Patenty so značkou «otevřeným»

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269142

Dátum: 11.04.1990

Autori: Pavlíček Luboš, Ferkl František, Reymanová Markéta, Borovcová Želmíra, Ursíny Petr, Dušková Anna, Blažek Petr, Jiskra Miloslav, Doležal Josef, Stejskal Alois, Lehká Věra, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: koncem, zařízení, otevřeným, frikční, předení

Text:

...na apecifických vlaatnostech přizi, vyrobených principen frikčniho předeni a otevřenýe konce z hlediska jejich omaku a schopnosti uvolňováni konců vláken při počeaáváni textilii z těchto přizi vyrobených.ůćolem atatická brzdici plochy je zodrłet předni konec vlákno do doby, ne oo zedni konec tohoto vlákna pŕivede noenou frikćni plochou do klinovite łtěrbiny, ve která docházi k napojeni vlákno na rotujici otevřeny konec přize. vlákno...

Způsob frikčního předení s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269076

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dídek Stanislav, Pavlíček Luboš, Doležal Josef

MPK: D01H 1/13

Značky: koncem, otevřeným, tohoto, předení, frikčního, provádění, způsobu, zařízení, způsob

Text:

...znázorněné ojednocovací ústrojí 1 tvoří podávací válečky 5, Ž rotující ve smyslu šipek §, 1 a přisazené k vyčesávacímu válečku §, rotujícímu ve smyslu šípky 2 a uloženámu v krytu lg, na který tangenciálně navazuje dopravní kanál 11.Spřádací ústrojí g je vytvořeno vnějšín válcen lg s vnitřní nosnou frikční plochou lg,ke které je bezdotykově přisazene vnější perforovaná frikční plocha lg vnitřního válce lg. obě frikční plochy 13, li...

Spřádací zařízení pro předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268152

Dátum: 14.03.1990

Autori: Al Ali Ramadan, Lehmann Karl-heinz, Schenek Anton, Artzt Peter, Müller Heinz

MPK: D01H 7/882, D01H 1/12

Značky: koncem, zařízení, předení, spřádací, otevřeným

Text:

...Ještě odváděcí kanál 5 příze, kterým je odtehovaná pomocí obvyklých prostředků příze 59, zhotovené ve spřádacím rotoru 1.Do spřádncího rotoru 1 zasahuje dále odsávací knnál Ž e odsávacím otvorem Žg na svém konci, kterýlto odsávací kanál Ž je připojen na neznázorněny zdroj podtlaku. Stenou Ži odaávacího kanálu Ž Jo oddělona oblast působení odsávnoího otvoru Žg Jednak do odváděcí dráhy příze, kterázto příze při odtahování prochází vnitřním...

Způsob frikčního předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263761

Dátum: 11.04.1989

Autori: Dykast Jaroslav, Stejskal Alois, Šlingr Jaroslav, Jiskra Miloslav, Blažek Petr, Pavlíček Luboš, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: provádění, příze, způsobu, předení, zařízení, tohoto, koncem, způsob, otevřeným, frikčního

Text:

...ústrojí jiného provedení a obr. 6 vertikální řez podle obr. 5.Zařízení V příkladném provedení dle obr. 1 a 2 sestává z neznázorněného přiváděcího ústorjí pro podávání a ojednoccvání vláken, která jsou přiváděna kanálem 3 vyúsčujícím do frikčního spřádacího ústrojí l, ve kterém rotačními nosiči Q, 1 perforované a protilehlê třecí plochy 5, § jsou dva souběžné, otočně uložené válce poháněné ve stejném smyslu neznäzorně. ným hnacím...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263602

Dátum: 11.04.1989

Autori: Ferkl František, Dídek Stanislav, Ursíny Petr, Čáp Antonín, Stejskal Alois

MPK: D01H 1/135

Značky: provádění, předení, koncem, otevřeným, tohoto, způsob, zařízení, příze, způsobu

Text:

...vzhledem ke střední obvodové kružnici válce, nebo při jednom z okrajů peforované plochy. Stejné možnosti jsou i u obíhajícího nosiče ve tvaru nekonečného pásu. V tomto případěje stužka symetrická vzhledem k podélné ose nekonečného pásu.U obíhajícíoh nosičů ve tvaru komolého kužele a kotouče je výhodná orientace stužkypři největším obvodu perforované plochy.Podélný vlákenný útvar se formuje na perforované ploše do vlákenné bradky...

Zařízení pro frikční předení příze s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 261277

Dátum: 12.01.1989

Autor: Šlof Alois

MPK: D01H 1/135

Značky: otevřeným, příze, koncem, zařízení, frikční, předení

Text:

...uložena duté sací vložka ll opatřená kapkovitou sací štěrbinou ll orientovanou a zužující se směrem od kuželovité části šíkmo pod ostrým úhlem glla přes válcovitou část. Tato kapkovitá sací štěrbina li je umístěna pod ústím přívodního kanálu ll rozvolněných vláken. sací vložka lg znázornená na obr. 2 je uvnitř opatřena kruhovými clonami lg, lg se středovými kruhovými otvory ll. (viz. obr. 3). Druhé rotační těleso É je možné rovněž opatřit...

Zařízení k frikčnímu předení příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259713

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ferkl František, Ursíny Petr, Marková Marie, Dídek Stanislav, Čáp Antonín, Stejskal Alois, Dykast Jaroslav, Kubový Josef, Lojka Jaroslav

MPK: D01H 1/135

Značky: předení, frikčnímu, příze, otevřeným, zařízení, koncem, princípu

Text:

...přiváděcího ústrojí pro podávání, ojednocování a. přívod vláken přivodním kanálem 5,z frikčního spřádacího ústrojí 1, z odtaho 259713vého ústrojí 4 a z nez-názorněnéh-o ústrojí pro navíjení upředené příze.Přivodni kanál 5 vyúsťuje do frikčního spřádacího ústrojí 1 v oblasti 2 družení ke sběrnému prostředku B, kterým je v příkladném provedení podle obr. 1 obíhající(pás opatřený perforací 7, k němuž je přiřazenas ,přestavitelná sací...

Zařízení ke skrucování příze na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259664

Dátum: 17.10.1988

Autori: Ferkl František, Kubový Josef, Marková Marie, Stejskal Alois, Lojka Jaroslav, Borovcová Želmíra, Čáp Antonín, Dykast Jaroslav, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: princípu, koncem, zařízení, příze, skrucování, otevřeným, předení

Text:

...účinku.na odtahovanou přioi, přičemž druháplochy. l j Vysoký počet udělovaných ąákrutů a tím i vysokou výrobnost .rotační třeeí plocha upravená na nosiči je k prvé rotační tŕecí ploäs těsně přisezena alespoň v oblasti největšího obvodu tétolze podle vynálezu dosáhnout na takovém zařízení, kde nosič dru-hé rotační třecí plochy má opačný směr rotace vůči nosiči prvé»Jinou úpravu krutného prostředku sestávejícího z dvojice nosičů rotečníoh...

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246374

Dátum: 01.08.1988

Autori: Grone Frederik, Pirnik Dušan, Kostkan Jan, Hurt Vratislav, Diaeik Ivan, Maternová Miluše, Markvart Václav, Lauko Ferdinand, Rzyman Tadeáš, Iureová O1ga

MPK: D01H 1/12, D01H 1/135

Značky: koncem, předení, zařízení, frikční, otevřeným

Text:

...v jehož vělcové dutině je otočně uložen vnitřní válec. Pouzdro obklopuje vnitřní válec, 246 374až na podélný pruh jeho frikčního povrchu, situovaný v oblasti největšího přiaazení vnitřního válce k vnějšímu válcioPro dosažení žádoucí účinnosti odsávání a úspornosti vzduchového režimu je nutné zajistit konstrukčně nárcčnými těsnicími prostředky optimální oddělení prostoru pouzdra, do něhožvústí dopravní kanál a podélný pruh frikčního povrchu...

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246373

Dátum: 01.08.1988

Autori: Straka Jaroslav, Gröne Rudolf, Michal Jan, Maloušek Antonan, Trachta Karel, Rybárová Nadižda, Martásek Enoch, Málek Karel, Schätz Miroslav

MPK: D01H 1/135, D01H 1/12

Značky: koncem, předení, otevřeným, frikční, zařízení

Text:

...do prvé roviny, obr. 4 detail průmětu podélné osy dopravní části dopravního kanálu do druhé roviny, obr. 5 příčný průřez dopravní části dopravního kanálu vzhledem k prvé rovíně a obr. 6 variantu mezní polohy podélné osy symetrie příčného průřezu dopravní částí dopravního kanálu vzhledem k prvé rovině.Spřádací jednotka znázorněná na obr. 1 zahrnuje ojednocovací ústrojí l, skrucovací ústrojí g a odtahové ústrojí 3. Ojednocovací ústrojí l,...

Vyčesávací váleček stroje pro předení s otevřeným koncem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258115

Dátum: 15.07.1988

Autori: Stewart David, Stewart Rennie, Dickinson John

MPK: D01H 7/895

Značky: vyčesávací, způsob, stroje, výroby, otevřeným, předení, váleček, koncem

Text:

...do jednoho nebo několika válcových výstujplzrů. i 33 Clbíí i které mohou spolupracovat s ložiskov jednotkami a vytvářet dosedací díl.Inak je patrno z obr. 4. v obvodověm válcovém prstenci 2 je vytvořena soustava oitvorů 13. V některých z těchto otvoril itjsou zobrazeny osazene jehly i 14 s hrotv které vyčnívají z obvodové válcové igloclzjw 7 obvodového válcověho prstence Sl. komu 17 jehel 14 leží na myslené ząilcové Moše,která tak...

Zařízení k frikčnímu předení příze z ojednocených vláken na principu předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257857

Dátum: 15.06.1988

Autori: Kubový Josef, Dídek Stanislav, Stejskal Alois, Dykast Jaroslav, Pavlíček Luboš, Fajt Ludvík

MPK: D01H 1/135

Značky: princípu, ojednocených, předení, zařízení, otevřeným, frikčnímu, koncem, vláken, příze

Text:

...frikěnich ploch oproti obvodové rychlosti primárních frikčních plech se podle vynálezu též dociluje tím, že obvod poháněných rotačních těles opatřených dvojici aekundárních frikčních ploch je větší, než obvod těchto těles s dvojici primárních frikčních ploch.Konstrukčně jednoduché provedení uvolñovací oblasti představuje řešení, kde mezera mezi dvojicemi primárních a sekundárních frikčních ploch je vytvořena vybráním alespoň na jednom z...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256321

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lojka Jaroslav, Kubový Josef, Stejskal Alois, Dídek Stanislav, Ursíny Petr, Ferkl František, Čáp Antonín, Borovcová Želmíra

MPK: D01H 1/135

Značky: způsob, otevřeným, koncem, tohoto, zařízení, příze, předení, způsobu, provádění

Text:

...plochy proti směru jejího pohybu a skrucuje. Podstatou odpovídajícího výrobního zařízení je, že obíhajíoímu nosiči psrforované plochy jsou přiřezeny jednak formovací prostředky pro formovaní podélnéhovlákenného útvaru na sacím poli do vlákenné bradky zužující se ze své největší šířky v místě prívodu vláken na sací pole, do hrotové části, jednak vodič pro odvádění skrucované příze ze sacího pole v podstatě v protisměru k pohybu perforované...

Způsob předení příze s otevřeným koncem a spřádací ústrojí k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241416

Dátum: 01.02.1988

Autori: Stanik Jaroslav, Mayer Milan

MPK: D01H 1/135, D01H 7/882

Značky: způsob, koncem, ústrojí, otevřeným, tohoto, způsobu, provádění, příze, spřádací, předení

Text:

...vzduchovým proudem přiváděcím kanálem na ukládaoí plochu epřádacího rotoru, nabalování vláken na ukládací ploše na otevřený konec příze, odtahované a popřípadě dodatečně skrucované v úseku mezi spřádacín rotorem a odtahovýn ústrojím,který ee podle vynálezu vyznačuje tím, že se vlákna vrhají do epirálového vzduchového proudu, vytvářeného v přiváděcím kanálu kru-V hového průřezu a unášejícího vlákna po aférických drahách, které jsou v prvé...

Jednoramenná platina zdvihového ústrojí dvojzdvižného žakárového stroje s otevřeným prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246066

Dátum: 15.12.1987

Autor: Bezdik Miloslav

MPK: D03C 3/24

Značky: jednoramenná, ústrojí, žakárového, otevřeným, zdvihového, stroje, prošlupem, dvojzdvižného, platina

Text:

...je blíže vysvětlen v dalším textu na příkladu pro-vedení za pomoci připojeného výkresu, na kterém je v obr. 1 znázorněn pohled na platinu podle vynálezu, na obr. 2 je znázorněn pohled na tutéž platinu, avšalk v pracovní poloze, na obr. 3 je znázorněna platina podle jiného provedení, na obr. 4 je znázorněna platina z, obr. 3 v pracovní poloze, na obr. 5 je schematicky znázorněna část dvojzdvlžného žakárového stroje s otevřeným prošlupem, v...

Zařízení pro předení s otevřeným koncem, se spřádacím rotorem, opatřeným ventilačními kanálky a otočně uloženým v komoře

Načítavanie...

Číslo patentu: 240788

Dátum: 01.08.1987

Autori: Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Turieniková Helena

MPK: D01H 1/16, D01H 7/882

Značky: otevřeným, zařízení, spřádacím, opatřeným, předení, kanálky, otočné, rotorem, komoře, ventilačními, koncem, uloženým

Text:

...zlepšení způsobu odvodu technologického vzduchuz těleea epřádacího ústrojí za ventilačními otvory epřádacího rotoru, při němž se ztráty technologického vzduchu eníží na minimum, přičemž ee v maximální míře zajistí eeparace mikroekopického prachu směrem do odvodu technologického vzduchu, takže se zamezí jeho vracení zpět do spřádacího rotoru. Toho je doeaženo zařízením k odvodu-technologického vzduchu z těleea epřádacího ústrojí, jehož...

Způsob výroby příze principem předení s otevřeným koncem ze svazku nekonečných vláken a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251329

Dátum: 11.06.1987

Autori: Fajt Ludvík, Reymanová Markéta, Dídek Stanislav

MPK: D01H 1/135

Značky: vláken, otevřeným, provádění, svazků, principem, zařízení, předení, nekonečných, způsob, způsobu, výroby, příze, tohoto, koncem

Text:

...oddělují rotujícím oddělovacím prostředkem staplová vlákna, odváděná pracovním podtlakem do rotorového spřádacího ústrojí, ze kterého se vytvářená příze odtahuje, který se podle vynálezu vyznačuje tím, že se podávaný svazek nekonečných vláken ve tvarovací komoře tvaruje do vlákenného rukávu vytvoreného z kuželovitě se rozšiřující homogenní vrstvy paralelné uspořádaných nekonečných vláken,vytlačovaného kruhovou štěrbinou z tvarovací komory,...

Ojednocovací ústrojí dopřádacího stroje pro předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237306

Dátum: 15.04.1987

Autori: Goldammer Georg, Oexler Rudolf, Landwehrkamp Hans

MPK: D01H 7/895

Značky: otevřeným, předení, ústrojí, dopřádacího, stroje, ojednocovací, koncem

Zhrnutie / Anotácia:

Ojednocovací ústrojí dopřádacího stroje pro předení s otevřeným koncem, opatřené podávacím ústrojím pro podávání vlákenného pramene k ojednocovacímu válečku, obsahujícím svěrné místo se dvěma přítlačnými prvky, umístěnými za sebou ve směru podávání vlákenného pramene v různé vzdálenosti od ojednocovacího válečku pro zadržování vlákenného pramene a zamezení jeho vtahování ojednocovacím válečkem, vyznačující se tím, že proti dvěma přítlačným...

Spřádací rotor pro předení s otevřeným koncem příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 250228

Dátum: 15.04.1987

Autor: Oexler Rudolf

MPK: D01H 7/882

Značky: koncem, příze, spřádací, rotor, předení, otevřeným

Text:

...rotorovém dříku 29 resp. středicím úseku 2 pomocí neznázorněxíého svěracího šroubu, nebo je na něm nalisován, nebo podobně. opěrný kroužek 3 tedy obepíná středící úsek na způsob prstence.Na konci středicího úseku 2, nacházejícího se ve vnitřku 12 rotoru, je uspořádán upínací kotouč 4, který v důsledku svého předpětí přitlačuje spřádací rotor 1 proti opěrnému nákružku 3. ak je v obr. 1 znázorněno čárkovaně, nasazuje se upínací kotouč 4 na konec...

Ojednocovací ústrojí rotorové spřádací jednotky s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 231120

Dátum: 01.06.1986

Autori: Švec Zdeněk, Dídek Stanislav, Reymanová Markéta, Lehká Věra

MPK: D01H 7/895

Značky: spřádací, ústrojí, jednotky, otevřeným, koncem, rotorové, ojednocovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ojednocovacího ústrojí rotorové spřádací jednotky s otevřeným koncem, určené pro spřádání staplových vláken, zejména vlnařského charakteru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že na odejímatelném víku tělesa vyčesávacího ústrojí je upravena stírací sběrná drážka, směřující od středu vyčesávacího válečku do dutiny vymezené vyčesávacím válečkem a stěnou dutiny vyčesávacího válečku. Počátek stírací sběrné drážky leží v prodloužení osy...

Způsob vylučování složek nečistot u zařízení pro spřádání s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223858

Dátum: 15.04.1986

Autori: Schiltknecht Adolf, Schreyer Franz, Landwehrkamp Hans

Značky: spřádání, nečistot, způsob, zařízení, vylučování, koncem, složek, otevřeným

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vylučování složek nečistot u zařízení pro spřádání s otevřeným koncem, v němž jsou vlákna vedena po dopravní dráze mezi vodicím místem pásu vláken a spřádací komorou přes odlučovací otvor, přičemž složky nečistot se vylučují a dopravují do sběrného prostoru, z něhož se odvádějí pneumaticky, vyznačený tím, že vyloučené složky nečistot se nahromadí ve sběrném prostoru a v časových intervalech se pneumaticky odvádějí.

Zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223629

Dátum: 15.03.1986

Autori: Dídek Stanislav, Mareš Miloš, Fajt Ludvík

Značky: koncem, otevřeným, frikční, předení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zdokonalení zařízení pro frikční předení s otevřeným koncem zahrnující dvě vedle sebe těsně uložená rotující rotační tělesa, opatřená frikční plochou, mezi nimiž je vytvořena štěrbina, přecházející do hrdla, tvořící nejužší místo štěrbiny, a z nichž alespoň jedno je v oblasti štěrbiny opatřeno nasávací zónou, a dále odtahové ústrojí pro odtah příze při zabránění šíření zákrutů. Úkolem vynálezu je podstatné snížení prokluzu mezi...

Fixační prostředek v univerzálním kontejneru nebo kontejneru s otevřeným vrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221214

Dátum: 15.01.1986

Autori: Nevyhoštěný Vladimír, Hrdý Jiří, Ledl Rudolf

Značky: univerzálním, vrchem, prostředek, otevřeným, fixační, kontejneru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odstraňuje nevýhody dosavadní přepravy rozměrných dílů rotačního tvaru o velké hmotnosti na železničních vozech nebo ve speciálních dřevěných obalech pomocí univerzálních kontejnerů nebo kontejnerů s otevřeným vrchem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v kontejneru je jako fixační prostředek umístěno dolní, střední a horní vedení s vybráními přizpůsobenými koncům přepravovaných součástí. Fixace rotačních součástí je zajištěna rovněž...

Spřádací rotor pro předení s otevřeným koncem, skládající se ze základního tělesa a rotorového tělesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 219926

Dátum: 15.09.1985

Autor: Hofmann Eberhard

Značky: předení, rotorového, tělesa, koncem, spřádací, otevřeným, skládající, rotor, základního

Zhrnutie / Anotácia:

Spřádací rotor pro předení s otevřeným koncem, skládající se ze základního tělesa a rotorového tělesa, jehož základové těleso je neseno ložiskovým a hnacím prvkem a má napříč k ose rotoru upravenou radiální nosnou plochu se středící plochou na jejím vnějším okraji, které je přiřazena středicí plocha rotorového tělesa, vyznačující se tím, že středicí plochy (21, 70) v základním tělese (2, 5, 7, 8, 9) a v rotorovém tělese (1, 4, 6) jsou vytvořeny...

Rovinná šablona s otevřeným profilem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 222367

Dátum: 15.08.1985

Autori: Šoch Eduard, Voráček Miroslav, Benda Lubomír

Značky: její, otevřeným, profilem, způsob, výroby, rovinná, šablóna

Zhrnutie / Anotácia:

Rovinná šablona 2 je určena zejména pro kontrolu tvaru listu vrtule, lopatek lopatkových strojů a profilů aerodynamických ploch letadel přikládáním k jejich povrchu ve zvolené rovině, v níž je tvar definován kontrolním profilem p vymezeným pravoúhlými souřadnicemi x, z. Způsob výroby je určen zejména pro kusovou výrobu velkého množství profilově různých rovinných šablon 2, potřebných při vývojových pracích. Nástroj 1 obrábí z plného materiálu...

Odtahové ústrojí niti pro spřádací zařízení pro předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217981

Dátum: 15.01.1985

Autori: Schreyer Franz, Schuller Edmund, Braun Erwin, Bock Erich, Karl Rupert, Oexler Rudolf

Značky: koncem, spřádací, ústrojí, odtahové, otevřeným, předení, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odtahového ústrojí niti pro spřádací zařízení pro předení s otevřeným koncem, s dvojicí odtahových válců, která má letmo uložený přítlačný váleček s nejméně jedním vybráním na jeho čelní straně, který pružně spolupracuje s poháněným válcem, vyčnívajícím přes čelní stranu přítlačného válečku. U známého stavu techniky trvá určitou dobu, nežli se nit uloží do svěrné přímky. Má se tudíž vytvořit takové odtahové zařízení, které...

Zařízení pro předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 216816

Dátum: 15.01.1985

Autori: Parker Alan, Farnhill William Michael

Značky: zařízení, předení, otevřeným, koncem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro předení s otevřeným koncem, sestávajícího z nejméně jedné tvořící plochy pro zakrucování příze z přívodní trubičky pro přívod ojednocených vláken na tvořicí plochu, z hnacího ústrojí pro udržováni otáčivého pohybu tvořicí plochy a z odtahového ústroji pro odtah vytvořené příze podstata zařízení spočívá v tom, že povrchová plocha nejméně jedné tvořicí plochy je opatřena povlakem z pružného materiálu, zejména z pryže....

Obsluhovací zařízení spřádacího stroje pro předení s otevřeným koncem

Načítavanie...

Číslo patentu: 214789

Dátum: 15.09.1984

Autori: Sarcander Hans, Rupert Karl, Blohm Reinhard

Značky: spřádacího, obsluhovací, zařízení, předení, koncem, otevřeným, stroje

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká obsluhovacího zařízení, využívaného na dopřádacím stroji pro předení s otevřeným kancem a určeného ze jména k provádění zdlouhavějších pracovních operací, spojených se zapřádáním pří ze, odstraňováním přetrhů a odstraňováním jiných závad. Obsluhovací zařízení sestává z pevné části a pojízdné části, vybavené pojezdovým pohonem, ze spínacího ústrojí pro spouštění pojezdového pohonu a z vypínacího ústrojí pro vypínání pojezdového...

Odstředivé čerpadlo, zejména s otevřeným oběžným kolem

Načítavanie...

Číslo patentu: 224235

Dátum: 01.09.1984

Autor: Jüngling Ivan

Značky: odstředivé, oběžným, kolem, čerpadlo, otevřeným, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Odstředivé čerpadlo, zejména s otevřeným oběžným kolem, sestávající z tělesa s oběžným kolem a z disku, spojeného rozebíratelně s tělesem, vyznačující se tím, že mezi tělesem (4) a diskem (5) je uloženo stavitelné distanční zařízení 10,11).