Patenty so značkou «palivovej»

Spôsob plynotesného obklopenia aspoň jednej palivovej tyče a zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15732

Dátum: 11.07.2011

Autori: Hilbert Franz, Stanke Simon

MPK: G21F 5/008, G21C 19/32, G21F 9/28...

Značky: aspoň, jednej, plynotěsného, uskutočňovanie, spôsobu, zariadenie, tohto, obklopenia, spôsob, palivovej, tyče

Text:

...sa palivové tyče kvôli chladeniu a odtieneniu rádioaktívneho žiarenia uskladňujú pod vodou. V jadrových elektrárňach spravidla neexistujú žiadne zariadenia, ktoré by umožňovali suché spracovanie ožiarených palivových tyčí. Vkladanie ožiarených palivových tyčí do prepravných a/alebo skladovacích puzdier sa preto musínevyhnutne uskutočňovať pod vodou.0007 Známe je vkladanie poškodených ožiarených palivovýchtyčí v horúcich článkoch v...

Spôsob znižovania tlaku pár motorovej palivovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 287660

Dátum: 27.04.2011

Autori: Hull Angelica, Golubkov Igor

MPK: C10L 1/00

Značky: spôsob, znižovania, tlaku, zmesí, palivovej, motorovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob znižovania tlaku pár zmesi motorového paliva pre bežné spaľovacie motory so zapaľovaním iskrou, založeného na C3 až C12 uhľovodíkoch, obsahujúcej etanol, vodu a kyslík, ktorá ďalej obsahuje zložku vybranú z nasledujúcich typov zlúčenín: alkanol, dialkyéter, ketón, alkylester alkánovej kyseliny, hydroxyketón, ketónester alkánovej kyseliny alebo heterocyklickej zlúčeniny obsahujúcej kyslík a ďalšia zložka zmesi je zložená z C6 -...

Spôsob a zariadenie na plynotesné obklopenie aspoň jednej palivovej tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13808

Dátum: 20.01.2010

Autor: Hilbert Franz

MPK: G21F 5/12, G21F 5/008

Značky: zariadenie, aspoň, plynotesné, spôsob, palivovej, tyče, jednej, obklopenie

Text:

...sú preto ako náklad nádrží, ktoré slúžia na uskladnenie palivových článkov,dovolené len neporušené palivové tyče s limitovaným vyhorením0005 Po ožarovaní v reaktore sa palivové tyče na chladenie a odtienenie rádioaktívneho žiarenia uskladňujú pod vodou. V jadrových elektrárňach spravidla neexistujú žiadne zariadenia, ktoré by umožňovali suché spracovanie ožiarených palivovýchtyčí. Vkladanie ožiarených palivových tyčí do prepravných...

Úprava palivovej sústavy motora so vstrekovaním na meranie spotreby paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 285483

Dátum: 22.01.2007

Autor: Podstanický Ivan

MPK: F02M 19/00

Značky: meranie, úprava, motora, sústavy, palivovej, spotřeby, vstrekovaním, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Do cirkulačného okruhu vstrekovača (7) medzi nasávacie potrubie (6) a obtokové potrubie (8) je zaradená odpeňovacia nádrž (5), ktorá je spojená prívodným potrubím (2) s palivovou nádržou (1), pričom v obtokovom potrubí (8) sa nachádza chladič (11).

Spôsob prípravy palivovej zmesi z odpadových materiálov a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285180

Dátum: 30.06.2006

Autori: Palouš Vlastimil, Perutka Radim

MPK: B09B 3/00, B01F 9/00, B65G 33/08...

Značky: zariadenie, vykonávanie, tohto, spôsob, spôsobu, materiálov, přípravy, palivovej, odpadových, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Palivová zmes z odpadových materiálov sa pripravuje striedavým dávkovaním rozdrveného pevného odpadového materiálu a kvapalného alebo pastovitého materiálu do dvojitej závitovkovej miešačky (3). Z dvojitej závitovkovej miešačky (3) sa nadávkované odpadové materiály dopravujú do ležatej bubnovej miešačky (4) až po jej naplnenie. Dobre premiešaná a homogenizovaná náplň ležatej bubnovej miešačky (4) sa potom vyprázdni do zásobníka (6) výstupného...

Palivová zmes pre privádzanie do výfučien pri výrobe surového železa vo vysokej peci a spôsob a zariadenie pre výrobu a privádzanie tejto palivovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11473

Dátum: 28.04.2004

Autori: Hartig Walter, Zewe Horst, Lin Rongshan, Wulfert Holger

MPK: C21B 5/00

Značky: surového, palivovej, výrobe, výfučien, vysokej, spôsob, výrobu, tejto, privádzanie, zariadenie, palivová, zmesí, železa

Text:

...a súZo spisu DE 41 04 072 A 1 je známy spôsob recyklácie okují zvalcovania obsahujúcich olej, pri ktorom sa okuje z valcovaniamelú s kamenným uhlím upraveným pre vfukovanie vo vysokýchpeciach, sušia sa a potom sa ako prašné palivo vfukujú do vysokej pece. Opísané palivové zmesi môžu obsahovať kamenné uhlie a okuje obsahujúce olej, alebo oddelene sušené okuje a ropu, alebo okuje,ktoré boli rozdrvené a vysušené s malým množstvom...

Zariadenie na výdaj palivovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 279431

Dátum: 04.11.1998

Autor: Miller Gert

MPK: B67D 5/32, B67D 5/04

Značky: výdaj, zmesí, palivovej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na výdaj palivovej zmesi z karburátorového paliva a oleja vo vopred určenom zmiešavacom pomere, ktoré sú pripravené v oddelených nádržiach (1, 2) a súčasne sú privádzané prostredníctvom čerpadiel (9, 18) cez jeden z piestových meračov (11, 21) do spoločného výdajného vedenia (14), má pred piestovým meračom (21) oleja umiestnenú plynovú vypúšťaciu dýzu (32). Oba piestové merače (11, 21) sú spojené cez nastaviteľný regulačný prevod...

Pomocné zariadenie na preklápanie palivovej nádrže vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 238324

Dátum: 01.10.1987

Autori: Bolimowski Wacław, Siekel Anton

MPK: B62D 25/00

Značky: vozidiel, palivovej, nádrže, preklápanie, pomocné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocné zariadenie je určené na preklápanie palivovej, olejovej alebo inej nádrže pomocou skrutnej tyče a je umiestnené na strane otočných elementov. Jeden koniec skrutnej tyče je uchytený na pevnú časť stroja a druhý predpružený koniec sa opiera o nádrž. Po uvolnení nádrže, skrutná tyč pomáha nádrž preklopiť vlastným predpružením a tým zmenšuje silu na preklopenie.

Zariadenie pre zmenu polohy palivovej kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: 252506

Dátum: 17.09.1987

Autori: Krajčí Ľudovít, Valo Jozef

MPK: G21C 19/19

Značky: změnu, polohy, palivovej, kazety, zariadenie

Text:

...s vyhorenou kazetou je táto pod hladinou vody v bazéne, čim je zachovaná radiačná bezpečnost. Za výhodu je možné pokladať i to, že v prípade zlyhania zariadenia pád meranej kazety je tlmený hydraulikou a rýchlosť pádu sa rovná pracovnej rýchlosti posunu kazety. Nastavenie maximálnej hornej polohy palivovej kazety je~~ zaistené bezpečnostnými otvormi vvo vodiacej rúre kazety.,Na prľpňjenom výkrese je schematioké zo brazenie princípu...

Zdokonalovač tvorby palivovej zmesi spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232105

Dátum: 15.12.1986

Autor: Garbierik Václav

MPK: F02M 29/04

Značky: zdokonalovač, motorov, zmesí, spalovacích, tvorby, palivovej

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie podmienok pre tvorbu palivovej zmesi v karburátoroch spaľovacích motorov, docielenie rýchlejšieho prúdenia nasávaného vzduchu, skoršiu činnosť hlavného okruhu nasávaného paliva z rozprašovača a jemnejšie rozprášanie palivovej zmesi. Uvedeného účelu sa dosiahne vložením zdokonalovača do zmiešavacej komory pod rozprašovač karburátora. Zdokonalovač je vytvorený ako trubkovitá časť, ktorá má v dolnej zúženej časti radu...