Patenty so značkou «otvory»

Žehlička obsahujúca spodok s vybraním obsahujúcim otvory pre výstup pary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12834

Dátum: 10.11.2010

Autori: Pessayre Stéphanie, Mandica Franck, Gelus Dominique

MPK: D06F 75/38, D06F 75/20

Značky: obsahujúca, vybraním, obsahujúcim, výstup, žehlička, otvory, spodok

Text:

...menej ako 50 celkového povrchu spodnej strany spodku- klzná plocha je usporiadaná na okraji spodkuEP 2 325 382 34284 klzná plocha je tvorená plochým pásom, ktorý sa rozprestiera pozdĺž obvodu spodkuplochý pás má šírku menšiu ako 3 cmvybranie obsahuje oblasť pre vypúšťanie pary v oblasti prednej špičky spodku opatrenú otvormi pre výstup paryklzná plocha spodku obsahuje výčnelky, ktoré lokálne zmenšujú plochu vybrania za oblasťou pre...

Otočný plunžer na výstupné otvory na sklovinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280898

Dátum: 08.10.1997

Autori: Eckert Wilfried, Gölitzer Hubertus, Heym Volker, Stiebert Dietmar, Kümmerling Andreas, Schwieger Christian

MPK: C03B 5/167, C03B 7/086

Značky: sklovinu, plunžer, otočný, otvory, výstupné

Zhrnutie / Anotácia:

Otočný plunžer na vytlačovanie skloviny po dávkach výpustnými otvormi na sklovinu pozostáva z hriadeľa (6), držiaka (5) tohto otočného plunžera a závitových chodov (8). Hriadeľ (6) otočného plunžera, valec (7) so závitovými chodmi (8) a stabilizačné rúrky a/alebo profily (9) tvoria klietkovú konštrukciu z jemnozrnnej stabilizovanej a disperzne vystuženej platiny alebo platinovej zliatiny s hrúbkou steny v rozsahu 0,5 až 2,5 mm, hriadeľ (6) je...

Barevná obrazovka s maskou se štěrbinovitými otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269968

Dátum: 14.05.1990

Autori: Good Andrew, Masterton Walter

MPK: H01J 29/07

Značky: obrazovka, barevná, maskou, štěrbinovitými, otvory

Text:

...gg,jejichž hrany jsou přitaveny k nálevce Ag. Tříbarevná fosrorové stínítko 55 je umístěno na vnitřním povrchu čelní desky ii. Stínítko EQ je čárové stínítko s fosforovými čarami táhnoucími se v podstatě kolmo k vysokotrekvenčnímu čárovému rastru obrazovky, to jest kolmo krovině obr. 1. Mnohootvorová elektroda selekce barev či stínicí maska žg je rozebiratelně pŕipevněna běžnými prostředky V předem stanoveném prostorovém vztahu ke...

Přípravek pro šroubování součástí s manipulačními otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269913

Dátum: 14.05.1990

Autor: Černý Roman

MPK: B25B 13/54

Značky: otvory, součástí, manipulačními, přípravek, šroubováni

Text:

...vsunuty elementy f obdémíkového průřezu, jehož delší rozměr je rovnoběžný s osou otáčení příprevmz, vytvořené s výhodou z pásová oceli. Jeden konec elementů i Je vždy rozäířen e opat-řez kolíkem i. Na povrchu elementů ĺł Je vyzneöena stupnice cejohovená hodnotami rozteče manipulsčníoh otvorů šroubovanýoh součástí v ilimetrech. V držák 2 je fixeční šroub á.Příprava příprevku ke iroubování Je následující Po zjištění nebo měření rozteče me...

Přenosný obráběcí stroj na otvory v těžko přístupných místech

Načítavanie...

Číslo patentu: 269783

Dátum: 14.05.1990

Autor: Vaškovec Valerij

MPK: B23B 45/00

Značky: obráběcí, místech, těžko, otvory, prístupných, prenosný, stroj

Text:

...BaBTOMaTHHECKÚM H PVWHDH PeMMMaX. PyHKa 48 nounpymnneua IJTHOCHTEHbIIO Puľíćlľa 34 IIPyMHlłOÍŤ 5 U H NOMET OHKCHPUBQT-bcñ B UTTHHVTDM HDJIÚWEHHH. CTĚHIOK paorrraevr CJIEJIYDUIHM ÚÓPQŽJOM.C HOMOMLD cpencTB cnnosoro sanmnannn cTauoK aaxpennnerca na nspasaruaaenon Haaeaun H noxmnuaercn K HHGBHOCETH. 3 aTeH pyKoHTKuñ 4 anpaao aBepTMBanT BHHT 18 H raňxy 19. Koropuñ Hepen mrox 16. mTHoT 17. ynpyruñ ameneur 20 cmnnaer AHCKH 14 H 15. Bemnuuua...

Nátokový element se vtokovými otvory k rozvádění kapaliny na vnitřní stěny technologických trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265372

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hodek Jiří, Dočkal Miloslav

MPK: F28D 3/04

Značky: vnitřní, vtokovými, trubek, rozvádění, technologických, element, kapaliny, stěny, nátokový, otvory

Text:

...kapolina vytókala na vnitřní tónu technologickú trubky. ~Toto řoioni nozojiůřujo dokonalú rozvodcni kapaliny, trubičko snižuje průtoćny průřoz pro plyn proudici tochnologickou trubkou vzhůru. Pracnoot tohoto řoioni Jo značná. přičemž lze těžko zajistit Jodnotnó provodoni u viooh kuoů nútokových olononto. Dàlo Jo nooo řoäoni oo optrúlou zocunutou do nútokovàho olonontu. Novýhody Jsou ctojnó Jako u řołoni o trubičkou malého prončru,Znúnó...

Rošt s kulovými plováky a svislými otvory pro přívod fluidační tekutiny do fluidní vrstvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 246530

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bajaník Augustín, Masler Ladislav

MPK: F23C 11/02

Značky: vrstvy, plováky, rošt, fluidační, fluidní, tekutiny, svislými, otvory, kulovými, přívod

Text:

...umístěným nad otvorem ve vodorovné desce a krytým kleci.Na obr. 3 je znázorněn osový rez částí roštu s kulovým plovákem a kuželovými sedly, které jsou souosé s plováky.Na obr. 4 je znázorněn osový rez částí roštu s kulovým plovákem a sedly, které tvoří prime držáky.Na obr. 5 je znázorněn osový rez částí roštu s kulovým plovákem a sedly, které mají tvar soustredných prstenců.Rošt, jehož část je znázorněna na obrázku 1 sestává z kulového...

Zvukoizolační zařízení pro obrobkové otvory zvukoizolačních krytů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246621

Dátum: 16.11.1987

Autor: Jílek Jindoich

MPK: B27G 19/00, B27G 21/00

Značky: obrobkové, otvory, zvukoizolačních, zvukoizolační, zařízení, krytu

Text:

...kotoučů různých šířek i průměru dosahuje snížení hlučnosti cca 20 až 30 dB.Zařízení podle vynúlezu je schematicky znázorněné na pripojených výkresech, kde znázorňuje obr. 1 bokorys tlumícího kotouče, obr. 2 nárys z obr. l, obr. 3 čelní pohled na vstupní otvor zvukoizolačního krytu při vkládání obrobku v pozměněném měřítku a obr. 4 příčný řez vstupním otvorem obrobkového otvorus částečným vyznačením zvukoizolačního krytu.zařízení podle...

Vrtací přípravek pro hmoždinkové otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 239011

Dátum: 01.11.1987

Autori: Janíček Milan, Janíček Bedřich

MPK: B27C 3/06

Značky: otvory, vrtací, přípravek, hmoždinkové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zkvalitnění spojování vzájemných částí nábytku, skřínek a bytových doplňků při kusové výrobě. Podstata vrtacího přípravku pro hmoždinkové otvory spočívá v tom, že sestává z pravoúhlé třmenové svěrky, opatřené na hřbetní stráně střední spojovací části podélnou drážkou s podélným otvorem ve dně, jakož i příčnou drážkou na vnitřní straně opěrného ramene, z posuvných vrtacích vložek a z přítlačných lišt se šrouby k upevnění zmíněných...

Otvory žlabu šnekového dopravníku pro dopravu rostlinných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238484

Dátum: 01.10.1987

Autor: Vondráček Jan

MPK: B65G 33/00, B07B 1/20

Značky: dopravníku, žlabu, šnekového, otvory, rostlinných, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je nejlépe znázorněn na obr. 1. Účelem vynálezu je zlepšit oddělování a průchodnost hmoty, žlabem dopravníku. Uvedeného účinku se dosáhne šnekovým dopravníkem pro dopravu rostlinných hmot, sestávající z tělesa žlabu dopravníku, ve kterém je umístěn šnekový hřídel, opatřený unášecí šroubovicí, vyznačující se tím, že žlab je opatřen na své válcové části podélnými otvory s prolisy a výčnělky vně.

Způsob výroby porcelánového zboží s tvarovanými okraji, otvory, případně reliéfy vytvářenými laserem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251116

Dátum: 11.06.1987

Autori: Lonský Jiří, Minařík Václav, Růžička František, Dunovský Jiří, Rypl Josef

MPK: B23K 26/00, C04B 41/80

Značky: tvarovanými, případně, způsob, okraji, porcelánového, výroby, laserem, otvory, vytvářenými, reliéfy, zboží

Text:

...z tvárné hmoty po vytočení nebo odlití vypaluje po dobu Z 0 až 50 minut při teplotě od 700 do 800 OC a na takto získaném polotovaru výrobku se pomocí laserového paprsku vytváří požadovaný okraj, otvory, případně jiný reliéf, načež se takto upravený polotovar výrobku maluje anebo opatřuje ručně nebo strojově potiskem a po glazurování se polotovar vypaluje při teplotě v rozmezí od l 300 do 1 400 FC na konečný výrobek.velkou výhodou zpúsobu...

Způsob navařování vnitřních povrchů válcových nádob s otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250827

Dátum: 14.05.1987

Autori: Barták Jiří, Hoskovec Jiří

MPK: B23K 9/04

Značky: povrchu, válcových, vnitřních, nádob, otvory, navařování, způsob

Text:

...povrchů vúlcovych nádob s otvory je onázornäna na připojenám výkresu. Na jeho obr. 1 je znázorněn řez ohranidujícím núvarem a housenkou první vrstvy ploäného návaru, na obr. 2 je znázorněn řez dvěma vrstvsmí ohraničujícího 1 ploänáho návsru.Z obr. 1 přiloženáho vykresu je patrno, že přes první vrstvu L ohraničujícího nňvaru je po obrobení jejich okrajů a povrchu přetažena první vrstva plošného návaru tak, aby na ohraničujícím núvaru...

Otvory žlabu hrabicového dopravníku pro dopravu rostlinných hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 238196

Dátum: 01.05.1987

Autor: Vondráček Jan

MPK: B65G 19/10

Značky: dopravníku, rostlinných, hrabicového, žlabu, otvory, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká otvorů hrabicových dopravníků u zemědělských řeposklízecích strojů, kde jednoduchou konstrukcí se dosahuje vyššího čistícího účinku při malé měrné hmotnosti při sklizni kořenových plodin, vyztužení dna. Otvory hrabicového dopravníku pro dopravu rostlinných hmot, vyznačené tím, že v tělese samonosného dopravníku sestávajícího ze dna se střídavě v řádkách rozmístěnými příčnými prolisy obdélníkového tvaru, umožňující prosévání a...

Zařízení pro nastavení polohy měřicích ramen ovládacího měřidla pro brusky na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 220103

Dátum: 15.10.1985

Autori: Wais Stanislav, Pelc Jaroslav

Značky: ramen, ovládacího, nastavení, měřicích, zařízení, měřidla, brusky, polohy, otvory

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je, že jezdec je s držákem spojen s prismatickým vedením a mezi těmito díly je umístěn pohybový šroub, který se otáčí v hladkém lůžku v držáku a axiálně je zajištěn příložkou v prostředku délky pohybového šroubu. V jezdci je půlkruhovitý otvor se závitem pro pohybový šroub. Na jezdci je spojovacím šroubem připevněno měřicí rameno. Od otvoru pro spojovací šroub k půlkruhovitému otvoru se závitem, je v jezdci provedena úzká...

Pákové ústrojí hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219069

Dátum: 15.07.1985

Autori: Wais Stanislav, Pelc Jaroslav

Značky: hlavice, ovládacího, měřidla, pákové, brusky, malé, otvory, ústrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pákového ústrojí hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory, určeného pro aktivní kontrolu v průběhu broušení a řízení pracovního cyklu brusek. Vynález řeší provedení a umístění pákového ústrojí hlavice ovládacího měřidla. Podstatou vynálezu je, že pákové ústrojí je výkyvně uloženo na kruhovém planžetu, umístěném mezi zeslabenou částí tělesa a příložkou, opřenou o čelo. Páky a čepy pro měřicí ramena mají upínací část...

Zařízení pro seřizování souososti jádra s cívkou snímače ovládacího měřidla pro brusky na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219041

Dátum: 15.06.1985

Autori: Pelc Jaroslav, Wais Stanislav

Značky: zařízení, snímače, měřidla, jádra, ovládacího, otvory, brusky, seřizování, cívkou, souososti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro seřizování souososti jádra s cívkou snímače ovládacího měřidla pro brusky na otvory. Vynález se týká ovládacího měřidla pro brusky na otvory, pro aktivní kontrolu v průběhu broušení a řízení pracovního cyklu brusek. Vynález řeší konstrukci zařízení pro seřizování souososti jádra s cívkou snímače ovládacího měřidla pro brusky na otvory. Podstatou vynálezu je, že s válcovým pouzdrem je pevně spojeno těleso, opatřené otvorem, ve...

Zařízení ústrojí snímací hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 217733

Dátum: 15.02.1985

Autori: Staněk Jaroslav, Bartoš Bohumil, Pelc Jaroslav

Značky: ovládacího, snímací, malé, zařízení, otvory, měřidla, ústrojí, hlavice, brusky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího měřidla, které v průběhu broušení měří průměr broušeného otvoru součásti a současně ovládá pracovní cyklus brousicího stroje. Vynález řeší zařízení ústrojí snímací hlavice ovládacího měřidla pro brusky na malé otvory. Podstatou vynálezu je, že v tělese jsou připevněny elektrické cívky, v jejichž válcových otvorech jsou volně umístěna jádra, která jsou připevněna na seřizovacích šroubech zašroubovaných v kostkách....

Zařízení pro aretaci polohy pohybového ústrojí ovládacího měřidla na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 217906

Dátum: 15.12.1984

Autori: Wais Stanislav, Staněk Jaroslav

Značky: pohybového, zařízení, polohy, aretaci, měřidla, ústrojí, ovládacího, otvory

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího měřidla na otvory , které je určeno pro aktivní kontrolu a řízení pracovního cyklu brusek pro rotační součásti. Řeší aretaci pohybového ústrojí hlavice ovládacího měřidla na otvory. Podstatou vynálezu je, že přední i zadní držák mají totožné drážky, ve kterých je umístěn plošně zúžený konec aretační tyčky která je otočná v rozsahu devadesáti stupňů. Konec aretační tyčky prochází zadním krytem měřicí hlavice a je...

Stavitelný elektromagnet ovládacího měřidla na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 215232

Dátum: 15.10.1984

Autori: Staněk Jaroslav, Wais Stanislav, Mayer Milan, Pelc Jaroslav

Značky: ovládacího, měřidla, otvory, stavitelný, elektromagnet

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího měřidla na otvory, které je určeno pro aktivní kontrolu a řízení pracovního cyklu brusek pro rotační součásti. Vynález řeší konstrukční provedení stavitelného elektromagnetu pro rozvírání a svírání měřících ramen ovládacího měřidla. Podstatou vynálezu je, že zdvih pohyblivého jádra elektromagnetu je stavitelný točítkem, která z části přesahuje obvod krytu ovládacího měřidla. Rozvírání a svírání měřících ramen...

Zařízení pro nakládání vozů, zvláště krytých vozů s bočními okenními otvory granulovaným nebo pologranulovaným materiálem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214705

Dátum: 15.09.1984

Autori: Sadovski Marian, Piskozub Zbigniew, Czerpak Stanisław, Bazarow Leonid

Značky: pologranulovaným, okenními, zvláště, otvory, krytých, bočními, materiálem, vozů, granulovaným, nakládání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro nakládání vozů, zvláště krytých vozů s bočními okenními otvory, granulovaným nebo pologranulovaným materiálem, sestává ze vzájemně příčně uspořádaných dopravníků, připevněných na vozíku nebo zavěšených na vozíku pomocí kloubového spoje a z ústrojí pro zvedání a spouštění podávacího dopravníku. Dopravníky jsou pásové dopravníky s pásem z plastické hmoty, což umožňuje použití bubnů s průměre,m menším než 200 mm. Příčný dopravník...

Stojan brusky na otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 223521

Dátum: 01.05.1984

Autori: Keřka Jaromír, Prokeš Antonín, Boháč Stanislav, Mejsnar Josef, Treybal Jiří

Značky: stojan, otvory, brusky

Zhrnutie / Anotácia:

Stojan brusky představuje řešení pevného celku konstrukčním vytvořením a materiálovým složením. Stojan brusky je proveden tak, že k nosnému loži opatřenému podélným a příčným vedením s tvarovanými žlaby pro odvod chladicí kapaliny, vytvořenými ze šedé litiny a nebo z ocelového plechu je připevněn armovací drát přivařeny k rámu svařenému z tvarovaných kovových a nebo plastbetonem a vytváří nosné části, jejichž vnitřní strany jsou opatřeny úkosy.

Otopné těleso se dvěma spodními připojovacími otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 214622

Dátum: 30.03.1984

Autor: Buršík Prokop

Značky: otvory, spodními, připojovacími, těleso, otopné, dvěma

Zhrnutie / Anotácia:

Otopné těleso se dvěma spodními připojovacími otvory vyznačené tím, že odváděcí otvor (2) vytvořený v prvním článku (1) v ose dolního spojovacího hrdla (14) otopného tělesa je spojen pomocí odváděcího difusoru (11) opatřeného jedním či několika odváděcími otvory (12) jednak přímo s dutinou spodního spojovacího hrdla (14) otopného tělesa a jednak odváděcími otvory (12) s dutinou prvního článku otopného tělesa.