Patenty so značkou «otáčok»

Regulačný obvod otáčok jednosmerného elektromotora bez tachodynama

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5619

Dátum: 07.12.2010

Autori: Balara Alexander, Balara Milan, Balara Dušan

MPK: H02P 5/00

Značky: jednosmerného, elektromotora, obvod, otáčok, tachodynama, regulačný

Text:

...znázornený príklad uskutočnenia vynálezu. Znázorňuje celkové blokové usporiadanie a nastavenie funkčných častí zariadenia, v režime riadenia výstupných otáčok elektromotora. Regulačný obvod otáčok elektromotora 5, ktorý je napájaný z akčného člena 4 je tvorený ústredným členom regulátora rýchlosti (otáčok) 1, riadenýrn prepínačom 2, ústredným členom regulátora prúdu 3, riadiacou logickou jednotkou 6, riadeným pamäťovým prepínačom 8, a...

Spôsob nanášania a nanášacie zariadenie s dynamickou adaptáciou počtu otáčok rozprašovača a vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20353

Dátum: 02.11.2010

Autor: Herre Frank

MPK: B05B 15/12, B05B 13/04, B05B 12/12...

Značky: vysokého, dynamickou, nanášacie, adaptáciou, rozprašovača, nanášania, spôsob, napätia, otáčok, zariadenie, počtu

Text:

...napätie a/alebo počet otáčok, obvykle vpriebehu lakovania alebo poťahovania, to znamená V rámci nanášacej dráhy, určenej riadením programu nanášacieho zariadenia, pozdĺž ktorej je obvykle vedený rotačný rozprašovač natieracím alebo nanášacím robotom v priebehu aplikácie na povrchovú plochu konštrukčného dielu. Na tejto nanášacej dráhe ležia známym spôsobom vopred určené body dráhy, definované programovým riadením napríklad vo výukovom...

Planétový reduktor otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5514

Dátum: 07.09.2010

Autor: Vyroubal Karel

MPK: F16H 1/28, F16H 3/44

Značky: planetový, reduktor, otáčok

Text:

...ako obmedzene príkladov uskutočnenia technického riešenia na uvedené prípady. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť pri použití rutinného experimentovania väčší či menší počet ekvivalentov ku špecifickým uskutočneniam technického riešenia, ktoré sú tu špeciálne opísané. I tieto ekvivalenty budú zahrnuté v rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.V jednom uskutočnení, znázornenom na obr. l a obr. 2, je planétový...

Zariadenie na plynulú zmenu krútiaceho momentu a otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4110

Dátum: 05.05.2005

Autor: Valíček Štefan

MPK: F16H 15/00

Značky: plynulú, momentu, zariadenie, změnu, krútiaceho, otáčok

Text:

...olej na lopatky odvádzača s funkciou turbíny a prenášajúceho otáčky i výkon na hnaný stroj. V prevádzke spojky odstrekuje olej z pracovného priestoru do rotujúcej nádoby, kde v dôsledku odstredivej sily vytvorí prstenec. Rotujúci olej nabieha do stojacej odčerpávacej rúrky a prúdi cez chladič späť do spojky. Odvádzač sa točí pomalšie ako privádzač, čím vzniká medzi nimi sklz otáčok. Súčasne sa veľkosť hydrodynarnickej spojky v praxi...

Zariadenie na synchronizáciu otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3487

Dátum: 02.05.2003

Autori: Plevan Jozef, Topor Karol

MPK: F04B 1/24, F03C 2/00, F04B 1/12...

Značky: zariadenie, synchronizáciu, otáčok

Text:

...Protiľahlé časti povrchov guliek, vyčnievajúcich z plochého segmentu, môžu zase presne zapadať do im zodpovedajúcich pologuľových jamiek v kruhovej prírube bloku valcov. Tieto obojstranne pologuľove jarnky svojimi celkovými geometrickými parametrami zodpovedajú záberovým pomerom pri styku s guľkarni v plochom segmente. Medzi Výstupný hriadeľ a kruhovú prírubu bloku valcov je výhodne vložený plochý opomý krúžok, zamedzujúci vibráciám...

Zariadenie na reguláciu otáčok podávacích závitoviek posypových vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3231

Dátum: 04.06.2002

Autor: Nožička Jaroslav

MPK: E01C 19/00

Značky: podávacích, otáčok, reguláciu, vozidiel, posypových, zariadenie, závitoviek

Text:

...do ložiska, planétovou prevodovkou, hydromotorom a sklzom posypového materiálu a na obr. 2 je schematicky znázornený čiastočný rez konca dvoch vedľa sebausporiadaných dávkovacích tunelov shriadeľom podávacich závitoviek, planétovýmiZariadenie podľa obr. l na reguláciu otáčok podávacej závitovky 1 posypového materiálu, ktorá je umiestnená v dávkovacom tuneli Q pod neznázomeným zásobníkom posypového materiálu nad sklzom Z smerujúcim...

Zariadenie na usmerňovanie otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1966

Dátum: 07.10.1998

Autor: Hredzák Andrej

MPK: G01R 11/02

Značky: zariadenie, usmerňovanie, otáčok

Text:

...uložené centrálne koleso 2 s ozubenim 1. Na unášači 2 je umiestnená pomocné os 8, m, 15. 15, L 5,a QC Na pomocnej osi §je otočne uložená pomocné koleso à s ozubenim 3.1 a prve satelitné koleso i s ozubenimKolesá ě a i sú bokmi pevne spojené. Na pomocnej osi l 0 je otočne uložené druhé satelitné koleso g s ozubenim 11.l. Vzdialenosť pomocných osi ą Q je od vstupnej osi i rovnaká. Na pomocnej osi 1 S, alebo L 5 je výkjwne uložená prvá západka...

Regulátor otáčok vzduchového mikromotora pre dentálne vŕtačky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1418

Dátum: 05.03.1997

Autor: Kuna Milan

MPK: F15C 3/04, G05D 16/18, F16K 7/16...

Značky: regulátor, dentálne, vzduchového, vŕtačky, mikromotora, otáčok

Text:

...siahajúca od taniera ll membrány do čela regulačného hriadeľa Q pri ktorom končí ľavá závitovka g regulačného hriadeľa, prechádzajúca drážkovanou maticou Q. Na vstup regulétora je privádzaný stlačený vzduch o tlaku Pl. V ceste vzduchu stoji ventil otváraný regulačnou pružinou lg cez membránu l. Funkcia regulátora je zhodné s funkciou bežného redukčného ventilu membránového typu. Rozdiel proti bežným konštrukciám membránových. redukčných...

Mechanický usmerňovač zmyslu otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 951

Dátum: 14.09.1995

Autor: Hredzák Andrej

MPK: G01R 11/00, G01R 11/16

Značky: usmerňovač, mechanicky, otáčok, zmyslu

Text:

...riešenia je to. že tvori samostatnú montážnu jednotku.ktorú možno montovať do počítacích strojčekov alebo podobnýchzariadeni V ľubovoľnej pracovnej polohe usmerňovača. Prevod me chanického usmerňovača zmyslu otáčok je rovný jednej. Prehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie je uvedené na výkrese, kde na obr. 1 jemechanický usmerňovač zmyslu otáčok v nárýse, v reze, na obr. 2Na vstupnej osi l je otočne uložené prve kombinované...

Snímač otáčok plynomerov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 413

Dátum: 06.04.1994

Autori: Trúsik Miroslav, Vozárik Marián

MPK: G01F 3/00

Značky: snímač, plynomerov, otáčok

Text:

...kladené na nevýbušne elektricke zariadenie zaliate zalievacou hmotou s označením ochrany Exm /alebo tiež Exs/. Uplatnením takéhoto riešenia odpadáva nutnosť použiť iskrovobezpečný oddeľovací obvod, ako je to potrebné v už v spomenutom prípade ochrany Exi. avšak nevylučuje ani túto možnosť. Nahradením hliníkového púzdra púzdrom z íeromagnetického materiálu, je znemožnene ovplyvňovanie spoľahlivého spínania jazýčkového kontaktu vonkajším...

Zapojenie na kontrolu otáčok odpojeného elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: U 68

Dátum: 07.07.1993

Autori: Kubica Pavel, Můčka Jiří

MPK: H02P 3/00

Značky: odpojeného, elektromotorů, kontrolu, zapojenie, otáčok

Text:

...dosahuje vysoké životnosti a spolehlivosti, přezkoušení jistící funkce je možné bez navozenínedovoleného stavu, zálohování jistícího systému není technicky omezeno a snižuje se pořizovací cena zařízení.Přehled obrázků na výkreseUžitný vzor bude blíže osvětlen pomocí výkresu, kde je sche maticky znázorněno zapojení pro kontrolu otáček odpojeného elektromotoru.K odpojenému elektromotoru 2 je připojen spínacím prvkem 2vyhodnocovací a regulační...

Snímač otáčok najmä pre vodomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 261533

Dátum: 10.02.1989

Autor: Adamec Vladimír

MPK: G01F 1/58

Značky: vodomery, snímač, otáčok, najmä

Text:

...cievky a rotujúceho magnetu,ktorého podstata spočíva v- tom, že snímacia cievka. a rotujúci magnet sú usporiadané do symetrického magnetického obvodu -prerušenéiho v mieste utesňovacej dosky vodomeru pracovnými medzerami. V iąadiálnom smere sú medzery vytvorené u ložením pólov snírnacéj cievky a notujñce ho .magnetu na kružniciach .nerovnakéhoVýhody riešenia sú vo vyššej spoľahlivosti snímania otáčok hriadeľa s rotujúcim magnetom pri...

Hydraulický snímač otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 261409

Dátum: 10.02.1989

Autori: Zajac Jaroslav, Galba Vladimír

MPK: G01P 3/26

Značky: snímač, hydraulický, otáčok

Text:

...nároky na ďalší materiál, znižuje sa prácnosť výroby a nezvyšuje sa hmotnost, ako aj zástavbový priestor systému.Na pripojenom výkrese je znázornený príklad prevedenia hydraulického snímača otáčok podla vynálezu, kde je v~ ľavej časti obrázku priečny rez rozpernou doskou a v nej umiestneným ozubeným súkolesim a vpravej časti priečny rez telesom v mieste výtlačného kanála.V telese 2 odmerného zubového hydrogenerátora je vytvorený...

Zapojenie trojstupňovej regulácie otáčok dávkovacieho čerpadla teplovodného naftového ohrievača

Načítavanie...

Číslo patentu: 259251

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bréder Pavol, Grúň Peter

MPK: F04B 49/06

Značky: regulácie, teplovodného, dávkovacieho, čerpadla, naftového, otáčok, zapojenie, ohrievača, trojstupňovej

Text:

...relé. regulovaníní otáčok motora dávkovacieho čerpadla paliva ohrievače. Výhodou tohoto spôsobu je,že sa dosahuje optimálne rýchly ohrev,pričom intenzita ohrevu ohrievačom nie je závislá na obsluha a celkové vyhotovenie trojstupňovej regulácie je jednoduché.Na pripojenom výkrese je znázornený jeden príklad zapojenia trojstupňovej regulácie otáčok motora davkovacieho čerpadla podľa vynälezu.svorky Il a 11 motora dávkovacieht) čerpadla sú...

Zapojenie pre zlepšenie plynulej regulácie otáčok asynchrónneho motora s krúžkovou kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258636

Dátum: 16.09.1988

Autori: Šperka Pavol, Vonkomer Ivan, Mäsiar Štefan

MPK: H02P 5/28

Značky: zlepšenie, asynchrónneho, kotvou, regulácie, otáčok, plynulej, motora, zapojenie, krúžkovou

Text:

...17 je spojený s ovládacím vstupom spínače trojfázovej tlmivky 11, cez ktorého výkonové kontakty sa trojfázová tlmivka 12 pripája na výstup asynchrónneho elektromotora s krúžkovou kotvou 9 paralelne k trojtázovémtt odporníku 10.Ked sa na výstupe zadávacieho bloku 1 objaví záporné napätie, odpovedajúce spúšťaniu bremeua, vyhodnotí to komparátor 13 smeru signálom, ktorým sa cez prvý súčinový člen 15 zopne spínač (i. Cez tento spínač sa pripojí...

Zapojenie šírkovo impulzného regulátora otáčok jednosmerného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 243796

Dátum: 15.01.1988

Autori: Tesaoík František, Meninger Milan, Ondoej Ladislav

MPK: H02P 5/06

Značky: jednosmerného, otáčok, šírkovo, motora, regulátora, zapojenie, impulzného

Text:

...výstupy A, B, C, D sú pripojené na prvé vstupyA 1, A 2 A 3, A 4 štvorbitového binárneho su mátora 3. Druhé vstupy B 1, B 2, B 3, B 4 štvorbitového binárneho sumátora 3 sú pripojené na výstup štvorbitovej informácie o požadovanej rýchlosti. Vstup Co je spojený s úrovňou log 1 obvodu a výstup C 4 je paralelne pripojený na prvý vstup 5 prvého dvojvstupového hradla 4 a na prvý vstup 9 druhého dvojvstupového hradla 6. Druhý vstup 6 prvého...

Zapojenie elektrického obvodu pre ovládanie prevodového pomeru hydrostatického pohonu v závislosti od otáčok primárneho vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 247024

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matlin Josif Avsejevie, Bass Vadim Gerasimovie

MPK: F16H 39/50

Značky: motora, hydrostatického, poměru, otáčok, primárneho, obvodů, převodového, elektrického, zapojenie, ovládanie, závislosti, vznětového, pohonů

Text:

...primárneho vznetového motora ako sú maximálne a tým hydrostatlcký prevod pracuje pri maximálnej účinnosti v širšom vymedzenom otáčkovom rozsahu. Rovnomerné zaťažovanie primárneho vznetového motora sa dosiahne časovou integraciou signálu od otáčok. Riešenie podľa vynálezu zabezpečuje aj ochranu primárneho vznetového motora proti preťaženiu pri zmenách prevodoveho pomeru.Príklad riešenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom...

Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246438

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sova Jioí, Rejent Jan

MPK: B60K 31/04

Značky: vznětového, obvodů, otáčok, poklese, získanie, zapojenie, motora, elektrického, signálu

Text:

...preťaženiu vznetového motora nezávisle od polohy akcelerátora, technického stavu motora a vonkajších vplyvov, ktorý slúži pre regulačná účely vznetového motora, v náväznosti na ďalšie pohonné agregáty.Príklad riešenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom výkrese.Zapojenie elektrického obvodu pre získanie signálu o poklese otáčok vznetovéhomotora so vstrekovaním čerpadlem s otáčkovým regulátorem pri preťažení motora »pozostáva zo snímača...

Mechanizmus pre prenos signálu z rotujúcej časti na pevnú s obmedzeným počtom otáčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 250779

Dátum: 14.05.1987

Autor: Krajčovič Peter

MPK: H01R 11/00

Značky: prenos, rotujúcej, částí, obmedzeným, otáčok, signálu, pevnú, počtom, mechanizmus

Text:

...vodiča. Okrem toh-o potrebná dĺžka vo-diča je u navrhovaného riešenia zhruba polovičná.Usporiadanie mechanizmu je znázornená na pripojených obrázkoch. Orbr. 1 zobrazuje rez mechanizmom, bez zavkreslenéh-o vodiča. Valec 1 i bubon 2 majú možnosť otáčania voči pevnému čapu 3 i voči otočnému čapu 4. V medzera medzi valcom 1 a bubnom 2 je voľne pohyblivý prstenevc 5, zoibrazený na obr. 3. Na obr. 2 je zobrazený spôsob navinutia...

Zariadenie pre obmedzenie otáčok turbogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235377

Dátum: 15.02.1987

Autori: Sedláček Jozef, Chlebina Bohuslav

MPK: G05D 23/19

Značky: obmedzenie, turbogenerátorov, zariadenie, otáčok

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia pre obmedzenie prekročenia obrátok turbogenerátorov vybavených regulačnou sústavou s použitím impulzného oleja do vysokotlakých ventílov a rieši problém odstranenia porúch v dôsledku prekročenia menovitých obrátok. Podstata vynálezu spočíva v tom, že zariadenie je tvorené obmedzovacím regulátorom tlaku impulzného oleja zaradeného paralelne k primárnemu alebo sekundárnemu okruhu regulačnej mechaniky rozvodu, ktorý...

Zariadenie pre nastavovanie otáčok a momentu pohonu rotorových strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 235227

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bies Rudolf, Šimo Vincent

MPK: H02P 5/06

Značky: otáčok, nastavovanie, strojov, pohonů, momentu, rotorových, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je mechanické spojenie indukčnej spojky vstupného hriadeľa s poháňacím elektromotorom a tachogenerátor uložený na spojovacom hriadeli spájajúcom indukčnú spojku s momentovou spojkou. Indukčná spojka je elektricky spojená s regulátorom otáčok prepojeným s porovnávacím obvodom indukčnej spojky, na ktorý je pripojen snímač dávkovania a tachogenerátor. Momentová spojka je elektricky spojená cez potenciometer nastavenia momentu s...

Zapojenie riadiacich a regulačných obvodov indukčného motora bez snímača otáčok napájaného z meniča frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 233471

Dátum: 15.09.1986

Autori: Veselý Miroslav, Janiš František, Jurkovič Michal, Zajac Milan

MPK: H02P 13/30

Značky: snímača, regulačných, riadiacich, otáčok, obvodov, zapojenie, indukčného, motora, napájaného, frekvencie, meniča

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rieši stabilitu pohonu zavedením signálu zmeny frekvencie svorkového napätia pri zmenách záťažného momentu do regulátora napätia. Tým sa dosiahne potrebná zmena prúdu odpovedajúca záťaži. Pri krátkodobých preťaženiach sa koriguje frekvencia prúdu tak, že je motor udržovaný na maximálnom momente pohonu.

Zapojenie pre stabilizáciu otáčok indukčných motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 233452

Dátum: 15.09.1986

Autori: Jurkovič Michal, Janák Marian, Gonda Ján, Janiš František, Lašček Jozef

MPK: H02P 5/28

Značky: otáčok, stabilizáciu, motorov, zapojenie, indukčných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález prispieva k zlepšeniu stability otáčok indukčných motorov napájaných z prúdových meničov frekvencie. Podstatou vynálezu je použitie prídavného regulátora frekvencie, ktorý stabilizuje rýchlosť otáčania vektora magnetického toku vo vzduchovej medzere indukčného motora a tým aj mechanickú rýchlosť rotora. Zapojenie podľa vynálezu je možné výhodne použiť pri všetkých známych štruktúrach regulačných obvodov prúdových meničov frekvencie.

Zapojenie k snímaniu otáčok elektrických motorov na jednosmerný prúd s komutátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 221198

Dátum: 15.03.1986

Autor: Timko Ladislav

Značky: jednosmerný, zapojenie, otáčok, prúd, komutátorom, snímaniu, elektrických, motorov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru elektrotechnika - meracia a regulačná technika. Rieši elektrické snímanie otáčok elektrických motorov na jednosmerný prúd s komutátorom pre potreby regulácie i merania ich otáčok. Podstata vynálezu spočíva - ako to znázorňuje obr. 1 vo využití a spracovaní elektrických impulzov ako mieronosnej veličiny otáčok motora, získaných vhodným tvarovaním zákmitov napájacieho prúdu elektrického motora. Zákmity napájacieho prúdu sa...

Zariadenie k udržovaniu predom nastavených otáčok motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 223058

Dátum: 15.03.1986

Autor: Pokorný Jozef

Značky: predom, nastavených, otáčok, udržovaniu, motora, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie k udržovaniu predom nastavených otáčok motora týka sa oboru motorových, stavebných a ostatných vozidiel, mechanizmov a zariadení. Vynález rieši zariadenie, ktoré automaticky udržuje motor v otáčkach vopred stanovených tým, že reguluje otáčky podľa zaťaženia motora v rámci zaradeného rýchlostného stupňa pre potrebnú rýchlosť vozidla, čím zaručuje zjednodušenie obsluhy, zníženie zaťaženia vodiča, dodržanie vopred zvolenej rýchlosti a...

Výkonnostný a obmedzovací regulátor otáčok pre vstrekovanie paliva vznetových motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225098

Dátum: 01.12.1984

Autor: Knoll Jozef

Značky: vznětových, obmedzovací, vstrekovanie, otáčok, výkonnostný, paliva, motorov, regulátor

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka regulácie dodávky paliva, palivového čerpadla vznetového motora. Na reguláciu dodávky paliva palivového čerpadla vznetového motora sa používa výkonnostný alebo obmedzovací regulátor s odstredivými závažiami. Výkonnostný regulátor je používaný väčšinou u traktorov a v iných poľnohospodárskych motoroch, obmedzovací je používaný v automobilových vznetových motoroch. U doteraz známych odstredivých regulátorov sú použité odstredivé...

Zapojenie na indikáciu otáčok indukčného servomotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 213764

Dátum: 01.05.1984

Autor: Čermák Ján

Značky: servomotora, otáčok, indukčného, zapojenie, indikáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na indikáciu otáčok indukčného servomotora, v ktorom sú obidve vinutia za pojené na spoločný napájací zdroj a aspoň jedno vinutie je zapojené cez reaktanciu, vyznačujúce sa tým, že medzi bod spojenia reaktancie /Z/ a vinutím servomotora /M/ a prívod od napájacieho zdroja sú pripojené vstupné svorky /1, 2/ prvého usmerňovača /U1/, ktorého výstupné svorky /3, 4/ sú zapojené v sérii s výstupnými svorkami /5, 6/ pomocného druhého...