Patenty so značkou «otočných»

Riadiaci mechanizmus pre ťahané vozidlo na riadenie jednej alebo viacerých otočných náprav

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18405

Dátum: 30.09.2010

Autor: Renders Frans

MPK: B62D 13/02

Značky: viacerých, mechanizmus, vozidlo, jednej, riadiaci, náprav, riadenie, ťahané, otočných

Text:

...Pri takejto konfigurácii napríklad možno prenášať sily 40 ton alebo viac.0028 Pretože naraz možno riadiť množstvo náprav, taktiež sa zníži skrúcanie a odieranie sa pneumatík, a tým všetky vyššie spomenuté nevýhody v tejto súvislosti.0029 Takto sa podstatne zníži napríklad opotrebenie pneumatík a životnost pneumatík, ako pre ťahané vozidlo, tak pre ťahač. Testy ukázali, že pneumatiky ťahača môžu vydržať až 500 000 km.0030 Menšie...

Spôsob prevádzky otočných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284720

Dátum: 14.09.2005

Autori: Andrea Davide, Beran Mark

MPK: E05F 15/00, E05F 15/12

Značky: prevádzky, otočných, spôsob, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prevádzky dverí s najmenej jedným dverným krídlom, ktorých krídlo je pohyblivé elektromechanickým hnacím motorom pôsobiacim v smere otvárania, ktorého hnacia os je spojená s prevodovkou a pohon otočných dverí je spojený s dverným krídlom otočným ramenom, a na riadenie, prípadne reguláciu, je upravená ovládacia a regulačná jednotka vybavená mikroprocesorom, ktorá je vybavená energeticky nezávislou pamäťou na ukladanie prevádzkových...

Spôsob a zariadenie na vŕtanie a udržiavania podzemných vrtov pomocou otočných stočených rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4968

Dátum: 01.07.2005

Autori: Perio Dudley, Borst Terence

MPK: E21B 19/00

Značky: podzemných, udržiavania, vŕtanie, spôsob, zariadenie, vrtov, pomocou, stočených, otočných

Text:

...uskutočnení separátny mobilný napájací systém zahmuje naftový motor s výkonom 300 konských síl na výrobu elektrickej a hydraulickej energie.Cievka 28 má výhodne kapacitu približne najmenej 4000 m stočenej rúry vonkajšieho priemeru 8,255 cm x hrúbka steny 0,635 cm. Hoci 3 V. rúra sa v širokej miere nedodáva, zistílo sa, že takáto rúra má optimálnu rovnováhu únavovej a torznej pevnosti. 3 V 4 stočenú rúru ponúka spoločnosť Precision Tube...

Spôsob prevádzky otočných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 284322

Dátum: 23.12.2004

Autori: Strunk Steffen, Stark Jürgen

MPK: E05F 15/20, E05F 13/02, E05F 15/12...

Značky: otočných, dveří, spôsob, prevádzky

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prevádzky otočných dverí, poháňaných motorom (14), ktorý je ovládaný mikroprocesorom, sa uskutočňuje tak, že rozbeh otočných dverí sa uskutoční manuálnou počiatočnou silou, ktorá sa vyvinie prechádzajúcou osobou na aspoň jedno z otočných krídiel (10,11,12,13) a ktorá je proporcionálna k pevne stanovenej obvodovej rýchlosti otočných krídiel (10,11,12,13), ktorá sa ovláda motorom (14) a ktorá sa udržiava.

Zariadenie na skladovanie predmetov v otočných poschodových medzikružiach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6572

Dátum: 14.04.2004

Autori: Kotajny Gustav, Zalaba David

MPK: E04H 6/28

Značky: predmetov, poschodových, zariadenie, medzikružiach, otočných, skladovanie

Text:

...náryse v reze so šiestimi poschodiami, na obr. 3 je znázornená odbavovacie 1. poschodie, obr. 4 a) až 4 j) znázorňujú jednotlivé cykly pracovného uskladnenia, obr. 5 pohľad zhora na výćah a obr. 6 a) až obr. 6 c) celkové vonkajšie0011 Základnou častou zariadenia na skladovanie predmetov v otočných poschodových medzikružiach je nosná konštrukcia l, kde v šiestich poschodiach sú uložené trikruhové, horizontálne rotačne otočné medzikružia g, äj...

Aretačný mechanizmus otočných spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3771

Dátum: 06.04.2004

Autori: Karoľ Ján, Humeňanský Jozef, Jenčík Imrich

MPK: H01H 3/00

Značky: mechanizmus, spínačov, otočných, aretačný

Text:

...kedy nie je zabezpečená stabilná poloha elektrických kontaktov v zapnutom a vypnutom stave respektíve pri prepínaní kontaktov.Uvedené nedostatky súčasného stavu odstraňuje aretačný mechanizmus pozostávajúci z aretačnej hviezdy a mi~ nimálne dvoch jednoramenných západiek s pružinami otočné uloženými na čapoch v aretačnej komore.Výhodou tohto riešenia je, že pri otáčaní aretačnej hviezdy na vrchole jej zubov trvalo pôsobia dostatočne...

Spôsob činnosti otočných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 282283

Dátum: 06.11.2001

Autor: Stark Jürgen

MPK: E05F 15/10, E05F 15/12

Značky: dveří, spôsob, činnosti, otočných

Zhrnutie / Anotácia:

Dvere sú prevádzkované v tzv. podpornom režime prostredníctvom elektromotorického pohonu, ktorý je riadený mikroprocesorovým ovládaním. Obvodová rýchlosť Vm otočných dverí pozostáva zo súčtu podpornej rýchlosti Vu poskytnutej elektromotorom a rýchlosti vyvolanej manuálnou silou, teda platí vzťah Vm = Vu + V. Elektromotor nevydáva celú pohonnú silu na otáčanie dverí. Sila elektromotora je zmenšená o silu, ktorú vynaloží osoba prechádzajúca...

Pohon otočných dvier

Načítavanie...

Číslo patentu: 281700

Dátum: 14.05.2001

Autor: Beran Mark

MPK: E05F 15/12

Značky: pohon, dvier, otočných

Zhrnutie / Anotácia:

Pohon otočných dvier na najmenej jednokrídlové dvere (19), ktorých krídlo je ovládané alebo podporované elektromechanickým motorovým pohonom (93) pôsobiacim v zmysle otvárania, ktorého výstupný hriadeľ (99) je spojený s prevodovým mechanizmom (95). Ako zatvárací prostriedok je použité dverové zatváracie zariadenie (31), ktorého hriadeľ (33) tvorí s ťahadlom (16) jednotku. Ku skrini (35) dverového zatváracieho zariadenia (31) je na strane...

Kontaktný systém otočných elektrických spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 265314

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jenčík Imrich, Mirek Teodor

MPK: H01H 19/54

Značky: spínačov, kontaktný, otočných, systém, elektrických

Text:

...proti sebe v smere osi spinača. Pevné kontakty l, A a §, É sú od seba oddelené izolačným telesom ll. Vonkajšia časť pevných kontaktov 3, l, 5 a É tvori súčasne miesta spinača k pripojeniu pripojovacich vodičov na obr. 1 a2 vyznačené pomocou skrutiek ll, ll, ll a lg. Vnútorná časť pevných kontaktov l, l, á a Qmá konce ohnuté pod uhlom 90 ° do vnútorného priestoru spinacej komory l a g, pričom spodok ohnutých koncov 1, 5, g a lg tvorí...

Zařízení pro čelní opracování nábojů v symetricky otočných součástech, zvláště v kuželových kolech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264017

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dietl Bernard, Krause Bodo, Prick Manfred

MPK: B23B 29/06

Značky: zvláště, čelní, nábojů, symetrický, zařízení, kuželových, opracování, kolech, součástech, otočných

Text:

...cynnopw 2, K KOTOpOMý omaocnwca Bpamawmeecn nepwuxanbno nepememaeuoe nýncnocoönenue nn KDEHHGHHH pemymeľo HHCTDYMEHTQ 4.Hą HHCTpyMeHTaHbHOM cynnopre 2 saxpennen epmawens 6, na BHYTDGHHBŘ nonepxHOCTH KOTODQTO pacnonomeua Hanpaannmman rnnbsa 7, UpHqeMCKDHb 3 Hme H KOHqeHTpnqHo no orñomennm K npncnocoöneuum uns KPEHBEHHH HHCTpyMeHTa 4.B Hnmnmm uacwb Bnemnero Kouwypa Hanpasnammeň PHHb 3 H 7 ynHpaeTCH ynop Pnyönnm ropuesaunx 8 c perynnpoaoqnmmn...

Zapojení pro sledování a vyhodnocování polohy otočných indexovacích stolů a pro řízení jejich pohybů, zejména pro obráběcí stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263209

Dátum: 11.04.1989

Autori: Urban Jiří, Smetana Miloslav, Poledňák Vladimír

MPK: B23Q 15/12

Značky: pohybu, řízení, polohy, stroje, indexovacích, sledování, zapojení, obráběcí, otočných, jejich, vyhodnocování, stolu, zejména

Text:

...polohy otočné části od požadované polohy. Blok g pro výpočet vzdálenosti je připojen svým prvním výstupem 3 k prvnímu vstupul bloku 1 pro řízení zpomalení pohybu otočné části a svým druhým výstupom gg jednak k prvnímu vstupu Al bloku 3 čítače pro presnou polohu, jednak k prvnímu vstupu ŽL blokuâ čítače pro zpomalení smyslu CW a jednak k prvnímu vstupu gl bloku É čítače pro zpomalení smyslu CCW. Ke druhým vstupům Ag, gg, gg blokůi,j, Q čítačů...

Jisticí systém otočných krokovacích mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257602

Dátum: 16.05.1988

Autor: Roubalík Karel

MPK: B23Q 1/28

Značky: otočných, systém, mechanismu, krokovacích, jistící

Text:

...přímo z hnacího mechanismu vlastního pracovního stroje. V případech,kdy je nutno použít otočné zařízení pro jinou typovou řadu strojů, mající většinou i odlišný hnací mechanismus, je nutno problém řešit konstrukčním zásahem do systému otočněho zařízení,případně i pracovního stroje.Uvedené nevýhody řeší jisticí systém otočných krokovacích mechanismü podle tohoto vynálezu, umožňující adaptaci otočného pracovního zařízení na zvolený typ...

Zařízení pro zpevňování otočných upínacích stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255590

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sláma Pavel, Kesl Lubomír, Hejný František

MPK: B23Q 1/14

Značky: upínacích, zpevňování, otočných, zařízení, stolu

Text:

...bezvůlové. Toto řešení tmožňuao anížení tlakové síly, která je navíc syntetrioky rozložene e. nezpůeobuje žádné dodatočné pohyby upíne. ° 2 255 59 a oíhoztolu, včetně zvýšenéhozatížení ležiaci. Upineoíootočný stůl se zpevňovacím zařízením podle vynálezu svou jednoduchosti( a funkční istotou automatiow zabezpečuje väoohnypožądavkykladené na upínaoí stůl při zpevňování.Na přiloženőm výkres Je znšzoměno zařízení pro zpovňování otočnýoh...

Uložení otočných mechanických s elektromechanických prvků s vymezenou axiální vůli

Načítavanie...

Číslo patentu: 240806

Dátum: 01.01.1988

Autori: Juroveák Oddej, Bernauer Bohumil

MPK: B29C 66/22, F16C 1/00

Značky: mechanických, elektromechanických, vymezenou, uložení, prvků, vůlí, axiální, otočných

Text:

...je vyrobene z materiálu, který odolává teplotě zpracování nastříknuté.plastické hmoty použitépro výrobu druhé částí 1, resp. prvni částí ł prvku, přičemž průměr kruhového otvoru g v prvni části ł příslušněho prvku je menší než vnější průměr druhé části 2 nebo je prvni čáetłopatřene drážkou 1 rotačního tvaru v jejím kruhovém otvoru g nebo je druhá část 1 opatřena drážkou.§ resp. výstupkem 3 rotačníhoNa obr.1 je znázorněn nárye prvni části ł...

Těsnění tlakové kapaliny otočných a rotujících částí tekutinových mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253882

Dátum: 17.12.1987

Autori: Procházka Jaroslav, Kasík Václav, Galantič Kosťa

MPK: F16J 15/54

Značky: tlakově, částí, mechanismu, otočných, rotujících, těsnění, kapaliny, tekutinových

Text:

...v těsnicím prostoru g, kterýje vytvořen dutinou tělesa ll zařízení, přičemž těsnicí kroužek je opřen o čelo 3 středicí části přiruby A, odkloněné od roviny lg kolmé k ose otočného čepu 5u provedení b) je.jako těsnicí element l použit opět samostatný kroužek, uložený v těsnieím prostoru g, který je vytvořen V tělese ll zařízení v části otočného uložení, v podobědražky, odkloněné od roviny 35 kolmé k ose otočného čepu gu provedení c) je...

Ukazovateľ stavu polohy otočných elektrických spínačov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242534

Dátum: 15.11.1987

Autori: Holeeek Jaroslav, Handlío Karel

MPK: H01H 9/16

Značky: elektrických, stavu, ukazovateľ, otočných, spínačov, polohy

Text:

...zostavy polohového štitku a čelnej dosky v reze AA.Ukazovateľ stavu polohy podľa vynárlezu pozostáva z .kruhového polohového štítku 1 a z čelnej dosky 2. Kruhový polohový štítok 1 je z eloxovaneho hliníkového ple chu so znlačkalmi G, 7 spinecích polôh. V strede polohového štítku 1 je vytvorený kruhový otvor 10, ktorého obvod prechádza do dvoch kruhových výsečí 12, 21 z ktorých horoá výseč 21 má na svojom kruhovom obvode obdĺžnikové...

Krokovacie a indexovacie zariadenie otočných stolov

Načítavanie...

Číslo patentu: 245000

Dátum: 15.11.1987

Autori: Adenin Roman Michajlovie, Stefanov Oleg Alexaddovie

MPK: B23Q 7/02, B65G 47/84

Značky: krokovacie, zariadenie, otočných, stolov, indexovacie

Text:

...pružine 8. Tlačná pružina 8 je uložená na stavacej skrutke 9. Vo vodiacom člene 24 je priečne opatrený pevne vodiacim čap-om 7 zasahujúcim cez vodiace drážky 25 nosného puzdra 5 do dráhy ovládacích nabehcv 2 D, ktorými sú opatrené vnútorné plochy vidlice 23 ovládacieho ramena 1. Oproti ovládacích nábehov 2 D na vnútorných plochách vidlice 23 ovládaciehc ramena 1 sú vytvorené podpery 26.Funkcia krokovacieho a indexovacieho zariadenia otočného...

Zařízení pro ovládání otočných hřídelů vulkanizačního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234162

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mück Lumír, Obrátil Jan, Sommer Emil

MPK: B29H 5/20

Značky: hřídelů, vulkanizačního, ovládání, otočných, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Toto zařízení ovládá v případě signálu k zastavení a otevření vulkanizačního lisu přetáčení otočných hřídelů do výchozí polohy, čehož je dosaženo západkou a stavitelnou narážkou.

Zařízení k úhlovému nastavování otočných stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235855

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zelený Jaromír, Loun Bohuslav

MPK: B23Q 1/16

Značky: otočných, stolu, úhlovému, nastavování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k úhlovému nastavování otočných stolů u obráběcích, měřících a jiných strojů do několika opakovaných poloh v různých (větších) intervalech (90°, 60° apod.). Podstatou vynálezu je oddělené a vzájemně nezávisle nastavování polohy středu otáčení a úhlového natočení stolu, přičemž odpadá potřeba přesného otočného uložení stolu. Přitom se využívá té okolnosti, že otočný stůl je na uvažovaném stroji vždy uložen na křížovém...

Zařízení pro blokování otočných rámů u rámové sušárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 232600

Dátum: 01.01.1987

Autori: Krmášek Lubomír, Onderka Zdeněk

MPK: C14B 1/58

Značky: rámové, rámu, zařízení, blokování, otočných, sušárny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Zařízení řeší problém samočinného aretování otočných rámů rámové sušárny ve svislé poloze. Podstata vynálezu spočívá v tom, že otočný rám uložený v nosném rámu,je ve svislé poloze aretován aretovací pákou, opatřenou čelistí s výřezem pro blokování otočného rámu, přičemž aretovací páka je výkyvně uložena na nosném rámu a spojena táhlem opatřeným pružinou s vypínací pákou, která...

Přípravek pro měření a vyhodnocování úhlových úchylek, například u ozubených věnců zabudovaných v otočných pracovních stolech, zejména u obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232466

Dátum: 15.06.1986

Autori: Janeček Josef, Šťastný Jaroslav, Strašík Alexander

MPK: G01B 5/24

Značky: stolech, měření, věnců, otočných, například, zabudovaných, přípravek, vyhodnocování, ozubených, strojů, úhlových, úchylek, zejména, obráběcích, pracovních

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek pro měření a vyhodnocování úhlových úchylek, například u ozubených věnců, zabudovaných v otočných pracovních stolech obráběcích strojů sestává ze základního tělesa upnutého k měřenému stolu stroje a otočného tělesa, přičemž k základnímu tělesu je na čepu upevněn rotor kruhového induktosynu a k otočné části upevněn stator téhož kruhového induktosynu. Stator i rotor uvedeného kruhového induktosynu jsou napojeny na řídicí systém stroje...

Kabelová smyčka pro vazbu dvou různě pohyblivých nebo otočných mechanismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231043

Dátum: 15.06.1986

Autori: Šindelář Vítězslav, Hanyk Lubomír, Bartoš Karel, Kretsch Bruno, Slavík Norbert

Značky: otočných, mechanismu, různé, smyčka, pohyblivých, vazbu, kabelová

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit kabelovou smyčku, která umožňuje zvětšení kapacity uložení kabelů a zvýšení jejich životnosti za současného snížení úložného prostoru. Za tímto účelem jsou nosné články k hornímu a dolnímu ovládacímu řetězu připojeny souměrně a na vnitřní straně opatřeny vedením po článkové dráze, upraveným na obvodu nosiče. K vnější straně nosných článků jsou připevněny kabely nebo jejich svazky a k nosiči jsou čepy připevněna...

Polohovací ústrojí pro úhlové polohování otočných upínacích stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223708

Dátum: 15.04.1986

Autor: Košař Leoš

Značky: otočných, ústrojí, úhlové, polohovací, stolu, polohování, upínacích

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit takové polohovací ústrojí pro úhlové polohování otočných upínacích stolů, jež bude použitelné i pro otočné upínací stoly menších rozměrů a jehož pracnost bude podstatně menší než u výroby dosud známých polohovacích ústrojí. Podstatou vynálezu je polohovací ústrojí pro úhlové polohování otočných upínacích stolů se dvěma polohovacími věnci navzájem spojenými čelně klínovými zuby, z nichž jeden je opatřen zubovými...

Logická hra otočných kociek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223073

Dátum: 15.03.1986

Autor: Šoóš Ján

Značky: otočných, logická, kociek

Zhrnutie / Anotácia:

Logická hra otočných kociek v priestore usporiadaných do tvaru hviezdice je zložená z devätnástich dielov a to z jednej stredovej gule so šiestimi kužeľovými výstupkami na seba kolmých, šiestich stredových kociek, dvanástich obvodových kociek pripojených k stredovým kockám pomocou zaoblených kužeľových výstupkov a zaoblených kuželových drážok, v ktorých sú vzájomne otočné. Kužeľové výstupky a drážky vytvárajú kruhovú dráhu, po ktorej sa...

Zpevňovací zařízení, zejména valivě uložených otočných a přímočaře posuvných stolů obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224264

Dátum: 15.12.1985

Autor: Němec Bohumír

Značky: obráběcích, přímočaré, zpevňovací, zejména, valivé, otočných, posuvných, strojů, uložených, stolu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zpevňovací zařízení, zejména valivě uložených otočných a přímočaře posuvných stolů obráběcích strojů, uspořádané mezi pevnou a pohyblivou částí stolu, vyznačující se tím, že ho tvoří vodicí drážka (5), vytvořená v jedné části (1 nebo 3) stolu, ve které jsou uloženy valivé převáděcí prvky (7) a nejméně jeden dotykový prvek (16) a na kterou jsou kolmo napojeny vodicí otvory (6) uspořádané směrem ke druhé části (1 nebo 3) stolu, ve kterých jsou...

Polohovací ústrojí pro úhlové polohování otočných upínacích zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 218008

Dátum: 15.02.1985

Autori: Janas František, Hrdlička Miloš

Značky: upínacích, zařízení, polohování, úhlové, otočných, ústrojí, polohovací

Zhrnutie / Anotácia:

Polohovací ústrojí pro úhlové polohování otočných upínacích zařízení, zejména pro obráběcí centra, sestávající ze dvou do sebe zapadajících, čelně klínovými zuby opatřených polohovacích věnců, z nichž jeden je pevně spojen s otočným pracovním stolem a druhý se základnou upínacího za řízení upevněného na suportu stroje a opatřeného ovládacím pístem a ovládacím čepem spojeným jedním koncem s otočným pracovním stolem a druhým koncem s jednou částí...

Snímač otočných kmitavých pohybů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224692

Dátum: 01.10.1984

Autor: Olmer Jiří

Značky: kmitavých, otočných, pohybu, snímač

Zhrnutie / Anotácia:

Snímač otočných kmitavých pohybů, vyznačený tím, že je tvořen rámem /l/ snímače, v němž je otočně uloženo těleso, souměrné k ose /o/ otáčení, a toto těleso je ve střední části /6/ prostřednictvím dynamometrických členů /7 a 8/ spojeno s rámem /1/ snímače.

Zariadenie na natáčanie otočných hláv jednoúčelových obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214617

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kastel Pavol, Petrík Juraj, Charvát Marián

Značky: zariadenie, otočných, obrábacích, hláv, natáčanie, strojov, jednoúčelových

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zabezpečenie natáčania otočných hláv najm( jednoúčelových obrábacích strojov s automatickým cyklom pomocou jednoduchého a prevádzkovo spoľahlivého zariadenia postupne do dvoch pracovných polóh s následným spevnením v danej polohe a vyhodnotením tohto stavu. Uvedeného účelu sa dosiahne riešením zariadenia podľa vynálezu, ktorého podstatnou časťou je natáčavý motor, nachádzajúci sa v osi natáčania otočnej hlavy, pozostávajúci...