Patenty so značkou «pákový»

Pákový mechanizmus pre kovanie ojnice krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6513

Dátum: 06.11.2006

Autori: Niehues Stefan, Prinz Hubert

MPK: E05C 7/00, E05C 1/00

Značky: ojnice, pákový, kovanie, křídla, mechanizmus

Text:

...pohonným mechanizmom so zatvorenou ovládacou pákou po prvom použití ovládacej páky s ojnicou v zablokovanej polohe.0015 Obr. 1 znázorňuje dve kovania 1 a 11 ojnice, pričom kovanie 1 ojnice je priradené neznázomenému hlavnému krídlu a kovanie g ojnice rovnako neznázornenému stálemu krídlu dvojkrídlového okna bez stredového stĺpika. Kovanie 1 ojnice vykazuje pohonný mechanizmus g,ktorý cez neznázornenú uchopovaciu kľučku poháňa ojnicu Q a oez...

Pákový ovladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269329

Dátum: 11.04.1990

Autor: Strnad Josef

MPK: B62D 1/24

Značky: ovladač, pákový

Text:

...J.9 Jsou výkyvnč nad sebou nlošeny dva řídící třmeny 2. Třmenv Jsou. umístänv navzájom do kříže a vo střední části Jsou opatŤBW oválnými otvory g, kterými prochází středový ovládací čep g.V prodloužené boční části řídioíoh třmend 2, ktoré plní funkci svetelné clony, Jsou vytvořeny otvory JJ pro otavírání s uzavření cesty světelným paprskům mezi dvcjicemi op cs 269 329 m 3toelektroníokých spínaoíoh prvků gg, upevněnýoh v desce s tíštěnými...

Pákový upínač dílců s vyhazovačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268087

Dátum: 14.03.1990

Autori: Daďa Josef, Piňos Miloš, Anděl Miroslav, Goda František

MPK: B23F 23/02

Značky: vyhazovačem, upínač, dílců, pákový

Text:

...l je znázornčno celé zařízení v poloze upnuto, na obr. 2 je poloha vypnuto - výměna díloe, na obr. 3 je tm s váloovým středčním. ~ , zarízení se skládá za dvou pák 1. g otočnä spojených čepem la s táhl Q. Oběv páky l, g jsou stlačovány pružinou ž. ráhlo § prochází tělesem g s obsahuje středioí čep 5 a vyhazovač z. rěleso g je matloí 19 piipojeno k upínaoímu stolu stroje. Připojení táhla § k přímočarému otoru umožňuje spojka g.Uvedený...

Pákový převod pro plynulou změnu amplitudy vratného pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258987

Dátum: 16.09.1988

Autor: Fejfar Ota

MPK: F16H 21/08

Značky: plynulou, pohybu, amplitudy, vratného, pákový, změnu, převod

Text:

...ke dráze výstupního vretného pohybu.Řešení regulace amplitudy vratného pohybu pomocí dvojice pák je proti výstředníku s měnitelnou excentricitou výrobné podstetně jednodušší. Síla na kliku jako zdroj vratného pohybu je při malé vzdálenosti nespolečných konců dvojice pák v poměru k jejich délce nižší než přímá síla působící na excentr lisu.Na obrázku je znázorněno základní schematické uspořádání prvků pákového převodu.Společný otočný čep pák g...

Dvouparametrový pákový ovládač

Načítavanie...

Číslo patentu: 258337

Dátum: 16.08.1988

Autor: Steiner Stanislav

MPK: H01G 5/00

Značky: pákový, ovladač, dvouparametrový

Text:

...šířka mezikruží prvního polepu se rovná šířce mezikruží, vytvořeného druhými polepy.Výhody dvouparametřového pákového ovládače podlevynálezu apočívají zejména v tom, že nepotřebuje velkouovládací sílu, přičemž odpor ovládací páky je ůměrný pouze Čhlu e nikoli emäru vychý 1 eníJinou výhodou Je. žqrakticky nevyžaduje provozní Édržbu n vyznačuje se Jednoznąčností nulová polohy a velikou spoiehlivostívynález bude dále podrobněąi popsán podle...

Pákový mechanismus elektrických přístrojů, zejména trakčních vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 258334

Dátum: 16.08.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 3/02

Značky: pákový, trakčních, přístrojů, mechanismus, zejména, vozidel, elektrických

Text:

...je na obrázku ořiloženého výkresu.První dvouramená klika g, uložeàá vrcholem na pohonném hřideli l. má jedno rameno ooatřeno tažnou pruänou L 3 a druhé rameno, uložené na orvnim onodlouženém čepu 3, je opatřeno prv nim táhlem 3 Jeho druhý konec je spojàn druhým prodlouženýmčepem j s klikou Q. ua je druhým koncom spojena s hnaným hřidelem 1. na němž je umísfěn mechanismus 15 zadávacího členu ,Na prodlouženćm druhém čepu Ž jo dále uloženo...

Pákový mechanismus, zvláště elektrických přístrojů kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 257990

Dátum: 15.07.1988

Autor: Haišman Jaroslav

MPK: H01H 3/02

Značky: přístrojů, elektrických, pákový, kolejových, zvláště, vozidel, mechanismus

Text:

...kontaktní ústrojí Q, pevný základ ll, na kterém jsou pátými a čtvrtými čepy lg, lg upevněna vně pevného základu ll druhá táhla ll. Na čtvrtém čepu ll je umístěn jeden vrchol třmenu § upevněný prvním čepem § na posuvné tyči g. Ve vrcholu nepravidelného šestiúhelníku třmenu É protilehlěmu čtvrtým čepům ll je umístěn druhý čep 1, na němž je upevněno první táhlo 2 s vidlicí gâ, upevněné třetím čepem Q v oku lg opřeném o pružný element ll...

Pákový snímač osy přepravovaného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255496

Dátum: 15.03.1988

Autor: Zavadil Jan

MPK: G01D 5/04

Značky: snímač, materiálů, pákový, přepravovaného

Text:

...materiálu za pohybu v daném místě, i když se jedná o materiál různých rozměrů.Příklad provedení je znázorněn na připojeném výkrese, který představuje boční pohled na pákový snímač osy přepravovaného materiálu.Základními částmi pákového snímače jsou první páka l a druhá páka 3, které jsou svírané pružinou 2. obě páky l a Q jsou uchycené na dráze lg otočně na nosném čepu A a každá z obou pák l a 3 je propojena přes čep Q se spodní pákou §....

Pružný pákový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 255480

Dátum: 15.03.1988

Autori: Procházka Milan, Martínek Petr

MPK: G01N 3/20

Značky: pružný, pákový, mechanismus

Text:

...obr. 2 znázorňuje pákový mechanismus v pohledu, naznačeném šipkou na obr. 1,obr. 3 detail uložení torzní tyče.Pohonné jednotka l, tvořená V konkrétním provedení šroubovým servomechanismem, je prostřednictvím čepu ll otočně spojene s delší pákou 3. Delší páka g sestává ze dvou nerovno běžných ramen gl, gg. Jedno rameno gł delší páky g je otočně uložena na vnějším povrchujednoho pouzdra 211. Druhé rameno gg delší páky g je pevně spojeno...

Pákový mechanizmus obzvlášť pre nožné bodové zváračky

Načítavanie...

Číslo patentu: 255379

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vasilev Ljudmil, Gaál Július, Kukušev Dimiter

MPK: B23K 11/10

Značky: obzvlášť, mechanizmus, bodové, zváračky, pákový, nožné

Text:

...Taktiež výkon nožnej bodovky by bol jiostačtljúci pre viacero zvarov, avšak je nepostačujúci prítlačný tlak, čo zužuje možnost použitia bodovky.Uvedené nevýhody V podstatnej miere odstraňuje riešenie podľa predloženého vynáiezu. Podstatou vynálezu je, že o dolný koniec spojnice sú kĺbovo pripevnené prvá pomocná spojnica a druhá pomocná spoj 4nica, pričom prvá pomocná spojnica druhým koncom je kĺbovo pripevnena o vnútorný koniec dolnej...

Pákový aretační mechanismus pro pojízdný kontejner

Načítavanie...

Číslo patentu: 242387

Dátum: 01.12.1987

Autor: Holý Vladimír

MPK: B65D 90/00, B65G 67/02

Značky: aretační, mechanismus, pojízdný, pákový, kontejner

Text:

...svislé táhlo §, přičemž unášecí čep 1 je v dolní páce Q uložen tak, že jeho vzdálenost od spojovacího čepu Q je menší než vzdálenost nosného čepu Q. Na kontejneru 2 je V blízkosti horního konce horní páky l upevněna horní uzamykací západka g a v blízkosti dolního konce dolní páky g pak dolní uzamykací západka lg. Pod horní uzamykací západkou 3 je na horní páce l dále umístěna gpojovací objímka ll s odpruženou západkou lg. Na dolním konci...

Pákový mechanismus dveřního zavírače

Načítavanie...

Číslo patentu: 239054

Dátum: 01.06.1987

Autori: Stanjura Eduard, Olšák Miloň

MPK: E05F 3/22

Značky: dveřního, zavírače, mechanismus, pákový

Zhrnutie / Anotácia:

Pákový mechanismus dveřního zavírače sestává z páky uložené na čtyřhranu zavíračové hřídele a zajištěné podélným šroubem v drážce tohoto čtyřhranu, a nastavitelného táhla, jehož pevné rameno je umístěno v otvoru výstředného nálitku páky pomocí kulového pouzdra a čepu pevně spojeného s tímto ramenem a vysouvatelným ramenem, uloženém v kulovém čepu dveřní konzoly, přičemž osy páky a nastavitelného táhla k sobě v základní rovině přiléhají tak, že...

Pákový louskáček ořechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239492

Dátum: 15.04.1987

Autor: Landa Václav

MPK: A47J 43/26

Značky: louskáček, ořechů, pákový

Text:

...dojít k roedrcení jeder, remene pek ejí výhodný poměr e połwbují ee vůči sobě trenelečnâ, takže zdvih e eíle jsou konstentní. Stupňovítä upravená čelíetí e odprułeníPríkledne provedení pdkovćho louekíöku oŕechd podle vyndlelu je soheletioky misomino ne připojenł výkrese.Pekový loueklček orechn tvoří etupňovitl upravená pevná čeliet L, kterd je vytvořena na kratlín -mení nevíte vyhnutd pevná rukojetí J e obloukovite tverovenl, na...

Pákový převodový mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 238784

Dátum: 15.04.1987

Autori: Koudela Vladimír, Gala Alexander, Vavroš František

MPK: F16K 31/52

Značky: pákový, mechanismus, převodový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je odstranění radiálních sil na posuvný prvek spojený mechanicky s ramenem páky uložené v bočnicích skříně, mezi nimiž jsou uspořádány dvě příčky. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že příčky (15, 16) spojují bočnice (8, 9) v jejich střední části nerozebíratelně v pevný rám (1) skříně, v němž je posuvný prvek (3), spojený kyvně přímo s ramenem (27) páky (2), uložen kyvně.

Segment kyvný pákový

Načítavanie...

Číslo patentu: 236828

Dátum: 15.03.1987

Autori: Mareček Stanislav, Grégr Josef, Stoklásek Bohumil

MPK: B65G 17/20

Značky: segment, kyvný, pákový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zajišťuje přesun pojezdných háků s břemeny zpravidla přes oblouk dráhy. Podstatou je těleso kyvného segmentu s připevněnou tvarovanou pákou, zasahující mezi dvojici stavitelných zarážek, připevněných na horní ploše krokového postrkovače, na jehož oblouku jsou pravidelně rozmístěné tlačné palce. Součet úhlů mezi krajními tlačnými palci a oblouku odpovídajícímu zdvihu posuvného hřebene je větší než 90° o přesah nutný k přepadnutí těchto...

Pákový mechanismus termostatů a presostatů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234401

Dátum: 01.03.1987

Autor: Blažek Dalibor

MPK: G05D 23/12

Značky: mechanismus, pákový, presostatů, termostatu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního provedení pákového mechanismu určeného pro použití u termostatů a presostatů. Zachycuje přetížení vzniklé přenášenými silami, které přebytečným tlakem zatěžuje celý mechanismus přístroje. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává ze dvou pák, výkyvných kolem společných pevných bodů, které se vzájemně přesahují. V přesahujících částech je vytvořen pružný kloub, jehož pružný moment vyvolává vzájemné pružné spojení mezi...

Štvorčlenný pákový prevodový mechanizmus, hlavne pre chápadlá na manipuláciu s kusovým materiálom

Načítavanie...

Číslo patentu: 231776

Dátum: 15.12.1986

Autor: Regina Ivan

MPK: F16H 21/46

Značky: hlavne, pákový, mechanizmus, manipuláciu, převodový, kusovým, štvorčlenný, materiálom, chápadlá

Zhrnutie / Anotácia:

Vyná1ez rieši štvorčlenný pákový prevodový mechanizmus, hlavne pre chápadlá na manipuláciu s kusovým materiálom, kde sa prenáša pohyb od zdroja sily na čeľusť chápadla. Mechanizmus pozostáva z pracovného člena - čeľuste, tiahla, páky a čapov. Pracovný člen je vedený dvoma čapmi, prvý je spojený s tiahlom uchyteným otočne. Druhý čap je spojený s pákou, uchytenou v strede otočne, protiľahlý koniec páky je spojený čapom so zdrojom sily. Kinematika...

Viacrozsahový pákový oddeľovač súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 228640

Dátum: 01.01.1986

Autori: Boháčik Ľubomír, Krč Štefan

MPK: B21H 9/00

Značky: oddělovač, viacrozsahový, pákový, súčiastok

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je viacrozsahový pákový oddeľovač súčiastok, ktorým sa dosahuje oddeľovanie a polohovanie súčiastok na poháňaných dopravných tratiach. Pákový oddeľovač pozostáva z jedného páru dvojramenných pák, ktoré sú opatrené kladkami zadržujúce dopravované súčiastky. Dvojramenné páky sú uložené na nosných pákach kyvne ovládané lineárnymi motormi. Preklopením nosných pák sa mení rozostup dvojramenných pák a tým sa oddeľovač prestavuje na...

Pákový převod pro paralelní posouvání a natáčení vodorovně uložené desky

Načítavanie...

Číslo patentu: 220575

Dátum: 09.04.1984

Autori: Wagner Günter, Neppe Hans-walter

Značky: posouvání, uložené, paralelní, pákový, natáčení, převod, desky, vodorovné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pákového převodového mechanismu pro paralelní posouvání a natáčení vodorovně složené desky. Cílem a úkolem je zhotovení soustavy ruční manipulace k justáži plochých ploch s obrazy při zachování maximální přesnosti ustaveni, která má prostředky k měření a omezení úseků posouvání a s optimálním režimem obsluhy pro libovolné posouvání po souřadnicích bez vzájemného ovlivňování. Podle vynálezu obě hnací ramena pantografu, jakož i...

Pákový upínač obrobků se zapuštěnými upínacími místy

Načítavanie...

Číslo patentu: 213558

Dátum: 01.03.1984

Autori: Vídeňský Jiří, Městková Hana, Pavlíček Josef

Značky: obrobků, pákový, upínacími, místy, upínač, zapuštěnými

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že upínač je tvořen alespoň jednou dvouramennou upínkou otočně spojenou v ose otáčeni s jedním koncem upínacího ramena, které je svým druhým koncem otočně ukotveno v tělese upínače, přičemž upírka je svým spodním koncem otočně spojena se silovým elementem a současně s jedním koncem zdvíhacího ramena, které je svým druhým koncem otočné spojeno s jedním koncem páky, která je svým druhým koncem výkyvně ukotvena v tělese...