Patenty so značkou «ovzduší»

Čistič vzduchu pre odstránenie znečisťujúcich látok v ovzduší z prúdu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17066

Dátum: 12.11.2009

Autori: Homer Alois, Winkler Heinz, Bichl Christoph, Peteln Erich, Vojta Maximilian

MPK: B01D 46/00, B01D 47/02, B01D 45/10...

Značky: prúdu, odstránenie, znečisťujúcich, vzduchu, čistič, ovzduší, látok

Text:

...filtračné prvky vykazujú lepšiu účinnosť a nastáva rovnomernejšie rozloženie tiltračného zaťaženia na všetky filtračné prvky.Okrem toho, ñltračné zariadenie vykazuje velmi kompaktnú štruktúru malýchrozmerov, ktorá umožňuje čističu vzduchu byť osadený v malých priestoroch, ako sú vnútra skríň zábavných zariadení.0008 Pridržiavacie zariadenie zahŕňa prednostne vzperu alebo pridržný prvok v tvare tyče, ku ktorému sú pevne pripojené...

Prostředek pro zabránění dispergace lázní do ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 269611

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kundera Aleš, Štencel Jindřich, Treml Petr, Buryan Petr

MPK: C23F 11/00

Značky: prostředek, dispergace, lázni, ovzduší, zabránění

Text:

...uhlíku a aryl představuje fenyl a/nebo oxoethylovaný alkanolamld vyšších mastných kyselin s 5 až 25 moly navázaného ethylenoxídu, který obsahuje ll až 17 atomú uhlíku v alkylovém řetězcl mastné kyseliny a 2 až 3 atomy uhlíku v alkylu, vázaneho amidovou skupinou a 5 až 35 8 hmot. alkoholů s 1 až 4 uhlíky v molekule a 90 až 25 hmot,vody. Podle výhodného provedení může prostředek obsahovat nejvýše 5 hmot. ethylengly kolu nebo...

Zařízení pro určování kontaminace radonu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 269121

Dátum: 11.04.1990

Autori: Vitha František, Chábera Tomáš, Krejčík Stanislav, Wilhelm Ivan

MPK: G01T 1/167

Značky: radonu, určování, zařízení, kontaminace, ovzduší

Text:

...diakriuinsce. výstupy těchto tří nezávislých diskriulnatorů §, lg, gâ jsou pripojeny na vyhodnocovacl část gg v to~ to případě pro jednoduchost reprczentovanou vyhodnocovací jednotkou Q.zařízení pracuje takto. Plyny, jejichž zsmoření je zjiäřováno, přečerpvává plynové čerpadlo A aeroaolovýn filtre łł. Množství přečerpaného plynu sc stanoví z údajů průtokouěru. Radioaktivnl prvky, obsažené v čerpanén plynu, resp. vzduchu ve formě asrosolů...

Způsob průběžné kontroly koncentrace latentní energie dceřinných produktů radonu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 268352

Dátum: 14.03.1990

Autor: Švandelík Jaroslav

MPK: G01V 5/14, G01T 1/205

Značky: průběžné, energie, koncentrace, latentní, radonu, dceřinných, ovzduší, produktů, kontroly, způsob

Text:

...0 eezi výelneni je filtre- proalvln vzduch rychloeti 1 litr ze einutu. Fiitr je pŕitoe ueietln v odbłrovć hlevici uzevřenć vičkeu, ke kterólu Je přibližen 8 II vyeoký ecintilečni detektor z jodidu eodnćhoe Detektor je eoučteti ecintilečni eondy ztřeni vybevenő kolbineci elektronických obvodu energetickú diekrieineceu Při nepłetržitie proeivdni vzduchu filtre ne nia nerñetl vretve depozitu eeroeolu e dceřinýei produkty redonu 222....

Zařízení pro řízení odběru vzorků plynu, zejména pro potřeby stanovení cizorodých látek v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 268144

Dátum: 14.03.1990

Autori: Marek Alois, Horák Miroslav, Król Václav, Podhorský Petr

MPK: G01N 1/22

Značky: odběru, cizorodých, zejména, látek, plynů, potreby, zařízení, vzorků, řízení, ovzduší, stanovení

Text:

...plynu e regulacl okamžítého průtoku plynu absorpčním zařízením bez kolíaáni protoku Další výhodou je, že umožňuje korígovat celkové množství odebranáho plynu v závislosti na okamžité teplotě plynu, Zvýší se tak podstatné přesnost řízení odběru vzorků plynu e umožní se programové řízení odběru vzorků plynu při součesném snížení precnoati obsluhy, Na přípojeném výkrese je neznačen příklad zařízení k řízení odběru vzorků plynu, zejména pro...

Aparatura pro kontinuální měření objemové aktivity plynného 133Xe v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 263735

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kleinbauer Karel, Erban Jiří, Husák Václav

MPK: G01T 1/161

Značky: aktivity, objemové, aparatúra, 133xe, plynného, kontinuální, měření, ovzduší

Text:

...e objemovou aktivitou plynu v ovzduší. Proudění měřeného plynu Komorou je zajištěno vestavěným ventilátorem. Protože současně nastáváí uvolňování radioxenonu z aktivního uhlí, umožňuje zařízení mo nitorovat okamžitou úroveň aktivity radioaktivního xenonu v místnoeti. Komora je současně opatřena stínícími clonami, které umož-3 ňují průchod měřeného plynu a zaáištují také dostatečně odstínění detektoru. Komora i detektor jsou opatřeny...

Zařízení pro měření aktivity radonu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 261032

Dátum: 12.01.1989

Autori: Janský Zdeněk, Deml František, Šmejkal Zdeněk

MPK: H01J 49/04, G21H 3/02, G01T 1/164...

Značky: zařízení, aktivity, ovzduší, radonu, měření

Text:

...vždy jen u jedné scintilační komory, ostatní jsou zacloněny, takže lze zároveň s měřením provádět výměnu scintilačních komor a tím zajistit rychlé a plynulé měření bez vypínání detektoru. Navíc je možné otáčení krytu řidit automaticky.Příklad uspořádání zařízení se šestikomorovým světlotěsným krytem je schematioky znázorněn na přiložených výkresech, kde obr. 1 znázorňuje pohled seshora na kryt a obr. 2 ukazuje řez tímto krytem resp. celým...

Ústoj pro stanovení oxidů dusíku v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 244291

Dátum: 01.05.1988

Autori: Turek Ivan, Eáp Ivo

MPK: C01B 21/20

Značky: ústoj, dusíku, ovzduší, stanovení, oxidů

Text:

...jen velmi pomalu oxídujídłoztok peroxidu vodíku je též v alkalickém prostředí nestâlýoPoužítí samotného roztoku peroxidu vodíku k absorpci a oxidaci oxidu dusíku je pouze kompromísem mezi vąřhodami a nevýhodami roztoku zředěné kyseliny sírová s roztoku ąydroxídu sodnéłíoastanoveni ausičnanů dusičnsnorou iontově selektivni e 1 ek~ trodou v uvedených roztocích vyžaduje jejich předchozí úpravu»/Křížek J. Chemicü průmysl łšg 558 /1966/3 Valentová...

Způsob zabránění úletů aerosolů mořících a leštících lázní do ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 257065

Dátum: 15.04.1988

Autori: Mitera Jiří, Štamberová Alena, Treml Petr, Buryan Petr

MPK: C23C 22/66

Značky: aerosolů, lešticích, zabránění, mořicích, ovzduší, způsob, lázni, úletů

Text:

...oxyetylenovaný dietanolamídZákladní výhoda zpúsobu podle vynálezu spočíva také ve zlepšení smáčení povrchu ponořených dílců a tím se zlepší a zrovnoměrní působení pracovní lázně na jejich povrch. současně se urychluje působení pracovni lázně a tim se zkracuje doba pracovní operace.Způsob podle vynálezu je dále popsán v uvedených příkladech P ř I k 1 a d 1Do 3 litrů moříci lázně o složení 125 g(1 Na 0 H, 50 g/l vinanu sodnodraselného , 2 g/1...

Absorbér mikrosložky ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 254737

Dátum: 15.01.1988

Autor: Valach Roman

MPK: G01N 1/22, B01D 53/18

Značky: mikrosložky, ovzduší, absorbér

Text:

...absorpčního roztoku jeho oběma větvemi, což u dříve navrhovaných absorbérü není zajištěno.Absorbér podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu.Je tvořen hlavou Q, v níž je vytvořena odtoková komora 3. Odtoková komora A s výstupem lg vzduchu je spojena jednak se vzestupnou trubicí Ä a jednak se sestupnou větví, tvořenou regulátorem á výšky hladiny absorpčního roztoku a sestupnou trubicí g. Sestupná větev je opatřena přívody lg a g...

Způsob a zařízení pro přetržité zjišťování obsahu hořlavého plynu v ovzduší detektorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253573

Dátum: 12.11.1987

Autori: Boutonnat Maurice, Rose Gérard

MPK: G01N 27/16

Značky: zařízení, detektorem, zjišťování, pretržité, hořlavého, ovzduší, plynů, způsob, obsahu

Text:

...1 ukazuje případy, kdy obsah plynu je vysoký a zjevně přesahuje minimální přípustnou prahovou hodnotu. V tomto případě dochází v okamžiku 51 k dosažení hodnoty výstupního napětívětší než Q, načež se další napájení měřicího vlákna přeruší a měření se ukončí spuštěním poplašného zařízení nebo jinou indikací nepřípustné velikosti obsahu hořlavého plynu v ovzduší. Jak je z obr. 1 patrné, může k prekročení nulová hodnoty výstupního napětí...

Zapojení vyhodnocovací části měřiče prašností ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 239455

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vybíhal Jaromír, Svoboda Dalibor

MPK: G01N 21/01

Značky: měřiče, zapojení, částí, ovzduší, vyhodnocovací, prašnosti

Text:

...energie, jednak tím, že větrací jednotky nahěží trvale, s hlavně tím, že při vypnutám Větrání v otooném období klesají nároky na vytápění. Dále vynález umožňuje sledovat prašnost ovzduší pro účely bezpečnosti s ochrany zdraví při práci,pro technologické podmínky apod.Na připojeném výkresu je blokově znázorněn příklad zapojení měřiče praànosti, zejménajeho vyhodnocovací části podle vynálezu.Odberové sonda 1 je tvořeno zdrojem g konetanmího...

Způsob kvantitativního stanovení azoimidu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 247689

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pešata Vladimír, Strnad Jiří, Richter Zdeněk

MPK: G01N 21/27

Značky: způsob, kvantitativního, azoimidu, ovzduší, stanovení

Text:

...případech helium při rychlosti proudění 60 om 3 min.- 1. Výparná komůrka se ohřívá na l 40 ° G objem vzorku/ul. Vzorky vzduchu se analyzují přímo v množství long. Indikace je založena na měření tepelné vodivosti. Tyto dosud známé způsoby a metody mají řadu nevýhod. Při jejich aplikaoích vo výrobnách třaekavin dochází k porušo~ vání předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti práce, výžadují složité aparatury a měření koncentrace azoimidu nelze...

Automatický analyzátor pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidačních nebo redukčních látek v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 232878

Dátum: 01.01.1987

Autori: Prusík Bohumil, Zavázal Jiří, Novák Jiří

MPK: G01N 27/26

Značky: měření, kontinuální, oxidačních, ovzduší, automatický, látek, stopových, analyzátor, koncentrací, redukčních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká automatického analyzátoru pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidačních nebo redukčních látek v ovzduší. Automatický analyzátor pro kontinuální měření stopových koncentrací oxidačních nebo redukčních látek v ovzduší spočívá v tom, že je tvořen částí s elektricky ovládaným trojcestným ventilem napojeným na cejchovací zdroj s čerpadlem vzduchu a dále na přívod měřeného vzduchu a na nulovací filtr, přičemž nulovací filtr...

Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů thoronu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 232514

Dátum: 15.08.1986

Autori: Dvořák Viktor, Oravec Ján

MPK: G01T 1/15, G01T 3/08, G01T 1/24...

Značky: dceřiných, produktů, ovzduší, měření, thoronu, zapojení, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Přístroj pro měření dceřiných produktů thoronu v ovzduší sestává z detekční části, k níž jsou připojeny zesilovače, jejichž výstupy jsou přes diskriminátory připojeny k tvarovacím obvodům, které jsou připojeny k porovnávacímu obvodu. Porovnávací obvod 8 je připojen jednak přes násobící obvod 10 k jednomu indikačnímu zařízení 12 a jednak přes další násobící obvod 13 k rozdílovému členu 15, který je připojen k dalšímu indikačnímu zařízení 19....

Zapojení pro přenos nebo autonomní záznam úrovně škodlivin v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 231722

Dátum: 15.07.1986

Autori: Fukátko Tomáš, Jursík Jiří, Váňa Vladimír

MPK: G01D 5/249

Značky: úrovně, ovzduší, záznam, škodlivin, zapojení, autonomní, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší technický problém, který umožňuje záznam úrovně škodlivin v ovzduší, buď autonomním řízením elektromechanického čidla se záznamem měřených výsledků v číselné formě na magnetofonový pásek nebo ve kterém jsou výsledky měření předávány v číselné formě do místa sběru dat. Podstata vynálezu je zařízení, které vede signál elektrochemického čidla řízeného buď povelem z místa sběru dat, nebo povelem z časového obvodu do termostatonového...

Způsob ochrany ovzduší před znečištěním škodlivými plyny a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227652

Dátum: 15.02.1986

Autor: Temmerman-volcher Maria

Značky: způsob, ovzduší, plyny, znečištěním, způsobu, před, ochrany, škodlivými, tohoto, zařízení, provádění

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ochrany ovzduší před znečištěním škodlivými plyny, zejména plyny odcházejícími ze spalovacích motorů, spočívající v přivádění vodní páry do vzduchového sacího potrubí a v přivádění vznikající plynové směsi spolu s palivem do spalovací komory, vyznačený tím, že se vodní pára bezprostředně před nebo po svém přivedení do vzduchového sacího potrubí vede přes kontaktní prvek tvořený cerem popřípadě inertním nosičem.

Zařízení pro zapalování plynu vypouštěného do ovzduší z hutnických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220807

Dátum: 15.12.1985

Autor: Poláček Jan

Značky: zařízení, agregátu, zapalování, hutnických, vypouštěného, plynů, ovzduší

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zapalování plynu vypouštěného do ovzduší z hutnických agregátů, zejména z retort koksárenských baterií, které sestává z potrubí (3) pro vedení plynu do ovzduší, které je opatřeno odbočným potrubím (6) a uzavírací klapou (4). Potrubí pro vedení plynu do ovzduší je je opatřeno uzavíracím orgánem (2) plynu umístěným před odbočným potrubím (8) ve směru (P) proudění plynu. Zařízením je umožněno snadné zapalování plynu,...

Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů radonu v ovzduší

Načítavanie...

Číslo patentu: 226839

Dátum: 01.09.1985

Autor: Dvořák Viktor

Značky: ovzduší, zapojení, dceřiných, prístroje, produktů, radonu, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přístroje pro měření dceřiných produktů radonu v ovzduší, které sestává z detekční části, k níž jsou připojeny zesilovače, jejichž výstupy jsou přes diskriminátory připojeny k tvarovacím obvodům, které jsou připojeny k porovnávacímu obvodu, vyznačující se tím, že výstup (9) porovnávacího obvodu (8) je připojen jednak na vstup (10) prvého násobícího obvodu (11), jehož jeden výstup (12) je připojen na jeden vstup (13) prvého rozdílového...