Patenty so značkou «otevření»

Elektronický obvod pro přímé číslicové řízení úhlu otevření tyristorových měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260104

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čechura Stanislav, Zapletalík Milan, Spíral Ludvík

MPK: H03K 19/096

Značky: řízení, úhlu, číslicové, měničů, elektronický, přímé, obvod, tyristorových, otevření

Text:

...99, kde je uchovánado příchodu následujícího synchronizačního ímpulsu. Výstup prvního čítače 99 je připojen na vstup prvního monostabílního klopného obvodu 29, jehož výstup je spojen se vstupem prvního rozdělovacího obvodu 39. Výstup druhého čítače § 99 je analogícky přes druhý monostabilní klopný obvod §§ 9 epojen a druhým rozdě lovacím obvodom § 99. Druhými vstupy prvního a druhého rozdělo vacího obvodui 9 a § 99 jsou výstupy...

Regulační zařízení k otevření horní části výfukového kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269941

Dátum: 14.05.1990

Autori: Bouška František, Pýcha Karel, Husák Pavel, Tatek Pavel

MPK: F02D 9/00, F02B 33/30, F02D 9/14...

Značky: částí, kanálu, horní, regulační, otevření, zařízení, výfukového

Text:

...umísläném ve valci a opět-nou naböhovou plochu pro styk s vytahovačem. S výhodou může být aretační zařízení totožné s vytahovačem. protože pro uvedení aretačního elementu do chodu je třeba nejprve posuvnő žoupátko vysunout e překonćním sily vratné pružiny a teprve potom jej aretovał. Áretační element zapadne pHmo do tőleea posun/něho šoupćt ka a je naprosto neoctvlslý od činnosti celeho regulačnlho zařízení l tyčky poeuvného šoupaika.V...

Ovládací zařízení k regulaci okamžiku otevření výfukového kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263746

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vaňous Bohumil, Linhart Roman, Smejkal Jan

MPK: F02B 33/30, F02D 9/14, F02D 9/00...

Značky: kanálu, regulaci, výfukového, ovládací, zařízení, otevření, okamžiku

Text:

...válce, přičemž výkyvné šoupátko je spojene táhlem s rovnou membránou tlakového regulátoru s vratnou šroubovou pružinou uloženou v regulačním šroubu. spojením výkyvnáho nebo otočného ovládaoího šoupátka s tlakovou regulací je možno ziskat plynulou regulaci, a to za predpokladu vhodného mechanického spojení tlakového regulátoru s výkyvným šoupátkem. Podstatnou částí a řešení novosti vynálezu je využití rovné pružné membrány, jejíž zdvih je...

Ovládací systém k regulaci okamžiku otevření výfukového kanálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261161

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tatek Pavel, Husák Pavel, Bouška František, Pýcha Karel

MPK: F02B 33/30, F02D 9/14, F02D 9/00...

Značky: ovládací, regulaci, systém, okamžiku, otevření, výfukového, kanálu

Text:

...zhoršeného chodu při nízkých otáčkach. Pomocí vytahovače, uloženého v krytu regulačního systému, je možné posuvné šoupátko vytáhnout azajistit v horní poloze bez rozebrání motoru. Vroubkovaná zátka může být nahražena zátkou šestihrannou nebo jinou stejně jako opěrný výřez na závitu vytahovače může být zaměněn za opěrné plochy pro klíč. zařízení muže být uspořádáno i tak, že vytahovač má rozšířenou spodní část s vnitřním zavitem, který...

Zařízení na automatické opětné otevření kyvných nebo posuvných dveří vozidel ovládaných sloupkem otáčení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255858

Dátum: 15.03.1988

Autori: Lécz Sándor, Macz Ernö, Molnár Imre

MPK: E05F 15/00

Značky: otevření, kyvných, vozidel, dveří, ovládaných, posuvných, sloupkem, opětné, zařízení, automatické, otáčení

Text:

...je umístěno kyvnou osou a otočnou jednotkou, a na obr. 10 je řez zařízením vedenýPohyb otočného sloupku Ž a tím také dveřního křídla É je ovládán pohybem otočné pákyQ, která je spojovacím kloubem Ä spojena 5 pístnicí 3 pneumatického pracovního válce 1.nveřní křídlo Q je opatřeno omezovací jednotkou Ě pro omezování zavírací síly a pro automatické opětné otevřeni dveří, uloženou v pouzdře Z. Pouzdro 1 je připojeno čepem § k pracovnímu válci...

Zařízení k ovládání úhlu otevření usměrňovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251233

Dátum: 11.06.1987

Autori: Jaremenko Anatolij, Kuzněcova Kapitolina

MPK: H02M 1/08

Značky: otevření, zařízení, usměrňovačů, ovládání, úhlu

Text:

...amoro Haqnnaewcn sapan Koaencaropon 9,10,11 qepes Bxom 27,28,29 Kommyrawopa 3. Hpn ocrnmennn Ha Bxone 27 KoMMyTaTopa 3 yposHa,nornqecKoü ennnnum Ha ero suxone 18 noaánnerca YDOBGHB nornqecxoro Hynn. RS-Tpnrrep 4 nepexnmqaercn, na ero auxoue 20 ycrauasnuaaerca yposeub novuuecxoro Hynx, nocrynawmnň Ha Bxou 21,22,23, noBTopHTeneňv 67,8 H qepea HHX xonneacaropu 9,10,11 paspnmamrca no Hynesoro yponnx.B TO me BpeMn no nonomurenbaomy nepenany...

Zařízení k regulaci okamžiku otevření výfukových kanálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232755

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tichý Zdeněk, Husák Pavel

MPK: F02D 9/14

Značky: kanálu, otevření, zařízení, výfukových, regulaci, okamžiku

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit potřebné otevření výfuku při určitém zatížení a otáčkách motoru. Účelu vynálezu je dosaženo tím, že šoupátko je tvořeno plochým členem, posuvným v rovině různoběžné s osou válce. Šoupátko je posouvatelné prostřednictvím hřídele s vačkou, zapadající do vybrání plochého šoupátka. Hřídel je převodově spojen s regulačním zařízením. Vynález se dá využít u vozidel s vysokovýkonnými dvoudobými motory.

Zařízení pro nouzové otevření šachetních dveří koncových stanic výtahu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218845

Dátum: 15.04.1985

Autor: Jiřík Jaroslav

Značky: koncových, výtahu, stanic, šachetních, nouzové, zařízení, dveří, otevření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález odstraňuje tzv. uvěznění osob v kabině výtahu v takovém případě, kdy klec výtahu přejede při poruše otevírací pásmo koncové stanice výtahu a výtah se stane pro uživatele nacházejícího se v kabině výtahu neovladatelný, například při přejetí na koncový vypínač výtahu, takže nemůže otevřít šachetní dveře výtahu a opustit kabinu. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením pro nouzové otevření dveří koncových stadací páky dveřní uzávěrky...

Pojistka proti nežádoucímu otevření víka tlakové nádoby, například pařicího kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: 214327

Dátum: 01.06.1984

Autori: Zítka Jan, Tajovský Miloš

Značky: například, víka, kotle, tlakově, pojistka, otevření, pařicího, nežádoucímu, nádoby, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Pojistku podle vynálezu lze použít v textilním průmyslu - při zušlechťování dále všude, kde se používá tlakových nádob. Pojistka proti nežádoucímu předčasnému otevření víka tlakové nádoby se užívá u tlakové nádoby vybavené ovladačem otevíracího mechanismu víka její podstata spočívá v tom, že ovladač, který je přemístitelný do uvolňovací a do zajišťovací polohy, je držen v zajišťovací poloze zarážkou posuvně uspořádanou v tělese pojistkového...