Patenty so značkou «palivové»

Palivové zostavy pre jadrový reaktor typu VVER-440

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17494

Dátum: 22.04.2010

Autori: Odintsov Nikolay Vladimirovich, Kukushkin Yuriy Anatolievich, Doronin Aleksandr Sergeevich, Likhachev Yuriy Ivanovich, Ustimenko Aleksandr Pavlovich, Malakhov Aleksandr Anatolievich, Kurkin Andrey Mikhailovich, Broda Valeriy Adimovich, Dukhovenskiy Andrey Sergeevich, Tutnov Aleksandr Aleksandrovich, Yenin Anatoliy Alekseevich, Lushin Vladimir Borisovich, Lunin Gleb Leonidovich, Folomeev Vladimir Ivanovich

MPK: G21C 3/328, G21C 3/322, G21C 3/32...

Značky: vver-440, jadrový, zostavy, palivové, reaktor

Text:

...je navrhnúť a vyvinúť pracovnú kazetu (palivovú zostavu) pre jadrový reaktor s tepelným výkonom v rozsahu od l 150 MW do l 700 MW, pričom kazeta bude mať zlepšené charakteristiky.0010 Pokiaľ sa tento cieľ dosialme, získajú sa nové technické účinky, ktorými budú väčšia tuhosť a pevnosť celkovej konštrukcie pracovnej kazety, zmenšenie nerovnomemosti v uvoľňovanía energie vobjeme pracovnej kazety, zlepšenie účinnosti využitia paliva vďaka...

Palivové pelety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4940

Dátum: 07.01.2008

Autori: Bogdáň František, Kamas Ján, Molnár František

MPK: C10L 5/40, C10L 5/00

Značky: palivové, pelety

Text:

...účely.Výhody Palivových peliet podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov, ktorými sa prejavuje navonok.Rieši sa nedostatok fosílnych palív, ktorých svetové zásoby neustále klesajú. Predovšetkým je to ekologické palivo na báze rastlinných materiálov s uasledujúcirni vlastnosťami, ako je rýchla obnoviteľnosť zdroja energie, lebo uvažované rastliny rastú minimálne raz za rok. Garancia výrobcu z hľadiska homogenity paliva,konštantného...

Palivové biopelety

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4723

Dátum: 05.04.2007

Autori: Molnár František, Kamas Ján, Bogdáň František

MPK: C10L 5/00, C10L 5/40

Značky: biopelety, palivové

Text:

...prvovýroby vrátane spracovania vedľajších produktov mlynárskeho a krmovinárskeho priemyslu.Na ilustráciu predkladáme základné energetické ukazovatele palivovej biopelety.Druh paliva výhrevnost Palivová bio- 15, 00 - 18,15 peleta MJ/kgPríklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia úžitkového vzoru sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky...

Palivové kompozície obsahujúce propoxylát, palivové aditívne zmesi a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285356

Dátum: 02.11.2006

Autori: Schwahn Harald, Oppenländer Knut, Trötsch-schaller Irene, Günther Wolfgang

MPK: C10L 1/10, C10L 10/00

Značky: propoxylát, použitie, aditívne, zmesí, kompozície, obsahujúce, palivové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka palivových kompozícií pre motory s vnútorným spaľovaním obsahujúce základné množstvo kvapalného uhľovodíkového paliva a čistý podiel najmenej jednej propoxylátovej prísady vzorca (I), kde n znamená celé číslo od 14 do 18 a R1 predstavuje lineárny alebo rozvetvený C8-C18-alkylový alebo C8-C18-alkenylový zvyšok prípadne v kombinácii s najmenej jednou detergentnou prísadou, ako je napríklad polyalkylamín vzorca (II), R2-NH2, kde R2...

Látka zlepšujúca tekutosť za studena pre palivové oleje rastlinného alebo živočíšneho pôvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19125

Dátum: 12.10.2004

Autori: Krull Matthias, Hess Martina, Siggelkow Bettina

MPK: C10L 1/22, C10L 1/18, C10L 1/14...

Značky: látka, povodu, oleje, živočišného, rastlinného, studena, zlepšujúca, palivové, tekutosť

Text:

...za poskytnutia aspoň jedného Iineárneho reťazca atómov, ktorý zahŕňa uhlíkové atómy alkylových skupín a jeden alebo viac nie koncových atómov kyslíka, alebo (e) jeden alebo viac z komponentov(a). (b), (C) a (d) OOO 8 V spise EP B 0 629 231 je opísané zloženie, ktoré obsahuje väčší podiel oleja, ktorý pozostáva v podstate z alkylesterov mastných kyselín, ktoré sú odvodené od rastlinných alebo živočíšnych olejov alebo od oboch, zmiešaného s...

Prepravná a/alebo skladovacia nádoba pre ožiarené palivové články, defektné palivové články a/alebo tyče defektných palivových článkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6953

Dátum: 18.01.2003

Autori: Wriegt Jürgen, Methling Dieter, Thomas Felix

MPK: G21F 5/008

Značky: palivové, palivových, tyče, články, ožiarené, skladovacia, defektné, defektných, článkov, prepravná, nádoba

Text:

...aj jednotlivé tyče defektných palivových článkovPre ďalšie uskutočnenia existuje V rámci vynálezu viac možností. Podľa jednej výhodnej formy uskutočnenia je tak vytvorené také opatrenie, že plášť je na hornom konci opatrenýstenovými vybraniami, do ktorých môžu byť vloženéuchopovacie orgány manipulačného zariadenia namanipuláciu so škatuľami. Škatuľa samotná má dno upevnené na dolnom konci plášťa a vrchnák nasadený na horný koniec...

Zařízení pro homogenizaci palivové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 260115

Dátum: 15.12.1998

Autori: Perník Vít, Nadrchal Miloslav

MPK: F02M 27/08

Značky: palivové, směsi, homogenizaci, zařízení

Text:

...11 vých válců motoru, doeáhne se významného zlepšení činnosti katalytického oystému,a tím snížení škodlivin ve výfukovýchplynech při dobré měrné spotřebě palivaProtože k vlastní tvorbě směsi dochází z většího procenta v sacím potrubí, je do něj soustředěna většina prvků s 1 e~ dujících Její zlepšení. Nezanedbatelný Vliv má dimenzování a tvarování vnitřního prostoru potrubí, způsob prívodu a množství přiváděného tepla, teplota teplosměnného...

Způsob přípravy palivové směsi pro najíždění parních a horkovodních kotlů a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267504

Dátum: 12.02.1990

Autori: Drahoš Ivan, Matoušek František, Matoušková Věra

MPK: F23K 1/00

Značky: parních, palivové, přípravy, způsobu, provádění, směsi, horkovodních, tohoto, najíždění, kotlů, způsob, zařízení

Text:

...například rozšířeným úaokem potrubí, dávkovąoí člen gg, tvořený například dâvkovaoím tumiJ-.otem, x dopravnú u. směšovací člen 2 , ktorý jo opatřen přívodempřídawzého nosného n spalove oího vzduchu a je tvořon například ejektorem.Činnost zařízení podle ynálezu jo v souladu s popsaným příkladem jeho provedení následujícíNąjížzlčný kotol lll je vo výchozím stavu odstnvon, sousední kotol g Jo v provozu,pxwní spojovací potrubí 15 spojudícĺ....

Způsob přípravy palivové směsi pro najíždění parních a horkovodních kotlů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264201

Dátum: 13.06.1989

Autori: Drahoš Ivan, Matoušek František, Matoušková Věra

MPK: F23K 1/00

Značky: provádění, palivové, zařízení, způsob, směsi, horkovodních, způsobu, parních, přípravy, tohoto, najíždění, kotlů

Text:

...je dále objasněn na příkiadu jehoprovedení, který je popsán na základě připojeného výkresu, který znázorňuje blokové schéma zařízení podle vynâlezu.Spalovací komora 1 najížděného kotle 14 je opatřena sběrnýmí potrubímí 2 vzduchu nebo spalín, která jsou prvním spojovacím potrubím 15 pro horký vzduch, popřípadě spaliny, přesprvní uzáver 7 propojena se sběrnými potrubímí 2. spalovací komory 21 sousedního kotle 22,4, který pro další...

Zařízení k přisávání vody pro úpravu palivové směsi spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258804

Dátum: 16.09.1988

Autor: Votava Zdeněk

MPK: F02M 25/02

Značky: úpravu, přisávání, směsi, motorů, palivové, zařízení, spalovacích

Text:

...k žádné korozi pístních kroužků a tvorba kar~bonu byla minimální. Spotřeba vody, která byla upravena z pH 5,1 na pH 7,0, činila 3,5 až 4,5 spotřeby paliva a to podle terénu a způsobu jízdy.Na výkresu je znázorněn echematicky příklad provedení zařízení k přisávání vody pro úpravu palivové směsi spalovacích motorů se spádovou nádržkou.Na výkresu je znázorněna schematicky tryska É přisávané vody umístěná V tělese lg,které je zašroubováno v...

Zařízení pro zavzdušnění palivové nádrže přetlakováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 244281

Dátum: 01.05.1988

Autor: Bartko Michal

MPK: B64D 37/10

Značky: přetlakováním, zavzdušnění, palivové, zařízení, nádrže

Text:

...venn tilu je nad jeho odpouštěoí částí uložen odpružený sběrač hrncou vitého tvaru, který je spojen potrubím jednak se zavzdušňovaným prostorem palivové nádrže a jednak S koncovou trubioí, ústící pod trupem letounu.vvýhodou zařízení podle vynálezu je využití odpadního vzduchu bez nároku na další odběr z motoru a nízká hmotnost zařízení. Další výhodou je, že při zvýšeném odběru média z nádrže nedojde k nežádouoímu nasávání nečistot a vody s...

Uzávěr plnicího hrdla palivové nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 245983

Dátum: 01.03.1988

Autor: Schubert Manfred

MPK: B60K 15/02

Značky: plnicího, nádrže, uzáver, palivové, hrdla

Text:

...víčkuj, je válcove těleso ł uzávěru opatřeno radiálním otvorem łg válcového,obdélníkového nebo jiného obdobného tvaru, ve kterém jsou suvně uloženy dvě západky 1, rozpínané pružinou i radiálně vně a dále je před čelní plochou této koncové části válcevého tělesa ł situováne těsnicí deetičkou Q přitlačována v axíálním směru pružinami 2 na těsněnou plochu łł, tvořenou vnitřním oeezením na plnícím hrdle 1 palivové nádrže. Těsnicí destičkg Q je...

Výměník tepla zejména pro homogenizaci palivové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236381

Dátum: 01.11.1987

Autori: Nadrchal Miloslav, Perník Vít

MPK: F02M 31/08

Značky: zejména, směsi, homogenizaci, výměník, palivové, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výměníku tepla, zejména pro homogenizaci palivové směsi uspořádaný v části výfukového potrubí s přívodem vzduchu od čističe vzduchu a s výstupem do sacího potrubí. podstata vynálezu spočívá v tom, že činná část výměníku je spojena s nosnou přírubou uspořádanou mezi styčnými plochami sacího a výfukového potrubí přičemž vstupní a výstupní prostor výměníku je vytvořen v tělese sacího potrubí.

Zapojení pístového čerpadla pro dvoutaktní spalovací motor se vstřikováním palivové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 251686

Dátum: 16.07.1987

Autor: Wolf Franz

MPK: F02B 33/22

Značky: motor, palivové, vstřikováním, dvoutaktní, směsi, spalovací, čerpadla, zapojení, pístového

Text:

...npecraannem 3 paapese nayxTaxrHuü nnurawenn aHyTpeHHerocropa~ nan co BHDHCKOM ropmqeň cmecn. Ľsyxraxwuwü surarenb suywpeunero cropaunn cocTOHT na uunnunpa 1 c ronoaxoñ unnunpa 2 H nopmnen 3, nepeuemammumcn B unnnnnpe 1. Hon unnnnpou I Haxonuwca Kapwep Á c Koneuqaru sanom 5, csasauaum qepes maryn 6 c nopmàen 3. B uunnxnp 1 Bxonw npoyaouàuñ Kanan 7, coeHHeuHwü(kpuaomnnnoň Kamepoů 8. Huxnaa cropona nopmxx 3 u Kpnaomnnnan Kauepa 8...

Uzávěr hrdla palivové nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 232235

Dátum: 01.03.1987

Autor: Marek Jiří

MPK: B60K 15/04

Značky: nádrže, palivové, hrdla, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je uzávěr hrdla palivové nádrže, uzavírajícího těsně hrdlo palivové nádrže motorového vozidla, zvláště traktoru a zajišťujících samočinné přisávání vzduchu do palivové nádrže nebo samočinné odpouštění vzduchu z palivové nádrže. Podstata vynálezu spočívá v tom, že uvnitř tělesa jsou umístěny přetlakový ventil a podtlakový ventil. Otevírací tlak přetlakového ventilu je větší než otevírací tlak podtlakového ventilu. Podtlakový...

Uzávěr palivové nádrže dopravního prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244525

Dátum: 16.02.1987

Autori: Foltýn Josef, Píša Zdenik, Petr František, Hejkal Miroslav

MPK: B65D 51/16

Značky: palivové, nádrže, dopravního, uzáver, prostředků

Text:

...Kpumxy 2 K Topuenoü noBepxHocTn ľ 0 pHOÉMHH.Cooömenne noxocwm óaäa c oxpyxammeñ cpenoü ocymecmnnaewcn qepes OTBBPCTHH 7,9,8,6, ropnaonwaxsauñ Kanan mmyuepa 5, Konsueaym menb Memny óoxonoü cweanoñ IO KOHnaxa I H Kpwmxoñ 2.K aaeop Memny CTGHKOĚ IO H óypwzxamx IG ropnoannu I 4.Hpm Bcnnecxax coepmamancu B oaxe mMnKocTL nonąnaer Ha Hapymnym nosepxnocmz craxana M qepes ornepcrna 9 n-4 7 qacTL mnmxocmn nonanaew B 0 Bnywpennmm HOÄOCTB aroro...

Palivové zařízení pro spalovací motory pracující se stlačeným vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247603

Dátum: 15.01.1987

Autori: Nolting Friedrich, Braungarten Gunter, Berg Hans, Nitsche Reinhard, Ullrich Klaus

MPK: F02M 37/00

Značky: motory, zařízení, stlačeným, spalovací, vzduchem, pracující, palivové

Text:

...otevření magnetického ventilu ve směru ke žhavicím svíčkám a tak se umožnilo vytvoření počátečního zažehnutí, přivádí se při ovládání dopravního čerpadla paliva jak ve fázi protáčení motoru spouätěčem, tak 1 V počáteční fázi chodu motoru vzrůstající množství paliva jak ve fázi protáčení motoru spouštěčem, tak 1 v počátační fázi chodu motoru vzrůstající množství paliva potřebné pro vytvoření stabilního plamene pod tlakem.Skrticí klapky,...

Vysokotlaké palivové čerpadlo pro spalovací motory

Načítavanie...

Číslo patentu: 237984

Dátum: 15.09.1986

Autori: Gerber Christian, Lahl Fritz, Bretschneider Manfred

MPK: F02M 59/44

Značky: motory, vysokotlaké, spalovací, palivové, čerpadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Vysokotlaké palivové čerpadlo pro spalovací motory, opatřené skříní (1) čerpadla a nejméně jedním pístem (6), který se přemísťuje ve válci (2) čerpadla, přičemž válec (2) je opatřen v úrovni vačkového hřídele nejméně jedním průchozím otvorem (3), kterým proudí zpět pod vysokým tlakem do palivového kanálu (4) část nasátého paliva, a ústrojím pro tlumení rázů zpětného proudu paliva. Podstata vynálezu spočívá v tom, že těleso válce (2) je na...

Způsob výroby palivové směsi methanolu a vyšších alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224613

Dátum: 15.01.1986

Autori: Di Pietro Raffaele, Laganá Vincenzo, Paggini Alberto

Značky: methanolu, způsob, směsi, alkoholů, výroby, vyšších, palivové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby palivové směsi metanolu a vyšších alkoholů, při kterém se plynná směs, tvořená kysličníkem uhelnatým a vodíkem, podrobí syntézní reakci při teplotě 200 až 500 °C a za tlaku 2,9 až 29,4 MPa za vzniku meziproduktu obsahujícího metanol, vyšší alkoholy, vodu a nezreagovanou plynnou směs, který se ochladí při teplotě 150 až 250 °C, podrobí se konverzní reakcí při teplotě 150 až 250 °C a za tlaku stejného jako při syntézní reakci za...

Způsob výroby směsi methanolu a vyšších alkoholů palivové jakosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224612

Dátum: 15.01.1986

Autori: Laganá Vincenzo, Spino D´adda, Di Pietro Raffaele, Paggini Alberto

Značky: způsob, výroby, methanolu, palivové, směsi, jakosti, vyšších, alkoholů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby směsi metanolu a vyšších alkoholů palivové jakosti, při němž se plynná směs, tvořená oxidem uhelnatým a vodíkem, podrobí syntézní reakci při teplotě v rozmezí 200 °C až 500 °C a tlaku v rozmezí 2,94 MPa až 29,4 MPa k vytvoření meziproduktu obsahujícího metanol, vyšší alkoholy, vodu a nezreagovanou plynnou směs a meziprodukt se ochladí na teplotu v rozmezí 150 až 250 °C, vyznačující se tím, že se voda odstraní konverzní re akcí...

Umístění absorpční a palivové části v patrové kazetě

Načítavanie...

Číslo patentu: 219808

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hron Miloslav, Hudec František, Bárdoš Josef, Broulík Jan, Mikuš Ján, Krýl František

Značky: umístění, patrové, částí, palivové, absorpční, kazetě

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká umístění absorpční a palivové části v patrové kazetě pro jaderné reaktory nebo soubory s palivovými kazetami na nosné desce. Vynález řeší umístění absorpční a palivové části v patrové kazetě tak, aby byl umožněn výzkum neutronově-fyzikálních vlastností patrové kazety i na reaktorech s dolní nosnou deskou, které nemají zařízení pro zavěšení a pohyb patrové kazety v aktivní zóně, anebo nemají pod aktivní zónou prostor pro zasunutí...

Aerodynamické směšovací zařízení pro směšování složek palivové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 215300

Dátum: 01.08.1985

Autori: Vološin Gennadij Andrejevič, Antoněnko Vladimír Fedorovič, Gordějev Alexandr Vasiljevič, Surovikin Vitalij Fedorovič, Novikov Vasilij Vasiljevič, Bobrik Michail Jakovlevič, Krikuněnko Anatolij Filipovič, Beljajev Georgij Alexandrovič, Babič Gennadij Vasiljevič, Galljamov Nail Ibragimovič, Korenjak Nikolaj Kalistratovič

Značky: palivové, zařízení, směšování, směšovací, složek, aerodynamické, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká aerodynamického směšovacího zařízení pro směšování složek palivové směsi, tvořeného válcovou vířivou komorou pro zviřování proudu plynových složek palivové směsi, zaváděného do ní alespoň jedním vstupním hrdlem, uspořádaným tangenciálně k její válcové ploše a umístěným u jedné její čelní stěny válcové vířené komory, a odváděného výstupním hrdlem, zabudovaným v druhé čelní stěně válcové vířivé komory koaxiálně s její válcovou...

Rozvodka palivové instalace

Načítavanie...

Číslo patentu: 218461

Dátum: 15.03.1985

Autor: Jelínek Miroslav

Značky: palivové, instalace, rozvodka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rozvodky palivové instalace, řešící zamezení vytékání paliva z palivového systému motorového vozidla pomocí ventilku vytvořeného v rozvodce palivové instalace, zajišťující její odvzdušnění. V případě havárie motorového vozidla a jeho převrácení uzavře vlastní vahou kulička umístěná v dutině rozvodky vývodní otvor, a tím zamezí vytékání paliva.