Patenty so značkou «ovládaný»

Elektricky ovládaný stroj na pokrývanie knižných dosiek a uzatváranie obálok a predmetov rôzneho druhu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17480

Dátum: 22.11.2011

Autor: Farneti Aldo

MPK: B65B 51/14, B42C 15/00, B29C 65/18...

Značky: uzatváranie, predmetov, knižných, ovládaný, druhu, stroj, rôzneho, elektricky, dosiek, pokrývanie, obálok

Text:

...kzískaniu požadovaného výsledku.0011 Znaky a výhody tohto vynálezu budú zrejmé znasíedujúcehopodrobného opisu jeho uskutočnenia, ukázaného ako neobmedzujúci priklad na sprievodných výkresoch, na ktorýchobrázok 1 je perspektívny pohľad, v kľudovej pozícii, na stroj na pokrývanie predmetov podľa tohto vynálezuobrázok 2 je pohľad zhora na stroj z obrázku 1obrázok 4 je pohľad v reze podľa línie IV-IV, na stroj z obrázku 2obrázok 5 je pohľad...

Diaľkovo ovládaný nízky mobilný manipulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4184

Dátum: 01.07.2005

Autori: Ležák Peter, Výboh Rudolf

MPK: F42D 5/04, B25J 7/00

Značky: nízký, manipulátor, ovládaný, mobilný, diaľkovo

Text:

...analyzátora plynov a podobne.Prehľad obrázkov na výkreseObrázok č. l znázorňuje čelný pohľad,obrázok č. 2 znázorňuje bočný pohľad,obrázok č. 3 znázorňuje homý pohľad,obrázok č. 4 znázorňuje priestorový pohľad na diaľkovo ovládaný nízky mobilný manipulátor.Konkrétny priklad uskutočnenia diaľkovo ovládaného nízkeho mobilného manipulátora je znázomený na výkrese. Jedná sa o pásový diaľkovo ovládaný manipulátor, ktorý má v telese...

Nastaviteľná trysková zostava pre ručne ovládaný rozprašovač so spúšťou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279870

Dátum: 13.04.1999

Autori: Maas Wilhelmus, Hurkmans Petrus

MPK: B05B 1/12, B05B 9/043

Značky: ručné, spúšťou, zostava, ovládaný, nastaviteľná, trysková, rozprašovač

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava obsahuje hubicovú hlavu (14) s telesom uloženým na prednom konci (16) telesa (18) rozprašovača, predný útvar (52, 50, 58), priechodné prostriedky (70, 71, 72) prechádzajúce uvedeným čelným puzdrom do oblasti za uvedeným predným útvarom, dýzový uzáver (12) naskrutkovaný pomocou závitu na uvedenom telese čelného puzdra (14) cez predný útvar (52, 50, 58) a má vypúšťací otvor (49) v prednej stene (28) dýzového uzáveru. Dýzový uzáver je...

Mechanicky ovládaný posilňovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 279328

Dátum: 07.10.1998

Autor: Lind Klaus

MPK: B60T 13/52, F15B 7/08, F15B 9/12...

Značky: mechanicky, ovládaný, posilňovač

Zhrnutie / Anotácia:

Radiálne vonkajšia oblasť druhého tesniaceho sedla (19) vytvoreného vo ventilovom pieste (10) je uskutočnená tak, že prechádza do vodiacej plochy (26) vzduchu, ktorá prebieha radiálne smerom von, zužuje sa smerom k tanierovému ventilu (7) a je umiestnená radiálne proti kanálu (25), čo umožňuje prúdenie vonkajšieho vzduchu do pracovnej komory (3) posilňovača.

Podtlakově ovládaný redukční ventil s prohnutou planžetou

Načítavanie...

Číslo patentu: 269068

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kder Miroslav

MPK: F16K 31/126

Značky: planžetou, prohnutou, ovládaný, redukční, ventil, podtlakově

Text:

...je vsntilovőv tłleso .vjrtvořsno, - SteJnIv-.tsk níže toto spo-v Joní být dossžono i jiným snsloaíokým způsobem, zřojmým odborníků v oboru.Řeäenín podle vynúlszu Je dílo zvýrszhäns výhoda ventilu podle A 0 250 31 | 7, podle ktoré má ventil plochý tvar o toto ploohost Je zvýiena vypuätänin misky. ventil.je výrazně oriontovún do plochy, výlkový rozmör Jo relativně znnodbstolný, což Je velmi výhodné pro samoziohrsnnó dýohsoí přístroje.Podle...

Kapacitní snímač zdvihu ovládaný magnrtickým polem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267368

Dátum: 12.02.1990

Autori: Malý Peter, Herec Ivan, Medvecký Ľudovít

MPK: G01B 7/08

Značky: kapacitní, polem, magnrtickým, ovládaný, snímač, zdvihu

Text:

...elektrodu a nepohyblivou elektrodu, která je pevně spojena s tělesem snímače.Výhodou navrženého uspořádání je zejména vyšší mechanická odolnost, snížení vlivu vibraeí zařízení na pohyb elektrod proti současně používaným typům snímačů, jednoduchost konstrukčního provedení, upevnění, jako i schopnost provozu za extrémních klimatických pod mínek.PŤIlO/Žčľlý obrázek v řezu znázorňuje konstrukčm usporádám kapacitního snímače zdvihu ovládaného...

Mechanicky ovládaný a elektricky řízený sedmisegmentový displej

Načítavanie...

Číslo patentu: 264413

Dátum: 14.08.1989

Autor: Nohejl Miloslav

MPK: G09F 9/30

Značky: mechanicky, displej, řízený, elektricky, ovládaný, sedmisegmentový

Text:

...prostřednictvín 1 hnaoího táhla lg. Vačky na kotouči gg ovládající prostřednictvím kontaktů gg blokovací elektromagnety lg.Funkce mechanického a elektricky řízeněho sedmisegmentového displeje je následující.Neznázorněným přepínačam, nebo jiným programovým üstrojím se předvolí požadovaná číslice na displeji. Tlačítkem se spustí hnací ústrojí, tvořené motorem gł s kotoučem gg s vačkami, které počne otáčet ovladači łgł a łgg, Priipootočení...

Pneumaticky ovládaný jednodílný odledňovací povlak eliptického vstupu vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259431

Dátum: 17.10.1988

Autori: Švajda Stanislav, Mahovský Jan, Kurtin Jiří

MPK: B64D 15/16

Značky: pneumatický, ovládaný, vzduchu, jednodílný, odledňovací, povlak, eliptického, vstupu

Text:

...nafukovatelné komory, Lispořádané rovnoběžně s náběžnou hranou, jsou v místech největší křivosti eliptickêho vstupu přerušeny a dogp 1 ně« ny jednak nafukovatelnými komorami, kvolmými na náběžnou hranu, a jednak protažltelnými úseky pryžového materiálu bez textílního v-yztužení. Odledňooací povlak pak odledñuje nejen vnitřní plochu vstupu, ale ináběžnou hranu a s ní související venkovní stranu vstupu.Kombinace komor, rovnoběžných a kolmých k...

Pätný ventil ovládaný tlakovým médiom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258642

Dátum: 16.09.1988

Autori: Grúň Peter, Sedlák Ladislav, Herditzký Ladislav

MPK: F16K 31/126

Značky: ovládaný, pätný, tlakovým, médiom, ventil

Text:

...medzi sedlom klapky a pružinou umiestnenou medzi vodítkom klapky a klapkou, pričom sedlo klapky je vložené medzi vodítko klapky a teleso ventilu.Výhodou riešenia podľa vynálezu je, že nad klapkou nie je tlakový priestor a pre zníženie ovládacích síl na klapke slúži piest umiestnený v telese ventllu, ktorý je súčasne piestom ovládacieho valca. Membräna je umiestnená pod piestom a oddeľuje pries 4tor telesa ventilu od priestoru...

Ručne ovládaný mikrodávkovač pre sériovú aplikáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254915

Dátum: 15.02.1988

Autor: Fekete Jozef

MPK: A61M 5/30, A61D 1/10

Značky: aplikáciu, mikrodávkovač, sériovú, ovládaný, ručné

Text:

...pohyb vahadla 1 U. Na čapoch 26 sú uložené kladky 31 a, 31 h. Pružina spúšte 27 uložená okolo čapu 20 je opretá o teleso 1 i spúšt 6 a slúži k vratne mu pohybu spúšte 6. Pružina 26 je upevnená v otvore na segmente ventiov Si, opiera sa o čap 23 a druhým koncom sa opiera o západku 19, čim slúži k vratnému pohybu západky 19. Nastavovacia skratka dávkovača 30 je uložená v spodnej časti dávkovacieho šupátka 9 a slúži k nastaveniu hornej časti...

Elektrický ovládaný signalizační přístroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 244125

Dátum: 15.07.1987

Autor: Filadelfy Ivan

MPK: B60R 25/10, G08B 13/08

Značky: prístroj, elektricky, ovládaný, signalizační

Text:

...důlolitýoh pro provoz, nebo konbinovani použití jednotlivých siymlisočníeh prístrojů.Uvedení aiyualioačního přístroje do provozu nebo jeho vypnutí provddíme pomocí přepínačů. Při použití přístroje k zabránční krádeži automobilu můžeme výhodu použít magne tlaky ovládaných spínačd je zde možnost poulít jeaýčkovł relé, kterým stačí malá místo,dají se používat skryt o majitel je může ovlddat malým magnetem.Podstata sigmlisočního přístroje...

Supravodivý tepelně ovládaný klíč

Načítavanie...

Číslo patentu: 250721

Dátum: 14.05.1987

Autor: Jelínek Josef

MPK: H01F 7/22

Značky: ovládaný, tepelně, klíč, supravodivý

Text:

...topným odporovým vodičem g (například konstantanem Q 015 mm izolovaným opředením bavlnou) a navinut na cívku Q opatřenou krytem 1. V některých případech je vhodné navinout supravodič na cívku g biťilárně. Průtokem proudu řádu 10-2 A topným vinutím g je z komůrky mezi cívkou a krytem 1 vypuzeno či zplyněno kapalné helium, teplota supravodiče rychle překročí jeho kritickou teplotu, takže spojka přejde do tzv. normálního stavu, kdy vykazuje...

Mechanicky ovládaný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 250015

Dátum: 15.04.1987

Autor: Surovčík Dušan

MPK: F16K 31/44

Značky: ventil, ovládaný, mechanicky

Text:

...,pri talkýoh zariadeniach, kde sú ventily podľa vyvnálezu použité vo väčšom počte. Tiež je výhodné, keď je hlavica dorazového pie-stika na svojom obvode opatrená avalcovou cl-onou. V tomto .prípade je hlavica dorazového piestika lepšie chránená proti vniknutiu nečietôt.Príklad vyhotovenia mechanicky ovládaného ventilu podľa vynálezu je znázornený na výkrese, kde je nakreslený v čiastočnom bok-orysnom reze v mieste nadstavca.Mechanický...

Elektronicky ovládaný pohon hřídele míchadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 247743

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šiška Miloslav, Němec Jindřich, Chlebný Jan, Lichtenberg František, Němec Miloslav, Nejedlý Josef, Prax Pavel

MPK: B01F 15/00

Značky: míchadla, pohon, elektronický, ovládaný, hřídele

Text:

...spínačem impulsů.Podstata elektronicky ovládaného pohonu hřídele míohadla spočíva podle vynálezu v tom, že je tviořen permanentnim magnetem ve funkci rotoru, a vinutím indukčního motoru ve funkci statioru, přičemž Inla vinutí indukčního motoru je napoljein elektronický přepínač, ovlädající napájecí vinutí a delší elektronický přepínač, který snímá indukovaná napětí .a který je dále propojen s měřicím přístrojem.Buzení cívek se...

Plynotěsný, tlakově odolný, automaticky i ručně ovládaný uzávěr pro průtok vzdušnin a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235422

Dátum: 15.11.1986

Autori: Moláček Václav Praha, Hiršal Miroslav, Škoda Miroslav, Polydor Ivan

MPK: B65D 47/24, F16K 31/00

Značky: odolný, plynotěsný, plynů, průtok, ručné, automatický, vzdušnin, tlakově, ovládaný, uzáver

Zhrnutie / Anotácia:

Uvedený úkol je vyřešen tím, že v uzávěru válcového tvaru je v podélné ose uložen ovládací elektromagnetický mechanismus, v principu elektromagnet s vratnou pružinou, s jehož výstupním táhlem je kloukloubově spojen tlakově odolný uzavírací talíř s těsnicím kroužkem na stykové ploše, která dosedá na břit. Zdvih uzavíracího talíře je stavitelný. Jeho koncové polohy jsou signalizovány tak, že pohyb kuželově ukončeného jádra elektromagnetu,...

Hydraulický ovládaný ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 235402

Dátum: 15.11.1986

Autor: Dostál Mojmír

MPK: F16K 21/18

Značky: ovládaný, ventil, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je uzavírací ventil k zastavení průtoku provozní kapaliny. Umožňuje okamžité otevření na plný průtok při malé ovládací síle se stavitelnou dobou uzavírání. Hlavní uzavírací kuželka ventilu je otevírána tlakem provozní kapaliny působící na píst hydraulického válce, do něhož je kapalina přepouštěna prostřednictvím ovládací kuželky přes dutý trn. Uzavírání ventilu probíhá po uzavření ovládací kuželky vlivem hydrodynamického tlaku...

Přerušovač elektrického obvodu ovládaný světlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231493

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kosek František, Cimpl Zdeněk

MPK: H01L 31/08

Značky: elektrického, přerušovač, obvodů, světlem, ovládaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přerušovače elektrického obvodu, citlivého na světlo, který obsahuje vrstvu Ag a chalkogenidovou vrstvu o složení As2SxSey, kde 2,6 ( x + y ( 8. Činnost přerušovače je řízena vřazením pomocné elektrody, mezi níž a vrstvu Ag se vkládá pomocné napětí.

Elektricky ovládaný proporcionální šoupátkový rozváděč

Načítavanie...

Číslo patentu: 230914

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mikšovic Ivan, Bláha Vladimír

MPK: F16K 11/02

Značky: proporcionální, šoupátkový, rozvaděč, elektricky, ovládaný

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu se týká pevného spojení kotvy regulačního magnetu se šoupátkem u elektricky ovládaného proporcionálního šoupátkového rozváděče (dále jen proporcionálního rozváděče). Pevné spojení odstraňuje odskakování kotvy od šoupátka proporcionálního rozváděče, které může způsobit nežádoucí rozkmitání systému a proporcionální rozváděč se může uplatnit i v oblasti vyšší frekvence. Vedení kotvy je dokonalejší, jednodušší a bez mechanického...

Ventil ovládaný silou přesahující dovolenou mez

Načítavanie...

Číslo patentu: 222507

Dátum: 15.03.1986

Autor: Březina Josef

Značky: ventil, silou, přesahující, dovolenou, ovládaný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší ventil ovládaný silou přesahující dovolenou mez, integrované konstrukce malých rozměrů, vhodný zejména pro ovládání a vypínání hydraulických nebo pneumatických pohonných ústrojí při vzniku síly, přesahující dovolenou mez a zabraňující tím destrukci poháněných mechanismů. Ventil je možno v důsledku malého objemu umístit do místa vzniku síly přesahující dovolenou mez, kde zajišťuje po vzniku síly přesahující dovolenou mez zpětnou...

Samosvorný automaticky ovládaný upínač zejména shodných dvojic skříňových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217317

Dátum: 01.08.1985

Autor: Pavlík Miroslav

Značky: shodných, ovládaný, automatický, součástí, upínač, dvojic, skříňových, zejména, samosvorný

Zhrnutie / Anotácia:

Samosvorný, automaticky ovládaný upínač zejména shodných dvojic skříňových součástí. Vynález se týká samosvorného, automaticky ovládaného upínače vhodného zejména pro upínání shodných dvojic menších skříňových součástí, jako jsou např. skříně regulátoru. Upínač má dvě kolmo na sebe uspořádané upínací místa, z nichž každé je vybaveno upínacími a klínovacími prvky, které jsou uspořádany tak, aby v nejvyšší možné míře využívaly volného prostoru...

Vysokovakuový ventil s automatickou funkcí, pneumaticky nebo hydraulicky ovládaný

Načítavanie...

Číslo patentu: 215532

Dátum: 15.10.1984

Autor: Fryček Vladimír

Značky: pneumatický, automatickou, ventil, ovládaný, funkcí, vysokovakuový, hydraulický

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uspořádání vakuového skleněného ventilu s jehlovým teflonovým uzávěrem spojeným s vakuově-těsnou membránou pracující s automatickou funkcí podle povelu řídicího bloku. Vynález je určen pro automatické sorpční přístroje, chromatografy a laboratorní mikroreaktorky a pro práce za zvýšených, ale i snížených teplot.

Natáčivý křídlový motor ovládaný tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215959

Dátum: 15.07.1984

Autori: Galantič Kosťa, Elšlégr Vladimír, Horák Jiří, Procházka Jaroslav

Značky: ovládaný, natáčivý, tlakovým, křídlový, médiem, motor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká natáčivého křídlového motoru ovládaného tlakovým médiem, u něhož se řeší stavitelný úhlový zdvih a progresivní tlumení dojezdu v úvratích. Podstatou vynálezu je, že natáčivý křídlový motor je sestaven z nejméně jedné pracovní sekce, přičemž každá pracovní sekce má jednu stavitelnou bočnici s připevněnou vymezovací narážkou pro plynulé vymezení stavitelné úvratě pracovního úhlového zdvihu a rotor každé pracovní sekce je vytvořen...

Prahový přepínač ovládaný magnetickým polem pro přepínání konstantních elektrických veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 218858

Dátum: 01.07.1984

Autor: Hentschel Günther

Značky: elektrických, přepínač, ovládaný, magnetickým, prahový, veličin, přepínání, konstantních, polem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se rozšiřuje na prahové přepínače ovládané magnetickým polem určené pro přepínání konstantních elektrických veličin v příslušných funkčních členech, přičemž přepínací člen sestává z amorfního polovodiče, je citlivý na tlak a tlaková síla potřebná pro přepínání se vytváří magnetickým polem. Účelem vynálezu je realizace přepínání konstantních elektrických veličin jen pomocí různých poloh ovládacího magnetického pole. Do podstaty vynálezu...

Termostatický ventil, elektricky dálkově ovládaný

Načítavanie...

Číslo patentu: 213718

Dátum: 01.04.1984

Autor: Fryš Josef

Značky: ventil, ovládaný, dálkově, elektricky, termostatický

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatický ventil, elektricky dálkově ovládaný, skládající se z průtokového ventilu s odpruženou kuželkou a z termostatické hlavice, v jejímž pouzdře je uloženo čidlo z hmoty o různém skupenství, které v důsledku změny teploty mění svůj objem a přes pracovní píst ovládá zdvih kuželky ventilu, vyznačený tím, že do pouzdra (4) je vloženo čidlo (3) z elektrovodivé pryže o měrném odporu 10 ohmem až 1000 ohmem, které je vodivě spojeno s...