Patenty so značkou «ovládacích»

Upevnenie navíjača ovládacích prvkov žalúzií v hornom nosnom profile

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4996

Dátum: 05.02.2008

Autor: Chrudina Lubomír

MPK: E06B 9/28

Značky: prvkov, upevnenie, hornom, ovládacích, žalúzií, profile, nosnom, navíjača

Text:

...navíjačom bez osadenia ovládacích prvkov.Vlastný konštrukčný uzol, ktorý je predmetom technického riešenia, pozostáva z tvarovaného horného nosného profilu l, lôžka 2, navíjača 3 n a upevnenie koncových častí rebríčka 4 a textilného pásika 5 žalúzií 6. Ramená 11 nosného profilu 1 sú prispôsobené na upevnenie na neznázornený okenný rám i upravené na prichytenie neznázomených krycích líšt a na upevnenie neznázorneného pohonu ovládacíeho...

Upevnenie navíjača ovládacích prvkov žalúzií v hornom nosnom profile

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4995

Dátum: 05.02.2008

Autor: Chrudina Lubomír

MPK: E06B 9/28

Značky: navíjača, ovládacích, nosnom, hornom, profile, prvkov, žalúzií, upevnenie

Text:

...koncových častí rebríčka 6 a textilného pásika 5 žalúzií 2. Ramena 11 nosného profilu 1 sú prispôsobené na upevnenie na neznázomený rám okna i upravené na prichytenie neznázomených krycích líšt a na upevnenie neznázomeného pohonu ovládacieho ústrojenstva žalúzií 2. Nosný profil 1 je na svojej spodnej stene 12 vybavený mínirnálne dvoma prienikmi 13, výhodne prestrihmi štvorcového alebo obdlžnikového prierezu,ktorých rozmery sú menšie ako...

Zariadenie na napínanie zapínacej pružiny ovládacích zariadení elektrických výkonových spínačov, najmä vákuových spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280118

Dátum: 04.06.1997

Autor: Mücksch Dietmar

MPK: H01H 3/30

Značky: najmä, ovládacích, zapínacej, pružiny, zariadení, vakuových, elektrických, zariadenie, napínanie, spínačov, výkonových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na napínanie zapínacej pružiny ovládacích zariadení elektrických výkonových spínačov, najmä vákuových spínačov, v ktorých zapínacia pružina (7), vyhotovená ako ťažná pružina, je spojená s výstredníkom (2) usporiadaným na zapínacom hriadeli (5) a je napínaná tak pomocou elektromotora (20), ako aj pomocou ručného naťahovacieho hriadeľa (21), prostredníctvom čelného súkolesia, ktorého posledné čelné koleso (1) je taktiež usporiadané na...

Vodicí ústrojí zanašečů útku a jejich ovládacích jehel do prošlupu jehlového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264277

Dátum: 13.06.1989

Autor: Pezzoli Luigi

MPK: D03D 47/18, D03D 47/27

Značky: vodiči, ovládacích, ústrojí, tkacího, jehlového, jejich, útku, zanašečů, prošlupu, stroje, jehel

Text:

...dokonale vedeny prošlupem vzhledem k velkému rozšíření plochy vzájemného styku mezi tělem zanášeče útku a jeho vodicím prvkem, i v důsledku tvarování této plochy,jakož i vzhledem ke spolupráci pro účely vedení, dosaženě príslušným souvčasným zavedením ovládací jehly do k tomu účelu vytvoreného lůžka vodicíhuo prvku.Další výhodou je, že jakékoliv tření zanášečů útku a jejích ovládacích jehel o paprsek je u řešení podle vynálezu...

Zapojenie ovládacích obvodov reverzačných stykačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261070

Dátum: 12.01.1989

Autori: Janech Michal, Jurnečka Alexander, Buchcár Anton, Fígel Rudolf

MPK: H01H 9/54

Značky: reverzačných, stykačov, zapojenie, obvodov, ovládacích

Text:

...spínača 4 je spojený s prvým vývodom cievky 1 prvého reverzačného stykača, s katódou druhej súčtoye diody 11 a s katódou druhej nuloyej diody 13. Druhý vývod cievky 1 prvého reverzačného stykača je spojený s anodou prvej oddeľovacej diody 5. Katoda prvej oddeľovacej diody 5 je spojená s katódou druhej oddeľovacej diody B, s katódou Zenerovej diody 9, s prvým vývodom sériového kontaktu 7 a s prvým vývodom dyojpolu 8, ktorý je tvorený...

Uspořádání ovládacích elektromagnetů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257901

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kuryviál Jan, Jurásek Rudolf

MPK: A43D 119/00

Značky: ovládacích, uspořádání, elektromagnetů

Text:

...epočívá v tom, že s dvojicí pvládacích elektromegnetůapřažený hydraulický tlumič umožňuje přímé a plynule ovládání pro. covních ústrojí obuvnických strojů. Toto uspořádání plně nahrazuje dosavadní ovládací prvky při snížené energetické náročnosti e celkové hmotnosti stroje.Na připojenýoh výkresech je na obr. 1 znázorněn nárysný pohled na příkladně provedení zařízení podle vynálezu st 1 umičem a jedním elektromágnetem v řezu e na obr. 2...

Zapojení ovládacích obvodů megnetofonu s elektrickou volbou funkcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 244383

Dátum: 01.06.1988

Autor: Hrneío Pavel

MPK: G11B 15/02

Značky: obvodů, ovládacích, zapojení, elektrickou, funkcí, voľbou, megnetofonu

Text:

...gg a s katodoudiody łä a. tlačítko I.JL je spojene se vstupom označeným D 4.střadače 33. Tlačítko l§ je spojene se vstupem D klopnéhoobvodu g s. tlačítko l§ je spojene s druhým vstupem hradletypu NANDa se vstupem invertoru gł. Anody diod ył s Qjsou vzájemné spojený a přes kondenzátor łg připojeny nadruhý vstup hradla typu NAND gg s. anody diod g a łz jsouvstup hradla typu NAND 32. Výstup hradla typu NAND gg jespojen s hodinovým vstupem...

Zařízení pro volbu ovládacích stanovišť pracovního souboru

Načítavanie...

Číslo patentu: 256315

Dátum: 15.04.1988

Autori: Větrovec Jindřich, Větrovec Lubomír

MPK: G05B 9/02

Značky: ovládacích, souboru, volbu, pracovního, stanovíšť, zařízení

Text:

...motory a hydraulickými pohony. Jednotlivé bloky Á až lêân jsou pak zapojeny tak, že výstup prvního bloku Š předvolby je zapojen na záznamový vstup g pamětového bloku 3, na jehož mazací vstup Q je připojen výstup nulovacíhc bloku 2, jehož mazací vstup É je spojen s prvním zadávacím výstupem jí druhého bloku g předvolby. Třetí zadávací výstup 33 druhého bíĺšku g předvolby je zapojen na zapínací vstup 3 hradľš Ž a druhý zadávací výstup jg na...

Kryt ovládacích prvků vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242112

Dátum: 01.02.1988

Autori: Smola Peter, Limpouch Bohuslav, Vanieek Václav, Jeoábek Vladimír

MPK: A47L 9/00

Značky: vysavače, ovládacích, prachu, prvků

Text:

...spojů.N připojeném výkreeu je naznačen v osovém řezu příklad provedení krytu ovládacích prvků vysavače.V příkladu provedení je znázorněn pracovní panel ł upevněný k plášti vysavače g pomocí šroubů 2. Součástí pracovního panelu je mezi okrasným panelem 2 a klapkou navijáku 4 výstupek 5, v němž je Vytvořeno lůžko Q. Okrasný panel 3 je opatřen na straně klapky 4 klínovým výstupkem łg na odvrácené straně upevňovacím háčkem łł.Klapka 4 je...

Zapojení obvodu pro řízení ovládacích prvků stroje, zejména zemědělského

Načítavanie...

Číslo patentu: 238502

Dátum: 01.11.1987

Autori: Švejnoha Josef, Janáček Karel

MPK: F15B 21/02

Značky: obvodů, zejména, řízení, zapojení, prvků, ovládacích, zemědělského, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší problém řízení ovládacích prvků stroje programovým obvodem s využitím například časovacího a blokovacího obvodu s případnou signalizací zapojené funkce. Podstata zapojení spočívá v tom, že tlačítko je jedním pólem připojeno na zdroj kladného napětí a druhým pólem na onodu diody a cívku, zatímco katoda diody je spojena s alespoň jednou katodou diod a současně na cívku a alespoň jedna z dalších anod diod je spojena s dalšími...

Zapojení ke kontrole těsnosti ovládacích ventilů u automatických plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246107

Dátum: 15.09.1987

Autori: Frouz Jan, Harasevie Vladimír

MPK: F16K 17/36

Značky: plynových, ovládacích, kontrole, těsnosti, hořáku, automatických, ventilu, zapojení

Text:

...kuželkou, dvěma pomocnými ventily a impulsním potrubím spojujícím vstupní prostor s prostor-em pod membránou a s prostorem nad membránou, čímž je docíleno aloučení regulační a uzavírací funkce do jediná smotany.zapojení podle vynálezu umožňuje automatickou kontrolu těsnosti druhého elektricky ovládaněho ventilu při startování automatického plynového hořáku a tím i vyloučení provozu automatického plynového hořáku v případě, je-li druhý...

Zapojení pro řízení buzení a časové posloupnosti ovládacích signálů, zejména pro řídicí jednotky důlních automatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 244873

Dátum: 14.08.1987

Autori: Benkó Pál, Peyronel Jean-francois, Messmer András, Hajós György

MPK: G05D 3/00, G05B 23/02

Značky: důlních, signálu, posloupností, buzení, časově, zapojení, zejména, jednotky, automatik, ovládacích, řízení, řídící

Text:

...prvním vstupem 4.1 druhého zesllovací 3ho ćlenu A a s druhým vstupem 3.2 prvního zesilovacího členu 3. Výstup prvního zesilova 3. cího členu Q je spojen jednak s výstupem 9.2 druhého vazebního členu g, s výstupem 4.3 druhého zesilovacího členu A a s prvním výstupem 17.6 řídlcího členu łl, jednak s výstupem 7.2 vstupního ćlenu 1, 5 druhým vstupem 10.2 prvního napájecího členu łg, s prvním výstupom13.6 dělicího ćlenu lg, s prvním výstuem 15.2...

Držák ovládacích prvků vysavače prachu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238234

Dátum: 01.06.1987

Autori: Žoudlík Josef, Zavřel Jaroslav, Beran Jaromír, Sedlák Josef

MPK: A47L 9/00

Značky: prachu, držák, ovládacích, vysavače, prvků

Zhrnutie / Anotácia:

Držák ovládacích prvků vysavače prachu je určen pro upevnění vypínačů, potenciometrů a jiných potřebných ovládacích prvků. Držák je součástí nosného dílu a zajišťuje bez použití spojovacího materiálu dokonalé upevnění potřebných ovládacích prvků.

Způsob ochrany ovládacích mechanismů tlakových propustí tuhých sypkých materiálů a a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249835

Dátum: 15.04.1987

Autori: Straka František, Dostál Jaroslav

MPK: C10J 3/22

Značky: materiálů, provádění, tlakových, sypkých, propusti, způsob, zařízení, tuhých, způsobu, ovládacích, mechanismu, ochrany

Text:

...à obsahom propusti. Stálý proplach směrem dovnitř propustijo řłzen tlakovým rozdílem mezi.t 1 akemve vnitřním prostoru propuati a tlakom proplachovaciho média V prostoru ovládacího mechanismu uzávěru. W ttmechanismus ovláoání jednoho nebo obou uzávěrů je umístěn do uzavřeného prostoru uvnitř nebo vně prepustí, přičemž do. vnitřního prostoru propusti je zavedeno z prostoru ovládącíhomechanismu ovládací táhlo uzávěru trubkovýmvodítkem,...

Zařízení k upevnění ovládacích tlačítek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233276

Dátum: 01.04.1987

Autor: Šplíchal Václav

MPK: H05K 7/00

Značky: zařízení, upevnění, tlačítek, ovládacích

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k upevnění ovládacích tlačítek, zejména u elektrických vysavačů prachu řeší upevnění ovládacích tlačítek bez použití spojovacích dílů a šroubových spojů, jehož podstatou je vytvoření potřebných úchytů pro tlačítka přímo na výlisku pláště vysavače a pro uchycení tlačítka je využito pružnosti jeho materiálu.

Zapojenie ovládacích a signalizačných obvodov výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248082

Dátum: 15.01.1987

Autor: Müller Štefan

MPK: B66B 1/06

Značky: ovládacích, zapojenie, obvodov, signalizačných, výtahu

Text:

...221 až 22 i demultiplexora 2, lttorého n-bitový vstup 21 je spojený s n-bitovým výstupom 42 .prevodníka úrovne 4, n-bitový výstup 32prevodnika úrovne 3 a n-bitový vstup 41 pre vodnika úrovne 4 sú pripojené na údajovú n-bitovú zbernicu 71 maticového obvodu 7 ovládacích a signalizačných prvkov, ktorého adresový m-bitový kanál 72 je ,prepojený s m jednobitovými vstupmi 62 .adresového multiplexora 6.(obr. 2 -je tvorený signalizačnými prvkami SP,...

Uspořádání ovládacích šlapek dvouobslužné obsluhy u koželužských strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 247699

Dátum: 15.01.1987

Autori: Zeidler Jaroslav, Dorazil Karel, Jursa Petr, Novotný Jiří, Pater Jiří

MPK: C14B 17/12, C14B 1/02

Značky: šlapek, strojů, koželužských, obsluhy, dvouobslužné, ovládacích, uspořádání

Text:

...1 první obsluhy omezené dorazem g a odpružené pružinou gg je upevněno na čepu 2 spojenéhl táhlem 1 a pákami §,§ s otočným hřídelem 1, nesoucím pojístnou páku §, umístěnou pod šlapadlem g druhé obsluhy, které je upevněno na čepu 19 procházejícím postranící 11 stroje. Na konci čepu lg vně pracovního prostoru stroje je upevněna páka lg s táhlem 11 vedeným v drážce 11, na jehož konci je seřídítelný doraz 12 k ovládání palce lg koncového...

Zapojenie signalizácie lepenia ovládacích kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226681

Dátum: 15.05.1986

Autor: Latečka Ivan

Značky: kontaktov, lepenia, ovládacích, zapojenie, signalizácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie signalizácie lepenia ovládacích kontaktov, u ktorého medzi prípojnicu elektrického zdroja a medzi spoločnú ovládaciu prípojnicu je zapojený nízkoohmový ovládací elektromagnet v sérii s ovládacím kontaktom medzi spoločnú ovládaciu prípojnicu a prípojnicu elektrického zdroja je zapojené ovládacie tlačítko, vyznačujúce sa tým, že medzi spoločnú ovládaciu prípojnicu (2) a prípojnicu (3) elektrického zdroja je zapojená cievka (5)...

Zapojenie ovládacích a signalizačných obvodov výťahu s viacerými napájacími zdrojmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 247325

Dátum: 15.05.1986

Autor: Kaeáni Stanislav

MPK: B66B 1/06

Značky: ovládacích, výtahu, viacerými, napájacími, signalizačných, zdrojmi, zapojenie, obvodov

Text:

...zapojení elektrických obvodov stávajúcej riadiacej jednotky výťahu.Zapojenie ovládacích a signalizačných obvodov výťahu s viacerými napájacimi zdroj mi podľa tohto vynálezu je znázornené na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je znázornená bloková schéma a na obr. 2 je nakreslené zapojenie maticového obvodu ovládacích a signalizačných prvkov.Výstupy 111 až 1 m 1 napajacích zdrojov 11 až 1 m sú zapojené na napájacie vstupy 213 až 21113...

Zapojenie ovládacích obvodov automatického telefónneho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 226623

Dátum: 15.02.1986

Autori: Zuskin Silver, Groch Anton

Značky: telefónneho, automatického, obvodov, ovládacích, prístroja, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie ovládacích obvodov automatického telefónneho prístroja zabezpečujúce pri minimálnom počte kontaktov vidlicového prepínača a použití bežnej štvoržilovej prívodnej šnúry privolanie účastníka návestným signálom, pripojenie hovorového obvodu a obvodov volby k účastníckemu vedeniu po zdvihnutí mikrotelefónu, skratovanie hovorového obvodu pri položenom mikrotelefóne, skratovarnie ďalších paralelne pripojených prístrojov pri zdvihnutom...

Zapojení paměťových, indikačních a ovládacích obvodů magnetů třídiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 220234

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mašek Antonín, Havel Stanislav

Značky: třídiče, obvodů, indikačních, magnetů, zapojení, ovládacích, paměťových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zpracování a vyhodnocování elektrických signálů získaných ze tří různých měřicích kanálů, pomocí kterých je zjišťována kvalita povrchových vrstev ložiskových tělísek. Řeší ovládání posuvných pamětí a magnetů třídicího zařízení v souladu s prioritou přiřazenou zmetkům jednotlivých měřicích kanálů. Informace o kvalitě povrchu získané v jednotlivých měřicích kanálech jsou zaznamenávány v paměťových obvodech, které jsou řízeny signály...

Zařízení k odstínění řídicích a ovládacích elektrických obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225561

Dátum: 30.09.1985

Autori: Jareš František, Langmajer Miroslav, Boček Otakar, Havlíček Rudolf

Značky: zařízení, řídících, elektrických, obvodů, odstínění, ovládacích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k odstínění řídicích a ovládacích elektrických obvodů, které jsou spolu s jimi řízeným svařovacím přípravkem umístěny v uzavřeném aplikačním prostoru vysokofrekvenčního svářecího za řízení. Účelu se podle vynálezu dosahuje tím, že pod krytem aplikačního prostoru vysoko frekvenčního svařovacího zařízení jsou ovládací prvky umístěny nejméně v jednom kontaktně uzavřeném kovovém krytu, který je spojen vysokofrekvenčně s...

Zapojení pro galvanicky oddělený přenos ovládacích signálů trakčního vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 219511

Dátum: 15.08.1985

Autori: Tichý František, Raba František, Kýr Ladislav

Značky: trakčního, prenos, vozidla, zapojení, oddělený, signálu, ovládacích, galvanicky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení technických a ekonomických nákladů při galvanicky odděleném přenosu stejnosměrných ovládacích signálů na trakčním vozidle v obou směrech, tj. ze strany nízkého napětí na stranu vysokého napětí a naopak. To je realizováno pomocí zdroje střídavého napětí, stejnosměrného tranzistorového spínače a tří přenosových transformátorů, mezi něž je vložen střídavý tranzistorový spínač. Výstupem přenášeného signálu je stejnosměrné...

Zapojení pro přenos ovládacích signálů, zejména pro ovládání výtahu z kabiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 218774

Dátum: 15.04.1985

Autori: Prokop Oldřich, Richter Miloslav, Ehrenberger Stanislav, Šátek Zdeněk

Značky: zapojení, kabiny, ovládacích, ovládání, signálu, výtahu, zejména, prenos

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro přenos ovládacích signálů vyznačené tím, že výstupy z ovládačové kombinace s ovládači v počtu znaků desítkové soustavy jsou převáděny do dvojkové soustavy a vedeny na dálku do dekodéru řídicí jednotky, který je převádí zpět do desítkové soustavy. Použití u dispečerských zařízení pro ovládání řízené jednotky po stupních.