Patenty so značkou «otvorem»

Pracovní válec se středovým průchozím otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259047

Dátum: 16.09.1988

Autori: Richter Lothar, Pfeiffer Hans, Möser Peter

MPK: F15B 15/02

Značky: průchozím, středovým, pracovní, otvorem, válec

Text:

...ocn nnunmx unu öecxoueqnmx newaneü.Hpn BTOM saroronxa, npenmymecraenuo xenesaoopomnúñ penbc, onmxa ĎmTb nan~ pannena ueHTpaHbH 0, Tax RTO Momno OĎOŘTHCB őes nononunrenhnx Hanpannammnx opranos.Ha ronoaxe nopmuenoro mroxa npuxpennaercx Hucrpyueuwansnuň cynuopr. Onopnax Kpmma Hapny co caoeň mynxuueň Kax newanb paöoqero nxnunnpa cnymnr onopoň nnx samnnunm snemenwon nan wuxcaunn sarowonxu aux oöpa 6 oTKH ee. Hsnecruue npncnocoöhenx nmemr raxym...

Poloautomatický závěs pro manipulaci s dílci s průchozím vodorovným manipulačním otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257933

Dátum: 15.06.1988

Autori: Šiffner Pavel, Koudelka Josef, Bílek Josef

MPK: B66C 1/62

Značky: otvorem, dílci, manipulačním, závěs, manipulaci, vodorovným, průchozím, poloautomatický

Text:

...polohy nad manipulační otvor.Po dosednutí závěau na dílec se závěs samočinně nevře,t.J.nasunou se nosné čepy do manipulačního otvoru a vazač pouze pomocí lehkého svorníku a matice jejich vzájemnou polohu zàjistí.KVuvo 1 něni závěsu po osazení dílce při montáži vazač pouze uvolni metici a vysune svorník a závěs se při zdvihu jeřábu samočinně rozevře a tím se uvolni od dí 1 ce.K této činnosti.prováděné z montážních plošín ve výškách,postačí...

Zařízení k navlékání perel a podobných kulovitých předmětů s osovým otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257096

Dátum: 15.04.1988

Autor: Saček Ladislav

MPK: D04D 1/04

Značky: otvorem, podobných, navlékání, předmětů, zařízení, perel, osovým, kulovitých

Text:

...kde značí obr. 1 celkový pohled na zařízení a obr. 2 detailní řez dávkovačem a zatíracím válečkem.Zařízení se skládá z dávkovače ł, který je zásobníkem perlí určených k návleku a jehož hlavní části je základní deska g, výkyvně uložená na čepeoh 37 uohycených v bočnicích.rámu 3 ve výhodném sklonu k zatíracímu válečku §. Na základní desce 3 je upevněna vyměnitelná naváděcí vložka Q a výměnná nosná vložka 1, na které jsou upevněny...

Zařízení pro orientaci polohy výrobků s průchozím otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256341

Dátum: 15.04.1988

Autori: Filip Miroslav, Melčák Zdeněk

MPK: B23Q 7/08

Značky: orientaci, zařízení, polohy, výrobků, otvorem, průchozím

Text:

...Q je na kpnzole § uvnitř vibračního zásobníku l, upevněno povelové čidlo ll. Mezi čidly 2, ll prochází dopravní dráha g naďníž je upevněna vodící lišta 5, ve které je v místě proti ěidlům 2, ll a pneumatickému ovládacímu válci lg vytvořen otvor lg, na nímž je výkyvně,prostřednictvím držáku lg a čepu lg, na konzole § uložena páčka lg, která nahražuje vodící lištu A. Na pístnici lg pneumatického ovládacího válce lg je upevněn vyrážeč ll,...

Plynový hořák se zapalovacím a pozorovacím otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256302

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fík Josef

MPK: F23D 14/02

Značky: horák, plynový, pozorovacím, otvorem, zapalovacím

Text:

...otvoru v provozu. Další výhodou je kompaktní konstrukce kovového pláště keramického spalovacího a zapalovacího otvoru, která umožňuje při plynofikaci a modernizaci starých pecí, které nemají zapálovací a pow zorovací otvory, jednoduchou instalaci pylnového hořáku tak, že odpadá nutnost vrtání zapalovecíoh a pozorovacích otvorů do stěny pece.Provedení zapalovacího a pozorovacího otvoru plynových hořákůVs keramickým spalovacím...

Železobetonový podstavec se vstupním otvorem, zejména pro montované komíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247359

Dátum: 16.11.1987

Autori: Lhotáková Miluše, Ulmann Jioí, Kunz Alois, Buksa Jaroslav

MPK: E04H 12/28

Značky: otvorem, podstavec, železobetonový, komíny, montované, zejména, vstupním

Text:

...zařízení.vytvoření vstupního otvoru do komína různé výškové velikosti lze uskutečnit skládáním několika otvorových prstenců na sebe.Konstrukční provedení železobetonového podstavce umožňuje rychlé provedení požadovaného otvoru por zaüstění a vytváří předpoklady pro optimální celkový vzhled komínové konstrukce. Svařenún zabudovaného kování v jednotlivých částech železobetonového podstavce dochází k vytvoření dokonale tuhého...

Upínací zařízení patních kotev, opatřených středovým otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253464

Dátum: 12.11.1987

Autor: Krása Jiří

MPK: E04C 5/12

Značky: upínací, patních, otvorem, kotev, zařízení, středovým, opatřených

Text:

...je echenaticky znázorněno na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje jeho řez v podélné oee. Na obr. 2 je příčný řez A-A, na obr. 3 příčný řez B-B e na obr. 3 příčný řez C-C.Upínecí zařízení petních kotev ee etředovým otvoree v provedení pro uchycení dvou kotev e odlišnými etřsdovými otvory seetává ze středového táhle lg, která je Jedním koncom upevněno ve stojanu nebo předpínacín zařízení. Druhý konec středového táhle lg...

Zařízení pro výrobu drobných předmětů z plastů opatřených nejméně jedním otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253343

Dátum: 12.11.1987

Autori: Strnad Jaroslav, Žák Zdeněk

MPK: A44C 25/00, A44C 27/00

Značky: plastů, předmětů, zařízení, opatřených, výrobu, drobných, nejméně, jedním, otvorem

Text:

...prohlubně g pro ozdobné prvky. Tyto prohlubně Q jsou spojeny V podélném směru formy l drážkami É pro jehly lg. Drážky É jsou na jedné straně formy l propojeny příčnou drážkou 2 pro plastový spoj lg. Vodicí nosič 1, v klidové poloze vysunutý nad rovinu formy l, sloužík přesnému zavádění jehel lg do drážek Q. Jehly lg jsou upevněny v držáku g jehel lg a svírají s rovinou formy ostrý úhel. Držák g je tvořen spodní vertikálně pohyblivou částí lg...

Způsob kování rotačních výkovků s větším otvorem, zejména talířových kol z prstenců

Načítavanie...

Číslo patentu: 239008

Dátum: 01.11.1987

Autor: Malůšek Antonín

MPK: B21K 1/28

Značky: zejména, kovaní, talířových, větším, způsob, otvorem, rotačních, prstenců, výkovků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kování rotačních výkovků s větším otvorem podle vynálezu se provádí v uzavřené zápustce s vnitřní kompenzační dutinou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že s polotovaru prstencovitého tvaru se vykove výkovek s vnitřním výronkem. V další operaci se vnitřní výronek odstraní vystřižením z otvoru hotového výkovku.

Hradítko s průchozím otvorem v šoupátku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245748

Dátum: 15.07.1987

Autori: Lernir Valentin Grigorjevie, Kovalev Viktor Ivanovie, Sveekopalov Anatolij Petrovie, Mejžis Jevgenij Vladimírovie

MPK: F16K 3/314

Značky: průchozím, otvorem, šoupátku, hradítko

Text:

...(bmw - paspes no 5.5. Banana coJxepxmvr Kopzryc I c narpyózcamn, 13 rcoropom paamemen mnóep 2 o npoxomzma ornepcrneú, orpanmqeHHo-nommuo coemaaeumn c npornnononomao pacnouomenmmn nnyrmepanm B n 4. KoropHe qepea ynnornenme orsepctrm 5 n 6 copnyca I vam-uno Buxomr sa ero npeneam. Hamopuenux noaepnocmm mnóepa 2 n nmmxepon 3 n 4 nmonnenu cooraercwnenuo nanpawmmme mamome cakam 7 n 8. lhomans uonepeqnoro ceqenm mzdepa 2 paaxoneunzca c nuomąwnm...

Feritové jádro hrníčkového tvaru s centrálním otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229520

Dátum: 15.08.1986

Autori: Sedlák František, Švarc Zdeněk, Novák Lubomír

MPK: H01F 27/26

Značky: jádro, tvaru, centrálním, otvorem, hrníčkového, feritové

Zhrnutie / Anotácia:

Feritové jádro hrníčkového tvaru s centrálním otvorem sestává z ploché pružiny, dutého nýtu a pojistného kroužku. Obě poloviny feritového jádra se pružně stahují pomocí první ploché pružiny, umístěné na vnější ploše, kolmé k ose centrálního otvoru, kterým probíhá dutý nýt. Druhá vnější plocha feritového jádra je ve styku s pevnou podložkou, plošným spojem nebo jiným upevňovacím elementem, nebo druhou plochou pružinou shodného tvaru. Pojistný...

Způsob výroby součástí s průchozím otvorem a tvarovým koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 228384

Dátum: 15.06.1986

Autori: Vyskočil Jan, Jedovnický Bohumil, Novák Pavel, Bubeníček Jaroslav

Značky: součástí, výroby, koncem, tvarovým, způsob, otvorem, průchozím

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby součástí s průchozím otvorem a tvarovým koncem, zejména nátrubků vysokotlakých hadic vhodných pro použití při technologiích obrábění a tváření i v dalších průmyslových odvětvích, například při výrobě těles zapalovacích svíček, speciálního provedení převlečených matic apod. Účelem vynálezu je zhotovení průchozího otvoru v plném ústřižku materiálu bez použití třískového obrábění při současném zlepšení jakosti otvoru i čelního...

Otopné těleso se spodním svislým odváděcím otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224284

Dátum: 15.12.1985

Autor: Buršík Prokop

Značky: svislým, otvorem, otopné, těleso, spodním, odváděcím

Zhrnutie / Anotácia:

Otopné těleso se spodním svislým odváděcím otvorem, vyznačující se tím, že kolenový odváděcí nástavec (1), procházející dělicí přepážkou (2), spojuje spodní spojovací hrdlo (23) otopného tělesa se spodní částí dutiny prvního článku (20) tak, že výstupní otvor (4) kolenového odváděcího nástavce (1) je zaústěn do prostoru svislého odváděcího otvoru (5) vytvořeného v nejnižším místě spodní části dutiny prvního článku (20).

Upínací zařízení deskových dílců, zejména tybinků, opatřených přibližně v těžišti otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222500

Dátum: 01.10.1985

Autori: Salcman Ivo, Stach Josef

Značky: zejména, opatřených, přibližně, zařízení, tybinků, upínací, těžišti, dílců, otvorem, deskových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přemísťování tybinků umožňuje manipulaci s dílci ve všech rovinách. Zařízení je tvořeno vedením ve tvaru pláště hranolu, jehož jedno dno je odlomeno a druhé opatřeno deskou. Ve vedení je usazena kostka s čelem uzavřeným víkem a s trnem ve druhém čelu, kterým prochází táhlo s ozubením a závlačí. V dutině kostky je píst ovládaný tlakovým médiem. Kostka s trnem se vsune do dutiny v tybinku, kde se upevní připouštěním tlakového média a...

Zařízení pro přenášení dílců zejména betonových, opatřených v ploše otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218242

Dátum: 15.02.1985

Autor: Salcman Ivo

Značky: opatřených, betonových, otvorem, ploše, přenášení, dílců, zařízení, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží k přemísťování zejména betonových tybinků, opatřených otvorem, které nemají závěsná oka ani prostupy v okraji dílce. Zařízení tvoří závěsný element, umístěný v obalu, a tento celek je pak uzavřen ve válcovém plášti. Obal je sepnut s transportním nosníkem. Závěs tvoří čep, který je na dolním konci spojen s hřídelí a na opačném konci má šroubovicovou drážku. Obal má tvar válce s drážkou, k jehož odlomenému dnu navazuje těleso...

Způsob výroby betonových, železobetonových a předpjatých trub s přibližně kruhovým vnitřním otvorem a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 217549

Dátum: 15.02.1985

Autori: Němeček Václav Richard, Hanuš Jiří, Kamrla Josef

Značky: betonových, vnitřním, způsob, přibližně, kruhovým, výroby, otvorem, předpjatých, provádění, zařízení, železobetonových

Zhrnutie / Anotácia:

Trouby se tvarují ve formě, ve které se betonová směs současně zhutňuje vibrací a lisuje šroubovicí. Vnitřní otvor se kalibruje kmitáním kalibrační části. Zařízení tvoří rotující šnekový prvek, na který je připojen zdroj vibrace. Šnekový prvek je umístěn v ose formy, která je uložena na podložce. Druhý konec formy je opatřen uzávěrem. Začátek šnekového prvku je spojen tlumicím prvkem s kalibrační částí. Vynález lze využít ve stavebnictví ve...

Nástroj pro výrobu válcových součástí s průchozím otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224072

Dátum: 01.10.1984

Autor: Hanák Stanislav

Značky: součástí, válcových, výrobu, průchozím, otvorem, nástroj

Zhrnutie / Anotácia:

Nástroj pro výrobu válcových součástí s průchozím otvorem zpětným protlačováním a děrováním ústřižku, tvořený lisovníkem a lisovnicí, vyznačující se tím, že lisovník je vytvořen, jako průtlačník (1) a dno nepohyblivé lisovnice (2) je tvořeno horními čely (6) vzájemně posuvně uspořádaného střižného pouzdra (4) a opěrného trnu (5), přičemž střižné pouzdro (4) je relativně posuvně uspořádáno vzhledem k čelu průtlačníku (1).

Jednořezný závitník s vnitřním otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224186

Dátum: 01.07.1984

Autor: Froněk František

Značky: jednořezný, otvorem, závitník, vnitřním

Zhrnutie / Anotácia:

Jednořezný závitník s vnitřním otvorem opatřený řeznou korunkou vytvořenou řezným kuželem a příslušnými drážkami, kde v závitové části řezného kužele je uspořádána první předřezávací část M3 s kuželově odstupňovaným odběrem třísek se vyznačuje tím, že za částí M3 následuje radiálně předřezávací část M2 s odběrem přední a zadní boční třísky v šířce rovnající se délce boku závitového profilu a pak následuje radiálně vyhlazovací a kalibrovací část...

Kovová forma pro odstředivé lití kovových těles s rotačním otvorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 213829

Dátum: 01.05.1984

Autori: Kudrna Rudolf, Kaňák Jan

Značky: kovová, odstředivé, otvorem, kovových, těles, forma, lití, rotačním

Zhrnutie / Anotácia:

Kovová forma pro odstředivé lití kovových těles s rotačním otvorem, skládající se z válce, licího předního víka a zadního víka, která mají na svých vnitřních stranách ochranné kovové disky se soustřednými otvory, kde průměr nejméně jednoho z těchto ochranných kovových disků je o 1 až 20 % menší než licí průměr kovové formy, vyznačená tím, že mezi spojovacími členy vík (2, 3) a ochranných kovových disků (4, 5) je přítlačná podložka (6, 9).