Patenty so značkou «paládia»

Katalyzátor na báze paládia na selektívnu hydrogenáciu acetylénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3036

Dátum: 26.03.2004

Autori: Ahn In Young, Kang Jung Hwa, Kim Woo Jae, Moon Sang

MPK: C07C 5/00, B01J 23/44

Značky: acetylénu, paládia, katalyzátor, hydrogenáciu, selektívnu, báze

Text:

...vyriešenie problému deaktivácie katalyzátora pri hydrogenácii acetylénu bol navrhnutý titánový promótor ako prísada a podrobnosti sú uvedené v kórejskom patente č. 2000-0059743. Keď sa paládiový katalyzátor modifikuje titánovými časticami a redukuje sa pri vysokých teplotách, napríklad 500 °C, častice oxidu titaničitého sa čiastočne redukujú a migrujú na povrch Pd a z oxidu titaničitého sa do paládia prenesie elektrón, čím na paládiu...

Polymérne živice s prispôsobiteľnou viskozitou a pH na nanášanie katalytického paládia na podložku, spôsob ich prípravy a použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282223

Dátum: 18.10.2001

Autori: Dufour Pascale, Sendrowicz Henri, Soumillion Jean-philippe, Malnero Fernandez Marie-carmen, Delvaux Mary-hélene, Dupuis Olivier

MPK: C23C 18/28, C23C 18/20, C23C 18/16...

Značky: paládia, spôsob, katalytického, podložku, použitia, prispôsobiteľnou, živice, přípravy, viskozitou, polymérne, nanášanie

Zhrnutie / Anotácia:

Polymérna živica s prispôsobiteľnou viskozitou a pH na nanášanie katalytického paládia na podložku obsahuje paládnatú soľ, komplexotvorné činidlo typu karboxylovej kyseliny alebo chloridového typu, vo vode rozpustný polymér obsahujúci hydroxylové alebo karboxylové skupiny, alkalickú zlúčeninu a rozpúšťadlo vybrané zo skupiny látok obsahujúcich vodu, metanol a etanol. Ďalej je opísaný spôsob jej prípravy a použitie.

Spôsob izolácie katalyzátora na báze paládia

Načítavanie...

Číslo patentu: 282111

Dátum: 04.09.2001

Autori: Patois Carl, Leconte Philippe

MPK: B01J 38/60, C07C 51/42, B01J 31/40...

Značky: paládia, izolácie, báze, katalyzátora, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka izolácie katalyzátora na báze paládia zo zmesi, v ktorej je rozpustený. Konkrétnejšie sa tento vynález týka izolácie katalyzátora na báze paládia zo zmesi vzniknutej hydroxykarbonyláciou butadiénu na penténové kyseliny. Preto sa zakladá na spôsobe izolácie aspoň časti paládia rozpusteného v roztoku, ktorý takisto obsahuje aspoň 3-penténovú kyselinu, pričom je tento spôsob charakterizovaný tým, že uvedený roztok sa okyslí a mieša...

Spôsob odstraňovania a získavania paládia z odpadových a hydrogenačných vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 270122

Dátum: 13.06.1990

Autori: Végh Daniel, Bobošík Vladimír, Ríšová Júlia, Garaj Ján, Kováč Jaroslav, Kiss Gabriel, Waradzin Walter

MPK: C02F 1/58, C02F 1/28

Značky: odstraňovania, spôsob, paládia, hydrogenačných, získavania, odpadových

Text:

...neiónovaho paiädia ae aktívne uhlie upraví zahtiatím e 10 k HN 03 1 h za prídavku redukönýoh látok. zachytené Pd° mozno získat priamo pálenim uhlíka alebo ho možno previesť na Pd 2 pomocou HND 3 a tak ho zachytiť ne polymáre, pričom sa aktívneuhlie regeneruje súčasne aktiváoiou pre dalšie použitie.Uvedené príklady iluatrujú ale neobmedzujú predmet vynálezu.Cez 100 g makroporázneho polyméru polystyrén dívinylbenzén s amidoxidovými...

Způsob vytváření tenké vrstvy paládia

Načítavanie...

Číslo patentu: 269458

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zelenka Josef, Řehák Jan

MPK: C23C 14/24

Značky: tenké, vrstvy, paládia, způsob, vytváření

Text:

...paládia ve vodivá, pájitemé a svařitelné struktuře vrstev titan, paládiim, zlato, ,jehož podstata spočíva v ten, že se paláditm naprašuje vakuovou reaktivní metodou ve sně si kyslíka a martního plynu ze skupiny vzácnych plynů, přičenž obsah kyslíku činí 0,05 až 20 a aby. a obsah inertního plynu tvořenáho ze vzácnych plynu Jednotlivé nebo ve směsi činí 80 až 99,95 š obá Vynalez tedy spočíva v reaktivnín naprašování paladia ve sněai...

Spôsob odstránenia paládia z odpadových vôd po katalytickej hydrogenácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 261836

Dátum: 10.02.1989

Autori: Garaj Ján, Kováč Jaroslav, Hladký Zdeněk, Bartalos Ladislav, Waradzin Walter, Kiss Gabriel, Ríšová Juliana

MPK: C02F 1/58, C02F 1/70

Značky: paládia, odpadových, katalytickej, spôsob, hydrogenácii, odstránenia

Text:

...v~ procese redukcie a izolácie paládia. Elementárne pa 4ládium Vzuiknuté redukciou je koloidnej povahy s veľkým špecifickým povrchom. e známe, že paládium sa rozpúšta i V prostredí chlorov-odikovej kyseliny za prítomnosti Vzdušneho kyslíka. Preto sa do roztoku pred prídavkom redukčného skúmadla a pred okyslovaníln zavedie oxid uhličitý. Tým sa vytlačí z roztoku rozpustený vzdušný kyslík. Prídavok aktívneho uhlia umožňuje adsorpčsruí...

Spôsob oddelenia paládia z odpadových vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 261654

Dátum: 10.02.1989

Autor: Tarapčík Pavol

MPK: C02F 1/58

Značky: oddelenia, spôsob, paládia, odpadových

Text:

...ktorým je kovové paládium sorbované na aktívnom uhlí.Hlavnými nedostatkami uvedených metód sú nedostatočná účinnost a vysoká cena pri separácií malých množstiev.Tieto nedostatky odstraňuje spôsob podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že k roztoku paládia sa pridá benzyldiníetyldodecylaníóniíunbromid v množstve 0,2 al 1 0/0 hmot. vztiahnuté na jednotku odpadovej vody a vytvorená nová fáza s obsahom paládla sa oddelí...

Způsob získávání paladia

Načítavanie...

Číslo patentu: 259198

Dátum: 17.10.1988

Autori: Laudát Dalimil, Nosek Vratislav, Stručovský Jiří

MPK: C01G 55/00

Značky: získavání, způsob, paládia

Text:

...Původnš uživané typy katalyzátorůA pracujici a koloidnim paladiam jsou převážně silně kyselé rozto kyo,M 0 d 6 rnÍ typy katalyzátorů Jsou formulovány na bázi soli pan ladia a organické komplexotvorné látky Jako stabilizátoru.pracuJici v.a 1 ka 1 ické oblasti. Vzhledem k ceně používaných aolídra 4 hých.kovů v roztocich katalyzatorů je anaha získávat tyto aolinejen z vlastních upotřebanýchAkatalyzátcrů, ale 1 z oplachových vod, Jimi Je...

Sposob izolácie paládia z roztokov z výroby a regenerácie paládiových katalyzátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 253906

Dátum: 17.12.1987

Autori: Doležal Pavel, Gála Marián, Brezovocký Ján, Kovács Ľudovít

MPK: C01G 55/00

Značky: regenerácie, výroby, roztokov, izolácie, katalyzátorov, spôsob, paládiových, paládia

Text:

...ich selektivitou.Teraz sa zistilo, že uvedené nedostatky odstraňuje spôsob izolácie paládia z odpadových vôd podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že paládium sa kontinuálne vyzráža vodorozpustnou soľou Z-merkaptobenztiazolu pri pH menšom ako 2,5 a vzniknutá zrazenina sa následne separuje známymi spôsobmi. Na separaciu je výhodné použiť tlotáciu kombinovaná s filtráciou,resp. odstreďovaním flotačnej peny. Po odflltrovaní sa...

Způsob odstraňování iontů dvojmocného paladia

Načítavanie...

Číslo patentu: 253679

Dátum: 17.12.1987

Autori: Milner Miloš, Holpuch Vladimír

MPK: C22B 11/04, C02F 1/28, C02F 1/62...

Značky: odstraňování, iontů, způsob, dvojmocného, paládia

Text:

...roztoku 2 po probčhlé sorpci při pH O až l 4 se kasoin od vodného roztoku oddělí.ľákladní výhoda způsobu podle vynálezu spoćívá vo snad ném odstraňování iontů dvojmocného palaâia za použití snadnodostupného kaseínu. Bylo totiž zjištěno, že ionty dvojmocnćho paladia se snadno sorbují na kasein v kyselé i alnalické oblasti. Za ořítomnosti nikelnatých iontů dochází i K jejich částečně sorpoi. Sorpce nikelnatých iontů je však podstatné nižšínež...

Spôsob izolácie paládia z odpadových vôd po katalytickej hydrogenácii

Načítavanie...

Číslo patentu: 242349

Dátum: 15.11.1987

Autori: Šošško Juraraj, Kolman Josef, Engelthaler Zdenik, Mikyška Stanislav, Bartuška Miroslav, Ludaeka Jan

MPK: C01G 55/00

Značky: paládia, spôsob, izolácie, hydrogenácii, katalytickej, odpadových

Text:

...uvedené nedostatky odstraňuje spôsob získavania paládia z odpadových vôd podľa vynálezu.Podstata vynálezu spočíva v tom, že na odpadové vody chemicky upravené na hodnotu pH 6 sa pôsobí vodorozpustnou soľou Z-merkaptobenztiazolu za prítomnosti koagulačného činidla, pričom vzniknutá zrazenina obsahujúca paládium sa separuje známymi spôsobmi. Na separáciu zrazeniny je výhodné použiť filtráciu alebo flotácitl,s výhodou kombinovania s filtráciou,...

Spôsob získania paládia z odpadových vod po katalytickej hydrogenácii nitrózoderivátov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251467

Dátum: 16.07.1987

Autor: Pauko Ján

MPK: C22B 11/04

Značky: paládia, katalytickej, odpadových, spôsob, nitrózoderivátov, hydrogenácii, získania

Text:

...nitrózoderivátov spočíva v tom, že ich pH sa upraví minerálnou kyselinou na menej ako 7,5, ale viac ako 3 a tieto sa kontaktujú s pevným chemisorbentom pozostávajúcim z nosiča »- aktívneho uhlia a zakotvenej fázy - alkalickej soli kyseliny etyléndiamíntetraoctove).Hlavná výhoda tohoto spôsobu získania paládia z odpadových vôd je vi tom, že umož 4ňuje získať paládium z mnoh-ozložkovej zmesi s organickými a anorganickýmí látkami,kde sa...

Lázeň pro galvanické vylučování paladia a jeho slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250427

Dátum: 15.04.1987

Autori: Srb Miloslav, Olyšar Karel, Vrobel Leopold

MPK: C25D 3/52

Značky: slitin, galvanické, paládia, vylučování, lázeň

Text:

...zvolený ze skupiny,zahrnující stříbro, zlato, níkl, železo, kobalt,ve formě komplexu stejného obecného vzorce jako u paládía, napříkladPovlaky, vyloučené z lázně podle vynálezu, jsou vysoce lesklé, tvrdé a tažné, použitelné jak v elektrotechnlce, tak i v klenotníctví. Lázeñ pracuje s vysokým proudvovým výtěžkem při katodové proudové hustote do 5 A/dmz, při teplotě 10 až 60 QC, s výhodou 20 až 30 °C. Hodnota pH lázně je v rozmezí 7,5 až...

Způsob elektrolytického čištění chloridového roztoku paladia, ruthenia nebo platiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232028

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kříž Stanislav, Thomas Gustáv, Ternbach Zdenko, Kubát Cyril, Doležel Pavel, Mosný Ivan

MPK: C25C 1/20, C01G 55/00

Značky: čištění, způsob, paládia, ruthenia, platiny, roztoku, chloridového, elektrolytického

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo nalézt vysoce účinnou technologii čištění znečištěných roztoků Pd, Ru, Pt. Tohoto cíle se dosáhne v elektrolyzéru s katexovou membránou a grafitovými elektrodami cyklickou změnou polarity elektrod. Na elektrodě zapojené jako katode se ze znečištěného roztoku vylučuje Pd, Ru, Pt, na anodicky zapojené elektrodě se provádí rozpouštěni Pd, Ru, Pt do čistého roztoku. Po rozpuštění veškerého Pd, Pt, Ru se funkce elektrod zamění.

Spôsob rozpúšťadlovej extrakcie paládia z roztokov kyseliny dusičnej

Načítavanie...

Číslo patentu: 224993

Dátum: 01.12.1984

Autori: Mikulaj Vladimír, Macášek Fedor, Kyrš Miroslav

Značky: paládia, kyseliny, dusičnej, rozpúšťadlovej, roztokov, extrakcie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob rozpúšťadlovej extrakcie paládia z roztokov kyseliny dusičnej vyznačujúci sa tým, že paládium vo forme katiónového chelátu sa extrahuje nitrobenzénovými roztokmi halogén derivátov dikarbolidu kobaltitého.

Způsob čištění paládia od mědi

Načítavanie...

Číslo patentu: 217636

Dátum: 15.09.1984

Autori: Švec František, Doležel Pavel, Kovářová Zdeňka, Kálalová Eliška, Kálal Jaroslav, Thomas Gustáv

Značky: mědi, paládia, čištění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění paládia od mědi do vysokého stupně, zejména s cílem získání kovu pro výrobu účinných katalyzátorů. Podstatou vynálezu je způsob čištění paládia od mědi, který spočívá v tom, že se směsný roztok obou kovů o pH menším než 1 ponechá protéci sloupcem pryskyřice schopné selektivně sorbovat pouze paládium, sloupec se promyje 1M-HCl a sorbované paládium se eluuje kyselinou chlorovodíkovou o koncentraci 2 až 5 mol/l....

Spôsob čistenia paládia

Načítavanie...

Číslo patentu: 222920

Dátum: 01.03.1984

Autori: Gömöry Juraj, Šnupárek Vladislav, Karabinoš Josef, Kacina Roman, Tomlein Pavol

Značky: paládia, spôsob, čistenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob čistenia paládia pri jeho regenerácii hlavne z použitých katalyzátorov nanesených na nosičoch rozpustných aj nerozpustných v kyseline chlorovodíkovej a bromovodíkovej, s využitím silne bázického anexu v Cl a Br forme na základe eluácie delených kovov roztokmi kyseliny chlorovodíkovej, bromovodíkovej, dusičnej a amoniaku. Uvedený spôsob je aplikovateľný pri získavaní paládia hlavne z použitých katalyzátorov a iných znečistených foriem...