Patenty so značkou «otevřených»

Způsob odstředivého odlévání kontaktních čoček v otevřených formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256889

Dátum: 15.04.1988

Autor: Wichterle Otto Akademik

MPK: G02C 7/04

Značky: způsobu, kontaktních, formách, tohoto, otevřených, odstředivého, provádění, zařízení, čoček, odlévání, způsob

Text:

...mm. K otáčení trubic nastavitelnou konstantní rychlostí je upraven náhon. Osa ložisek spolu 5 osou jimi vedených otočných části je výkyvná z krajního vertikálního směru do krajního hcrizontálního a kolem otočných trubic je upraven plášť k vedení topného média, s výhodou horkého vzduchu nebo k uzavření zdrojů fotochemicky účinného, s výhodou ultrafialového záření.K bližšímu objasnění vynálezu jsou na připojených výkresoch schematicky...

Zařízení pro automatické ovládání pracího cyklu u otevřených vodárenských filtrů a reaktorů pro čistění a úpravu vody s plovoucím filtračním ložem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246461

Dátum: 15.12.1987

Autori: Talpa Ivan, Bystrianský Jaroslav

MPK: C02F 3/00, C02F 3/22

Značky: ovládání, zařízení, úpravu, vodárenských, cyklu, filtru, otevřených, automatické, plovoucím, reaktoru, čištění, ložem, filtračním, pracího

Text:

...Nad přepážkou 3 je vytvořen zásobník 4 vyčíštěné vody, která v průběhu pracích cylklů slouží jako voda prací. V horní části zásobníku 4 je vytvořen přepad 5, na který navazuje potrubí B, sloužící fk odvodu vyčištěné vody na místo spotřeby. Surová voda se přivádí do spodní části nádoby 1 reaktoru .přívodním potrubím 7. Reaktor je vybaven shrabovacím zařízením 8 pro kal, výpustí kalu a potrubím 9 pro vypouštění usazeného kalu.Surová voda je ve...

Konstrukce skříňového nábytku a otevřených úložných prostor

Načítavanie...

Číslo patentu: 236355

Dátum: 01.11.1987

Autor: Sedlák Aleš

MPK: A47B 47/00

Značky: konstrukce, nábytku, prostor, otevřených, úložných, skříňového

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká konstrukce skříňového nábytku a otevřených úložných prostor. Podstatou řešení je, že nábytek je tvořen alespoň dvěma konstrukčními rámečky a alespoň dvěma boky, přičemž k alespoň dvěma konstrukčním rámečkům jsou svou dolní a horní částí připevněny alespoň dva boky skříně šrouby, procházejícími montážními otvory v dolní a horní části boků skříně a v konstrukčních rámečcích. Vynález je možno s výhodou využít při konstrukci...

Zařízení na střihání otevřených profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252663

Dátum: 17.09.1987

Autori: Kaiser Václav, Gattringer Richard, Čížek Jaromír, Ulč Václav, Hovorka Jaromír

MPK: B23D 23/00

Značky: profilů, otevřených, zařízení, stříhání

Text:

...nůž a provede další část střihu, Takto se postupným střiháním provede střih celého profilu.Na obr. 1 jsou znázorněny střihací nože s přidržovači a vnitřní nůž se střihaným profilem. Na obr. 2 je znázorněno kompletní střihací zařízení s vlastní střihací jednotkou,přidržovačem a stojanem.Zařízení na střihání otevřených profilů tyčového materiálu dělí profil prvním tvarovým nožem l a druhým tvarovým nožem 3. Dále je součástí zařízení první...

Způsob odlévání polymerních gelů z těkavých směsí monomerů v otevřených formách a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245569

Dátum: 15.09.1987

Autori: Janda Jaroslav, Perner Bohumil

MPK: G02C 7/04

Značky: polymerních, těkavých, otevřených, tohoto, formách, gelů, odlévání, směsi, provádění, způsob, způsobu, zařízení, monomerů

Text:

...výpočet, lze použít vztahů pro ideální roztok jako zcela postačující aproximace. K výpočtu parciálního tlaku P složky nad roztokem se pak potřebuje pouze znalost nasycených par P° čisté složky při dané teplotě a její množství v kapalné fázi udané molovým zlomkem x. Parciální tlak složky se pak rovnáÚprava ochranného plynu, tj. jeho obohacení parami těkavých složek lze provádět i jinými způsoby. Nejjednodušší, avšak poměrně nákladný způsob...

Zařízení k přesnému stříhání otevřených profilů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251285

Dátum: 11.06.1987

Autori: Olšák Miloň, Orszulík Stanislav, Regel Fryderik

MPK: B23D 23/00

Značky: přesnému, otevřených, stříhání, zařízení, profilů

Text:

...na obr.1 v základní poloze obou nožů před začétkem stříhání, na obr. 2 prvé fáze střihu horníi spodní vodorovné plochy, na obr. 3 ve fázi, kdy je horní nůž ve své koncové uvrati, na obr. 4 v konečné fézi dostřihu spodním nožom. Na výkrese II je na obr. 5 celkové uspořádání zařízení, na obr. 6 stříhecí nástroj v náryse, na obr. 7 v půdoryse a na obr. 8 vodicíZařízení k přesnému stříhéní otevřených profilu sestávé ze stojanu , na kterém je s...

Způsob úpravy vody v otevřených chladicích okruzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 238260

Dátum: 01.06.1987

Autori: Drázský Josef, Krivánka Ondřej, Fuchs Petr, Hurych Jan

MPK: C23F 15/00

Značky: chladicích, otevřených, úpravy, způsob, okruzích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu úpravy oběhové vody v otevřených chladicích okruzích pro zajištění ochrany vnitřních kovových povrchu zařízení, při němž se do oběhové vody dávkuje kondenzovaný polyfosfát v množství O,9 až 4,5 g fosforu na m3 vody, přičemž tvorba ochranné vrstvy se řídí dávkováním uhličitanu sodného v množství 10 až 50 g Na2C03 na m3 vody a rychlost tvorby nárostu se řídí dávkováním směsi tvořené chlornanem sodným a kondenzovaným...

Zařízení na ovládání pracího a odkalovacího cyklu vodohospodářských zařízení,jakož i cyklického vypouštění kapaliny z otevřených nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 242977

Dátum: 15.04.1987

Autori: Sasín Miroslav, Kubín Sáva

MPK: B01D 35/22

Značky: odkalovacího, zařízení, ovládání, vodohospodářských, cyklu, pracího, nádob, cyklického, vypouštění, kapaliny, otevřených, zařízení,jakož

Text:

...která zvyšuje provozní ztráty. U některých z popsaných zařízení je rovněž vyloučena možnost ručního ovládání v případě havárie automatiky.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení podle vynálezu na ovládání pracího a odkalovacího cyklu vodohospodářských zařízení, jakož 1 cyklického vypouštění kapaliny z otevřených nádob. Podstata vynálezu spočíva v tom, že na spodu kapalinového uzdvěru. do kterého je vyústěna násoska, je situováno...

Zařízení pro regulaci odtoku, zejména vody z otevřených pískových a vícevrstvých rychlofiltrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249058

Dátum: 12.03.1987

Autori: Poledna František, Procházka Vladimír, Káňa Milan

MPK: G05D 7/00

Značky: regulaci, rychlofiltrů, odtoku, pískových, vícevrstvých, zejména, zařízení, otevřených

Text:

...že zařízení ovláda režim celého filtračního cyklu i přechodové fáze, a tím je dosaženo provozu při optimálních hodnotách filtrační rychlosti i úrovně hladiny. Samostatná vazba od čidla průtoku na re- gulátor výrazně vyrovnáva nerovnoměrnosti v přítoku surové vody tím, že využívá celý objem vody nad filtrační vrstvou. Dalším účinkem je podstatné zefektivnění provozu filtru tím,že se odstraňuje periodické uzavírání a otevírání regulační...

Zařízení pro vykládání a čištění otevřených vagónů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230955

Dátum: 15.02.1985

Autor: Teige Georg

MPK: B65G 67/24

Značky: vagonů, zařízení, čištění, vykládání, otevřených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vykládání a čištění otevřených vagónů, naložených sypkým materiálem, přičemž při vykládání vagony mohou být v horizontální, nakloněné nebo vyklopené až vertikální poloze. Vynálezem má být dosažena vyšší efektivnost a lepší pracovní podmínky díky zhospodárnění pracovní doby a pracovní síly. Zkracují se prostoje vykládaných vagonů. Úkol vynálezu spočívá v technickém a technologickém zlepšení vykládání otevřených vagonů včetně...

Transportní obal pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223581

Dátum: 01.09.1984

Autori: Večeř Jiří, Mahelka Svatoslav, Tomášek Václav

Značky: zářiču, transportní, prepravu, uzavřených, otevřených

Zhrnutie / Anotácia:

Transportní obal pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů, sestávající z oboustranně uzavřeného válcového základového tělesa s uranovým stíněním a stínícího víka opatřeného nosičem s madlem, vyznačený tím, že v horní čelní stěn (11) válcového základového tělesa (10) je vytvořeno alespoň jedno úložné hnízdo (12) zasahující do uranového stínění (30) a napojené na čelní stěnu (11) přechodovým kuželem (13), přičemž k základovému tělesu (10) je...

Rychlouzávěr, zejména transportních obalů pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223580

Dátum: 01.09.1984

Autori: Večeř Jiří, Mahelka Svatoslav

Značky: obalů, transportních, uzavřených, otevřených, zejména, zářiču, prepravu, rychlouzávěr

Zhrnutie / Anotácia:

Rychlouzávěr, zejména transportního obalu pro přepravu otevřených i uzavřených zářičů, sestávajícího ze základového tělesa se segmentovými ozuby vytvořenými na jeho obvodové válcové ploše a dutého válcového víka s obvodovým osazení, vyznačený tím, že k obvodovému osazení (21) dutého válcového víka (20) je pevně připojen spojovací kroužek (22), o nějž se opírá spojovací kroužek (40) se segmentovými osazeními (41), přičemž na spojovacím kroužku...

Způsob výroby vápenatého-hořečnatého hnojiva, vhodného pro uskladňování v otevřených skladech.

Načítavanie...

Číslo patentu: 217428

Dátum: 01.07.1984

Autori: Else Klaus, Mann Ulrich, Trautwein Alfred

Značky: skladech, uskladňování, otevřených, hnojiva, vhodného, vápenatého-hořečnatého, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby hnojiva vhodného pro uskladnění v otevřeném skladu za jakýchkoliv meteorologických podmínek a vyznačujícího se dobrou zachovatelností. Jako výchozí produkty pro takové hnojivo se používají odpady a suroviny, které dosud nebyly používány. V způsobu v souladu s vynálezem se používají levné technologie rozmělňování. V metodě v souladu s vynálezem jsou přirozené odpady, zejména dolomitovaný vápencový slín s vysokým...