Patenty so značkou «oxidických»

Spôsob výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286295

Dátum: 18.06.2008

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C21C 5/28, C21B 3/00, C04B 5/00...

Značky: cementársky, priemysel, spôsob, trosiek, mletých, zásaditých, přísad, oxidických, výroby, puzolánových, hydraulických

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek, najmä oceľových trosiek, s použitím kovového kúpeľa na redukciu oxidov kovov z trosiek, sa zásaditosť tekutých trosiek nastaví pridaním kyslých korekčných látok, ako napríklad kremenného piesku a/alebo vysokopecnej trosky, a/alebo korekčných látok s obsahom SiO2, pred redukciou na hodnotu, ktorá je 0,1 až 0,5 pod...

Způsob identifikace typu a stanovení obsahu oxidických fází v anorganických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259067

Dátum: 17.10.1988

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 33/20

Značky: obsahu, identifikace, materiálech, oxidických, anorganických, způsob, stanovení, fázi

Text:

...reakce. Z uvedeného zjištění vyplývá, že dosavadnim způsobem ana 1 ýzyoxidickýoh fázi pomoci stâvajícich typů zařízení nelze spolehlivě ana lyzovat různé kovové i další anorganické materiály, nebot výsledky analýz jsou zatíženy velkou principiálni chybou metody, dosahujici často i mnoho desítek relativních procent, a některé typy oxidických fází nelže dosavadním způsobem vůbec identifikovat. Uvedený nedostatek odstraňuje způsob...

Flotační sběrač pro flotaci oxidických cínových rud

Načítavanie...

Číslo patentu: 251219

Dátum: 11.06.1987

Autori: Seidel Heinz, Rosenbaum Alexander, Becker Martin, Lehmann Karl, Neuber Christian, Mosch Ekkehard, Voigt Beate, Püchner Klaus

MPK: B03D 1/02

Značky: sběrač, flotační, oxidických, flotací, cínových

Text:

...ůoc moHonoüxncnoTm~önaronpnnrcrnyer Taxxe oxpane. npuponm. Ho 3 mmaeTcn raxme aàąmexwnhuocrb npouecca Hsuenbqeunu, Tax Kax B cnnsu c 5 oaMoxHocTbm mnoTauuH öoneê xpynuoň mpakuuá noammaercu Hnmunü npeen neoöxonnnoň ronxocru usnenbnenna.Hnme nsoöpewenue ñonee nonpoöno noncnàewcn na npnuepe acnonneuun napHaHTa. Hpuuep Hčnonuenna aapuanraHeoöxonnuü nan Konnexropnoü cuecu öuonnnnnnañ axcrpaxr nouyuamr Kax.no-I öoqnmň npoyxr or sxcrpaxunonnoü...

Spôsob získavania niklu z chudobných oxidických niklových rúd

Načítavanie...

Číslo patentu: 234976

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pedlík Miroslav, Kaššayová Edita, Molnár Ľudovít, Tomášek Karel Csc

MPK: C22B 23/02

Značky: niklu, chudobných, získavania, spôsob, oxidických, niklových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti hutníctva neželezných kovov. Účelom vynálezu je dosiahnutie úspor energie, zníženie ceny chloridačného činidla a zvýšenie výťažnosti niklu na hodnoty v rozpätí od 80 do 95 % hmotnosti pri získavaní niklu z chudobných oxidických niklových rúd. Uvedeného účelu sa dosiahne nahradením pridávaného chloridu vápenatého chloridom sodným a pridávaním síry do východzej zmesi.

Tavicí směs oxidických práškových materiálů pro rentgenfluorescenční spektrometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 232478

Dátum: 15.06.1986

Autori: Czyž Jan, Salay Alois

MPK: G01N 23/02

Značky: směs, materiálů, rentgenfluorescenční, spektrometrii, práškových, oxidických, tavicí

Zhrnutie / Anotácia:

Tavicí směs je určena k přípravě vzorků k měření metodou přetavení vzorků na jednotnou osnovu. Tavicí směn je vytvořena na bázi tetraboritanu sodíku,popřípadě lithia a vyznačuje se tím, že obsahuje přísadu 11 hm. % fluoridu lithného a 6 hm. % jodičnanu draselného. Poskytuje nízkotající a máloviskózní taveninu, kohezní vůči Pt-náčiní, schopnou rozpouštět kysličníky kovů a jejich mineralogické sloučeniny v různých váhových poměrech při teplotách...

Způsob kontinuální rentgenospektrální analýzy práškových kovových i oxidických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 219726

Dátum: 15.09.1985

Autori: Ersepke Zdeněk, Kuboň Karel

Značky: způsob, látek, kovových, práškových, analýzy, kontinuální, rentgenospektrální, oxidických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob provádění rentgenospektrální analýzy kovových i oxidických látek, které se k analýze připravují mletím na velmi malou zrnitost. Způsob kontinuální rentgenospektrální analýzy práškových a oxidických látek spočívá podle vynálezu v tom, že se ozařuje vzorek mletý na velikost zrna od 0,1 do 10 µm nanesený v síle jednoho zrna přilnavě na plastickou fólii. V praktických laboratorních zkušebních postupech je vynález aplikovatelný...