Patenty so značkou «otřepů»

Zařízení na odhrotování vnitřního a vnějšího otřepu zářezu ve stěně trubky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269708

Dátum: 14.05.1990

Autori: Šula Ota, Topol Vladimír

MPK: B23B 5/16, B23B 11/00

Značky: vnitřního, vnějšího, stěně, trubky, zařízení, odhrotování, otřepů, zářezů

Text:

...pružinou§ 9, opřenou o etavěcí äroub 5 łna dot 1 ačovaoíploäku 5 §s čelním dorazem 31 néstrojového drzáku 2 i Nastrojový držák 34 je opŕen dorazovou ploekou 3 jo dorazový šroub 59 posuvné pbjímkyj, v téže roćíšě opetřené regulačním šroubem§ 2 proti úkosuii. Posuvná objimkaľ ,je opetřenočelni dosedací plochou 38 proti opěrnémulořiisku 30, zakotvenému v tělese 27 vnější jednotky EAutomatická pila .se zásobníkem tyčového materiálui sestává z...

Způsob tepelného odstraňování otřepů z výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266247

Dátum: 13.12.1989

Autori: Losev Alexej, Kušnarenko Sergej, Striženko Vitalij, Kononenko Vadim, Božko Valerij

MPK: B23K 28/00

Značky: otřepů, výrobků, způsob, odstraňování, tepelného

Text:

...0 p 0 noM,IIBOc«nnaMeHnmT swy CMeCbHp 0 H 3 BOH oőmuraune saycenuen Ha erannx.Cnocoö ocymecwnnnwr cnenymmnu oópąsomB oTKpmTymKaMepy sarpymawr eTanH, nonemamme oőpaöowxe. Kamepy repneTnuno aaxpmnamr H aanonnamw ee ropwqeů cuecbmnpnponororaaa c Boanyxom. Hpousnonnr Bocnnameuenue sroü cnecn. Baŕem na Kamepm yanamw B aTMocepy npoyxwu cropanux, aanonnnmr Kanepy cmecąm Kncnopona c rasom H BMMOHHHMT ocnosHym onepannm - oömnr saycenuen L . .Cnocoö...

Nástroj na odstraňování otřepů hran průchozích otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241634

Dátum: 01.01.1988

Autor: Skopál Judit

MPK: B23B 29/034

Značky: odstraňování, otřepů, nástroj, otvorů, průchozích

Text:

...praeovního úkonu, obr. 2 znázorňuje nástroj při odstraňovaní otřepů z obou hran otvoru v materiálu a obr. 3 představuje tvar nože.Nástroj pro odstraňovaní otřepů hran průchozích otvorů sestává z dříku g s vhodně tvarovanou upínací stopkou g ve štěrbíně vytvořené v ose dříku ł je na čepu 1 otočně uložen nůž i. Nůž 1 má řezné hrany 2 a Q uspořadané ve tvaru písmena L, přičemž tyto hrany Ž, 6 nohou být doplněny další řeznouhrano § pro...

Zařízení na odstraňování otřepů z polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243524

Dátum: 15.12.1987

Autori: Svoboda Miloslav, Pospíšil Bedoich

MPK: B21J 5/02, B26F 1/02

Značky: otřepů, odstraňování, polotovarů, zařízení

Text:

...razníku otvoru a negativního razníku při nuceném vyjímání polotovaru z nástroje. zařízení podstatně zvyšuje produktivitu práce a odstraňuje jednotvárnou únavnou práci.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je zobrazen na výkrese, kde je znázorněn částečný řez.Zařízení na odstraňování otřepů z polotovarů unašeče je umístěno obdobné jako lisovací nástroj na excentrickém lise. zařízení tvoří zakládací deskał,která je spojene s deskou 3,na...

Zařízení pro odstraňování otřepů v otvorech dutých předrobků působením tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 245270

Dátum: 15.06.1987

Autori: Wohl László, Bohus Péter, Nagy Mihály, Inczédy Péter, Magyari István

MPK: B24B 5/48

Značky: předrobku, otvorech, dutých, zařízení, otřepů, tlaku, odstraňování, působením

Text:

...cncTer-aa MOJKBT nepeMemaTBcH no TOpKI-BOHTBM n sepTuxcaJn/I MGJEJU KOHGÉHLIMII Torncanmmocrcoro Kyąparnca n cnoóonno ozmpaewcn na xcyamcy. B nponecýçe ynaaenm sayceauen aa cqew nonavm ycmuna Ha rcoJxeauawo-puqamKym cnowew nouycqxepnuecxaa Ramanaa nemam n noawponopa sno,mmca B ĽIBJIBJIPIG. nocne paalaeneam 060 m( puqaroB KOHTpOHOPB ymxpaewoa BO Baywpennm czropony naupom nammoñ nemam, n Bammmaa nemam ynamew c napacTamWH ycnJmeM Bnywpenme...

Způsob odstraňování otřepů kolem otvorů na polotovarech výrobků z plastických hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 247954

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tupý Jaroslav, Tobolka Rostislav

MPK: B29C 37/02

Značky: výrobků, kolem, způsob, otřepů, polotovarech, otvorů, plastických, odstraňování

Text:

...nedoetath odetrahje způeob odetraňovdní otřepů kolen otvorů na polotoverach výrobků z plaetíckých hnot podle vynllezu. Jeho podstata spočíva v ton, že polotovar výrobku e otvor-en ee zeliae do Woodova kovu nebo epoxídova pryekyříce, pak eo broulanín oůetraní otřep, nadol ee zahřátí Ioodův kov nebo epozydovd pryelqříoe z výrobku odstraní.Způeob odstraňovaní otŕepů kole otvorů na polotoverech výrobků z plastických hzot. podle vynalezu...

Zařízení pro odstraňování otřepů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229078

Dátum: 15.04.1986

Autori: Černík Bohumil, Řezníček Rudolf

MPK: B23D 37/00

Značky: zařízení, odstraňování, otřepů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro odstraňování otřepů vrtaných otvorů uvnitř trubek, vyznačené tím, že má srážecí hlavu (8), spojenou prostřednictvím spojky (9) s trubicí (10), na které je z druhé strany umístěn pneumatický válec (11), přičemž trubicí (10) prochází tyč (13) spojující čep (7) srážecí hlavy (8) prostřednictvím zámků (12) s pístem (14) pneumatického válce (11) pro vyvození osového pohybu čepu (7).

Zařízení k odstraňování otřepu ražební fólie z knižních desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 226988

Dátum: 01.01.1986

Autor: Kudlička Miloš

Značky: zařízení, otřepů, knižních, desek, odstraňování, fólie, ražební

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k odstraňování otřepu ražební fólie z knižních desek, vyznačené tím, že je tvořeno pracovní deskou (1) opatřenou příčným výřezem (2), do kterého je vložen volně otočný přítlačný válec (3), který je ve výřezu (2) výškově stavitelný šroubem (4) a je v dotyku s otočným válcovým kartáčem (5) upraveným souose nad ním na pracovní desce (1), přičemž válcový kartáč (5) má vlastni rotační pohon a pracovní deska (1) je vhodně opatřena sací...

Zařízení na odstraňování otřepů na válcovaných tyčích kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218278

Dátum: 15.02.1985

Autori: Bejček Josef, Drnec František

Značky: kruhového, odstraňování, tyčích, válcovaných, otřepů, zařízení, průřezu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru hutní výroby v úpravnách válcovaných tyčí kruhového průřezu. Řeší zařízení na odstranění otřepů na obou koncích tyčí kruhového průřezu, které vznikají při řezání vývalků za tepla. Současně řeší odstranění fyzicky namáhavé práce. Zařízení na odstraňování otřepů na tyčích kruhového průřezu se vyznačuje tím, že nad válečkovým dopravníkem jsou na nosníku umístěny dvě speciální brusky A a B. Každá speciální bruska se skládá ze...

Zařízení k odstraňování otřepů z ozubení talířových ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 213783

Dátum: 01.05.1984

Autor: Minarovič Milan

Značky: talířových, otřepů, zařízení, ozubených, odstraňování, ozubení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata řešení podle vynálezu spočívá v tom, že na upínacím trnu, na kterém je uložen frézovací nástroj pro odstraňování ostrých hran zubů ozubeného talířového kola je současně na válcovém nástavku uložen a upevněn drátěný kotouč pro odstraňování otrepů, které zůstanou po provedené operaci odhrotování na zubech talířového ozubeného kola.

Způsob odjehlování struskového otřepu po řezání plamenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223472

Dátum: 01.05.1984

Autor: Koutný Rostislav

Značky: otřepů, plamenem, struskového, způsob, řezání, odjehlování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru tavného dělení materiálu a řeší odstranění otřepu při řezání plamenem. Podstatou vynálezu je, že se na tvořící se struskový otřep působí proudem plynu, tvořeným například vzduchem na rubovou hranu řezu, čímž se otřep odfukuje a vzniká čistý řez bez otřepu.