Patenty so značkou «oxidací»

Způsob řízení reaktivace měděných katalyzátorů určených pro parciální oxidaci nebo redukci nečistot v technických plynech pro petrochemické procesy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270393

Dátum: 13.06.1990

Autori: Janáček Leoš, Křemenák Lubomír, Kubíček Karel, Lamač Miroslav, Rosenthal Jakub, Legeza Vasil, Rubáš Vlastimil

MPK: B01J 23/94, B01J 38/12

Značky: měděných, technických, reaktivace, řízení, redukci, parciální, nečistot, způsob, určených, plynech, procesy, oxidací, petrochemické, katalyzátoru

Text:

...rooicüvoci. což 1. doiožono no modoiovám lostu obr. 2.No záklsdů postupu fiunů roąkllvoco so dosahuje u výslodnoho noktivovonćho produktu 70 až 75 96 oktiviw oproti čorotvłmu kotolyoćtoru.ľouiu opůoob rookuvoco non( wa omoson na souolovu Cut). c 520. ZnO. olo izo Jo použĺt obocnł no soustovy s iným noslčom. nopfikiod Cuo. Cu 20 o 302. kdy piati obdobno sovislosli. vyjmo hlublĺho sinirwání lán S 102. ktoré o výrazmi stobllnůjůí oproti...

Způsob nepřetržité výroby monokarboxylových kyselin, zejména s 8 až 18 atomy uhlíku, katalytickou oxidací n-alkanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270210

Dátum: 13.06.1990

Autori: Wieckiewicz Boguslaw, Zwierzykowski Wlodizimierz, Sczepaňska Hanna, Bednarska Halina, Razimierowicz Wiktor, Chmielewski Konstanty, Hofman Leslaw, Grzywa Edward, Obloj Józef, Jakubowicz Andrzej, Schwenkgrub Edmund

MPK: C07C 55/00, C07C 51/225

Značky: atomy, zejména, uhlíku, způsob, katalytickou, nepřetržité, kyselin, výroby, monokarboxylových, oxidací, n-alkanů

Text:

...5 m 3.m° 2.h 1, zatížení kolony plynnou fázíje 4000 až 8000 m 3.m 2.hl a použijeeli se absorpční kolony s patry 0 avětlém průměru 30 až 60 . Průtokové množství plynněho proudu v otvorech v patrech kolony pak činí8 až 14 m 3.s° 1. Tato množství jsou blízká a nižší než množství při nichž docházík zahloování kolony, což umožňuje odhánět produkty oxidační reakce pomocí plynů při teplotách značné nižších než Jsou teploty varu vzniklých kyselin.Při...

Způsob ochrany polotovaru z práškových kovů před oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 270005

Dátum: 13.06.1990

Autori: Smrčka Jaroslav, Jadrníček Vladimír

MPK: B22F 1/00

Značky: způsob, polotovarů, oxidací, práškových, před, ochrany, kovů

Text:

...eeteriolu.uvedene nevýhody odetreňuje zpneob oohreny předlieovených polotovero z prełkových kovů při Jajioh zhutřevůni kovenie za tepla podle vynllezu. Podetete zpdeobu epočive v too. že předlieovený a předelinutý polotover preikovýoh kovů e huetotl niłii nez huetote teoretické ee před ohřevee ne kovooi teplotu neeyti látkou e teplotu veru nižüi, než je koveci teplote která ee při níelodujicie kovúni dokonale hezb zbytku odpeři nebo rozloži...

Způsob přípravy acetonu fotochemickou oxidací 2-propanolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269085

Dátum: 11.04.1990

Autori: Mácová Eva, Lederer Pavel

MPK: C07C 49/08

Značky: fotochemickou, přípravy, způsob, 2-propanolu, acetónu, oxidací

Text:

...výtěžku ecetonu okolo 1 .Nevýhodou obou výše uvedených poetupo je práce v jedovaté ecetonitrilu, respektive silně alkelioken proetředi e nizke výtêžky ecetonu.Některé nevýhody dřive uvedených způeobo připravy odstraňuje předložený vynález,jehož předněten je způsob připravy acetonu fotochemiokou oxidaci 2-propanolu kyelikee v přitonnoati oxidu chronoveho podle vynúlazu, jehož podstata epočivá ve zpoeobu, při ktoráa 6 vodný roztok...

Způsob přípravy katalyzátoru obsahujícího stříbro, vhodného k oxidaci ethylenu na ethylenoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 268178

Dátum: 14.03.1990

Autori: Boxhoorn Gosse, Velthuis Otto, Klazinga Aan

MPK: C07D 303/00, B01J 23/66

Značky: způsob, oxidací, katalyzátoru, stříbro, vhodného, ethylenoxid, obsahujícího, přípravy, ethylenu

Text:

...nanéäí v podobě hydroxidu ccaného nebo dusíenanu ceaného.Pro přidání alkalického kovu jakožto pronotoru je znáuo několik výborných postupů, při nichž lze tento kov aplikovat zároveň se stříbrea. vhodnýai aoleui alkalického kovu jsou zpravidla ty, která jsou rozpuatné v kapalné fézi, z níž so nanólí stříbro. Kromě výše uvedených solí lze rovněž uvést dusičnany, chlorldy. jodidy, bromidy,hydrogenuhličltany, octany, vinnany, nléčnany a...

Zařízení pro oxidaci antracenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267242

Dátum: 12.02.1990

Autori: Malík Miloš, Dohnal Jiří

MPK: C07C 50/18

Značky: oxidací, zařízení, antracenu

Text:

...způsobem na zvýšení selektivítě i konverzi reakce. Nenalýn prínosom je rovněž snížení provozních nákladů.Příklad zařízení prevedeného podle vynálezu sohenatícky uvádí přiložený výkres, kde pozice 1 znázorňuje trubkový reakton 3 míchadlo solno lázně, 3 přívod sněsi plynných reoktant s nosnýn plyneu, 5 výněník pro využití částí reakčního tepla, 5 potrubí horkých reakčních plynu, Q potrubí částečně ochlazenýeh reokčních plynu, 1 desublinační...

Způsob přípravy katalyzátoru obshaujícícho stříbro, vhodného pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid

Načítavanie...

Číslo patentu: 266592

Dátum: 12.01.1990

Autori: Boxhoorn Gosse, Velthuis Otto, Klazinga Aaan

MPK: B01J 23/66, C07D 303/00

Značky: katalyzátoru, stříbro, obshaujícícho, ethylenoxid, oxidací, způsob, vhodného, přípravy, ethylenu

Text:

...kovu je příliš vysoká. Teploty, doby styku a sušení plyny je možno upravit.Je třeba dbát toho, aby v nosiči nezůstaly žádné stopy alkoholu. AVýhodně používaný způsob spočíva v tom, že se nosič napustí vodným roztokem obsahujíoím jak sůl alkalického kovu, tak sůl stříbra, přičemž napouštěcí roztok sestává ze stříbrné soli karboxylové kyseliny, organického aminu, soli draslíku, rubidia nebo oesia a vodnéhorozpouštědla. Tak například roztok...

Katalyzátor obsahující stříbro, vhodný pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid, a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266591

Dátum: 12.01.1990

Autori: Boxhoorn Gosse, Velthuis Otto, Klazinga Aan

MPK: B01J 23/66, C07D 303/00

Značky: způsob, katalyzátor, vhodný, oxidací, obsahující, ethylenu, přípravy, ethylenoxid, stříbro

Text:

...použitelnými jako výchozí látkypro promotor, jsou například dusičnany, štavelany, soli karboxylových kyselin nebo hydroxidy. Nejvýhodnějším promotorem je cesium, kterého se výhodně používá v podobě hydroxidu cesného nebo dusičnanu cesného.Pro přidání alkalických kovů je známo několik výborných metod, při nichž je možno tyto kovy nanášet současně se stříbrem. vhodnými solemí alkalických kovů jsou zpravidla soli, které jsou rozpustné V...

Katalyzátor obsahující stříbro, vhodný pro oxidaci ethylenu na ethylenoxid a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266590

Dátum: 12.01.1990

Autori: Velthuis Otto, Boxhoorn Gosse, Klazinga Aan

MPK: C07D 303/00, B01J 23/66

Značky: obsahující, katalyzátor, způsob, ethylenoxid, vhodný, přípravy, stříbro, ethylenu, oxidací

Text:

...plyny je možno upravit. Je třeba dbát toho, aby V nosiči nezůstaly žádné stopy alkoholu.Výhodné používaný způsob spočlvá V tom, že se nosič napustí vodným roztokem obsahujícímjak sůl alkalického kovu, tak sůl stříbra, přičemž impregnační roztok sestava ze stříbrné soli karboxylové kyseliny, organíokého aminu, soli draslíku, rubidia nebo cesia a vodného rozpouštědla. Napríklad roztok šřavelanu tříbrného obsahující draslík je možno připravit...

Katalyzátor pro oxidaci antracenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254426

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dohnal Jiří, Ordelt Stanislav, Malík Miloš, Hronec Milan, Křivák Jiří, Průša Zbyněk

MPK: B01J 23/22

Značky: antracenu, oxidací, katalyzátor

Text:

...roztoku se rozpustí síran draselný a nakonec se případně přidá vodní disperze kopolymerů. Aktivní systém se nanese na nosič, kterým je drcený syntetický korund zrnční 1-8 mm.Výhoda katalyzátoru, připraveného podle tohoto vynálezu, spočívá zejména v delší životnosti katalyzátoru a v (Jdpovídajícím snížení četností pracných výmčn katalyzátoru. Snížením otěru katalyzátortt dochází ke zvýšení stálosti provozních parametrů. Další výhodou...

Způsob výroby vícesložkových katalyzátorů pro oxidaci aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244033

Dátum: 16.11.1987

Autori: Vodáková Olga, Zikmund Zdenik, Oehák Petr, Vácha Jaroslav, Oehák Václav, Dederle Tomáš, Ludvík Jaromír, Zatloukal Radomír, Kordula Jan

MPK: B01J 23/22, C07C 51/23, B01J 23/28...

Značky: katalyzátoru, oxidací, výroby, aldehydů, způsob, vícesložkových

Text:

...způsobu výroby vícesložkových katalyzátorů pro oxidaci aldehydd na kerboxylové kyseliny smísením homogenního vodnáho rontoku v 9 choíçhn 1 ouEon 1 n aktivních Iloiok, ktorými jsou oxidy molybdenu, vanadu a dalších promotujících kovů z I., V. e VIII. skupinyMenděą lejevova periodického systému, přičemž atomární poměr.Io 1 ybñenu ku vlnldu je 9,01 I 0,5 s organickými hydroxykyselinami zvolenými se skupiny zahrnující kyselinu vinnou a...

Způsob přípravy směsných oxidových katalyzátorů pro oxidaci nenasycených aldehydů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243445

Dátum: 14.08.1987

Autori: Goedert Ferdinand, Lorang Lucien, Berretti Anna Maria, Metz Paul, Henrion Romain

MPK: B01J 23/92

Značky: nenasycených, aldehydů, směsných, katalyzátoru, přípravy, oxidových, způsob, oxidací

Text:

...1408 nn hodnotu pl I 6 el B poskytnou hosogenni roztok vlech ektivnich ololok ketslysdtoru, ktorý se poto dále po připodnd přední ředidln bary spůsohe sehucti do konsis 3 243445tenca pasty, kterl se vysulí, obsaleaő soli teniow rozlolí a takto získaní hsota po přídavlm tabletačních přizld ztabletuJe s vyłihá, čímž nu poładované kstalytická vlastnosti.zíkladní anolství nx 4011, kyseliw vinnő. kyseliny dusičnć a vody k rozpouitiní...

Vyvíječ páry pro oxidaci součástí v přehřáté páře

Načítavanie...

Číslo patentu: 251886

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kadula Hubert, Leskovec Jiří

MPK: B01J 7/00

Značky: páry, součástí, přehřáté, oxidací, vyvíječ, páře

Text:

...a tím se samočlioně přeruší »odběr elektrickéhio- proudu. Vzhledem k tomu, že napájecí voda je clestiloěváąna, ne-dochází ani ke tvorení motelního kamene. Tím se snižují i »nátierky na úclržilíu celého zarízení.Schemlatícký nákres Vyvíječe páry podle Vynálezu je uveden na přiložeuém výkrese.Vyvíječ páry sestává z tlakové nádoby 1,vyrobené z ChTClmíľllkĺUVé .oceli pro pracovní tlak aoí 50 kPa a z části naplnené dertilovxalnoo vodou 5. V...

Způsob chlazení plynu vstupujícího při teplotě nižší než 190 stupňů do druhé absorpce při výrobě kyseliny sírové dvoustupňovou katalytickou oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 251311

Dátum: 11.06.1987

Autori: Tomášek Karel, Prusek František, Bulička Milan

MPK: C01B 17/765

Značky: stupňů, absorpce, výrobe, oxidací, druhé, kyseliny, katalytickou, dvoustupňovou, nižší, sírové, vstupujícího, způsob, plynů, chlazení, teplotě

Text:

...vody nebo / a do předehřívací části předehřívače. Regulací poměru dílčích proudů lze dosáhnout Požadované teploty těsně nad rosnym bodem plynu.Důsledkem tohoto poznatku je, že plyn vstupující do druhé absorpce je možno ochladit psdstatně níže než plyn vstupující do první absorpcą to o 154 80 °C v závislosti na způsobu chlazení a celkovém stavu technologievčetně tvorby mlhy kyseliny sírové V první absorpci) která má za následek zvýšený...

Krmné směsi obsahující látky citlivé na oxidaci, respektive předsměsi k jejich vytvoření

Načítavanie...

Číslo patentu: 229661

Dátum: 15.11.1986

Autori: Szabolcsi Tamás, Hutás István, Ambrus Dezsö

MPK: A23K 1/16

Značky: citlivé, obsahující, předsměsi, látky, jejich, respektíve, krmné, směsi, vytvoření, oxidací

Zhrnutie / Anotácia:

Krmné směsi obsahující látky citlivé na oxidaci, resp. předsměsi k jejich vytvoření, popřípadě společně s dalším antioxidantem jako je 6-ethoxy-22,4-trimethyl-1,2-dihydrochinolin, vyznačující se tím, že jakožto antioxidační složku zahrnují kyselinu (2,2-dimethyl-1,2-dihydrochinolin-4-yl ) methylsulfonovou a/nebo její soli v hmotnostním množství 0,001 až 10 %, vztaženo na celkové hmotnostní množství směsi. Předsměsi s antioxidačním účinkem k...

Způsob katalického zpracování surového plynu vyrobeného částečnou oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 234031

Dátum: 15.09.1986

Autori: Ziegan Gotthard, Firnhaber Bernard

MPK: C10K 3/02

Značky: oxidací, plynů, zpracování, způsob, katalického, vyrobeného, surového, částečnou

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytického zpracování surového plynu, vyrobeného částečnou oxidací uhlíkatého materiálu, při kterém se surový plyn zbavený prachových nečistot a ochlazený na teplotu 70 až 250 °C před dalším zpracováním vede přes katalyzátor, který obsahuje jako aktivní složku 2 až 65 hmotnostních % železa ve formě sirníku. Tímto zpracováním, které probíhá s výhodou při teplotě 90 až 200 °C a tlaku 0,2 až 6 MPa, se přemění S02 obsažený v surovém plynu...

Katalyzátor pro přípravu nenasycených karbonylových sloučenin oxidací olefinů v plynné fázi a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 230902

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jelínek Jaromír, Novák Vlastimil, Sokol Ludvík

MPK: C07C 45/34, B01J 23/88, B01J 23/16...

Značky: katalyzátor, oxidací, přípravy, fázi, způsob, přípravu, plynné, karbonylových, sloučenin, olefinu, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátory dle vynálezu jsou určeny pro oxidaci olefinů na nenasycené karbonylové sloučeniny, zejména pro oxidaci propylenu na akrolein. Obsahují oxidická sloučeniny prvků VI. B akupiny v kombinaci s oxidickými sloučeninami prvků IV. A, V. A a VIII. B skupiny periodického systému. Pro katalyzátory tohoto složení byl nalezen vhodný způsob přípravy vedoucí k vyšším katalytickým účinkům a výhodnějším vlastnostem, např. mechanické pevnosti.

Způsob přípravy polykomponentních katalyzátorů pro oxidaci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246777

Dátum: 17.04.1986

Autori: Kryštufek Jan, Vaoura Jan, Havel Zdenik, Rada Antonín, Mostecký Jioí Akademik

MPK: B01J 23/90

Značky: způsob, katalyzátoru, olefinu, polykomponentních, oxidací, přípravy

Text:

...přebytku,množství kyseliny Vinné či citrónová a kyseliny dusične musí zůstat zachováno.Rozpuštění katalyzátoru může být realizováno jaik bylo uvedeno při teplotě v rozme 21 20 až 120 °C, nejlépe však při teplotě 20 až 70 °C, kndy rozpouštění probíhä s Přiměřenou rychlostí .a nedochází k intenzívnimu úniku NHs z roztoků, popřípadě nežádoucímu vývinu nitrózních plynů.Ztráty aktivních komponent při použití postupu podle vynálezu jsou minimální a...

Katalyzátor pro oxidaci, případně oxidativní dehydrogenaci organických sloučenin a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 223371

Dátum: 15.03.1986

Autori: Setínek Karel Csc, Prokop Zdeněk

Značky: oxidací, katalyzátor, výroby, organických, oxidativní, případně, dehydrogenaci, způsob, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká katalyzátoru pro oxidaci, případně oxidativní dehydrogenaci organických sloučenin v plynné nebo kapalné fázi kyslíkem, příp. vzduchem, který sestává z prostorových styren-divinylbenzenových makromolekul s obsahom divinylbenzenu 10 až 40 % o průměrné molekulové hmotnosti 1.106, přičemž všechna, nebo část benzenových jader zbylých v původním styren-divinylbenzenovém řetězci je substituována sulfoskupinami v průměrném množství 1,90...

Způsob výroby kyseliny máselné nebo isomáselné oxidací odpovídajících C-4 aldehydů vzdušným kyslíkem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223255

Dátum: 15.03.1986

Autori: Chvalovský Václav, Rylek Milan, Hartman Miroslav, Václavík Přemysl, Čermák Ján, Kubička Rudolf, Sýkora Milan, Kratochvíl Jan, Zahradník Jindřich, Kaštánek František

Značky: způsob, způsobu, vzdušným, odpovídajících, aldehydů, isomáselné, tohoto, výroby, kyslíkem, máselné, kyseliny, oxidací, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby kyseliny máselné nebo isomáselné oxidací odpovídajících C-4 aldehydů vzdušným kyslíkem katalyzovanou solemi kobaltu nebo manganu v protiproudém uspořádání. Aldehyd nebo směs aldehydů se uvádí shora do patrového reaktoru, v němž přichází do styku se vzdušným kyslíkem uváděným do reaktoru zdola a oxidační produkt z reakce tvořený odpovídající C-4 kyselinou nebo směsí C-4 kyselin a v nich rozpuštěnými solemi...

Katalyzátorová kompozice s obsahem chromu pro oxidaci, amoxidaci a dehydrogenaci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220305

Dátum: 15.11.1985

Autori: Grasseli Robert Karl, Shaw Wilfrid Garside, Miller Arthur Francis

Značky: olefinu, katalyzátorová, obsahem, chromu, oxidací, dehydrogenaci, kompozice, amoxidaci

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátorová kompozice s obsahem chromu podle vynálezu má složení odpovídající obecnému vzorci AaDbNicCOdCreBifMo12Ox, kde znamená A alkalický kov nebo měď nebo jejich směs, D znamená fosfor, cín, germanium, bor, wolfram, vanad nebo jejich směs a kde a a b případně přítomné složky A, popřípadě D znamenají až 4, c a d případně přítomného niklu a kobaltu znamenají až 20 a součet c + d se rovná 0,1 nebo je větší než 0,1, e znamená 0,1 až 10, f...

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 227505

Dátum: 01.09.1985

Autori: Vrzáň Josef, Pošíval Jaromír, Vitvar Milan, Kubička Rudolf, Domalíp Vratislav, Vízner Miloslav

Značky: generátorového, výroby, plynů, způsob, oxidací, parciální

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací ropných zbytků kyslíkem a vodní parou při tlaku 2 až 6 MPa a teplotách 1 200 až 1 500 °C, vyznačeny tím, že ke zplyňovaným ropným zbytkům se přidávají dehtové frakce vroucí v rozmezí 50 až 320 °C, s výhodou dehtový benzin vroucí v rozmezí 150 až 225 °C, množství 5 až 95% hmot.

Způsob výroby generátorového plynu a regulovatelného množství sazí parciální oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 218331

Dátum: 15.02.1985

Autori: Domalíp Vratislav, Kubička Rudolf, Pošíval Jaromír, Brzobohatý Pavel, Nečesaný František

Značky: množství, generátorového, oxidací, výroby, sazí, způsob, parciální, plynů, regulovatelného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby generátorového plynu s regulovatelným množstvím sazí parciální oxidací ropných a dehtových surovin v rozmezí b. v. atmosférického a vakuového ropného zbytku. Surovina, ke které se případně přidává voda nebo vodný roztok draselných solí, se parciálně oxiduje směsí kyslíku a vodní páry ve výhodnějších poměrech než dosud. Proces je regulovatelný a energeticky méně náročný.

Způsob reaktivace platinových a paládiových katalyzátorů pro katalytickou oxidaci 2,3;4,6-di-O-isopropyliden-L-sorbózy na 2,3;4,6-di-O-isopropyliden-2-keto-L-gulonovou kyselinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218314

Dátum: 15.02.1985

Autori: Málek Jaroslav, Chvalovský Václav, Nondek Lubomír, Fialová Marie

Značky: oxidací, paládiových, katalytickou, reaktivace, 2,3;4,6-di-o-isopropyliden-l-sorbózy, katalyzátoru, kyselinu, způsob, platinových, 2,3;4,6-di-o-isopropyliden-2-keto-l-gulonovou

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata způsobu reaktivace platinových a paládiových katalyzátorů používaných při katalytické oxidaci 2,34,6-di-O-isopropyliden-L-sorbózy na 2,34,6-di-O-isopropyliden-2-keto-L-gulonovou kyselinu podle vynálezu spočívá v tom, že se použitý desaktivovaný katalyzátor promývá po dobu až 10 hodin za teploty 20 až 120 °C vodou, metanolem, acetonem nebo toluenem nebo jejich směsí v množství 0,5 až 50 litrů na litr katalyzátoru, načež se uvede při...

Reaktor pro oxidaci alkylaromátů v kapalné fázi za použití plynů obsahujících kyslík

Načítavanie...

Číslo patentu: 217968

Dátum: 15.01.1985

Autori: Schoengen Anton, Schroeder Heinrich

Značky: použití, fázi, obsahujících, kyslík, reaktor, kapalné, alkylaromátů, plynů, oxidací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká reaktoru pro oxidaci alkylaromátů, zvláště směsí p-xylenu a methylesteru kyseliny p-toluylové pomocí plynů obsahujících kyslík, který se skládá z válcovité nádoby uložené horizontálně nebo vertikálně, která je rozdělena přepážkami nebo dny na sousedící reakční komory. Tyto komory jsou opatřeny svazky horizontálně zabudovaných příčně obtékaných chladicích trubek a přívodem oxidačního plynu a část komor je opatřena přívody...

Způsob tepelného zpracování a započetí provozu katalyzátorů typu Mo12BiaCobNicFedSieMfOx pro oxidaci olefinů na nenasycené aldehydy a kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 227136

Dátum: 01.01.1985

Autori: Junek Zdeněk, Martinec Alexandr, Havlíček Werner, Berka Zdeněk Ing, Prajzler Jaroslav

Značky: tepelného, nenasycené, provozu, způsob, zpracování, olefinu, započetí, aldehydy, mo12biacobnicfedsiemfox, katalyzátoru, kyseliny, oxidací

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob tepelného zpracování a započetí provozu katalyzátorů typu Mo12BiaCobNicFedSieMfOx pro oxidaci olefinů na nenasycené aldehydy a kyseliny kyslíkem v plynné fázi, kde M je alkalický kov nebo kov alkalických zemin a kde a= 0,5 až 7, b= 1 až 4, c= 0 až 4, d= 0,1 až 3, e= 0 až 30, f= 0,1 až 1, vyznačený tím, že během tepelného zpracování je katalyzátor žíhán na teplotu nejvýše 460°C a v katalytickém reaktoru je katalyzátor ředěn inertním...

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací

Načítavanie...

Číslo patentu: 224795

Dátum: 01.09.1984

Autori: Domalíp Vratislav, Pošíval Jaromír, Kubička Rudolf

Značky: parciální, výroby, oxidací, generátorového, plynů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby generátorového plynu parciální oxidací uhlíkatých surovin kyslíkem a vodní parou při teplotách 1 250 až 1 500 °C a tlaku 3 až 6 MPa vyznačený tím, že se parciální oxidaci podrobuje nízkoteplotní dehet nebo jeho destilační zbytek samotný nebo ve směsi s destilačními zbytky uhlíkatých surovin.

Přípravek pro oxidaci studených katod

Načítavanie...

Číslo patentu: 224199

Dátum: 01.07.1984

Autor: Grossman Jan

Značky: přípravek, oxidací, katod, studených

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro oxidaci studených katod pro trubice plynových laserů, vyznačený tím, že sestává ze skleněné trubice (1) na jednom konci uzavřené odnímatelnou přírubou (2) a na druhém konci ukončené čerpací trubičkou (3) s nasouvatelnou kovovou zátkou (4) s čerpacími průchody (5), na kterou je nasunuta skleněná trubka (6), vystředěná slídovou přepážkou (7) a ukončená kuželem (S), jejímž středem prochází skleněná trubička (9) s přívodním vodičem...

Způsob přípravy 2,3;4,6-di-O-isopropyliden-2-keto-L-gulonové kyseliny katalytickou oxidací 2,3;4,6-di-O-isopropyliden-L-sorbózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216309

Dátum: 15.06.1984

Autori: Chvalovský Václav, Málek Jaroslav, Fialová Marie, Nondek Lubomír

Značky: 2,3;4,6-di-o-isopropyliden-l-sorbózy, kyseliny, způsob, přípravy, 2,3;4,6-di-o-isopropyliden-2-keto-l-gulonové, katalytickou, oxidací

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 2,34,6-di-O-isopropyliden-2- keto-L-gulonové kyseliny katalytickou oxidací 2,34,6-di-O-isopropyliden-L-sorbózy spočívá v oxidaci kyslíkem nebo směsí kyslíku s inertním plynem v přítomností platinových kovů jako katalyzátorů při teplotě 40 až 130 °C, pH 7,5 nebo vyšším a celkovém tlaku 0,098 až 2,45 MPa. Vodně alkalický roztok obsahující 5 až 20 % hmot. 2,34,6-di-O-isopropyliden-L-sorbózy a 5 až 60 % teoretický přebytek alkálie...

Reaktor pro částečnou oxidaci prachových a/nebo kapalných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220584

Dátum: 09.04.1984

Autori: Göhler Peter, Achmatov Igor Grigorjevič, Gavrilin Vladimir Petrovič, Peise Helmut, Heinrich Wolfgang, Gudymov Ernest Andrejevič, Berger Friedrich, Lucas Klaus, Jegorov Alexandr Ivanovič, Fedotov Vasilij Georgijevič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Semenov Vladimir Petrovič, Shingnitz Manfred

Značky: prachových, kapalných, palív, reaktor, oxidací, částečnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká reaktoru pro získání plynů obsahujících kysličník uhelnatý a vodík částečnou oxidací prachových nebo kapalných paliv obsahujících popel, pomocí dmýchaného média obsahujícího volný kyslík, při vysokých teplotách a za zvýšeného tlaku. Těleso vysokotlakové musí být chráněno spolehlivě před přehřátím a vlivem surového plynu a musí být schopno dlouhé doby provozu. Podle vynálezu je trubkový plášť obklopen stěnou nepropustnou pro...

Způsob kontroly a řízení procesu v reaktorech pro parciální oxidaci paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 220583

Dátum: 09.04.1984

Autori: Gudymov Ernest Andrejevič, Majdurov Nikolaj Petrovič, Fedotov Vasilij Grigorjevič, Peise Helmut, Gavrilin Vladimir Petrovič, Lucas Klaus, Heinrich Wolfgang, Jegorov Alexandr Ivanovič, Göhler Peter, Achmatov Igor Grigorjevič, Shingnitz Manfred, Semenov Vladimir Petrovič, Avraamov Jevgenij Vladimirovič, Berger Friedrich

Značky: kontroly, procesu, oxidací, parciální, reaktorech, řízení, způsob, palív

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení pro kontrolu teplotního režimu a průběhu reakcí při parciální oxidaci kapalných nebo prachových pevných paliv s obsahem popela, výhodně při zvýšeném tlaku. Podstatou vynálezu je vypracování způsobu a zařízení, s jejichž pomocí je možno kontrolovat teploty v reakčním prostoru reaktoru pro částečnou oxidaci kapalných nebo pevných prachových paliv s obsahem popela a průběh reakce, hodnoty získané při měření...