Patenty so značkou «p-toluénsulfónovej»

Soľ kyseliny P-toluénsulfónovej s 5-amino-3-(2´-O-acetyl-3´-deoxy-beta-D-ribofuranozyl)-3H-tiazol[4,5- D]pyrimidín-2-ónom a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12755

Dátum: 16.10.2007

Autori: Kucera David, Rueden Erik, Blatter Fritz, Viertelhaus Martin, Wang Tingman, Haley Gregory

MPK: A01N 43/78, A61K 31/425, A61P 35/00...

Značky: spôsob, d]pyrimidín-2-ónom, přípravy, p-toluénsulfónovej, 5-amino-3-(2´-o-acetyl-3´-deoxy-beta-d-ribofuranozyl)-3h-tiazol[4,5, kyseliny

Text:

...Rad publikácií opisuje tiež neglykozylové deriváty tiazolo 4,5-dpyrimidínov. Pozri napríklad patenty USA č. 5 994 321 a 5 446 045 Revankar a kol., J. Het. Chem., 30, 1341-49 (1993) Lewis a kol., J. Het. Chem., 32, 547-56 (1995).0005 3 H-tiazoIo 4,5-dpyrimidín-2-ónové zlúčeniny disubstituované v polohách 3 a 5 vykazovali lmunomodulačnú aktivitu. Príprava a použitie tejto triedy zlúčenín sú opísané v patentovej prihláške USA č. US...