Patenty so značkou «ozubení»

Orovnávacie koleso a orovnávací nástroj na orovnávanie ozubení vykazujúcich nástrojov na jemné obrábanie obrobku, najmä ozubeného kolesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18160

Dátum: 12.09.2008

Autori: Preis Josef, Schieke Jörg

MPK: B23F 23/12, B23F 21/03, B23F 21/02...

Značky: koleso, kolesa, orovnávacie, ozubení, orovnávací, ozubeného, vykazujúcich, jemné, nástroj, obrobků, najmä, nástrojov, obrábanie, orovnávanie

Text:

...potrebného za účelom vytvarovania požadovaného tvaru zubov obvykle ešte tiež pohybovaný oscilačne v smere svojej osi otáčania (V smere 2). Pretože šírkaorovnávacieho kolesa pritom približne zodpovedá šírke honovaciehozmeny hodnôt osového nastavenia. Tak je možné profilové odchýlky a odchýlky línii bokov u bežných strojov vyrovnať iba tým, že je použité špeciálne na vyrovnanie týchto chýb dimenzovanêvynález si kladie za úlohu navrhnúť...

Spôsob stanovenia geometrií ozubení páru ozubených kolies dvoch ozubených kolies s pretínajúcimi sa osami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4247

Dátum: 01.02.2006

Autor: Gutmann Peter

MPK: F16H 55/02

Značky: spôsob, ozubených, stanovenia, páru, geometrií, ozubení, osami, pretínajúcimi, dvoch, kolies

Text:

...sa preto ukončuje v bode, na ktorom sa nachádzazub virtuálneho pastorka, použitý pre výpočet bokov zubov pri postupe odvaľovania, v symetrickom. postavení vmedzere zubov virtuálneho korunového kolesa. Predčasným ukončením konjugovaného generovanía sa tak vypočítava geometria boku zubu virtuálneho korunového kolesa, po ktorom sa môže napoly odvalit vopred daný virtuálny zub pastorka. Vypočítaný bok zubu sa tak znázorňuje v...

Zariadenie na nastavovanie vôle v ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 277770

Dátum: 17.06.1992

Autori: Bernát Leopold, Beťko Ladislav, Gabrišová Daniela

MPK: F16H 57/12, F16H 55/24, F16H 55/18...

Značky: nastavovanie, ozubení, vôle, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je zabudované v prevodovke, ktorá pozostáva zo skrine (17), v ktorej je uložené nastavované ozubené koleso (1), ktoré je radiálne rozdelené na dve časti a to na nosnú časť (2) kolesa a nastavovaciu časť (7) kolesa. Nastavované ozubené koleso (1) je v zábere so zaberajúcim kolesom (15), ktoré je uložené v skrini (17) pomocou radiálnych ložísk (29). Nastavenie vôle medzi kolesami (1, 15) sa uskutočňuje tak, že po odistení podložky (26)...

Upínač, zejména pro středění a upínání ozubených kol za ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 263687

Dátum: 11.04.1989

Autor: Nečas František

MPK: B23F 23/02

Značky: upínač, středění, ozubených, ozubení, zejména, upínání

Text:

...uloäen upínaoí váleöek 5, spojený alespoň jedním přidršovacím prvkom Q se základním tělesem 3. Odvalovacĺ plochy 5 základních tälee g jsou vytvoreny jako části plúště myšleněho válce, jehož osa je shodná s osou upínání. spojení upínncího válečku A se základním těleeem g lze provést několikaJeden možný způsob je spojení pomocí pružín Q, které jsou svými prvními konci přlchyceny k čelním stěnám 1 upínacího válečku 3 A svými druhými konci k...

Způsob povrchového kalení ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 257197

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mašek Alois, Holemář Alois

MPK: C21D 9/32

Značky: způsob, kalení, povrchového, ozubení

Text:

...kalení bok po boku je hořák konstruován tak, äby délka plamene působcí na bok zubu nepřehřívala hlavovou hranu zubů. Hořáky, umístěné na obou bocích zubu nemají kalicí sprchu. Jsou chlazenéprütokem vody odváděné mimo prostor ohřevu trubkou. vzdálenost a posuv hořáku jsou nastavené tak, že přímo ohřívane úzke pásmo začínající 0,15 až 0,35 modulu od hlavy zubu a končící 0,25 až 0,35 modulu od paty zubu dosahuje krátkodobé teploty 080 až 980...

Zařízení k mazání ozubení ozubených kol a pastorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236189

Dátum: 01.12.1987

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: F16N 7/18

Značky: ozubených, pastorků, mazání, zařízení, ozubení

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zajistit dokonalé mazání ozubení ozubených kol a pastorků, se svislou osou otáčení, kde mazivo je umístěno ve vaně pod úrovní mazaného ozubení. Vynález řeší tento úkol tím, že mezi vanou s mazivem a mazaným ozubením je šikmo k mazanému ozubení ustaven nejméně jeden ozubený kotouč, který je otočně uložen na pevně uchycené konzole. Ozubený kotouč zasahuje svým ozubením na své spodní částí do maziva a svou protilehlou horní...

Zařízení na tváření čel spojkového ozubení přesuvných objímek

Načítavanie...

Číslo patentu: 246223

Dátum: 15.09.1987

Autori: Buchamn Vitalij Jefimovie, Alexaddov Igor Borisovie

MPK: B21K 1/30

Značky: objímek, ozubení, tváření, spojkového, přesuvných, zařízení

Text:

...průměr vnitřní ho ozubení.Použitím zařízení na tváření čel vnitřního ozubení podle vynálezu se dosáhne vysoké produktivity, protože čela zubů jsou tvarována na obou stranách u všech zubů současně na jeden lisovací zdvih, aniž by přebytečný materiál zatékal do vnitřní části objímky.Příklad provedení zařízení na tváření čel spojkového ozubení přesuvných objímek je znázorněn na obr. 1 řezem zařízením, na obr. 2 je částečný pohled na tvářecí...

Přídavné zařízení k univerzálnímu soustruhu, určené pro výrobu čelního evolventního ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238724

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hromek Karel, Kábrt František, Vacek Vladimír

MPK: B23F 17/00, B23C 7/02

Značky: univerzálnímu, výrobu, čelního, zařízení, evolventního, přídavné, soustruhů, určené, ozubení

Zhrnutie / Anotácia:

Přídavné zařízení je určeno zejména pro výrobu evolventního drážkování hřídelů. Skládá se z desky upevnitelné k suportu univerzálního soustruhu. Na desce je kluzně uložena převodová skříň obsahující na výstupu frézovací trn s odvalovací frézou. Odvalovací fréza se do záběru nastavuje jednak příčným posuvem suportu a jednak posunutím převodové skříně do základní polohy proti síle výsuvné pružiny. V základní poloze se převodová skříň zajistí...

Způsob zhotovování radiálního spojovacího kuželového ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 229665

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kövári Pál

MPK: F16D 13/24

Značky: spojovacího, ozubení, zhotovování, radiálního, kuželového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zhotovování radiálního spojovacího kuželového ozubení na obráběcím stroji s šikmým kruhovým válcem, zvláště na vertikální frézce, vyznačující se tím, že řezná hrana pracovního nástroje se uvede do pohybu po povrchu pláště šikmého kruhového válce, jehož základna se nastaví do roviny vymezené hranami mezer mezi dvěma protilehlými boky zubů, hlavní vřeteno nástroje se nastaví kolmo k rovině základny šikmého kruhového válce, tvořící křivka a...

Způsob výroby náběhových ploch ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 228471

Dátum: 15.07.1986

Autori: Ruth Jaroslav, Zieba Bohumil, Hosnedl Stanislav

Značky: ozubení, výroby, ploch, náběhových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby náběhových ploch ozubení vyznačující se tím, že osa obrobku se odkloní od směru osy obráběcího nástroje a pootočením kolem osy obrobku se jeden ze zubů ozubení nastaví do přípravné polohy, načež pohybem nástroje nebo obrobku ve směrech libovolných dvou základních os pravoúhlého souřadného systému stroje se nastaví taková vzájemná výchozí poloha nástroje a nastaveného zubu, při níž pohybem nástroje nebo obrobku ve směru zbývající...

Zařízení na válcování vnějšího ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 224287

Dátum: 15.12.1985

Autori: Mrkvička Jan, Čermák Milan

Značky: válcování, ozubení, vnějšího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na válcování vnějšího ozubení, vyznačené tím, že se skládá z trnu (1) s upínacími čelistmi (2) v ose (3) rotace, kolem které jsou válcovací rolny (4) s příložkami (10), výkyvně ustavené do osy (7) kývání odpruženými rolnami (9) v základním tělese (5) ve výstředných seřizovacích pouzdrech (6), a z dorazu (11) v ose (3) rotace, ustaveného do roviny válcování (8).

Způsob výroby mezikruhového ozubení čelních zubových spojek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224882

Dátum: 01.08.1985

Autori: Volný Bořivoj, Volný Jaromír

Značky: způsob, čelních, výroby, ozubení, spojek, zubových, mezikruhového

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby mezikruhového ozubení čelních zubových spojek určených zejména pro zajištění polohy beranu při seřizování svěrné výšky u mechanických lisů, vyznačený tím, že do frézovací hlavy se usadí nože s obvodovou roztečí větší než je délka frézovaných zubů, otáčky této hlavy se seřídí s otočným posuvem obráběného kusu tak, že převodový poměr mezi otáčkami frézovací hlavy a otáčkami obráběného kusu se rovná poměru mezi počtem frézovaných...

Zařízení k broušení tvarového ozubení u brusek na ozubení s brousicím šnekem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224722

Dátum: 01.08.1985

Autori: Pešek Bedřich, Pražský Bořivoj

Značky: šnekem, tvarového, zařízení, ozubení, brusek, broušení, brousicím

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k broušení tvarového ozubení u brusek na ozubení s odvalovacím brousicím šnekem, kde nástrojovou část brusky tvoří brousicí vřeteník, upevněna saních svisle posuvných na stojanu, který je podélně posuvný na loži, vyznačující se tím, že k loži (23) je připevněna matice (22), kterou prochází šroub(21), na jehož jednom konci a na stojanu (9) jsou umístěny kontakty spínače (10) a na druhém konci šroubu (21) je uloženo těleso (l8), na němž...

Náhon diferenciálu obrobku u brusek na broušení ozubení šnekovým brousicím kotoučem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224721

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pražský Bořivoj

Značky: kotoučem, ozubení, brusek, náhon, diferenciálu, obrobků, broušení, šnekovým, brousicím

Zhrnutie / Anotácia:

1. Náhon diferenciálu obrobku u brusek na broušení ozubení šnekovým brousicím kotoučem s podélně posuvným stojanem, na němž jsou umístěny svislé posuvné saně vřetene brousicího kotouče, vyznačující se tím, že k svislým saním (l) vřetene brousicího kotoučen je připevněno táhlo (2) s ozubeným hřebenem (3) zabírajícím s ozubeným kolem (4), které je neotočně ale s možností podélného posuvu uloženo na hřídeli (6), jejíž druhý konec je...

Zařízení na výrobu ozubení globoidního šneku

Načítavanie...

Číslo patentu: 215277

Dátum: 01.08.1985

Autor: Bílik Štefan A Javorník Ján

Značky: ozubení, globoidního, šneku, zařízení, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na výrobu globoidního šneku, zejména na univerzálním soustruhu, obsahující nožovou hlavu, v niž je nastavitelně uložen nožový držák. Nožová hlava je pevně spojena s ozubeným kolem, uloženým otočně na malém podélném suportu soustruhu, přičemž zuby ozubeného kola jsou v záběru s ozubeným hřebenem nebo šnekem, pevně uloženým na příčném suportu soustruhu.

Kotoučová hrubovací fréza na ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 225678

Dátum: 01.07.1985

Autori: Volný Bořivoj, Volný Jaromír

Značky: kotoučová, ozubení, fréza, hrubovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kotoučové frézy za výkonné hrubování ozubení velkých modulů. Jeho podstata spočívá v tom, že upínacím elementem každého nože je válečková upínka, suvné uložená v tělese frézy a opatřená závitovým otvorem, do kterého je zašroubován upínací šroub. Tato válečková upínka dosedá svou úkosovou plochou na zkosení upravené na tělese nože, který je svou zadní a boční plochou uložen na rovných stěnách nožové drážky vytvořené v tělese...

Frézka na ozubení pro řezání válcových ozubených a šnekových kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 231566

Dátum: 05.06.1985

Autori: Papistok Heinz, Reuter Herbert

MPK: B23F 5/22, B23F 11/00

Značky: frézka, ozubených, ozubení, řezání, válcových, šnekových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje ke frézce na ozubení pro řezání válcových ozubených a šnekových kol, u níž je na nástrojovém suportu umístěn přesunovatelný ve směru osy polotovaru frézovací suport který nese frézovací hlavu s tangenciálním suportem. účel vynálezu spočívá v ekonomice základů na realizaci převodu, nutného pro zajištění kinematického řetězce odvalování a jeho spojení s pohonem posuvu a tím i ve zvýšení přesnosti řezání zubů. Do základu...

Způsob výroby kuželového ozubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 213812

Dátum: 01.05.1984

Autori: Javorský Josef, Hložek Jaroslav

Značky: způsob, výroby, kuželového, ozubení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby kuželového ozubení objemovým tvářením z válcového špalíku předpěchovaného do tvaru odpovídajícímu obrysu kuželového ozubení a dokončeného v tvarové dutině zápustky, při kterém se špalík s komolým osazením vtlačí do tvarové dutiny zápustky maximálním průměrem komolého osazení napřed.

Zařízení k odstraňování otřepů z ozubení talířových ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 213783

Dátum: 01.05.1984

Autor: Minarovič Milan

Značky: ozubených, otřepů, odstraňování, ozubení, talířových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že na upínacím trnu, na kterém je uložen frézovací nástroj pro odstraňování ostrých hran zubů ozubeného talířového kola je současně na válcovém nástavku uložen a upevněn drátěný kotouč pro odstraňování otrepů, které zůstanou po provedené operaci odhrotování na zubech talířového ozubeného kola.

Frézka na ozubení odvalovacího typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222960

Dátum: 09.04.1984

Autori: Papistok Heinz, Bachmann Lothar, Reuter Herbert

Značky: odvalovacího, ozubení, frézka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká frézky na ozubení odvalovacího typu s osovým a tangenciálním kinematickým řetězcem pro výrobu válcových a šnekových ozubených kol. Cíl vynálezu spočívá v tom, aby se snížily náklady na pohonné mechanismy osového a tangenciálního posuvu, a tím se zvýšila přesnost nařezaných zubů. Základem vynálezu je úkol vytvořit frézku na ozubení odvalovacího typu, u níž je rozvětvení převodu umístěno uvnitř obráběcího stroje tak, aby se pro...