Patenty so značkou «paliet»

Akumulačný paletový dopravník na obiehanie množstva paliet na nekonečnom horizontálnom karuseli a spôsob riadenia tohto dopravníka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18362

Dátum: 20.11.2012

Autori: Magni Gianni, Gromme Gianpiero

MPK: B62D 65/18, B65G 1/133, B23P 19/00...

Značky: paletový, dopravníka, paliet, riadenia, dopravník, množstva, horizontálnom, obiehanie, spôsob, akumulačný, karuseli, tohto, nekonečnom

Text:

...sú vytvorené na protiľahlých koncových častiach jedinej páky klbovo uloženej centrálne na nosnej konštrukcii napínača reťaze, pričom každá koncová časť má vačkový povrch v kontakte s prvkom zdvlhadla funkčne pripojeného o hriadel príslušného reťaz napínajúceho reťazového kolesa.0015 Podľa ďalšieho výhodného aspektu, vyššie spomenutý vačkový povrch je vytvarovaný takým spôsobom, aby udržiaval v podstate konštantnú celkovú silu kvôli...

Vertikálne navíjacie zariadenie na balenie paliet naskladaných nákladom s rôznou výškou fólie z plastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14692

Dátum: 08.11.2011

Autor: Orfano Maurizio

MPK: B65B 9/02

Značky: rôznou, materiálů, zariadenie, balenie, naskladaných, výškou, fólie, plastického, navíjacie, vertikálně, nákladom, paliet

Text:

...jej správneho napätia, keď je rovnaký kotúč znovu uvedený doprevádzky. Ďalšie zariadenie na balenie produktov majúce systém výmeny kotúča je známe z W 0 03/086 966 A 1. a0008 Z toho dôvodu je cieľom vynálezu vyriešenie problému, ktorý zostal doteraz nevyriešený, na zaistenie na jednej strane, perfektnej dodávky obalovej fóliezo zodpovedajúceho dodávkového kotúča počas pracovnej fáze, ale na druhejstrane taktiež perfektné uchytenie obalovej...

Systém na triedenie a zachytávanie zásobníka paliet panelov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5561

Dátum: 07.10.2010

Autori: Chin-fu Huang, Chiang Cheng Fan

MPK: B65G 61/00, B65G 59/02

Značky: zachytávanie, systém, paliet, triedenie, panelov, zásobníka

Text:

...1 triedenia do oblasti 4 nastavenia umiestnenia, ako je znázornená na obrázkoch 9, 10 a 12, a na prepravu vložky 91 do palety 8 Z oblasti 1 triedenia do tranzitriej oblasti 2, ako je Znázomené na obrázkoch 6 až 8 na zavedenie vložky 91 do prázdnej palety 8 urniestnenej v tranzitnej oblasti 2.Senzor 612 je umiestnený na druhom záchytnom zariadení 6, tak ako je Znázornené na obrázkoch 6 a 7.Snímač 613 je rotačne pripojený k druhému snimaciemu...

Paletizačné zariadenie a spôsob nakladania a/alebo vykladania paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10917

Dátum: 27.11.2008

Autor: Faude Dieter

MPK: B65G 65/00

Značky: vykladania, paletizačné, nakladania, spôsob, paliet, zariadenie

Text:

...prípadne vykladací proces kontajneru, ktorý sa teraz na pracovnom stole nachádza, ukončený,dopravuje sa naposledy zdvihnutý kontajner prostredníctvom rámu horizontálne k pracovnému stolu a súčasne sa kontajner, ktorý sa aždoposiaľ na pracovnom stole nachádzal, prenáša cez privádzaný stohkontajnerov. Pomocou tohto systému sa síce stratový čas obmedzí na dobu, ktorú nanajvýš uložený kontajner z privádzaného stohu kontajnerov potrebuje na...

Zariadenie na ustavovanie a/alebo fixovanie opravovaných paliet a/alebo častí paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7390

Dátum: 10.11.2006

Autor: Holliger Robert

MPK: B23P 19/04, B27M 3/00

Značky: paliet, ustavovanie, zariadenie, opravovaných, částí, fixovanie

Text:

...bočné steny, ktoré sú cez pružinovo zaťažené zdvihatka tlačené smerom do vnútra. Pružinové sily zdvihatiek zaťažujúcich obe bočné steny sú navrhnuté tak, že stredná Oporná pätka je polohovo nastavená relatívne k pevnej pravej vonkajšej stene. Konečne má ľavý centrovací kanál vždy vnútornú a vonkajšiu stenu, ktoré sú pohyblivé pomocou pružinovo zaťažených zdvihatiek, pričom vonkajšia stena jevyššia než paleta. Tým má byť dosiahnuté to, že...

Spôsob a zariadenie na opravu poškodených paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6568

Dátum: 07.11.2006

Autor: Holliger Robert

MPK: B23P 19/04, B27M 3/00

Značky: opravu, paliet, poškodených, zariadenie, spôsob

Text:

...výlučne z hornej strany palety, jepaleta s výhodou opravovaná modulàmou výmenou časťou palety, pričom defektnápodbehová doska je odstráňovaná vždy vo forme podbehovej dosky, t.j., spoločne s tromi príslušnými spojovacími kockami. Novú podbehovú dosku je potom možné relatívne jednoducho upevniť z hornej strany palety. Pred pripevnenim novej podbehovej dosky sa tiež zistí a uloží do pamäti aj poloha spojovacích prvkov, takže je potom možné...

Lineárne valivé vedenia najmä unášacieho vozíka paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 260377

Dátum: 15.12.1998

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 25/04

Značky: najmä, vozíka, paliet, lineárně, valivé, vedenia, unášacieho

Text:

...pre silovo. náročné uloženie.Na pripojených výkresoch sú znázornená dve prikladné riešenia lineárneho vallvéhovedenia, kde na obr. 1 je nakreslený prieč ny rez vedením, na obr. 2 je nakreslené vedenie vjpôdoryse, ,na obr. .3 je nakreslenýpriečny rez druhým príkladným riešením a i,na obr. 51 jenakreslený pôdorys druhého riešeniaLineárne valivé vedenie unášacieho vozí~ ka pozostáva z nosnej vodiacej časti 1 a vedenej časti 2. Na stykových...

Zariadenie pre dávkovanie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 260281

Dátum: 15.12.1998

Autori: Fekete Michal, Belan Vladimír

MPK: B65G 61/00

Značky: zariadenie, dávkovanie, paliet

Text:

...zariadeniam má zariadenie podľa tohto vynálezu výhodu v tom, že umožňuje taktiež obrátený chod, t. j. zariadenie umožňuje prisúv-ať odspodu do dávkovače p-ostupne palety, .as tak vytvárať v dá-vkovači stĺpec paliet, čo umožňuje zaviesť sérionvú výrobu zariadenia pre rôzne účely.Na výkrese je na obr. 1 schematicky naznačene v náryse prevedenie zariadenia podľa tohto vynálezu vo východiskovej polohe, po zavedení dávkovače stlpcom...

Valcová nožička z plastov pre kompletizáciu paliet prostých

Načítavanie...

Číslo patentu: 260254

Dátum: 15.12.1998

Autor: Beličák Emil

MPK: B65D 19/38

Značky: plastov, kompletizáciu, válcová, paliet, nožička, prostých

Text:

...zaberajú podstatne menší priestor ako palety drevené,na nožičky nepôsobí agresívne prostredie,využíva sa odpadov pri sprac-ovaní plastov.Na pripojenom výkrese obr. 1 je zostava..nožičky, na obr. za je nosná časť valcovitéh-o tvaru v reze .a na obr. Zb pôdorys, naValcová nožička z plastov pozostáva z n-osnej časti 1 obr. 2, ktorá na v. strede vnútornej časti po obvode valca výstupok 5 a »na dvoch protilahlých miestach vrchnej i spodnej...

Zariadenie na rozvoz systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 270528

Dátum: 12.07.1990

Autori: Morávek Jan, Kubiš Juraj, Križan Jozef, Kuchyňár Milan

MPK: B65G 1/137

Značky: zariadenie, rozvoz, systémových, paliet

Text:

...sady 2 je priradené jedna dvojica centrovacích otvorov l 5 so animační 1 l a tiež signalizátor lg i signalizátor poruchy li. Každý signalizétor lg je napojený na riadiaci systém łłg. sada vozíkov 2 je tvorená vozíkmi l. Vozík l je tvorený rámom vozíka 19 tvaru U pri pohľade na vozík zhora i v smere pohybu vozíka l, otvoreným v prednej-casti 3. Re vozíka 19 je zospodu osadený štvoricou kladiek L 8 Na hornej ploche 4 vozíka-lení umiestnené...

Zásobník na rozvoz stohu systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267797

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kubiš Juraj, Morávek Jan, Križan Jozef, Kuchyňár Milan

MPK: B65G 1/06

Značky: zásobník, stohu, paliet, systémových, rozvoz

Text:

...nn rozvoz atohu systémových paliet je tvorený zvaroveným rámom 1 tvaru C 1 sú upevnené dvojice vedeníi pre jednotlivé výsuvné zásuvky 2. Na vrchu rámu l sú umiestnené navádzacie lišty 2a zospodu rámu 1 sú pripevnené kladky lg. Na vonkajšej strane rúnu 1 jo umiestnená dvojica induxovaoích zariadeni ll n sú zhodne rozložené ako nnvádzeoie otvory lg v indexovacom ráme 12. Na dvojice vedení 2 sú nasumuté výsuvnć zásuvky Ž, ktoré majú...

Zariadenie na stohovanie plošných technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267765

Dátum: 12.02.1990

Autori: Benák Rudolf, Kaššovic Ľubomír

MPK: B23Q 7/10

Značky: zariadenie, stohovanie, paliet, plošných, technologických

Text:

...zeriedenie.Zariadenie na ctohovenia plolných technologických paliet pozostáva z rásu 1. V hornej časti rálu 1 je usiestnená nosné plošina 1 pevne uložená ne zdviháku 2, na ktorý je pripojená ojnica 12 klukoveho eechaniznu jo spojeneho s pohono /na obr. nezekreslený/. Na dolnej ploche nosnej ploliny § po oboch stranách sú na pevných konzoliach 11 kyvne e nero hore odpružene prostrednictvoe prułin 1 uložená reaená 2 s ovládncini kladkeni 13. V...

Zariadenie pre dávkovanie technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 267198

Dátum: 12.02.1990

Autor: Benák Rudolf

MPK: B65G 60/00

Značky: dávkovanie, technologických, paliet, zariadenie

Text:

...technologických paliet je prikladne znázornená na pripojenom výkrese, kde na obr. 1 je nakreslený nárys zariadenia vo východiskovej polohe, na obr. 2 je nakreslený nárys zariadenia v polohe odoberania palety zo stohu, na obr. 3 je nakreslená časť nárysu zariadenia v polohe po odobrati jednej palety zo stohu a na obr. 4 je nakreslený pôdorys zariadenia.Zariadenie pre dávkovanie technologických paliet pozostáva 2 rámu l. V dolnej časti...

Zariadenie na uchopovanie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 266964

Dátum: 12.01.1990

Autori: Antala Lubomír, Pástor Oliver, Kmeťo Vladimír, Miča Martin

MPK: B65G 57/24

Značky: uchopovanie, zariadenie, paliet

Text:

...protiľahlých stenách uchopovanej palety, pričom každý z výstupkov je na svojom povrchu opatrený strediacim čapom, priemerovo licujúoim s príslušným otvorom vytvoreným na telese palety vo vzdialenosti odpovedajúcej mikroposunu rámu vzhľadom k paleta.Výhody uchopovacieho zariadenia podľa vynálezu spočívajú v jednoduchosti konštrukcie,v spoľahlivej prevádzke a v nízkych zriadovacich nákladoch v porovnani s dosiaľ známymi konštrukciami. Na...

Zariadenie pre cyklický posun plochých technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 266286

Dátum: 13.12.1989

Autori: Radič Rudolf, Benák Rudolf

MPK: B65G 25/04

Značky: paliet, zariadenie, technologických, posun, plochých, cyklický

Text:

...o zdvih pri manipulácií predmetmi (obyčajne tabliet) nazariadenie pre cyklícký posun plochých technologických paliet je prikladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. I je nakreslený celkový pohľad na zariadenie v náryse vo výchcdiskovom postavení pred záberom, na obr. 3 je nakreslené zariadenie v náryse v čias točnom reze a na obr. 3 je nakreslený pôdorys zariadenia.zariadenie pre cyklický posun plochých technologických...

Stoh systémových paliet pre rozoberanie a skladanie v manipulačnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265517

Dátum: 13.10.1989

Autori: Morávek Jan, Kuchňár Milan, Križan Jozef

MPK: B65G 60/00

Značky: zariadení, skladanie, rozoberanie, systémových, manipulačnom, paliet

Text:

...sa postupne zväčšuje alebo zmenšuje podľa rozmiestnenia s nimi korešpondujúcich strediacichStoh systémových paliet umožňuje uskutočniť rozoberanie a skladanie stohu bez akých-koľvek pomocných mechanizmov manipulačného zariadenia, do ktorého po vložení stohu medzioperačnou dopravou sa stoh okamžite rozdruži na jednotlivé systémové palety a obsah možno jednoducho a rýchlo sprístupniť v ľubovolnom poradi.Príklad provedenia stohu sytémových...

Presuvný montážny zásobník stohov systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 265516

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kuchyňár Milan, Morávek Jan, Križan Jozef

MPK: B65G 60/00

Značky: zásobník, systémových, stohov, presuvný, paliet, montážny

Text:

...g, v ktorých sú na kladkách presuvne uložené vozíky 3 pozvárané z ocelových profilov do tvaru E tak, aby umožňovali uloženie dvoch systémových paliet á. Na každom presuvnom vozíku 3 je osem rozmiestnených dosadacích plôch3 umiestnených tak, že štyri umiestnené v ľavej časti vozíka 3 a štyri sú umiestnené v pravej časti vozíka 3. Dosadacie plochy A sú v rovine vozíka 3 zhodne rozmiestnené, ako dosadacieplochy § na systémovej paleta §....

Výsuvný montážny zásobník pre manipuláciu so stohom systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 265515

Dátum: 13.10.1989

Autori: Morávek Jan, Kuchyňák Milan, Križan Jozef

MPK: B65G 60/00

Značky: systémových, výsuvný, zásobník, stohom, paliet, manipuláciu, montážny

Text:

...vozíkoch je rovná celkovej výške systémovej palety zo stohu ležiacej na spodnom výsuvnomvýsuvný montážny zásobník pre manipuláciu so stohom systémových paliet umožňuje zo stohu systémových paliet po ich vložení medzioperačnou dopravou do zariadenia okamžite sprístuptupniť obsah ľubovoľnej systémovej palety zo stohu. Zariadenie výrazne skracuje manipulačné časy pri spristuňovani obsahu paliet.Príklad prevedenia výsuvného montážneho zásobníka,...

Spôsob rozoberania a zloženia stohu systémových paliet v manipulačných zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 262618

Dátum: 14.03.1989

Autori: Križan Jozef, Morávek Jan, Kuchyňár Milan

MPK: B65G 60/00

Značky: manipulačných, zloženia, rozoberania, stohu, spôsob, zariadeniach, systémových, paliet

Text:

...paliet je postupné, t.j. sprístupnenie obsahu spodnej systémbvej palety je možné dosiahnúť až po odobratí všetkých paliet nad ňou. Na toto sprístupñovanie je potrebné zložité manipulačné zariadenie, ktoré musí mat rozoheraciu a skladaciu jednotku s dlhými msnipulačnými časmi.Nevýhodou spôsobov využívajúcich otočné podpory je to, že manipulačné zariadenia musia mat vlastnú manipulačná vidlicu. zariadenia sú preto mechanicky zložité je potrebné...

Zariadenie pre presné polohovanie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 259260

Dátum: 17.10.1988

Autori: Belan Vladimír, Fekete Michal

MPK: B66F 9/12

Značky: přesné, zariadenie, paliet, polohovanie

Text:

...bud do smerov kolmých na prísun palety, alebo v osi prísunu palety nad dorazovou doskou. To bude mat vplyv na zvýšenie výkonu ukladania, nakoľko sa vylúčía stratové časy, alebo» v stiesnených pomeroch sa znížia investičné náklady na rekonštrukciu budovy. Celkove ,sa zvýši variabilnost použitia zariadenia a umožní sa jeho malosériová výroba pri plnej unifikácii dielov.Na výkrese je na obr. 1 schematicky naznačené v pôdoryse prevedenie...

Zariadenie pre zmenu smeru pohybu paliet a podložiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258746

Dátum: 16.09.1988

Autori: Frič Otto, Belan Vladimír, Fekete Michal

MPK: B65G 47/14

Značky: podložiek, pohybu, směru, změnu, zariadenie, paliet

Text:

...zastayovania v dolnej a hornej polohe. Šponovanie retazového prevodu je riešené V pevnom ráme bežným spôsobom. Zariadenie je jednoduché, spoľahlivé a má. nízku relativnu schopnosť voči hmotnosti prepravoyanej palety alebo podložky.Na výkrese je na obr. 1 schematicky naznafené v näryse prevedenia zariadenia podľa tohto yynálezu vo východiskovej polohe. po prisunutí palety nad zdvižný reťazový mostík.zatriedenie pre zmenu smeru pohybu paliet...

Kuželová nožička z plastov pre zhotovenie paliet prostých

Načítavanie...

Číslo patentu: 258673

Dátum: 16.09.1988

Autor: Beličák Emil

MPK: B65D 19/38

Značky: plastov, nožička, paliet, kužeľová, prostých, zhotovenie

Text:

...sa docieli pri výrobe paliet prostých spočívajú v šetreni drevnej hmoty, nízkej hmotnosti paliet, jednoduchých výliskov v prípade poškodenia nožičiek ich výmena, skompletlzované palety zalberajú pri stohovaní minimálny priestor na nožičky nepôsobí agresine prostredie, využíva sa »odpadov pri spracovaní plastov.Na pripovjelnom výkrese obr. 1 je nakreslená kuželová nožička v reze, na obr. 2 je kužeľovä nožička v pôdoryse.Kuželová nožička z...

Otočný montážny zásobník pre manipuláciu so stohmi systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 258669

Dátum: 16.09.1988

Autori: Morávek Jan, Križan Jozef, Kuchyňár Milan

MPK: B65G 60/00

Značky: stohmi, manipuláciu, zásobník, systémových, paliet, montážny, otočný

Text:

...sú na ložiskách uložené »otočné ramená 3 pozvára-né z ocelových profilov do tvaru U. Na každom otočnom ramene 3 sú štyri dosiadacie plochy 4, ktoré sú v. rovine ramena zhodne rozmiestnené ako dosadacie plochy 5 na systémovej palete 6. Dosadaciu plo-chu 4 na otočn-orn ramene 3 tvorí kužeľový kolik,tomu na systémovej palete B odpovedá pa-lete 6 odpovedá dosadacia plocha 5 tvorená dierou v držiaku upevnenom na systémovej palete 6. Dosadacie...

Manipulačné zariadenie pre automatickú výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258611

Dátum: 16.09.1988

Autori: Križan Jozef, Morávek Jan, Kuchyňár Milan

MPK: B23Q 7/06

Značky: technologických, obrábacích, paliet, automatickú, strojoch, výměnu, zariadenie, manipulačné

Text:

...v tom, že pevný stojan je osadený dvoma valčekovými dráhami tvorených dvoma radami valcových kladiek, pričom na pevnom stojane je umiestnený as 258611poň jeden podávač. Valcové kladky sú z vonkajšej strany opatrené kužeľovým nákružkom. Alternatívne môžu byt k valcovým kladkám priradené voľné valcové kladky,ktorých os zviera s osou valcových kladiek valčekových dráh tupý uhol.Zariadenie podľa vynálezu rieši vloženie a vybratie...

Stohovacie zariadenie paliet s manipuláciou stohov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257806

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tyukos Jozef, Bohuš Vojtech

MPK: F27D 3/12

Značky: paliet, stohov, manipuláciou, stohovacie, zariadenie

Text:

...s dvoma, alebo jedným portálovým vozom a príslušenstvom, pričom pohon ostáva vždy len jeden. Z toho vyplývajúce investičné a materiálne úspory pri dostatočnej kapacita zariadenia pre udržovanie kontinuálnej výroby v dôsledku navrhnutej koncepcie zariadenia spočívajúcej v manipulácii len s jednou vrstvou paliet, resp. lát.Predmetné zariadenie je v prikladnom prevedení znázornená na pripojenom výkrese v náryse.zariadenie pozostáva z nosnej...

Manipulačné zariadenie pre automatickú centrálnu výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255369

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kuchyňár Milan, Križan Jozef, Morávek Jan

MPK: B23Q 7/14, B23Q 7/05

Značky: paliet, obrábacích, výměnu, zariadenie, strojoch, technologických, centrálnu, manipulačné, automatickú

Text:

...plocha a jednoduchá konštrukcia, nahradzujúca súbor doteraz používaných zariadení. Uplatnenie zariadenia je najmä V automatizovaných výrobných systémoch.Príklad prevedenia zariadenia, ktoré je skonštruované podľa predmetu vynálezu, je scliematicky znázornený na výkrese obr. 1 v pôdoryse, na obr. 2 je V náryse.Zariadenie pozostáva z presuvného vozika ., presuvne iťoženého na vedení 2, kto~ ro je uchytené priamo na rám obrábacieho stroja 3....

Presuvno otočné zariadenie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 255335

Dátum: 15.03.1988

Autori: Čačo Jozef, Zelina Pavol, Kahanec Stanislav

MPK: B23Q 7/00

Značky: otočné, paliet, presuvno, zariadenie

Text:

...prostredníctvom priamočiarych vedení 15 posuvne uložený na n-osnlom ráme 1 a otočné stoly 3 sú prostrednictvom vertikálne orientovaných otoč ~ ných vedení 14 uložené V presuvnom ráme2. K presuvnému rámu 2 sú pripevnené dve otočné pohonové jednotky 9, z ktorých každá je samostatne prepojené prostrednictvom maltézskeho mechanizmu lll na jeden otočný stôl 3. K presuvnémtt rámu 2 je ďalej pripevnená presuvná pohonové jednotka 4 ukončená záberovým...

Zariadenie na premiestňovanie paliet v dopravných zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 246006

Dátum: 15.12.1987

Autori: Skoupa František, Lahueký Dušan

MPK: B65G 7/00

Značky: premiestňovanie, dopravných, zariadeniach, zariadenie, paliet

Text:

...paleta je opatrená valiviým vedením, pričom prevod medzi hnaoou jednotkou a prenosovým prvkom je zabezpečený pomocou sústavy kladiek, cez bezpečnostnú preklzovú momentovú spojku.Oproti známemu stavu techniky pri presúvaní palety pomocou nekolnečného pren-osového prvku s pevne spojeným palcom, nie je potrebné použit teleskopické vidlice. Pohybom palety pri presúvaní po valivom vedení sa S-násobne znížia energetické nároky na presúvanie,...

Strediace zariadenie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 242344

Dátum: 15.11.1987

Autor: Ledvinka Karel

MPK: B66F 9/12

Značky: zariadenie, paliet, strediace

Text:

...tahadiel. Okrem toho, ľavé krajne ovládacie rameno 1 U a pravé krajne ovládacie rameno 12 sú na ich konci opatrené výstupkom 15, zapusteným do drážky dorazovej lišty 16. Dorazová lišta 16 tvorí pevnú súčasť rámu presúvacích vidlíc 3. Dotykové pätica 9 je tvorená dvojicou výkyvných teliesok 17, uložených na nosnom čape 18. Výkyvné telieska 17 sú .opatrené zvislým rybinovitým vedením 19. Rovnobežne s týmto vedením 19 je usporiadaný...

Zariadenie k premiestňovaniu ucelených vrstiev sklených nádob a podobných predmetov z paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 252871

Dátum: 15.10.1987

Autori: Findiš Jozef, Grejtak Rudolf, Straka František, Šebík Alexander, Mlynarčík Bohuslav

MPK: B65G 59/02

Značky: premiestňovaniu, paliet, predmetov, nádob, podobných, zariadenie, vrstiev, sklených, ucelených

Text:

...štyroch »sťtranách medzi vodia-cimi klardkami 35 .po diva .pneumatické urovnávalcie valce 19, na ktorýoh sú upevnené štyri urovnávacie lišty 37. P~rívod tlakoveho vzduchu je k pneumaltickým urovná-vacim valcom 19 privádzaný zviňovacirm vedením 18.Pred uvedení-m zariadenia. do prevádzky sa paleta -odstrojí od fólie a odstráni sa kartonový .kryt Takto .pripravená paleta je .priswnutá pomocou »prívodlnej valčelkovej drahy (i, pod wrovnávacie...

Depaletizátor ohradových a paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 250049

Dátum: 15.04.1987

Autori: Telka Vladimír, Šoltýs Pavol

MPK: B65G 57/22

Značky: depaletizátor, paliet, ohradových

Text:

...strane stola sú princhytené stĺpy a vytvorené vedenie.zariadením podľa vyxnalezu sa dosahuje nový vyšší účinok .tým, že umožňuje vytvárať automatické technologické pracoviská napojené na systém medzi-operačnej »dopravy a skladov bez manualneho .prekladanie predmetov, čo umožňuje vytvárať plne .automatizované výrobné systémy.Depaletizátoi ohradovýeh paliet bez po honu je znázornený na priložených .výkre-soch, Ikd-e .na obr. 2 je znázornený...

Zariadenie na prekladanie systémových paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 237854

Dátum: 15.03.1987

Autori: Guniš Tibor, Križan Jozef, Kuchyňár Milan

MPK: B23Q 7/02

Značky: prekladanie, zariadenie, paliet, systémových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši problém prekladania systémových paliet. Podstata zariadenia na prekladanie systémových paliet spočíva v tom, že pozostáva z nakladacej, pracovnej a odkladacej časti, ktoré sú usporiadané za sebou a je na nich položené vedenie pre vozík. Pracovná časť obsahuje zdvíhaciu a otočnú plošinu a je usporiadaná medzi nakladacou a odkladacou časťou. Odkladacia časť je opatrená zdvíhacou doskou spojenou prostredníctvom páky s posuvným prvkom...

Posúvacie a indexovacie zariadenie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 229584

Dátum: 15.09.1986

Autori: Pecka Juraj, Sudora Rudolf

MPK: B66F 9/12

Značky: paliet, indexovacie, posúvacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Posúvacie a indexovacie zariadenie paliet je určené na posúvanie paliet o presne stanovenú vzdialenosť a súčasne aj jej indexovanie v tejto polohe. Posúvacie a indexovacie zariadenie pozostáva z nosnej dosky, na ktorej je uložené vedenie a ovládací valec, ktorého podstatou je, že v horizontálnom vedení je uložené teleso spojené s piestnicou ovládacieho valca. V telese je výkyvne uložený odpružený posúvač a kladka korešpondujúca s odpruženým...

Krížový manipulátor technologických paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 221164

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kastel Pavel, Hronec Július, Petrík Juraj, Charvát Marián

Značky: manipulátor, křížový, technologických, paliet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši dopravu najmenej troch technologických paliet obrobkov v technologickom slede operácií medzi najmenej dvomi pracovnými stanicami jednoúčelového obrábacieho stroja alebo automatickej obrábacej linky. Podstata krížového manipulátora podľa vynálezu spočíva v tom, že je tvorený spojovacím vedením technologických paliet, umiestneným medzi dvomi pracovnými stanicami, rozdeleným priečnym vedením technologických paliet na dva úseky,...

Vyklápacie manipulačné zariadenie paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 219676

Dátum: 01.12.1985

Autor: Mlčoch Luděk

Značky: vyklápacie, paliet, manipulačné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka vyklápacieho manipulačného zariadenia paliet pomocou manipulačného prostriedku, ako napr. vysokozdvižného vozíka, žeriavu a pod. Vynález rieši využitie samovýsypného princípu i nádoby vyklápajúcou sa zmenou ťažiska plnej a prázdnej nádoby a to u typizovaných paliet, ktoré doteraz na tento účel neboli používané a používali sa len špeciálne nádoby - zvlášť upravené. Podstatu vynálezu tvorí nosný rám, do ktorého je kyvne uložená...