Patenty so značkou «páky»

Zariadenie na zamkýnanie rukoväti radiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6699

Dátum: 04.03.2014

Autor: Vámoš Richard

MPK: B60R 25/06

Značky: zariadenie, rukoväti, páky, radiacej, zamkýnanie

Text:

...môže mať kalený povrch, môže ísť o kúsok plechu z tvrdenej ocele, ktorý sa vloží do formy pri vstrekovaní škrupinového prvku z plastu alebo pri odlievaní z nekovovej zliatiny.Škrupinový prvok je možné vytvoriť z dvoch častí tak, že vrchná časť s mechanizmom otáčania a posuvu,teda s hriadeľom a zámkom má rozmery a tvar použiteľný pre viacero typov rukovätí a vnútro škrupinového prvku je vytvorené vložkou, ktorá má už presný tvar modelujúci...

Zariadenie na zastavenie oscilácie ramena manipulačného zariadenia typu sklopnej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12618

Dátum: 06.10.2009

Autori: Conte Umberto, Varetto Ener

MPK: B25B 5/12, B25B 5/16

Značky: zariadenia, oscilácie, zariadenie, ramena, sklopnej, páky, manipulačného, zastavenie

Text:

...z bokov tela 10. Každá časť 20 a 22 hriadeľa 18 má pár protilahlých plôšok 20 a a 22 a, poskytnutých pre rotačné upevnenie vetvy ramena alebo páky(nie je zobrazené, pretože je samo o sebe známe) na hriadel 18. Takéto rameno možno použiť na nesenie pracovného prístroja, v prípade manipulačného zariadenia používaného ako nakláňacie zariadenie.Kluka 16 má vidiicovú časť, obsahujúcu pár rovnobežných ramien 24 pokračujúcich do vnútra dutiny tela...

Postup simulácie riadiacej páky vydávajúcej elektrické signály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20602

Dátum: 14.05.2009

Autori: Wilwert Cédric, Malet Claire

MPK: F02D 41/14, F02D 11/10, G01D 3/08...

Značky: elektrické, postup, páky, signály, riadiacej, vydávajúcej, simulácie

Text:

...sa tým, že scieľom simulovať pri jednejdefinovanej polohe páky prvú konkrétnu hodnotu vysokého signálu alebonízkeho signálu, a tiež druhú konkrétnu hodnotu koherencie medzi týmitodvoma signálmi, treba postupne vykonať tieto úkony- počas prvej etapy sa merajú hodnoty vysokého a nízkeho signálu,- počas druhej etapy sa pridáva k prvému sériovému odporu na jednu z nasledujúcich troch prípojok, a to napájanie pedála, vysoký signál alebo nízky...

Zariadenie na kalibráciu v polohe neutrálu riadiacej páky prevodovky automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8083

Dátum: 31.10.2008

Autor: Pradier Philippe

MPK: F16H 59/04

Značky: páky, polohe, převodovky, zariadenie, riadiacej, kalibráciu, neutrálu, automobilů

Text:

...alebo chodník.0010 Vychádzajúc zo súčasnej techniky rieši vynález problém kalibrácie V polohe neutrálu radiacej páky prevodovky s vnútorným radenim tejto prevodovky pomocou inej koncepcie0011 Podľa vynálezu má kalibračné zariadenie prípravok,ktorý môže byť priamo namontovaný na vratnú pružinu, aby0012 Ak uvážime tvar vratnej pružiny, prípravok je nasunutý na dve vetvy pružiny namontované na otočný čap, pričom uvedenévetvy sa opierajú o palec...

Vodiaca pätka pre valcový kombajn a vložky, určenej na opotrebenie, pre vodiace páky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10252

Dátum: 16.01.2008

Autor: Thomson John

MPK: E21C 29/02

Značky: opotrebenie, vodiaca, kombajn, vložky, válcový, pätka, vodiace, určenej, páky

Text:

...na opotrebenie sú však zlepšeně aj v ObldSll vodiacej pätky, nakoľko sa môžu vložky, určené na opotrebenie.jarispôsoboval zalomenizitn medzi dvoma po sebe nasledujúcimi tazubcnými tyčami cievy. Jeobzvlášť výhodné, ked sú pohyblivé vložky, určené na opotrebenie, ktoré vykazujú aspoň vodiaci výstupok a vodiacu plochu, teda čiastkové plochy, podliehajúce na vodiacej pätke najväčšíemu opotrebeniu, výmenné, nakoľko to umožňuje, že je nutné...

Zariadenie na uzamkýnanie riadiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4640

Dátum: 07.12.2006

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: B60R 25/00

Značky: riadiacej, vozidiel, motorových, zariadenie, uzamkýnanie, páky

Text:

...stave zariadenia. Zámková vložka 3 je vybavená blokačným čapom 3.1, ktorý v uzamknutom stave zariadenia zaskočí do otvoru 1.2 vytvorenom V puzdre 1.1 homého veka 1. K zámkovej vložke 3 je pomocou kolíka 4 pevne priradená vačka 5. V spodnej časti vačky 5 je vytvorený slepý otvor 5.1. (obr. 2 a 3), ktorý je určený na nasadenie vačky 5 spolu so zámkovou vložkou 3 na prvok 2.3 upevnený v otvore 2.2 na spodnom veku 2. Prvok 2.3 môže byť tvorený...

Zariadenie na uzamykanie radiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4403

Dátum: 02.03.2006

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/06

Značky: vozidiel, radiacej, uzamykanie, zariadenie, motorových, páky

Text:

...je zrejmé z obr. l a 2, zahmuje držiak 1,ktorého tvar zodpovedá príslušnému typu vozidla a u ktorého V priestore medzi homou doskou 2 a spodnou doskou 3 je na čape 4 rotačne uložená západka 5. l-lomá doska 2 a spodná doska 3 sú vybavené výrezmi 6 pre neznázomenú radiacu páku a je medzi nimi uložená pružina 7, ktorá západku 5 tlačí smerom od výrezov 6. Na homej doske 2 je upevnené puzdro 8, v ktorom je axiálne posuvne uložená zámková vložka 9...

Uzamykacie zariadenie riadiacej páky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4164

Dátum: 02.06.2005

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: motorového, vozidla, riadiacej, uzamykacie, zariadenie, páky

Text:

...aretačnýrn mechanizmom,ktorý sa ovláda pootočením zámkového kľúča. Úložný priestor 6 je zhora prekrytý a zaistený proti neoprávnenému prístupu vekom, ktoré nie je na obrázkoch znázomené.Krycia doska 1, ktorá sa nachádza vo väčšej časti priestoru medzi bočnicami 4, je vybavená výrezom 9, a podobný, o málo väčší Výrez 10 je vytvorený V dne 2, pričom obidva výrezy 9, 10 sú Voči sebe situované symetricky. Poloha výrezov 9, 10 V hornej doske 1 a V...

Prídavné zariadenie na uzamknutie riadiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4077

Dátum: 04.03.2005

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/06

Značky: uzamknutie, přídavné, riadiacej, páky, zariadenie

Text:

...vložky prechádza otvorom V krycej manžete riadiacej páky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené s použitím výkresov, na ktorých je schematicky znàzomené na obr. l axonometrický pohľad na uzavretie prídavného zariadenia V odomknutej polohe, na obr. 2 pohľad zhora na zariadenie podľa obr. l V čiastočnom reze, na obr. 3 pohľad zhora na prídavné zariadenie v čiastočnom reze po zamknutí, na obr. 4 pohľad na...

Blokovacie zariadenie typu kĺbovej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14653

Dátum: 12.10.2004

Autori: Varetto Ener, Piccolo Lio

MPK: B25B 5/16, B25B 5/12

Značky: páky, zariadenie, kĺbovej, blokovacie

Text:

...zodpovedajúcim otočeniu upinacieho ramena 12 o 10 °.0016 Podperný člen, označený ako celok vzťahovou značkou 5, je pripojený na telo 2 zariadenia 1. Podperný člen nesie pár pevných snímačov 48, 50, typicky pozostávajúcichz mikrospínačov, napriklad indukčného magnetického alebo pneumatického typu, ktoré sú prispôsobené na snímanie prechodu kolíkov 32, 34 v ich blizkosti ako dôsledok posúvania tyče 20 a nátrubku 28, s cieľom riadil...

Zariadenie na fixáciu káblov medzi skriňou radiacej páky a držiakom prevodovky automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 865

Dátum: 01.12.2003

Autor: Pradier Philippe

MPK: B60K 20/02, F16C 1/00

Značky: zariadenie, medzi, káblov, držiakom, fixáciu, páky, radiacej, automobilů, převodovky, skríňou

Text:

...pohľad na vyhotovenie držiaka sozariadením podľa vynálezu a určeného na upevnenie na časťprevodovky, káble sú znázornená pred fixáciou na zodpovedajúcu časť skrine radiacej páky- obr. 3 je pohľad z iného uhla na zostavu z obr. 2- obr. 4 je čiastočný pohľad na skriňu radiacej páky pred fixáciou jedneho z káblov voľby stupňa alebo radenia rýchlosti- obr. 5 zodpovedá obr. 4 po upevnení obidvoch káblov- obr. 6 je pozdĺžny rez znázorňujúci...

Skriňa na umiestnenie riadiacej páky mechanickej prevodovky automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1401

Dátum: 29.09.2003

Autor: Pradier Philippe

MPK: B60K 20/04, F16H 59/02

Značky: automobilů, skriňa, riadiacej, páky, převodovky, umiestnenie, mechanickej

Text:

...s časťou člena na presúvanie.0011 Na vyriešenie predloženého problému, uložiť členy na voľbu a presun rýchlostí do súboru skrine, sú časti členov na voľbu a presun rýchlostí uložené vo vnútri každej poloviceškrupiny, namontované v obaloch spojených výstužným prvkomtvoriacim funkciu zarážky obalu, tvoriaci neoddeliteľnú súčasť zostavy, ktoré predstavujú dve polovice škrupiny, pričom uvedené členy na voľbu a presunutie sú vo forme...

Zariadenie na uzamknutie radiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3352

Dátum: 06.11.2002

Autori: Vojtek Pavel, Hořák Lubomír

MPK: B60R 25/00

Značky: motorových, páky, vozidiel, uzamknutie, radiacej, zariadenie

Text:

...Z, ktorý v polohe,keď je zámka zamknutá, zapadá do blokovacieho otvoru a vytvoreného v krycom telese g obklopujúcom zámku Q. K zámke Q je pripevnený blokovací prvok i, ktorý je touto zámkou ovládaný a pohybuje sa v priestore m. Blokovací prvok g je podzámkou g odpružený pružinou g u|oženou v otvore g spodnej krycej dosky g. Nablokovacom prvku A je vytvorená tvarová koncová časť Q, ktorá v polohe, keď jezámka uzamknutá, dosadá k radiacej...

Zariadenie na uzamknutie radiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3351

Dátum: 06.11.2002

Autori: Hořák Lubomír, Vojtek Pavel

MPK: B60R 25/00

Značky: páky, radiacej, vozidiel, zariadenie, motorových, uzamknutie

Text:

...a čapu blokovacieho prvku v uvolnenej polohe blokovacieho prvku a na obr. 10 je znázornený pohľad na aretačný prvok vedený v prednom vedení,strednom vedení a v kryte zámkyZariadenie na zabezpečenie motorových vozidiel podľa obr. 1 až 10 sa skladá zo základne 1, ktorá je pevne prichytená ku karosérii vozidla. K základni 1 je pripevnená horná krycia doska g, zadná krycia doska 11 a spodná krycia doska g. K hornej krycej doske g je prípevnené...

Ovládač páky na otváranie zámkov vozidiel s ochrannou funkciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3303

Dátum: 10.09.2002

Autor: Porubčan Róbert

MPK: B60R 25/00

Značky: páky, vozidiel, zámkov, funkciou, ovladač, ochrannou, otváranie

Text:

...pootvorených v prvej polohe zatvorenia bezpečnostného zámku dverí.Je ekonomicky výhodné, ak protiľahlé plochy uchopovacieho prvku abočné strany ovládacej časti páky sú tvorené jedným celkom.Pre zvýšenie úžitkovej hodnoty je výhodné, ak uchopovaci prvok je opatrenýplochou na umiestnenie reklamného označenia, Prehľad obrázkov na gýkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. l jeznázomený ovládač páky na...

Zámok riadiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3295

Dátum: 10.09.2002

Autor: Mánek Aleš

MPK: B60R 25/00

Značky: zámok, riadiacej, páky

Text:

...mať protikus pre blokovaciu závoru tvorený kulisou s jednou alebo dvomi drážkami na zablokovanie príslušného rýchlostného stupňa, drážka blokovacej závory má v tomto prípade hranatý profil.Zámok riadiacej páky podľa tohto riešenia umožňuje s minimálnym úsilím a jednoduchým úkonom zablokovanie riadiacejpáky a pritom dáva možnosť voľby, v ktorej polohe bude riadiacapáka zablokovaná podľa úvahy vodiča a momentálnej situácie priodstaveni vozidla,...

Zariadenie na uzamknutie riadiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3293

Dátum: 10.09.2002

Autor: Ambrož Karel

MPK: B60R 25/00

Značky: zariadenie, páky, uzamknutie, riadiacej

Text:

...Q. Jeden koniec Z páky Q je otočne uložený cez excenter Q na otočnej časti zámkovej vložky i a druhý koniec § páky Q je v zábere s posúvačom ą. Na vymedzenie pohybu je páka Q opatrená drážkou 2 pre vodiaci čap m uložený na stene skrine l, pričom druhý koniec § páky 6 zapadá do výrezu ll posúvača ą. Posúvač ą je v zábere s pohyblivou západkou g držaný pomocou pružiny lg opretej o pohyblivú západku g. Pružina lg je uložená na skrini l...

Zariadenie na aretáciu, najmä radiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2466

Dátum: 16.05.2000

Autor: Ambrož Petr

MPK: B60R 25/02

Značky: vozidiel, radiacej, aretáciu, zariadenie, páky, motorových, najmä

Text:

...radiace ťahadlá alebo lanká spojené s radiacou pákou 3, ťahadlá ručnej brzdy a pod. Voľný koniec aretačného kolika á je opatrený navzájom rôznobežnými plochami 12 priliehajúcimi v zamknutej polohe na radiacu páku § na jej aretáciu v pozdĺžnom smere Ľ a v priečnom smere B. V danom pripade sú dve navzájom rôznobežné plochy 12 vytvorené kolmo na seba vo vybraní koncovej časti aretačného kolika 5.Poloha a pohyb aretačného kolika á a tým aj...

Zariadenie na zamknutie radiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2465

Dátum: 16.05.2000

Autori: Van Ruiten Henricus Theodorus, Ambrož Petr

MPK: B60R 25/02

Značky: páky, zariadenie, vozidiel, motorových, radiacej, zamknutie

Text:

...kolik Q. Aretačný kolik Q je uložený posuvne vo vedení 6 upravenom na držiaku Z,ktorý je svýhodou upevnený vo vnútri tunela ll motorového vozidla, zktorého vystupujeradiaca páka § a v ktorom sú upravené radiace ťahadlá alebo lanká spojené s radiacou pákou §, ťahadlá ručnej brzdy a pod. Na držiaku Z je upevnený plášť 12 bovdenu 10, napríklad pomocouskrutky E. Na držiaku Z je prostredníctvom čapu l 7 okolo zvislej osi Q výkyvne uložená...

Uzamykacie ústrojenstvo radiacej páky motorových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2075

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: ústrojenstvo, radiacej, páky, motorových, uzamykacie, vozidiel

Text:

...vozidiel tvorené závorou,zasúvanou do telesa zámku kolmo na pozdĺžnu os motorového vozidla a podstata technického riešenia spočíva v tom, že pozostáva zuzatvoreného prstencového rámu,ktorého bočné steny sú rovnobežné s pozdĺžnou osou vozidla, pričom na jednej z bočných stien je pripevnené puzdro zámku vybaveného otvormi na zasunutie kľúča a závory,zatial čo na protiľahlej bočnej stene prstencového rámu je pripevnené vodítko závory,pričom os...

Uloženie puzdra zámku uzamykacieho ústrojenstva radiacej páky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2074

Dátum: 11.02.1999

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: motorového, uzamykacieho, vozidla, radiacej, uloženie, puzdra, zámku, ústrojenstva, páky

Text:

...V inom Variantevyhotovenia tým, že pozdĺžne osi držiaka a puzdra nie sú súhlasné.Prehľad obrázkov na yýkresochPodstata technického riešenia je bližšie objasnená V opise nasledujúcich príkladov uskutočnenia, ktoré sa odvolávajú na pripojené výkresy na ktorých predstavuje obr. l pôdorysný pohľad na najjednoduchšiu zostavu uloženia puzdra zámku, obr. 2 je bokorysom zostavy z obr. l,a obr. 3 je jeho nárysom V ktorom je pre úplnost znázomené...

Uzavierací mechanizmus zaraďovacej páky motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1276

Dátum: 06.11.1996

Autor: Lalík Radomír

MPK: B60R 25/00

Značky: uzavierací, motorového, mechanizmus, páky, zaraďovacej, vozidla

Text:

...pevne spojenou e bočnou stenou tunelu podlahy motorového vozidla pripadne ešte s podlahou motorového vozidla. ktorého podstata spočíva v tom, že zámok je vybavený najmenej Jednou uzavieracou závorou upravenouVýhodou uzavieracieho mechanizmu podľa technického riešenia je to. že vplyvom uzavieracej závory je možné skrátiť nosnú konzolu zámku tak. že uzavieracia závora prechádza bočnou stenou .tunelu podlahy motorového vozidla. čim sa...

Chránič proti nežiaducemu narušeniu zamknutej radiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1035

Dátum: 03.12.1995

Autor: Porubčan Róbert

MPK: B60R 25/04

Značky: narušeniu, radiacej, proti, nežiaducemu, zamknutej, páky, chránič

Text:

...abyochrannu rurku s osadenim nebolo možne ani nasiine vytiahnuť pri zamknutom zámku cez oko zámku.Pre univerzalnosť chránica podľa tohto technického riešenia je výhodne, keď k ochrannej rurke s osadenim je pridaná najmenej jedna zošikmená ochranná rurka a/alebo najmenej jedna krátka ochranná rurka. Zosikmena ochranná rurka vymedzuje ohyb a krátka ochranná rúrka dĺžku radiacej páky. Druh a počet ochranných rurok použitých na ochranu radiacej...

Chránič-ochranná tyč proti nežiaducemu narušeniu zamknutej radiacej páky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1034

Dátum: 03.12.1995

Autor: Porubčan Róbert

MPK: B60R 25/04

Značky: proti, chránič-ochranná, radiacej, nežiaducemu, páky, zamknutej, narušeniu

Text:

...sanajmene jedna ochranné ty pomůcüu swximalny püćeä použitých ochranných rozmerovými pamermi adiacej páky.CPÍÉH. Hľľiâ rurkà umotňupê etak. aby neprekažaia otáčaním klbu. Vyhody nránícapodľa tohto echníokého rieseniaLnraniť xmozůujê svoje pouziřie í pri UümonuJe tie apšjusžíu 1 pri raiaoith pàkaoh.ěhhifkê rieâeniê buáê blitâie Uvsvetäênévykresov. kde na obr. 1 je znazorneny hraní podľa ľ Čour. A ve tvorený siasnimi ochranným pomocou...

Zařízení na blokování řadicí páky při dálkovém ovládání převodovek pro motorová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 268495

Dátum: 14.03.1990

Autori: Štangl Vladimír, Kučera Otakar

MPK: G05G 5/08, B60K 20/02

Značky: páky, převodovek, dálkovém, ovládání, blokování, vozidla, zařízení, motorová, řadicí

Text:

...vyhodnotí komplaxnő a řazení neumožní.Výše uvedené nedostatky jsou odetraněny zařízením na blokování řadící páky při dálkován ovládání převodovek pro motorová vozidle, podle vynálezu, jehož poďetetou je, že na řadící ekřínce je valec e piatom a lemelou upevněnou na řadící tyčce. Elektronegnetický ventil je jednak spojen potrubím a válcem a jednak a přívodem tlakováho média a elektrickým kebelem ee apínačem na převodovce.Použitím zařízení na...

Zajišťovací páka postrkové páky

Načítavanie...

Číslo patentu: 266195

Dátum: 13.12.1989

Autori: Fučík Milan, Fischer Evžen

MPK: D04B 15/58

Značky: zajišťovací, páky, postrkové, páka

Text:

...zařízení vypínat z činnosti, tak je k postrkové páce ł přiřazena zajiščovací páka 3. Tato zajištovací páka 3 je výkyvně uložena na čepu 3. Na tělese gg zajištovací páky g, na části sloužicí pro spolupráci s postrkovou pákou Ä, je Výkyvné na čepu gł uložena zajištovací západka gg. Na západce gg je vytvořen zářez, do kterého zapadá kolík 3 upevněný na tělese gg zajišťovací páky g. Zmíněná zajišřovací západka gg je odpružena a to dvěma tažnými...

Obmedzovač pohybu hlavnej páky ovládajúcej hydraulické zdvíhacie zariadenie, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 261431

Dátum: 10.02.1989

Autor: Chruslinski Tadeusz

MPK: B62D 1/14

Značky: hlavne, hydraulické, obmedzovač, poľnohospodárske, traktory, páky, zariadenie, zdvíhacie, pohybu, ovládajúcej, hlavnej

Text:

...podľa vynálezu umožňuje riadenie jednou rukou súčasne obmedzovačom, ako aj ovlávdacou pákou, pri ustavovaní polohy alebo pracovnej výšky zaveseného náradia.vynález je z-obrazený na výkrese, kde na obr. 1 je obmedzovač v zablokovanej polohe s hlavnou ovlädacou pákou v naryse, na4 obr. 2 je obmedzovač a ovládacie páka zaistená zarážkou v bokoryse.Obmedzovač pohybu hlavnej páky sa skladá z .ramena 1, rposuvného čapu 3, pružiny 4 a páčky 5....

Držák páky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255782

Dátum: 15.03.1988

Autori: Ráfl Jan, Čadina Jiří

MPK: B62K 23/06

Značky: držák, páky

Text:

...ve dvou protilehlých lůžkách tvořících dutiny vytvarované ve vnitŕních plochách na obou stranách držáku a vnější stěna držáku sousedíoí s řídítkovou trubkou má tvar válcové plochy, přičemž v držáku jsou otvory kolmé na osu řídítkové trubky. Uspořádánâm držáku pákyüle vynálezu je možno vytvořit držák z kovů i plastů a v lůžkách pro uložení výkyvné opěrky navrhnout dostatečně široké opěrné válcové plochy. Navíc je výhodné, že je opěrka shore i...

Zařízení k přesouvání páky pro ovládání posuvu u soustruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255432

Dátum: 15.03.1988

Autor: Štefek Stanislav

MPK: B23Q 1/30

Značky: posuvu, ovládání, přesouvání, zařízení, páky, soustruhů

Text:

...desce lg. V pouzdru zá jsou proti náběhovým plochám gg dvouramunných páček gł uložcny ve vybráních 35 otočné na čepech 31 kladičky gg a západka 33 ovládána pružinon gg, pre zapadnutí do zářezů gł nebo QA ve zúženém konci tyče lg.Zařízení je prostřednictvím základové desky lg upevněno šroubovým spojem k soustruhu(nezakresleno) tak, že páka 3 pro ovládání posuvu je uložena mezi kladičkami lg tyče lg.Ve střední poloze 5 páky gg pro...

Držák páky na řídítkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238271

Dátum: 01.06.1987

Autor: Jung Josef

MPK: B62K 23/06

Značky: držák, páky, řídítkách

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká držáku páky uloženého na řídítkách jednostopých a podobných vozidel pomocí objímky a opatřeného klínem se šroubem. Účelem vynálezu je vytvořit dostatečnou upínací sílu držáku k řídítkám při zachování běžné jednoduché konstrukce. Podstatou vynálezu je to, že klín je rozepřen mezi čepem páky a trubkou řídítka. Přitahováním šroubu jehož osa je rovnoběžná s osou řídítka, se síla rozepření klínu zvětšuje. Boky klínu tvoří současně...

Těsnění řadicí páky pro převodové skříně nákladních automobilů, zejména automobilů s odklápěcí kabinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 249761

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stiehler Bernd, Drevs Klaus

MPK: B60K 20/04

Značky: těsnění, zejména, kabinou, automobilů, skříně, řadicí, nákladních, páky, převodové, odklápěcí

Text:

...R 0 TOHKH Bpameann puqara HBDSKHDWGHHH K DBCCTOHHHD OT HHHEFO Topua KOHHĚQCKOŘ npyr XHHH HO TOHKH Bpameann KOHHHGCKOŘ HDYKHHH DQBHO OTHOEBHHM AHBMGTDOB TOP3 a cqew Hepocpencrseunoro coenunennn ynnoraeuns cpyqKoň nepexnmqennx npoên B HOHY Kaônnm Bonrena MomeT Bmuepxnsarbca B nocraroqno Manmx pasmek pax uns nocTumeHnn cnnmeuux myMaHopoöuee Haoőperenne noacnnerca name Ha npHMepeero ocymecrnneanx.Ha npunaraemom pncynxe nóxasauo mur. 1...

Pružné uložení ovládací páky

Načítavanie...

Číslo patentu: 236032

Dátum: 01.02.1987

Autori: Procházka Milan, Maschita František, Horák Ladislav, Škrabánek Jaroslav, Havlíček Svatopluk, Vrzal Vladimír

MPK: B60K 20/02

Značky: pružné, uložení, ovládací, páky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pružného uložení ovládací páky, pomocí které se přesouvá nebo přemisťuje řídicí nebo pracovní prvek, který bývá uložen obvykle uvnitř příslušného zařízení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že pružné uložení ovládací páky je vytvořeno pružným kloubem (l) vyrobeným z pružného materiálu a nasazeným na ovládací páku (8), přičemž v dolní části je pružný kloub (l) na obvodu rozšířen na válcovou plochu (4), kterou je uložen ve válcovém...

Fotoelektrický snímač polohy páky jeřábového ovládače

Načítavanie...

Číslo patentu: 234673

Dátum: 01.01.1987

Autor: Svozil Tomáš

MPK: H01L 31/12

Značky: ovládače, polohy, páky, fotoelektrický, snímač, jeřábového

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač polohy páky jeřábového ovládače sestává z nejméně dvou fototranzistorů, světelného zdroje a pohyblivé clony, přičemž fototranzistory jsou uspořádány v otvorech základní desky, nad kterou je světelný zdroj a mezi světelným zdrojem a fototranzistory je umístěna pohyblivá clona ve formě kluzké desky pákového mechanizmu.

Odstředivý regulátor počtu otáček s automatickým dorazem regulační páky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237430

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kunze Jürgen, Jahn Winfried, Zimmermann Stefan, Lahl Fritz, Fiedler Harald, Opitz Frank

MPK: G05D 13/10

Značky: regulační, automatickým, otáček, páky, počtu, regulátor, dorazem, odstredivý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odstředivého regulátoru počtu otáček pro spalovací motory. Cílem vynálezu je ekonomicky výhodná výroba snížením částečných nákladů na odstředivé regulátory počtu otáček, přičemž úloha spočívá v uvolňování omezovaného množství paliva při plném zatížení zařízení, ve kterém oproti známým řešením není dvouramenná mezipáka. V odstředivém regulátoru počtu otáček je výkonný článek, působící jako vazba mezi regulačním palcem a regulační...

Zařízení pro změnu pracovního úhlu páky servomotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 223030

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pazderka Josef, Čech Jiří, Petzold Miroslav

Značky: servomotoru, pracovního, zařízení, úhlu, změnu, páky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pákových servomotorů a řeší zařízení pro změnu pracovního úhlu páky servomotoru. Na výstupním hřídeli je upevněn kotouč a v nosníku je vetknut pevný čep, na kterém je převodové kolo. Převod mezi kotoučem a převodovým kolem zajišťuje spojovací pás. V převodovém kole je vytvořena drážka a v té je suvně uložen kolík pevně spojený s pákou spojenou přes třecí spojku s hřídelem vysílače polohy. Vysílač polohy je přestavitelný v...

Zařízení pro uchycení táhla kyvné ovládací páky regulátorů statické výšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219050

Dátum: 15.06.1985

Autor: Krejčír Oldřich

Značky: kyvné, uchycení, táhla, ovládací, regulátoru, statické, výšky, páky, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulátorů statické výšky hmot uložených na nesouose zatěžovaných pneumatických pružinách. Řeší uchycení táhla kyvné ovládací páky s cílem snížit nežádoucí přenos chvění mezi pružně uloženými hmotami a hmotou podloží. Podstata vynálezu spočívá v tom, že kyvné uchycení druhého konce táhla kyvné ovládací páky každého regulátoru má spojení s výkyvným koncem nesouose zatěžované pneumatické pružiny. Spojení kyvného uchycení druhého...

Zařízení pro současné ovládání paměti a páky otevírání magnetického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215526

Dátum: 15.10.1984

Autori: Mlýnek Rudolf, Petrů Ladislav, Vaněk František

Značky: ovládání, pamětí, páky, magnetického, současné, otevírání, zařízení, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro současné ovládání paměti a páky otevírání magnetického obvodu, vyznačené tím, že obsluhuje tlačítko (1) paměti, které je spřaženo s pákou (4) otvíracího mechanismu děleného magnetického obvodu (10) přes dorazovou plochu (11) a doraz (12), přičemž tlačítko (1) paměti je kyvně uloženo na čepech (2) v páce (4) otvíracího mechanismu, uložené v ložisku (13), v které je připevněna tlačná pružina (3), a současně listová pružina (5)...

Komplet radiacej páky najmä pre osobné automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 217482

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kastel Pavol, Petrík Juraj, Charvát Marián, Klučiar Rudolf, Juhás Ondrej

Značky: automobily, radiacej, páky, osobné, komplet, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši konštrukciu uloženia radiacej páky rýchlostných stupňov najmä osobných automobilov umiestnenej prevažne na podlahe vozidla. Podstata vynálezu spočíva v tom, že radiaca páka je uložená v konzole z vhodného plastického materiálu v guľovom ložisku s viacerými zoslabujúcimi drážkami, uľahčujúcimi montáž radiacej páky a stavacia pružina je nasunutá na rebrovanom čape vytvorenom ako súčasť konzoly a je zaistená podložkou a ozubcami...