Patenty so značkou «oteru»

Sfarbené tvarované teleso, odolné proti poveternostným vplyvom so zlepšeným leskom a odolnosťou proti oteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17467

Dátum: 22.08.2011

Autori: Khrenov Victor, Halbländer Anton, Schultes Klaus, Lehmann Kathrin, Poth Marc, Manis Antonios, Zhu Zhen, Golchert Ursula, Nau Stefan, Mischlich Andreas

MPK: C08L 33/08, C08L 33/10

Značky: tvarované, zlepšeným, sfarbené, vplyvom, poveternostným, oteru, těleso, odolnosťou, leskom, proti, odolné

Text:

...pôsobeniu ostrými alebo špicatými predmetmi. V dôsledku toho sa kladú na takéto elastické polyméry celkom iné požiadavky sohľadom na úpravu odolnú proti poškriabaniu, ako napriklad na veľmi tvrdé povrchy PMMAtvarovaných dielov. Dôkaz toho, že organícky modifikované siloxány môžu zlepšovať tiežodolnosť proti oteru povrchov PMMA tvarovaných dielov, sa v dokumente EP 1 640 418nenachádza. Ani toto nie je z dokumentu EP l 640 418 odvoditeľné,...

Výkyvná doska so samomazným povlakom odolným proti oteru a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16982

Dátum: 11.02.2010

Autor: Sun Zhihua

MPK: C09D 171/08, C09D 181/06, C09D 5/00...

Značky: spôsob, odolným, oteru, proti, výkyvná, výroby, doska, povlakom, samomazným

Text:

...chladiaceho média. Otáčavý pohyb výkyvnej dosky k vytváraniu vratného pohybu piestu je umožnený relatívnym posúvanim šupátka piestu na výkyvnej doske.0010 Posúvanie výkyvnej dosky sa vyznačuje tým, že V počiatočnej fáze pohybu kompresora a pred prísunom mazadla dosiahne plynné chladiace médium príslušnej časti výkyvnej dosky a šupátka a vymýva mazadlo, ktoré je dosiaľ uchované na klznom povrchu. Dôsledkom je, že po krátku dobu po...

Prostriedok na použitie na prípravu skla alebo plastu s povlakom odolným proti oteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4379

Dátum: 10.12.2004

Autori: Hsieh Harry, Allam Dominic, Wu Ziyan, Heberer Daniel

MPK: C09J 175/04, B32B 17/06, C08G 18/00...

Značky: prostriedok, povlakom, proti, přípravu, plastů, odolným, použitie, oteru

Text:

...pričom dva alebo viac ligandov môžu tvoriť cyklickú štruktúru b) jedného alebo viac markaptosilanov c) jedného alebo viac polyaminosilanov d) jedného alebo viac sekundárnychprostriedku. Tento prostriedok sa v dokumente ďalej nazýva číry primer. 0006 V ďalšom uskutočnení tohto vynálezu je systém na spájanie skla alebo plastu potiahnutého povlakom odolným proti oderu so substrátom, ktorého systém obsahuje číry primer podľa tohto vynálezu a...

Teleso z klzného materiálu z grafitu a spojiva zo syntetickej živice, odolnej voči oteru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11244

Dátum: 27.10.2004

Autori: Metzinger Thomas, Woizenko Adi

MPK: C08K 3/04, C08K 7/00, C08K 3/36...

Značky: voči, spojiva, materiálů, oteru, odolnej, těleso, živice, syntetickej, klzného, grafitu

Text:

...plniva na báze syntetického grafitu jednej z ďalej uvedených látok sú v telese z klzného materiálu obsiahnuté V množstve 20 až 50 hmotnostných percent elektrografit,petrolejový koks, čiernouhoľný smolný koks alebo sadzový koks, pričom sa tri naposledy menované látky použijú v grafitovej forme. V prípadoch, kde je teleso 2 klzného materiálu podľa vynálezu tvorené lichým počtom vrstiev,obsahujú obe vonkajšie vrstvy výhodne jeden z...

Spôsob výroby boridových vrstiev na povrchy kovových materiálov odolných proti oteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 282806

Dátum: 15.11.2002

Autori: Hunger Hans-jörg, Trute Gerhard, Löbig Gunter

MPK: C23C 16/28

Značky: spôsob, odolných, povrchy, výroby, boridových, oteru, vrstiev, proti, kovových, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob výroby boridových vrstiev na povrchu kovových materiálov odolných proti oteru, ktorého podstata spočíva v tom, že sa ako nosič bóru zmieša aspoň jeden halogenid bóru zvolený zo skupiny zahrnujúcej fluorid boritý, bromid boritý a jodid boritý s vodíkom a prípadne s argónom a/alebo dusíkom na prípravu reakčného plynu, ktorý obsahuje 1 až 35 % objemových halogenidu bóru a takto získaná zmes sa pomocou plazmového výboja tak...

Žáruvzdorná a žárupevná slitina, odolná proti otěru a korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 255976

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kittner Albert, Lorenc Adolf

MPK: C22C 38/44

Značky: odolná, oteru, korozi, žáruvzdorná, slitina, žárupevná, proti

Text:

...až 37 hmotnosti, kobalt 14 až 16 hmotnosti, wolfram 4,5 až 5,5 Q hmotnosti, zbytek železo.životnost trnu vyrobených z této slitiny není vysoká a k porušení trnů dochází V průměru po tažení 20 ks trubkových oblouků.zvýšenou životnost vykazují trny vyrobené ze žáruvzdorně a žárupevné slitiny, odolné proti otěru a korozi podle vynálezu, v hmotnostníoh poměrech uhlík 0,45 až 0,55, křemík 1,2 až 2,0 , mangan do 0,7 , síra do 0,020 , fosfor do...

Zařízení ke snižování popílkového otěru teplosměnných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255606

Dátum: 15.03.1988

Autori: Hrstka Pavel, Suchánek Josef, Kichler Jiří

MPK: F23C 11/02

Značky: ploch, teplosměnných, zařízení, snižování, popílkového, oteru

Text:

...spalovací komory.Zařízení ke snižování popílkového otěru teplosměnných ploch kotle podle Vynálezu řeší abrazi snižováním koncentrace popelovin ve spalinách před vstupem spalín do oblasti spalinového tahu se zabudovanými teplosměnnými plochamí tím, že mezi spalovací a vychlazovací část spalovací komory je zabudována v místě zúžení přepážka, přes kterou nemohou spaliny proudit a jsou proto převáděny ze spalovací do vychlazovací části...

Odlitky odolné proti otěru a opakovaným nárazům a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216227

Dátum: 15.12.1984

Autor: Joiret Victor

Značky: způsob, odolné, opakovaným, nárazům, jejich, oteru, proti, odlitky, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Odlitky odolné proti otěru a opakovaným nárazům, jako koule a vykládací desky drtičů, které mají tvrdost v rozmezí 59 až 63 HRC, z chromových slitin, kde mezní poměr obsahu chromu k obsahu uhlíku v odlitku je 4 ( hmotnostní % Cr - 5.hmotnostní % C (12 a odlitek má martenzitickou strukturu, obsahující nejvýše 3 hmotnostní proc. zbytkového austenitu a primární a sekundární karbidy. Odlitky se kalí z teploty 950 až 1100 °C a popouštějí, účelně ve...

Spôsob galvan ického nanášania funkčnej vrstvy odolnej hlavne proti oteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214553

Dátum: 28.02.1984

Autori: Herbanský Ladislav, Kubík Ctirad

Značky: ického, hlavne, funkčnej, proti, oteru, vrstvy, galvan, spôsob, odolnej, nanášania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru galvanickej techniky.Rieši spôsob galvanického nanášania funkčnej vrstvy odolnej hlavne proti oteru, vyznačujúci sa tým, že sa nanáša vrstva hrúbky 0,02 až 0,04 mm, s výhodou zo zliatiny chróm-molybdén, vylučovaná z kúpeľa obsahujúceho 150 až 250 kg.m-3 kysličníka chromového, 30 až 75 kg. m-3 molybdenanu amonného, 1,0 až 2,5 kg. m-3 kyseliny fluorokremičitej aleho jej soli á 0,6 až 1,0 kg. m-3 kyseliny sírovej alebo jej...