Patenty so značkou «ovládacie»

Strana 2

Ovládacie zariadenie s priamočiarym hydromotorom hradiacej konštrukcie otočne pripojenej k stavbe

Načítavanie...

Číslo patentu: 242457

Dátum: 15.09.1987

Autor: Nudelman Boris Izrailovie

MPK: E02B 7/42

Značky: hradiacej, zariadenie, ovládacie, priamočiarym, konštrukcie, pripojenej, hydromotorom, otočné, stavbe

Text:

...cez klín zasúvateľný do vidlice páky a doplnený polstným svorníkom.Ovládacie zariadenie s priamočiarym hydromotorom hradiacej konštrukcie podľa vynálezu má viaceré výhody. Priamočiary hydromotor vnáša do spojovacej tyče silu, ktorá je V základnej hradiacej polohe približne 2,4 násobne väčšia, ako je sila V jeho tyčí,a táto zvýšená sila pôsobí na hradiacu konštrukciu točivým momentom asi 1,7 násobne väčším, ako je točivý moment pri...

Ovládacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 240453

Dátum: 15.08.1987

Autor: Angst Arthur

MPK: F16H 5/74

Značky: zariadenie, ovládacie

Text:

...uvošneniu.Na tyčí 35 je volne otočne uložená objímka 34, axiálnapoloha objímky 34 je určená náliatltami 81 a 512. Na objímku 34 pevne prichytené rameno 33, ktoré svojím kameňom 32 zasahuje do tvarovej drážky 31. Na objimku 34 je ďalej pevne prinhytené blokovanie rameno 3 U. lžloitovanie rameno 33 je pružinou 3 G nútene do polo-hy, v ktorej je kameň 32 v styku s tverovou plochou 71 tvarovej drážky 31. Blokovanie rameno 3 D je opatrene...

Ručný ovládač pre spojité elektrické a kombinované ovládacie a regulačné obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 248094

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bulej Ivan, Ochodnický Vladimír Fyzik, Mancovič Milan, Hraško Miloš, Baráni Vladimír

MPK: H01H 25/06

Značky: obvody, kombinované, spojité, ovladač, regulačné, ručný, elektrické, ovládacie

Text:

...ktorý je pevne spojený s tiahlom 21. Posuvne pohyblivé tyčka 17 je spojená s unašačom 18, ktorý je na prečnievajúcej časti nemenia 1 I pritláčaný silovým účinkom pružných členov mikrospínača 7 pôsobiacich na spodnú časť tyečky 17. Mechanické a elektrické časti ovládače sú zakryté krytom 8.Pri vyjklonení rukoväte o určený uhol al,resp. m 2, resp. m 3, resp. 2 x 4 v ľubovoľnom smere, zasunie tanier 2 aspoň jeden z palcov 4, V dôsledku čoho...

Ovládacie koleso suportu obrábacieho stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 227736

Dátum: 15.05.1986

Autori: Hladký Viktor, Plesnivý Ján, Dušátko Viliam

Značky: koleso, suportů, ovládacie, obrábacieho, stroja

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie koleso suportu obrábacieho stroja pozostávajúce mimo iného z bubna pevne spojeného s hriadeľom, unášača a kotúča na ktorého čele je výstredne umiestnené tiahlo s rukoväťou vyznačujúce sa tým, že kotúč (3) neotočne spojený s unášačom (4) a vložený v dutine bubna (6) je voľnobežne uložený na hriadeli (10), pričom unášač (4) má na svojom obvode vybranie (8) profilu písmena "W", ktorého bočné ramená sú opatrené tlačidlami (7) a na...

Ovládacie zariadenie pohonu vidlíc regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 221667

Dátum: 15.03.1986

Autor: Rapant Bohuslav

Značky: zakladača, pohonů, ovládacie, vidlíc, zariadenie, regálového

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie zariadenie pohonu vidlíc regálového zakladača, pozostávajúce z hydraulického rozvádzača zapojeného medzi hydrogenerátor a hydromotor, mechanicky spriahnutý s regulačným ventilom, zapojeným do výstupnej vetvy hydromotora, vyznačené tým, že v úseku hydraulického rozvodu medzi hydromotorom (3) a jeho hydraulickým rozvádzačom (1) je medzi obidve reverzačné vetvy (6) zapojený skratovací ventil (7), a hydromotor (3) je s regulačným ventilom...

Pneumatické alebo hydraulické ovládacie zariadenie brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 219184

Dátum: 01.06.1985

Autor: Vavro Rudolf

Značky: zariadenie, hydraulické, brzdy, ovládacie, pneumatické

Zhrnutie / Anotácia:

Pneumatické alebo hydraulické ovládacie zariadenie brzdy najmä pre zdvíhadlá uvádzaná do záberu mechanickými prostriedkami a odbrzďovaná pneumaticky či hydraulicky. Zariadenie pozostáva z elektromechanického ventilu, napojeného svojím vstupom na zdroj tlakového média a svojím prvým výstupom na aspoň jeden pneumatický či hydraulický motor brzdy. Riešeným problémom je zvýšenie spoľahlivosti funkcie, čo sa dosahsuje tým, že k prvému výstupu...

Ovládacie zariadenie kolenového lisu s pneumatickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 216281

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kulajta Karol, Číž Jozef

Značky: kolenového, ovládacie, zariadenie, pohonom, pneumatickým

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládacie zariadenie kolenového lisu s pneumatickým pohonom vyznačujúce sa tým, že je tvorené ovládacou pákou (46) kolenového lisu (44) pripojenou na diferenciálny kyvný člen (5) korešpondujúci s prevodníkom (30) priamočiareho pohybu na kývavý, ktorý je uchytený na hornej piestnici (8) pneumatického valca (6), kým na dolnej piestnici (9) je uložený mechanizmus korekcie (24) tvárniacej sily, zatiaľ čo pneumatický valec (6) a prevodník (30) sú...