Patenty so značkou «otáčivý»

Zařízení pro axiální a současně otáčivý pohyb závitovky, zejména u vstřikovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270621

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kunec Viktor, Gábor Ján

MPK: B29C 45/46

Značky: vstřikovacích, strojů, zařízení, axiální, závitovky, současné, pohyb, zejména, otáčivý

Text:

...opřená první hřídel,na jednom konci pevně spojená se závitovkou, pohdnänou přes jednostupňovou převodovku hydromotorem, a na druhém konci opatřend nábojeu s evolventním ozubením, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom. že zařízení má prodlouženou komoru. do které je vyvedená druhá hřídel e vnějěím evolventním ozubením s suvně uložená v náboji první hřídele, opstřenám vnitřním evolventním ozubením.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že...

Otáčivý postřikovač s vnějším pohonem, zejména pro mimovegetační závlahy

Načítavanie...

Číslo patentu: 268492

Dátum: 14.03.1990

Autori: Oslík Vladimír, Poledna František

MPK: B05B 3/06

Značky: postřikovač, mimovegetační, pohonem, zejména, závlahy, vnějším, otáčivý

Text:

...vretnou proudnicí 3 pcatřikoveče. cele hnací zařízení, to Je elektronotor 5 a převodovkou §, ovládací ekříň § a převodový oecheníemue Z. ovládagíci otočně uloženou vratnou proudnici g,je uníetčno pod odklopným krytom 39 uchycenen na noenán ranu 3.Alternatívne Jo možná řešit hnecí kliky zl, Zg převodoveho necbbnienu Z dle obr. 3, kde každá z hnacích klik zl, za je opatřena podćlnou drážkou Zg, ve ktoré ee pohybujekámen Zgł e vetknutýn...

Otáčivý buben

Načítavanie...

Číslo patentu: 266340

Dátum: 13.12.1989

Autor: Kostrzewa-kock Lothar

MPK: F27B 7/24

Značky: buben, otáčivý

Text:

...skříně g je suvně spojen příčným perem lg se středním kluzným kusem ll, takže kluzné kusy ll, lg se mohou navzájem pohybovat pouze napříč ke směru osy otáčivého bubnu l.Aby se posuvný díl Q vstupní skříně 3 nemohl libovolně pohybovat v příčném směru k ose otáčivého bubnu 5, je držen ve své střední poloze vodicím zařízením, které sestává ze spodní patky lg upevnené na spodní straně posuvného dílu Q vstupní skříně 3, z horní vodioí desky lg...

Otáčivý uzávěr tlakové nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256933

Dátum: 15.04.1988

Autori: Borovikov Vasilij, Mochov Ivan

MPK: B65D 90/62

Značky: tlakově, uzáver, otáčivý, nádoby

Text:

...13,14, 15 H l 6, nocpencwaon xoTopmx nonocru cooömamrcn c cncreuoä noaqu cxaroro noayxa (Ha qepTexe ne noxasanm) H c 3 nacTHqHwMu repmerusupymmmun Tpy 5 KaMH 9.Sawnop paőoraew ćneymmwu oöpason.Sarnop saxpur (mur. 2). Kauan 14 cooömaewcn c arMocmepoñ. Cxawuü nosyx qepes Kanan 13 3 anonHneT nonocTh 11 H qepea Kauan 15 Tpyóxu 9. Hpn STOM no 5 nacmb 8 nonepnyra no ynopa n paarpyaoqnoe omnepcwae 7 5 őapaöane 6 pacnonoxeno nepneaxxynspno npoeuau...

Stupňovitý otáčivý diskový třídič pro třídění hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255049

Dátum: 15.02.1988

Autori: Časta Jaroslav, Jakeš Karel, Zikmund Josef, Kypast Radomír

MPK: B07B 1/12

Značky: otáčivý, hornín, diskový, třídič, stupňovitý, třídění

Text:

...jednotlivé otáčivé dis 3 255 049kově roštnice g, zu-e mají kruhový tvar. Počet otářivých didn vých roštnic g a úhel nastavení oC základního rámu g se volí v gzávislosti na zrnitosti tříděné horniny, požadavku na velikosthranice tříděné horniny a výkonu třídiče. Otáčivé diskově roštnice g mají stejný aměr otáěení.Stupňovitý otúčivý dibvý třídič je opatřen násypkou 2,unístěnou na vstupu do třídiče a boěním vedením lQ.Jednotlivé otá-čivé...

Kombinovaný progresivní otáčivý tlumič rázů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231293

Dátum: 01.03.1987

Autori: Čutka Miloslav, Pachovsky Karel

MPK: F16F 11/00, F16F 9/14

Značky: otáčivý, rázů, progresivní, kombinovaný, tlumič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kombinovaného progresivního otáčivého tlumiče rázů, ve kterém se dodaná kinetická energie v první fázi pohybu tlumiče částečně maří třením a částečně se mění deformací pružiny v energii potenciální, v druhé fázi se pak tato potenciální energie využívá k návratu hřídelé tlumiče a tlumené soustavy do výchozí polohy, přičemž nadbytečná část, potenciální energie se maří kapalinovým třením. Podstatou tlumiče podle vynálezu je, že...

Dvoučelisťová nouzová brzda pro jednosměrně otáčivý buben, zvláště pro jeřáby

Načítavanie...

Číslo patentu: 229653

Dátum: 15.11.1986

Autori: Szymani Jerzy, Musiał Włodzimierz, Szepietowski Wojciest

MPK: F16D 49/00

Značky: brzda, otáčivý, jednosměrně, buben, jeřáby, nouzová, zvláště, dvoučelisťová

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoučelisťová nouzová brzda pro jednosměrně otáčivý buben, zvláště pro jeřáby, sestávající z rámu pákového ústrojí, k němuž jsou kyvně připojeny páky, které tvoří spolu s rámem pákového ústrojí staticky vyvážený pákový systém ve tvaru skloubeného pětiúhelníku, přičemž k dvěma pákám připevněným v rámu pákového ústrojí, z nichž jedna je lomená a druhá oblouková, jsou připevněny brzdové čelisti a osy otáčení těchto pák jsou umístěny mimo přímky...

Stupňovitý otáčivý diskový třídič pro třídění hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228800

Dátum: 15.04.1986

Autori: Krajča Milan, Kypast Radomír, Hodek Oldřich, Marvan Josef

MPK: B07B 1/28

Značky: otáčivý, diskový, stupňovitý, hornín, třídění, třídič

Zhrnutie / Anotácia:

Třídič pro třídění lepivých hornin s vysokým jednotkovým výkonem s nízkou měrnou spotřebou energie na 1 m2 třídící plochy. Třídič sestává ze základního rámu 1, který svírá s vodorovnou rovinou úhel alfa = 25° až 60°, na kterém jsou upevněny jednotlivé otáčivé diskové roštnice 2 kruhového tvaru, mezi kterými jsou uloženy převáděcí plochy 3 obdélníkového tvaru uchycené na bočních krytech 12 třídiče.

Opěrně otáčivý kruh jeřábu na pokládání potrubí do rýh

Načítavanie...

Číslo patentu: 233345

Dátum: 15.08.1985

Autori: Liščišin Jemeljan Ivanovič, Savčak Konstantin Andrejevič, Andrijevskaja Stěfanija Nikolajevna, Stěčkevič Petr Vasiljevič

MPK: B66C 23/84

Značky: potrubí, opěrné, jeřábu, pokládání, otáčivý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká otáčivého zařízení, jehož se užívá v mechanismech na pokládání plynového potrubí do rýh a opravy plynového zařízení. Cílem vynálezu je zvýšit spolehlivost konstrukce. Jedna z oběžných drážek opěrného kruhu otáčivého opěrného otáčivého kruhu jeřábu na pokládání potrubí do rýh je provedena se sférickým povrchem a každé těleso valení je provedeno s pracovním válcovým povrchem a jedním čelním opěrným sférickým povrchem,...

Stupňovitý otáčivý třídič pro třídění hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225303

Dátum: 01.12.1984

Autori: Marvan Josef, Kypast Radomír, Hodek Oldřich, Krajča Milan

Značky: stupňovitý, třídění, třídič, hornín, otáčivý

Zhrnutie / Anotácia:

Stupňovitý otáčivý třídič pro třídění hornin sestávající z třídících stupňů tvořených otáčivými roštnicemi uloženými pohyblivě ve svislém a horizontálním směru vyznačený tím, že každý třídicí stupeň (1, 2, 3, 4) sestává z předtřiďovací otáčivé roštnice (6) opatřené stěračem (9) a ze dvou nebo více dotřiďovacích otáčivých roštnic (7, 8) majících stejný smysl otáčení, přičemž průměr předtřiďovací otáčivé roštnice (6) je vždy větší než průměr...