Patenty so značkou «palivový»

Puzdro nukleárneho palivového článku a nukleárny palivový článok vybavený týmto puzdrom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18079

Dátum: 05.10.2010

Autor: Ravenet Alain

MPK: G21C 3/324

Značky: puzdrom, článků, palivového, článok, palivový, puzdro, nukleárny, vybavený, nukleárneho, týmto

Text:

...zložiek, ako aj kritického masívu štenevhodných pre neutrónové reakcie, je treba voliť materiál. Materiály sa teda volia tak, abyich mechanické vlastnosti boli uspokojujúce anajmä tie, ktoré majú čo najmenší dopad na neutrónové reakcie.neutrónmi, ktoré sú chladené sodíkom, sa používajú oceli ako sú austenitickć, ferritícké a ferrito-martensiticke nerez ocele.Pokiaľ ide o funkciu silovej rúrky, volí sa taká hrúbka ocele aby odpovedala...

Fotoelektrochemický palivový článok

Načítavanie...

Číslo patentu: 287442

Dátum: 02.09.2010

Autori: Slovák Jozef, Hauser Tomáš

MPK: H01G 9/20, H01M 14/00

Značky: fotoelektrochemický, palivový, článok

Zhrnutie / Anotácia:

Fotoelektrochemický palivový článok pracuje na princípe generácie elektricky nabitých častíc v cykle plne vratných fotochemických reakcií, iniciovaných slnečným žiarením vo fotochemickej náplni (3). Riešením podľa vynálezu sa dosiahne to, že článok pracuje v uzatvorenom systéme bez potreby trvalej dodávky reagencií a bez potreby katalyzátorov na báze drahých kovov.

Palivový článok typu makroštruktúrovanej dosky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9415

Dátum: 08.08.2006

Autor: Ravenet Alain

MPK: G21C 3/06, G21C 3/18, G21C 3/04...

Značky: makroštruktúrovanej, dosky, článok, palivový

Text:

...osi a článok sférického typu, najčastejšie v tvare častíc s malým priemerom (rádovo milimetra) Sférické častice môžu byt ostatne potiahnuté inertnou hmotou na vytváranie kompozitných palivových materiálov, ktoré sa zase môžu vyskytovať v troch predchádzajúcich formách a to ako valce, dosky a kompaktný materiál. Každý z týchto typov palivových článkov kombinuje rôzne riešenia daných problémov a je predmetom kompromisu, pokiaľ ide o jeho oblast...

Palivový filter pre dieselové motory s vysokotlakovým priamym vstrekovaním typu common rail a podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 728

Dátum: 24.10.2003

Autor: Girondi Giorgio

MPK: F02M 37/22

Značky: dieselové, priamym, common, filter, motory, vysokotlakovým, vstrekovaním, palivový, podobně

Text:

...predovšetkým na palivo pre -dieselové motory, oddeľujú nielen nečistoty, ale taktiež vodu nachádzajúcu sa v palive. Pretože voda má mernú hmotnosť väčšiu ako palivo, zhromažďuje sa na dne zbernej komory umiestnenej V spodnej časti filtra. Táto voda musí byť pridosiahnutí maximálnej úrovne odoberaná kvôli zamedzeniunarušenia správnej činnosti filtra, alebo môže byť vrátená doprúdu paliva opüšťajúceho filter.Voda je odoberaná vhodnými...

Palivový element termálneho jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 281835

Dátum: 15.06.2001

Autori: Sauermann Walter, Meinl Rudolf, Rau Peter

MPK: G21C 3/328, G21C 7/27

Značky: palivový, element, reaktora, jadrového, termálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Palivový element termálneho jadrového reaktora je zhotovený so zväzkami palivových tyčí usporiadaných pod krycou doskou (15) a niekoľkými hore otvorenými dutými rúrkami (P), usporiadanými medzi palivovými tyčami, do ktorých sú vložené vytlačovacie tyče (B) z materiálu odolného v chladiacom prostriedku a neobsahujúceho palivo, ktoré majú malý účinný prierez pre tepelné neutróny. Vytlačovacie tyče (B) sú stacionárne a sú vyberateľne pripevnené...

Palivový systém napájania plynového vyhrievača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2367

Dátum: 18.01.2000

Autori: Kopřiva Petr, Růžička Jan

MPK: F24D 10/00

Značky: palivový, systém, vyhrievača, plynového, napájania

Text:

...v odparovacej nádobe a nastane aj odparovanie propán - butánu. Po vyhriatí budovy na teplotu nad 0 °C sa Vyhrievací systém odparovacej nádoby odpojí a odparovaniepropán - butánu prebieha ďalej aj bez funkcie tohto systému. Na zabez pečenie rovnomerného tlaku privedeného plynu k plynovému kotlu jedo jeho prívodného potrubia zaradený regulátor tlaku plynu.Výhody palivového systému napájania plynového vyhríevača podľa technického riešenia...

Rozoberateľný jadrový palivový článok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279650

Dátum: 11.01.1999

Autori: Burfin Pascal, Brosset Alain

MPK: G21C 3/32, G21C 3/352

Značky: rozoberateľný, jadrový, článok, palivový

Zhrnutie / Anotácia:

Jadrový palivový článok (10) reaktora, chladeného a tlmeného ľahkou vodou, obsahuje nosnú kostru s dvoma nadstavcami (12, 14), spojenými vodiacimi rúrkami (16), a mreže (20, 22). Každá mreža má tri sústavy doštičiek (64, 66, 70) navzájom sa krížiacich, ktoré vymedzujú bunky. Doštičky sú vybavené prostriedkami na zovretie tyčí (24), ktoré udržujú tieto tyče v okách pravidelnej trojuholníkovej siete. Horný nadstavec (12) obsahuje spodnú časť s...

Palivový element jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 280672

Dátum: 11.07.1995

Autor: Steinke Alexander

MPK: G21C 3/34, G21C 3/348

Značky: palivový, jadrového, reaktora, element

Zhrnutie / Anotácia:

Palivový element jadrového reaktora má dištančný držiak vo forme mreže s malými výrobnými toleranciami na otvory. Dištančný držiak pozostáva z prvých vnútorných rebier (6) a druhých vnútorných rebier (7). Druhé vnútorné rebro (7) tvorí ohybovú hranu (o), ku ktorej je privarené bočnou hranou (6a) prvé vnútorné rebro (6).

Rozoberateľný jadrový palivový článok v plášti

Načítavanie...

Číslo patentu: 279738

Dátum: 07.06.1995

Autori: Brosset Alain, Dujet Francois, Burfin Pascal

MPK: G21C 3/32

Značky: palivový, plášti, jadrový, rozoberateľný, článok

Zhrnutie / Anotácia:

Rozoberateľný jadrový palivový článok v plášti, použiteľný v reaktore s ľahkou vodou, obsahuje dva nadstavce (12, 14) spojené plášťom (16), ktorý obsahuje zväzok palivových tyčí (18) držaných v okách pravidelnej trojuholníkovej siete mrežami (24) rozmiestnenými pozdĺž plášťa a dvoma perforovanými doskami (20, 22), z ktorých každá je spojená s nadstavcom, pričom nadstavce a plášť majú rovnaký vonkajší šesťuholníkový prierez, pričom horný...

Palivový element jadrového reaktora

Načítavanie...

Číslo patentu: 280668

Dátum: 09.09.1993

Autori: Rau Peter, Meier Werner, Sauermann Walter

MPK: G21C 3/334

Značky: reaktora, jadrového, palivový, element

Zhrnutie / Anotácia:

Palivový element jadrového reaktora je vyrobený s pozdĺžnou schránkou (3,) na ktorej jednom konci je upevnené koncové teleso palivového elementu s pridržiavacím telesom (5), ktoré je usporiadané vnútri schránky (3) voľne dosadá na koncové teleso palivového elementu a má vnútornú bočnú plochu privrátenú ďalšiemu koncu palivového elementu, na ktorú dosadá zväzok palivových tyčí (8) usporiadaný vnútri schránky (3) palivového elementu, pričom...

Palivový systém cihlářských pecí s postupujícím ohněm

Načítavanie...

Číslo patentu: 265462

Dátum: 13.10.1989

Autori: Janák Jaroslav, Gálík Luděk

MPK: F27B 13/12

Značky: palivový, ohněm, postupujícím, cihlářských, systém, pecí

Text:

...pevnými palivy. Řešení podle vynálezu, využívající rozvodu přebytku topného média umožňuje zajištění stsbilního výkonu jednotlivých hořákových souprav bez závislosti na počtu otápěných řádkü. Konstrukčně a výrobně jednoduché řešení umožňuje také snadné a rychlé provedení výměny jednotlivých dílů dopravního potrubí, nebot délka těchto dílů mezi spoji je jednotné a zároveň taková, že odpovídá osovým vzdálenostem pálicích řádků pece. Další...

Samočisticí palivový filtr

Načítavanie...

Číslo patentu: 260971

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bolšakov Alexandr

MPK: B01D 29/46

Značky: filtr, palivový, samočisticí

Text:

...Kpennrcn na crannne 15. Hpu cőope nnbTpymmero sneMeHTa Memny nucxann ycTanasnnnamr npoxhanxu ronmnnoñ 0,2 MM.QnnsTp paőowaer cnenymmnu oöpasouHcxouan cycnensnn nocTynaeT qepea narpyôox 12 B Kopnyc 1 Qnnbwpa. Bunnvqamr Bnöparop 4. Hpn STOM mnxan ůasa npoxonr BO nnyrpennmm HOHOCTB ®HnbT pywmero sneMeHTą 2 H anee qepes narpyöxu 6 H 14 Bmmonnr na ànnbwpa. Mexannqecxne npnmecn, cmonm n rnoôynm Bom saepmnnammcx na Kpouxax ncxos 3 Hon...

Palivový kohout

Načítavanie...

Číslo patentu: 244208

Dátum: 15.12.1987

Autori: Routnerová Blanka, Kubíeek Václav, Rybáo Oldoich

MPK: F16K 5/08

Značky: kohout, palivový

Text:

...je našroubován do matice, v ktere ja vytvořen souosý rozdílný závit našroubovaný na přírubu nádrže, přičemž mezi horní dosedací plochou palivovqho kohoutu a dolní těsnící plochou příruby nádrže je umístno těsnění.Vnějěí závit vytvořeny na horní části palivového kohoutu může mít opačny smysl stoupání, než závit vytvoreny na přírubě nádrže, anebo při etejném smyslu závitu se podobného účinku dosáhne různou hodnotou stoupání obou...