Patenty so značkou «otevírání»

Zařízení k automatickému uzavírání, otevírání, jakož i odlehčování výtlačného potrubí kompresorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260458

Dátum: 15.12.1998

Autor: Vaňous Bohuslav

MPK: F04B 49/00

Značky: automatickému, potrubí, výtlačného, otevírání, uzavírání, zařízení, jakož, odlehčování, kompresoru

Text:

...a tím dosahuje jednak podstatného zjednodušení celého systému řízení činnosti kompresorové stanice odstraněním většího počtu samostatných ovlädacích prvků, odstraňuje závislost těchto ov-ládacích a silových prvků.na externích energetických zdrojích, snižuje pořizovací náklady a v důsledku zjednodušení a odstranění závislostí zvyšuje provozní spolehlivost celého systému.Na přiložených výkresoch je znázorněno příkladné uspořádání »kompresorové...

Zařízení na otevírání a uzavírání středního křídla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269765

Dátum: 14.05.1990

Autori: Agafonov Lev, Potěmkina Gertruda, Astachov Sergej, Barkan Lev, Alexejev Alexandr

MPK: E05F 11/10

Značky: středního, uzavírání, zařízení, křídla, otevírání

Text:

...K Hapymnoñ craopxe 13. Ha anyTpeuHeü craupxe 10 ycrauoanenu uanpaananmue swynxn 14. (our. 5). a n cpenneü wacru okna mapuupuo yxpenneu Knanan 15(our. 4). Ynnnrueuue cwnopox DÓECHBHHBBETCH npoxnanxanu 16 (our. 3). . | ycrpoücwao una orxpuaauua H saxpuaauua cwaopxu paauwaer cnenynmun aápaaon.Hnq osecneueuuq npmaewpuaaunn. T 0 BCTL Ana nepenemenun cpenueñ craopxu 11 na nonomeuua. noxasauuoro na our. 2. B nouomeuue. noxaaauuae na our. 3 u 4....

Membránový ventil s dvoustupňovou regulací otevírání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262070

Dátum: 10.02.1989

Autori: Ulrych Ivo, Porkert Jiří, Zubová Dagmar

MPK: F16K 31/145

Značky: otevírání, regulaci, ventil, membránový, dvoustupňovou

Text:

...ventilu s dvoustupňovou regulací otevirání je ve sve hor ní části uzavřeno víkem 3 svirajicím s tělesem 1 membránu 2. V pravé části víka 3 je našroubováno prvé pouzdro 25, ve kte rêm je vsunuto prve jádro 13, mající ve svéspodní části vsazeno první těsnění 22 a vesvé horní části druhé těsnění 23. V ose prvého pouzdra 25 je do víka 3 zašroubována tryska 14. Na prvni pouzdro 25 je nasunuta první cívka 4 přitažena prvni matící 32. První...

Zařízení pro uzavírání a otevírání formy stroje pro tlakové lití

Načítavanie...

Číslo patentu: 257448

Dátum: 16.05.1988

Autori: Tocík Pavol, Škuba Andrej, Krupa Jozef, Harmanský Absolón

MPK: B22D 17/26

Značky: otevírání, zařízení, uzavírání, lití, formy, stroje, tlakově

Text:

...otevírání formy přes pístnice pomocných hydraulických válcg a to silou, která je větší než odsunová síla pomocných hydraulických válců.Příkladné provedení zařízení pro uzavírání a otevírání formy podle vynálezu je znázorněno na výkrese a to V zavřené poloze.Pevný přední třmen 1 a pevný zadní třmen l spolu se sloupy lg tvoří rám zařízení pro uzavírání a otevírání formy stroje pro tlakové lití. K přednímu třmenu 1 je pevně uchycen...

Uzávěr s kombinací otevírání a blokování pro odklápění kabiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256917

Dátum: 15.04.1988

Autori: Linkelmann Norbert, Wetzel Wilhelm

MPK: B62D 33/08

Značky: odklápění, kombinací, blokování, otevírání, kabiny, uzáver

Text:

...6.Komöuxuposanmuň aneuénw önoxnponxn u onepuponauun l Hneer Haóerammů ceruehw la, xpunoň CBFMGHT lb, puuar ynpanueunnlc, Bupes ld n Meere óonra 7 H GnoKnpywmnň öonr le. B Meere óonwa 9 co cwopoau xpmuxa nanee Haxonrca ycmpoňcrno ownennennn IO a anna npononbnoro ornepcrua c sepxnu KpHBMMCeľMeHTOM 10 a H Hnmnmu KPHBHM CEFMEHTOM 10 b. lB xopnyce 3 nanee ycranoaneu ynop 16, x KOTODOMY MOIBT npnxnanuaawbcn Kpm~ nou 2. Haôerammne ceruenru 2 b H la...

Zařízení pro automatické otevírání a zavírání spřádací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245955

Dátum: 01.03.1988

Autori: Ošer Michail Iljie, Rajevskij Vladimir Dmitrijevie, Osipov Viktor Grigorjevie, Zacharov Michail Michajlovie

MPK: D01H 7/882

Značky: spřádací, otevírání, automatické, zařízení, jednotky, zavírání

Text:

...běžný, přiřazený k nosiči ovládací páky.Príklad provedení vynálezu je znázorněn na přiložených výkresoch, kde představuje . obr. 1 - šikmý pohled na zařízení podle vynálezu,obr. 2 - boční pohled na uspořádání zařízení na obslužnán automatu ve spojitosti se spřádací jednotkou bezvřetenového dopřádacího stroje a obr. 3 - funkční pohled na postavení hnaného a hnacího členu nechanismu během jednotlivých rází pohybu nosiče ovládací páky v...

Mechanismus otevírání bočnic dvoustranných sklápěcích automobilů a automobilových přívěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244245

Dátum: 15.12.1987

Autori: Novotný Jiljí, Zeman Vladimír

MPK: B62D 33/08

Značky: sklápěcích, automobilových, otevírání, automobilů, bočníc, mechanismus, přívěsů, dvoustranných

Text:

...válcem pro obě bočnice.Na ramu ł /obr. 1/ je na čepech 3 uložena korba g. Bočníce 5 jsou otočně uloženy na čepech á pevně spojených s korbou 3. K pevnému čelu Q jsou na čepech ll otočně připevněny pístnice Q hydraulických válců 1, které jsou otocně uloženy na čepech lg pevně spojených s bočnicemi 3. Ke korbě 3 je připevněn centrální hydraulický válec lg s píatemł§, pístnic( lg a stavitelnou opěrou łá. Hydraulické válce 1 jsou propojeny s...

Zařízení pro otevírání bočnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 243297

Dátum: 15.11.1987

Autori: Auffahrt Mirko, Korostenský Aleš

MPK: B60P 1/28

Značky: otevírání, zařízení, bočníc

Text:

...bočnicí a rámem V odlehlé ose sklopitelnosti sklopné korby je vkloubeno tažné ústrojí tvorené horním táhlem přikloubenym k bočnicl a dolním táhlem přikloubeným k rámu. Obě táhla jsou přikloubena k protilehlým koncům clvojramenné páky, otočné připevněné k sklopné páce.Takto řešené zařízení pro otevírání bočnic oboustranně sklopné korby nepotřebuje vnější zásah obsluhy pro otevření 1 odjištění bočnice, protože k odklopení bočnice clojde...

Zařízení pro otevírání dveří důlních hrázových objektů, při vyšším depresním spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240138

Dátum: 15.06.1987

Autori: Steiner Bohumil, Šimúth Jozef, Kolina Josef

MPK: E21F 1/12, E21F 17/12

Značky: otevírání, depresním, dveří, hrázových, zařízení, vyšším, objektu, důlních, spádu

Text:

...3 hrázového objektu a druhý konec 12 je ve styku s opěrnou kuličkou 4, která je uložena v kratším rameni 51 dvouramenné páky 5, uložené kyvně na čepu B 1 závesu 6. Delší rameno 52 je svým koncem spojene s tažným elementem 7, kupříkladu lanem nebo řetězem. Tažný element v 7 je veden přes naváděcí kladky 8 na konzolách 81 tělesa 2 dveří a kladku 82 na třmenu 83 boku čela k tažněmu tekutinovému válci 9, ku příkladu vzduchovému,jenž je ukotven...

Zařízení pro ovládání automatického otevíraní koželužských válcových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234246

Dátum: 01.03.1987

Autor: Balcárek Jaroslav

MPK: C14B 17/06

Značky: automatického, zařízení, válcových, ovládání, otevírání, strojů, koželužských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů. Řeší ovládání automatického otevírání koželužských strojů. Podstata vynálezu spočívá v nepřímém měření kroutícího momentu elektromotoru, který pohání pracovní válec koželužského stroje a ve využití poklesu krouticího momentu pří skončení opracovávání usně k samočinnému otevření stroje. Krouticí moment se měří proudovým transformátorem, jehož otvorem jsou provlečeny vodiče, kterými prochází elektrický...

Zařízení na otevírání a zavírání vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 238128

Dátum: 16.02.1987

Autori: Pešek Josef, Uhlík František, Slavík Vratislav, Chábera Petr

MPK: B60J 5/06

Značky: zařízení, otevírání, zavírání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na otevírání a zavírání vrat řeší jeden z problémů přepravy zemědělských velkoobjemových hmot. Vrata jsou uložena otočně a zároveň suvně v korbě vozu, jsou ovládána dvojčinnými ovládacími válci, uchycenými ke korbě vozu a opačnou stranou k vratům. Při otvírání se vrata nejprve vysunou vzhůru z vedení a potom otevřou. Při zavírání se nejprve sklopí a potom bezpečně zasunou do vedení. Řešení může být využito hlavně v zemědělské výrobě a...

Mechanismus automatického otevírání záložního padáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248893

Dátum: 12.02.1987

Autor: Tesař Josef

MPK: B64D 17/62

Značky: mechanismus, záložního, padáku, otevírání, automatického

Text:

...a účely popisu vynálezu jeobr. 1 je pohled shora na základní chlopeň záložního padáku 5 otevřeným překrytem ana obr. la je schematicky znázorněn navrhovaný mechanismus při bočním pohledu a v částečnémMechanismus automatického otevírání záložního padáku je uložen na základní chlopnichlopně 1 vsazen dutý kovový kroužek Q, jímž prochází z prostoru obalu, kde je složenzáložní padák, smyčka 3 uzavírací šňůry procházející všemi chícpněmi...

Zařízení k otevírání a vyprazdňování pytlů se sypkými substráty

Načítavanie...

Číslo patentu: 227773

Dátum: 01.11.1985

Autori: Hrnčíř František, Hošek Jan

Značky: pytlů, otevírání, sypkými, zařízení, vyprazdňování, substráty

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení spolehlivé manipulace s pytli při zachování bezpečnosti a hygieny práce. Uvedeného účelu se dosáhne sestavením zařízení z nosného rámu (2) tvořeného deskou opatřenou čelní a krajními bočnicemi, v nichž jsou točně uloženy dopravní válečky (4). V jedněch koncích bočníc je ve vybrání zasunut nůž (3) a v druhých koncích je u čelní bočnice vytvořen otvor v němž je zasunut trn (l).

Zařízení pro automatické otevírání koželužského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219249

Dátum: 15.08.1985

Autori: Rožanský Zbyněk, Koňařík Milan, Novotný Jiří

Značky: koželužského, stroje, automatické, otevírání, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Řeší jednodušší ovládání koželužského stroje pomocí nožní šlapky, snížení počtu sešlápnutí na četnost odpovídající zdravotnickým předpisům. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po průchodu koželužské usně strojem, se stroj automaticky otevře, aniž by bylo nutné sešlápnout nožní šlapku.

Zařízení pro automatické otevírání koželužského válcového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219234

Dátum: 15.08.1985

Autori: Dorazil Karel, Jursa Petr, Zeidler Jaroslav, Pater Jiří, Novotný Jiří

Značky: koželužského, válcového, otevírání, zařízení, stroje, automatické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká koželužských strojů a zařízení pro koželužny. Koželužské stroje jsou ve většině případů ovládány nožními ovládači, kde na opracování jedné usně je nutné sešlápnout nožní ovládač několikrát. Podstata vynálezu spočívá v tom, že po skončení technologické operace u koželužského stroje projde useň mezi válci a přítlačný válec poklesne. Tento pohyb je snímán přes páku čidlem polohy, která vydá povel pro otevření stroje.

Zařízení k bezpečnému otevírání tlakových nádob s pojistkou uzávěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218959

Dátum: 15.06.1985

Autori: Ružička Jaroslav, Skalický Josef, Novák Oldřich

Značky: pojistkou, zařízení, uzávěru, otevírání, tlakových, bezpečnému, nádob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešena je závislost otevření tlakových nádob, např. vulkanizačních kotlů na úplném zrušení přetlaku v tlakovém prostoru. Kontrolní kohout je umístěn rovnoběžně s osou kužele vypouštěcího kohoutu. Vypouštěcí kohout je opatřen kulisou pevně spojenou s jeho kuželem kulisa je opatřena držadlem. Kontrolní kohout je opatřen pákou pevně spojenou s jeho kuželem páka je opatřena držadlem. Kulisa je provedena tak, že jedna její strana má tvar kruhového...

Zařízení pro současné ovládání paměti a páky otevírání magnetického obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215526

Dátum: 15.10.1984

Autori: Mlýnek Rudolf, Petrů Ladislav, Vaněk František

Značky: otevírání, současné, obvodů, páky, pamětí, ovládání, zařízení, magnetického

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro současné ovládání paměti a páky otevírání magnetického obvodu, vyznačené tím, že obsluhuje tlačítko (1) paměti, které je spřaženo s pákou (4) otvíracího mechanismu děleného magnetického obvodu (10) přes dorazovou plochu (11) a doraz (12), přičemž tlačítko (1) paměti je kyvně uloženo na čepech (2) v páce (4) otvíracího mechanismu, uložené v ložisku (13), v které je připevněna tlačná pružina (3), a současně listová pružina (5)...

Zařízení k otevírání důlních hrázových dveří při zvýšené depresi

Načítavanie...

Číslo patentu: 214271

Dátum: 01.06.1984

Autor: Křenek Petr

Značky: zařízení, depresi, hrázových, důlních, otevírání, zvýšené, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit otevírání důlních hrázových dveří pomocí jednoho vzduchového válce i při zvýšení depresí, která si vyžaduje zvýšené tažné síly, potřebné pro otevírání. Zařízení je uzpůsobeno tak, že na pístnici vzduchového válce jsou uchyceny dva samostatné tažné prostředky, které procházejí kladkami a jsou uchyceny na hrázové dveře. Jeden tažný prostředek je při zavřených dveřích méně napnutý a je uchycen na hrázových dveřích blíže...