Patenty so značkou «ovladatelné»

Ovládateľné pohonné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9750

Dátum: 12.06.2008

Autor: Fuchs Michael

MPK: F15B 11/08, G05B 19/042, F04D 15/00...

Značky: ovladatelné, pohonné, zariadenie

Text:

...akčného člena nie sú z dôvodov prehladnosti znázornené. Zariadenia tohto druhu a režim činnosti týchto zariadeni sú odborníkovi známe a pretov tomto dokumente nie sú ďalej opisované, 0014 Pohonné zariadenie 1 je ďalej pripojené cez prípojné miesta, v tomto pripade cez vstupnú svorkovnicu 11, pomocou elektrických spojov (nie sú znázornené) so zostavou obvodov 8 určenou na vytváranie jednosmerných(jednosmerné napätie) E-úrovňových riadiacich...

Ovládateľné medúzy

Načítavanie...

Číslo patentu: 272615

Dátum: 12.02.1991

Autor: Šrámek Vladislav

MPK: A63H 29/14

Značky: ovladatelné, medúzy

Hydraulické servořízení vozidel ovladatelné z více stanovišť

Načítavanie...

Číslo patentu: 254562

Dátum: 15.01.1988

Autor: Poláček Bohumil

MPK: B62D 5/06

Značky: stanovíšť, ovladatelné, více, vozidel, servořízení, hydraulické

Text:

...je hydrogenerátor g tlakově odlehčen. Třípolohovy řídící rozvaděč lg jn opatřen elektromagnetickým přestavným ústrojím 5 elektromaqnety lg, ll, ale může být též opatřen mechanickým nebo pneumatickým nebo kombinovaným přestavným úst 2 n 1 ím. spínače eloktrnmagnetů jsou umístčny na pracovním stanovišti, kterýchmůže být libovolný počet.Pokud je tŕuba ovladat řízení ze stanoviště mimo vozidlo, je možno na kratší vzdálenost použít spojovnního...