Patenty so značkou «otopu»

Způsob otopu sklářských tavicích pecí plynným palivem a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269911

Dátum: 14.05.1990

Autori: Dušátko Petr, Hofreitr Milan, Grossmann Arnošt, Nejepínský Jiří

MPK: C03B 5/16

Značky: sklářských, provádění, tavicích, způsobu, pecí, zařízení, palivem, plynným, způsob, otopu

Text:

...plyn-u, respektive plameno na hladinu sklovimy nebo na vnitřní povrch vyzdívky sklářské taviei pece. Také zvětšuje po rovrch kontaktu paliva ee vzduchom a zejištuje lepší promísení paliva se spalovacím vzduchem,a tím i dokcnelejäí vyhoření plynu v prostoru na sklovinou, protože spalování ve sklâřských tavicích peoíoh probíhá vždy při určitém přebytku spalovecího vzduchu a za dokonalé spalování lze považovat situaci, při ktoré palivo v danom...

Způsob řízení otopu koksárenské baterie a měřící sonda k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266018

Dátum: 14.11.1989

Autori: Orlík Miroslav, Bernáth Štefan

MPK: C10B 21/10

Značky: tohoto, otopu, měřicí, způsobu, způsob, sonda, koksárenské, provádění, řízení, baterie

Text:

...krytu kyslíkového čidla vytvořen plynový kanálek, který je vyústěn uvnitř válcového ochranného krytu před předním čelem kyslíkového čidla.Způsob řízení otopu koksárenské baterie podle vynálezu spočívající v množství regulace otopného plynu je oproti tahové regulace nezávislý na atmosférických změnách tlaku a teplotya proto přesnější, než dřívější tlaková regulace založená na změnách podtlaku v plynových tazích. Měřicí kyslíková sonda...

Způsob reverzace otopu koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 265966

Dátum: 14.11.1989

Autori: Telatynský Erik, Kouřil Jiří, Sikora Petr

MPK: C10B 21/18

Značky: reverzace, způsob, baterie, otopu, koksárenské

Text:

...předchozí topné periody, načež následuje časová prodleva V trvání 20 až 300 sekund, spojená s odsáním otopného plynu a spalovacího vzduchu z otopného systému komínovým tahem koksárenské baterie, pote se současně otevře přívod spalovacího vzduchu a uzavře průchod spalín topným systémem nastávající topné periody a reverzační postup se po 2 až 10 sekundách ukončí otevřením prüchodu otopného plynu do topného systému nastávající topné...

Zapojení instalace k otopu a k výrobě teplé užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249653

Dátum: 15.04.1987

Autori: Soukup Antonín, Kadleček Jaroslav, Houšť Karel, Konečný Jaroslav, Tesař Jaroslav

MPK: F24D 3/08, F24D 11/00

Značky: teplé, otopu, výrobe, instalace, zapojení, užitkové

Text:

...3 V249 653 gie je zadarmo, nebo téměř zadarmo, jsou s tím spojený opět pří~ davné investice a náklady na palivo k paralelní výrobě doplňko~ vého topného média. Tudíž ve většině takových případů musí jít obecně o nehospodárné využití tepelné energie, a proto lze o takových řešeních hovořit spíše jako o východiscích z nouze, musí-li se počítat s nedostatkom - byt přeohodným - základního topného média.Společným nedostatkom uvedených známých...

Zařízení k otopu sklářských pecí teplovzdušně předmísených zemním plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226858

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kašpar Jiří, Šefl Viktor

Značky: zemním, sklářských, zařízení, plynem, teplovzdušně, pecí, otopu, předmísených

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k otopu sklářských pecí teplovzdušně předmíseným zemním plynem, sestávající nejméně z jednoho jednostupňového teplovzdušného směšovače zaústěného pomocí hořákové tvarovky do spalovacího prostoru sklářské pece, vyznačující se tím, že jednostupňový teplovzdušný směšovač (3) je vytvořen z plynové trysky (4), ústící souose do difuzoru (9) směšovače (3), přičemž vnitřní prostor difuzoru (9) je připojen přívodem (5) přes regulační orgán (8)...

Způsob otopu sklářských pecí a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217130

Dátum: 01.09.1984

Autori: Šefl Viktor, Vinš Jan, Weidlich Milan, Beránek Jaroslav, Křížková Jitka, Kašpar Jiří

Značky: způsobu, způsob, provádění, zařízení, pecí, sklářských, otopu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém tepelné účinnosti tavicích pecí, zejména efektivnosti v oblasti přestupu tepla z plamene do skloviny, a tím problém spotřeby energie na výrobní jednotku.Podstata vynálezu spočívá v tom, že vysoce výhřevný spalovací plyn se ředí primárním vzduchem, který se odebírá z proudu oředehřátého sekundárního vzduchu proudícího z regenerátoru nebo rekuperátoru do spalovacího prostoru pece.Ze zděného hořáku 1 se nasává část...