí palné zbraně, sestává z rozváděče 4/3, který vzájemně propcjuje výstupy z přímočarých hydraulických motoru náměru se vstupy hydraulických akumulátorů, mezi přímočaré hydromotory náměru a hydraulické akumulátory jsou zařazeny regulační škrticí ventily, necitlivé na...

Zařízení pro zadržení úderníku závěrného mechanismu výcvikové automatické palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 260711

Dátum: 12.01.1989

Autori: Popelínský Lubomír, Horák Zdeněk

MPK: F41C 11/06

Značky: úderníku, palné, zadržení, mechanismu, záverného, automatické, výcvikové, zbraně, zařízení

Text:

...je součástí závěrového mechanísmua je umístěna před hlavou úderníku ve směru jeho dopředovéľmo pohybu.Výhodou zařízení podle vynalezu je, že při ustřižení kolíku nedojde k povysunutí úderníku z jeho lůžka .a zablokování v této poloze.Příkladné provedení vynálezu je znázorneno na výkrese, kde obr. 1 až 3 představujípodélný řez závěrovým mechanismem s různým provedením zarážky.Úderník 1 je svou hlavou 2 vsunut do lůžka 3 tlouku 4, který je...

Dynamický tlumič kmitů hlavně palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 258855

Dátum: 16.09.1988

Autori: Popelínský Lubomír, Horák Zdeněk

MPK: F41C 21/18, F41D 11/00

Značky: kmitů, hlavne, tlumič, palné, dynamický, zbraně

Text:

...je, žé přídavná hmota oůso~ .bi svou setrvačnou šíloú proti příčným kmitům ústľ hlavhě, kto-Aré jsou vyvoláhy vývínem rány. V důsledku toho É okamžiku, kdýhvwstřela opouští hlàveň, je ústí hlavně méně vychýleno z původníhosměru-3 rychlost přičného pohybu ústíhlavně je menší než bezUvědehý nedostatok je odstráněn použitím dýnamiokého tlumi PJpoužití tlumiče bodla vynálezu, čímž se sníží nepříznívý účinek příčného pohybu Ústí hlavně na...

Náboj pro ruční palné zbraně

Načítavanie...

Číslo patentu: 238380

Dátum: 15.04.1987

Autori: Varennes Vauzelles Laurin Jacques, Antoine Robert

MPK: F42B 11/26

Značky: ruční, náboj, palné, zbraně

Zhrnutie / Anotácia:

Náboj sestává z válcového tělesa zakončeného hrotem. Podélný řez hrotem je omezen dvěma vydutými křivkami, které jsou souměrné kolem osy X-X´ střely. Uvnitř střely je vytvořena dutina naplněná částečné prachovou náplní. Náboj je použitelný pro všechny ruční palné zbraně, zejména používané pořádkovými jednotkami.