Patenty so značkou «palet»

Překladač pro přesun nožičkových palet v horizontální rovině

Načítavanie...

Číslo patentu: 269373

Dátum: 11.04.1990

Autori: Marhoul Jiří, Dlabač František, Vyplel Jiří

MPK: B65G 47/32

Značky: přesun, prekladač, palet, nožičkových, rovině, horizontální

Text:

...rogáln poaouvat, sklad tak vychází menší, takže Jsou nižší 1 investiční náklady na výstavbu skladu. Překladač potřebuje k převodení nožičkové palety na kolmo navazující dopravník 1 kratší čau než točna, protože 31 přizveddvá Jen nepatrně, zatímco točna ji musí otočit 0280., Překladač tedy zvyšuje dopravní výkon linek, a tím 1 Jejich efoktivnoat.Na výkresoch Jo znázornän příklad provedení podle vynálezu, kde na obr. 1 je překladač v náryou,...

Zařízení k ovinování palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 264657

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hauptfleisch Jarmil, Blahna Jan, Němec Miloslav, Jindra Jiří, Kavan Mojmír, Moravec Břetislav, Švagerka Jan

MPK: B65B 13/02

Značky: zařízení, palet, ovinování

Text:

...držáku cívky a druhým na cívce. Paleta se zbožím spočíva na podlaze nebo řetězovém dopravníku a cívka s fólií obíhá paletu a současně stou á a zase klesá. Stoupáni a pokles cívky je án pohybem opěrne kladky po obvodu vačky a je v průběhu ovíjeníneměnný. Změna programu navíjení. tj. stoupání a pokles cívky se dosáhne výměnou vačky,což však v provoze přichází v úvahu pouze při úplné zmčnč výroby.Výhodou zařízení dle vynálezu je jeho...

Jeřábový nosič palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 260843

Dátum: 12.01.1989

Autori: Žalud Ladislav, Engliš Karel

MPK: B66C 1/22

Značky: palet, nosič, jeřábový

Text:

...bezpečnost práce obsluhy při manipuleci s peletami.Příkled provedení jeřábového nosiče palet podle vynálezu je znázorněn na připojenýoh výkresoch, kde na obr. 1 je znázorněn exonometrický pohled na nosič palet, na obr. 2 nárys noeiče.pa 1 et v pracovní poloze a na obr. 3 nárys složsného nosiče.Jeřábovy nosič pal-et sestává ze dvou nosných ramenJ.3, spojených na jednom konci se svislým rámom 8, ve tvaru obráoeněho píemene V. obě ramena ž,...

Ochranný prostředek palet proti jejich poškození

Načítavanie...

Číslo patentu: 245946

Dátum: 01.07.1988

Autor: Švarc Michail Echiljevie

MPK: B66C 1/12

Značky: proti, palet, prostředek, ochranný, jejich, poškození

Text:

...vynálezu je to, že se jim zamezí jak poškození palet, takpřepravovaného materiálu při manipulaci s nimi zvedaoím zaříze ním se závěsnými lany, zavěšovanými přímo na hák zvedacího zařízení a dále to, že zvedací zařízení není zapotřebí opatřovattlaku závěsnými lany na palety a přepravovaný material, čímž také možnosti jejich poškození.Ochranný prostředek palet proti jejich poškození podle vynálezu je jako príklad znázorněn na...

Mechanismus pohonů pojízdného manipulátoru palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 245908

Dátum: 01.07.1988

Autori: Korotkevie Boris Sergejevie, Timofejev Jevgenij Grigorjevie

MPK: F16H 19/04

Značky: pohonů, manipulátoru, palet, pojízdného, mechanismus

Text:

...ozubený převod, tvorený pestorkea 11 pojezdu a kolea lg, spojený s kolea lg pojezdu, unistěnýa na vodici koleji Ž e dàle je na hřideli upevněna spojka gg otočněho stolu 33, spojená s pastorkea gg otočneho stolu gg, ulistěnýa spolu s věncee 31 na spodni čłsti otočněho stolu gg. ozubeni- Š u - 245 sos pastorku gg zapadá do ozubení věnce gl. Kuželově kolo g je społjeno s vložený kole lg, do jehož ozubení zapadá kolo lg vídlíc přes spojku gl...

Jeřábový nosič palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 254755

Dátum: 15.02.1988

Autori: Engliš Karel, Žalud Ladislav

MPK: B66C 1/22

Značky: palet, jeřábový, nosič

Text:

...a jeho uspořádání v závčsné jednotce nosiče palet a na obr. 2 sxonometrický pohled na nosič palet.Jeřábový nosič palet sestává ze dvou rovnobeznyoh nosných ramen L 1, spojených ne jednom svém konci se svislým rámem Q, ve tvaru obréceného písmeno V. Na svislý rám g navezuje závěsná jednotke 5, Zävěs łp tpetřený úchytom pro jeřábový hák a tvořený dvouremennou pákou ve tvaru písmena L, je otočně uložen v místě styku obou ramen v závěsné...

Zařízení k ukládání a rozebírání stohu palet zejména prostých palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 254147

Dátum: 15.01.1988

Autori: Fiedler Gunter, Klein Dietmar, Frieder Peter, Rupprich Marion, Petau Arno

MPK: B65G 57/02

Značky: zařízení, stohu, ukládání, palet, rozebíraní, zejména, prostých

Text:

...11, mapunpuo upncoenneu x npuaogy-nopmenb-unnuunp 12.Co caoeů CTODOHH nocneuuü onupaewcn Ha Tpaaepcy 13 pana 6.3 axBamHue pyKasa 14 npncoeuunmrcn K nanaM 8 9 Tax, ufo 3 paóoueu nonoxenun ona oópasybr àdbmy 5 aue U.Kax aunao 5 mur. 2, saxnawume pyxasa 14 oöopyonauu B Kaxnon ownenbaon cnyqae nnyua npnennmwu öonTaMH 15, xowopue axonw 5 Kouraxr c ornenbnmm nononom 16 mraöena nononos 17 H paspemamr TaKHM oöpaaon ero Hanexnoe saxnarumaune....

Stohovací a dopravní zařízení palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 254124

Dátum: 15.01.1988

Autori: Paape Friedrich, Steffens Eberhard, Thomas Hans, Teuscher Wolfgang

MPK: B65G 49/08

Značky: dopravní, palet, stohovací, zařízení

Text:

...uunuunpoa ropusouwanbuo nosopormmxvpúqaxnux napm, oöopypuaudHx co csoeü cTopourpeüepubmn H uehrpnpymmuMH aneneuwaun aus nonnouon.Xapaxwepncwuxoü naoópewąuun annaewcn n mo,.uTo npauoaanpasnammue nnequ npař MoHanpaBnHmmuk nepenaq Kaúammeňcn Kynucóů HaKQHue ňocnwisaxnàmauà ponuku,KoTopue C Havanou cnarun mraöenn nonnonon om nonnemnorocTóhà.honyuamw fo~ pnsonwànhuym CKOp 0 CTb uyna H na oxono cepennnu nonseMayçkdpeHne u npn arąn~ Knaannu mTa 6...

Posunovač palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 254053

Dátum: 15.01.1988

Autor: Svoboda Bořivoj

MPK: B65G 7/02

Značky: posunovač, palet

Text:

...obr. 1 představuje jeho boční pohled, obr. 2 boční pohled na nosné rameno v častečném řezu aobr. 3 příčný řez nosných ramen.Posunovač palet sestává ze dvou rovnoběžných nosných ramen l o profilu na příklad obráceného písmen U, na jedné straně spojených příčníkem g, který obě nosná ramena l pevně spojuje. Na příčníku g je připevněno madlo Q. Nosná ramena l jsou opatřena pojezdovými kolečky §. V obou nosných ramenech l ve směru jejich podélné...

Zařízení pro ukládání palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 253975

Dátum: 17.12.1987

Autori: Otevřel Josef, Dresler Jiří

MPK: B65G 1/04

Značky: zařízení, palet, ukládání

Text:

...a otočné páky nejbližšího vyššího podlaží, přičemž všechny vnější konce otočných pák jsou opatřeny kladkami, které se ovládacích prvků dotýkajíoPodstatou vynálezu je také to, že osy čepů protilehlých otočných pák jsou uspořádány v jedné ose.253 975 Dle navrženého řešení se dosáhne sklopení otočných pák pro ukládání palet gravitačním účinkem. Výodou je, že odpadne investičně a provozně náročný zdroj a rozvod hydraulikyoVýhodou řešení dle...

Zařízení na překládání dílů z výrobního pásu do palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 252193

Dátum: 13.08.1987

Autor: Resler Jaroslav

MPK: B65G 47/02

Značky: překládání, dílů, palet, pásu, zařízení, výrobního

Text:

...Na něm je umístěna kleštlna 4 pro uchopení překládaných dílů.Náhon vozíku 3 i kleštiny 4 je proveden bowdenem od vačkového hřídele 5, popř. pneumatický. Rovněž překládací lišta 2 je naháněna vačkou 6 lišty 2 přes páku 7 lišty 2 od vačkového hřídele 5. Lišta 2 je na druhém konci opatřena stavitelnou narážkou 8, která postupně dosedá na jednotlivé dorazy 9 otočného dorazového válce 1 U. Krokový pohyb dorazového válce 10 je odvozen od...

Soustava palet na uspořádaně uložení a přepravu železničních dvojkolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243192

Dátum: 15.07.1987

Autor: Eermák Jioí

MPK: B65D 19/22

Značky: železničních, palet, uložení, soustava, uspořádaně, prepravu, dvojkolí

Text:

...dělníků a zkracuje se potřebný čas na nakládku dvojkolí na železniční vagón. Uložením palet do dvou vrstev na vagón se plně využívá jeho užitečné hmotnosti. Tím se sníží potřeba železníčních vagőnů pro expedici asi na polovinu.Příklad provedení soustavy palet na ukládání železničnlch dvojkolí je znázorněn na připojených obrázcích, kde obr. 1 představuje půdorys palety s uloženým železničním dvojkolím,znázorněným čárkovaně,...

Zařízení pro dodržení maximální nosnosti palet a regálových zakladačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251152

Dátum: 11.06.1987

Autori: Chrobák Petr, Maštalíř Antonín

MPK: B66F 17/00

Značky: nosnosti, regálových, palet, zařízení, maximální, dodržení, zakladačů

Text:

...je znázorněno jedno z možných provedení zařízení pro dodržení maximální nosnosti palet a regálových zakladačů, kde obr. 1.znázorňuje nárys zařízení a jeho uložení na nakládacím místě regálového zakladače, obr. 2. znázorňuje půdorys zařízení s rozmístěním jednotlivých součástí, obr. 3. znázorňuje schěma zapojení hydraulických prvků aelektronickć zobrazovací jednotky se zapojením na pohon zakládacího zařízení regálovéhozakladače, obr. 4....

Zařízení pro mezietážové převádění palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 237929

Dátum: 15.03.1987

Autor: Holý Josef

MPK: A21C 15/00

Značky: zařízení, převádění, mezietážové, palet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro mezietážové převádění palet, sestávající z převáděcích zařízení vlečených palet a jim příslušejících řetězových kol, nekonečného řetězu a lineárních vodicích kolejniček. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že převáděcí zařízení pro vodorovné převedení palet z vyšší do nižší etáže nebo naopak obsahují převáděcí kotouče, opatřené na obvodě vždy alespoň jedním obvodovým vybráním tvaru pojížděcích kladiček...

Nástavba na přepravu stolových palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 249193

Dátum: 12.03.1987

Autori: Gajdoš Jiří, Sabela Rudolf

MPK: B60P 9/00

Značky: stolových, palet, prepravu, nástavba

Text:

...stolovou paletu, načež hydraulicky ovládané nápravy zvětší výškuložné plochy vozidla, čímž je paleta zvednuta do přeprav ní polohy.Nevýhodu speciálně konstruovaného vozidla odstraňuje nástavba na přepravn stolových palet, jejíž nárys přikládného provedení S dvoudilnou plošinou na automobilovém podvozku je na obr. 1, 05 h 2 je řez A-A vozidlem s nástav bouoKaždý díl plošiny (1) je uložen čtýřmi rovnoběžnými kyvnými vzpěrami (2) na rámu...

Závora palet na lahve propan-butan

Načítavanie...

Číslo patentu: 249320

Dátum: 12.03.1987

Autori: Bendík Jiří, Klouda Jiří

MPK: B65D 19/38

Značky: palet, závora, láhve, propán-bután

Text:

...Otevirání této závory je nevýhodné pro mechanizaci.Tyto nevýhody odstraňuje závora palet na lahve propan-butan sestávající 2 ramen tvořicích trojkloubový mechanismus podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že rameno je spojene čepem s druhým ramenem, které je uloženo pomocí čepñ na plechu připevněném k paletě. Rameno je opatřeno aretačnim čepem.Výhody závory podle vynálezu spočívají ve vhodnosti pro mechanizované oteviránízávory a v...

Univerzální plnič ohradových palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 248615

Dátum: 12.02.1987

Autor: Kotráš Bohuslav

MPK: B65G 65/32

Značky: plnič, univerzální, palet, ohradových

Text:

...§, kladek 1, prvého stáleho protizávaží Q a odstupnovaných dělených vyvaiovecích zdvełí 3, zavllena plnící klec a.Vyvnlovecí zařízení je opatŕano koncovým spínačom 14, hláaícím naplnění plnící klece 3. Plnící klec 3 má pákový nechenisnus 2 s otevíracími a uzavíracíni uzávery dna a je opatřana koncovýn spínečem 1 §, hláeíoím uzavření dna. Plnící klec 2 je provedena s otvorom v boční Itinl e je opatŕena posuvnl stavitelnou stěnou za k...

Chapač manipulátoru technologických palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 234914

Dátum: 15.01.1987

Autor: Ludvík Karel

MPK: B25J 15/00

Značky: palet, manipulátoru, chapač, technologických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší chapač manipulátoru technologických palet, který pracuje s vysouvačem, u kterého píst hydraulického válce dojíždí při manipulaci s technologickou paletou do svých koncových poloh na čela hydraulického válce s nulovou rychlostí. Výsledná dráha pístu je větší než dráha výsuvu chapače, pracujícího s jednou výkyvnou pákou pro spojování a odpojování technologické palety od vysouvače. Podstatou vynálezu je, že v tělese chapače s přední...

Zavěsné zařízení k přenášení, zejména ohradových palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 234616

Dátum: 01.01.1987

Autor: Ryška Mojmír

MPK: B66C 1/14

Značky: přenášení, zařízení, palet, závesné, zejména, ohradových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsného zařízení k přenášení, zejména ohradových palet a řeší automatické přestavování polohy háků. Závěsné zařízení sestává z pevného horního rámu, pohyblivého spodního rámu, závěsů a háků, jehož podstata spočívá v tom, že závěsy (4) pevně spojené s pevným horním rámem (l), procházející pouzdry (5) pohyblivého spodního rámu (2) jsou spojeny čepy (4c) s háky (8), které jsou na své kruhové části opatřeny narážkami (11) a sedly...

Zařízení na vyklápění ohradových palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 232434

Dátum: 15.07.1986

Autori: Král Jiří, Rychtrmoc Josef

MPK: B65G 7/00

Značky: ohradových, vyklápění, zařízení, palet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyklápění ohradových palet ve skladovém hospodářství nebo v dílenském provozu a řeší problém posuvu vyklápěné ohradové palety tak, aby materiál byl vysypáván dále od pevného rámu, dociluje se snížení energetické náročnosti na vyklápění a zmenšení manipulačního prostoru. Podstata vynálezu spočívá v tom že na každou z obou bočních stran vyklápěcího rámu je připevněna jedna odvalovací kladka, dosedající na odvalovací plochu,...

Zásobník plochých dílců, zejména podpěr nosných desek nevratných palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 231471

Dátum: 15.06.1986

Autori: Moravová Jarmila, Tauchman Vlastimil, Prokop Bohumír, Pelikán Evžen

MPK: B65D 19/38

Značky: nosných, zásobník, nevratných, desek, plochých, zejména, dílců, podpěr, palet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zásobníku plochých dílců, zejména podpěr nosných desek nevratných palet. Zásobník je vytvořen blokem plochých dílců, na jehož jedné straně je vrstva aktivního lepidla, zakrytá odstranitelnou. ochrannou vrstvou papíru nebo fólie. Zásobník je použitelný ve výrobních oblastech, ve kterých se nalepují ploché dílce různého tvaru na deskový materiál.

Zařízení pro vyklápění palet s drobným materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229219

Dátum: 01.03.1986

Autori: Moravec Josef, Jirkal Miroslav

MPK: B65G 65/23, B65G 65/30

Značky: vyklápění, zařízení, palet, drobným, materiálem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vyklápění palet s drobným materiálem. Zařízení je tvořeno nosným rámem, který může být uložen na pojezdových kolech. K nosnému rámu je výkyvné připojen pomocný rám, v němž je na výklopném čepu otočně uložen výklopný koš s paletou. Mezi pomocným rámem a výklopným košem je upraven zvedací člen. Zařízení je určeno pro vyklápění palet s drobným materiálem, například s bramborami. do koreb dopravních prostředků nebo na...

Zařízení pro postupné vyprazdňování přepravních palet, zejména pro kovárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221361

Dátum: 15.02.1986

Autori: Běhounek Josef, Toman Otakar, Bělovský Jan

Značky: zejména, palet, kovárny, vyprazdňování, postupné, zařízení, přepravních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro postupné vyprazdňování přepravních palet, které je určeno zejména pro kovárny a řeší problém lepšího využití výrobních prostorů v kovárnách za současného zvýšení rozměrů přepravních palet a automatizace vyprazdňování přepravních palet. Zařízením podle vynálezu, sestávajícím z rámu výklopníku se sklopným stolem a s upevňovacím zařízením přepravní palety, jakož i se zvedacím mechanismem elektromagnetu se účelu...

Zařízení pro zvedání balíků textilního apod. materiálu z plochých palet u stříhárenských pokládacích stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228056

Dátum: 15.02.1986

Autor: Vyroubal Antonín

Značky: zařízení, palet, apod, stolu, stříhárenských, zvedání, pokládacích, textilního, plochých, balíků, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvedání balíků textilního a podobného materiálu z plochých palet u stříhárenských pokládacích stolů vyznačující se tím, že je tvořeno čtyřkloubovým mechanismem, jehož táhlo (21) je uchyceno na rámu pod spodní deskou pokládacího stolu (10) a čepem (22) připojeno na spojovací rameno (23), které je dále uchyceno kloubově na další rameno (24), přičemž společný čep (22) táhla (21) a spojovacího ramene (23) je veden v přímočarém vedení...

Zařízení pro překlápění palet

Načítavanie...

Číslo patentu: 215243

Dátum: 15.10.1984

Autor: Kudela Zdeněk

Značky: palet, zařízení, překlápění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká mobilního zařízení pro překlápění a vyprázdňování pevných ohradových palet (dále jen palet), které jsou používány zejména pro manipulaci a uskladňování zeleniny, brambor, ovoce a jiných materiálů. Zařízení se vyznačuje tím, že se paleta s obsahem dopraví pomocí nízko-vysokozdvižného vozíku na ukládací otočnou plošinu (14) a v první fázi jejího překlápění se automaticky přichytí přidržovacím zařízením (13) k plošině, je jím po...

Upínací zařízení na aretaci palet a jiných součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 216324

Dátum: 01.09.1984

Autor: Pavelka Mojmír

Značky: zařízení, součástí, aretaci, upínací, palet, jiných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká upínacího zařízení na aretaci palet a jiných součástí, kde se paleta fixuje na pevnou podložku. Vynález nově řeší fixační prvky, u nichž je spojena konstrukční jednoduchost s dobrou účinností. Dva protilehle, konstrukčně rozdílné fixační prvky tvoří vynález, jehož podstata spočívá v tom, že jeden fixační prvek tvoří klín a druhým je kladka, uchycená čepem v čelisti, přičemž v čelisti je vytvořen úkos, o nějž se opírá kladka.