Patenty so značkou «otáčecí»

Otáčecí zařízení pro tyčkové předměty, zejména cigarety

Načítavanie...

Číslo patentu: 242877

Dátum: 15.03.1988

Autor: Stachý Alfréd

MPK: A24C 5/35

Značky: zařízení, předměty, cigarety, tyčkové, otáčecí, zejména

Text:

...3/obr. 2/ a jsou tímto dopravním ústrojím lg dopravována ve směru kolmém na podélné osy cigaret 3, 1.Dopravní ústrojí lg je ve znázorněném příkladu provedení Vytvořeno ve forme toroidního bubnu, otočného kolem své osy ll ve směru šípky lg, přičemž jeho otáčení je ovládáno nezná zorněným hnacím ústrojím.První podpěrná lůžka § jsou uspořádána na vnější straně válcové plochy toroidníhobubnu dopravního ústrojí lg a jsou s bubnem pevně...

Otáčecí zařízení dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255427

Dátum: 15.03.1988

Autori: Moravec Zdeněk, Salfický František, Jirák Jaroslav, Mayerberger Štefan, Čeřovský Miloslav, Zimová Alena

MPK: E01B 27/06

Značky: otáčecí, zařízení, dopravníku

Text:

...zařízení dopravníku V nárysu a na obr. 2 v púdorysu, kde púdorysje nakreslen bez dopravníku.Na obr. 3 je znázorněno schéma uspořádání kroužkových sběračü pro přívod el. energieNa samostatné konstrukcí nosné, která je součástí strojní čŕstičky, je přišroubován podstavec 2 ložiska 3. Podstavec 2 ložiska 3 je svařen z ocelových plechu tak, že zabezpečuje trvalé nakloněni ložiska A o úhel alfa 2,50 V podélné ose strojní Čističky. Součástí...

Otáčecí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 252785

Dátum: 15.10.1987

Autor: Potyš Milan

MPK: B21B 39/00

Značky: zařízení, otáčecí

Text:

...vynálezu je schématicky znázorněno na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled na zařízení, obr. 2 je řezem A - A z obr. 1 ve fázi otáčení svitku, obr. 2 zachycuje polohu otáčecího zařízení s přepravními válečky spuštěnými pod úroveň dopravní roviny svitku, obr. 4 představuje pohled na valivé uložení zdvihu pohonných válečků a obr. 5 znázorňuje dopravní dispozici odbavovací linky se zařazeným otáčecím...

Otáčecí kloub k manipulátorům

Načítavanie...

Číslo patentu: 240450

Dátum: 15.12.1986

Autor: Protiva Miroslav

MPK: B25J 17/00

Značky: otáčecí, kloub, manipulátorům

Text:

...Kpome aroro, norpeóymrca aammrnue ycrponcmna, Koropue npenornpawar Bunnmmenme nopmneü npm paspune xanama. Manecrna ranme Bpamaľensnax mapa xxx Mannnyngwbpon Ha ocHoBe Bpamammeroca nopmna, c rmnpaannuecxmm npnnoaom, Ana yrnonnx nepememenmñ MeHme 360 °.(HaIeHT ľĽPDDPJPI 48 I 99). Bpamarenbxaa napaxapaxrepnayeçca TGM, qro B Kopnyce pacnonoxena OCL npamammeroca nopmnn, Ha nepumempe Koropon Haxonmwca pannansnaa K~ Hanna c...

Otáčecí zařízení proudnicových postřikovačů, zejména s pomalou reverzací

Načítavanie...

Číslo patentu: 223020

Dátum: 15.03.1986

Autori: Mašek Václav, Kysela Zdeněk

Značky: otáčecí, reverzaci, zejména, proudnicových, pomalou, postřikovačů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká otáčecího zařízení proudnicových postřikovačů s pomalou reverzací a řeší otázku rovnoměrnosti závlahy. Podstata vynálezu, který sestává ze vstupního tělesa s přívodem tlakové vody, a na kterém je umístěna brzda a hybně uložena otočná část, spočívá v tom, že na vstupním tělese jsou připevněny stavitelné zarážky. Na otočné části je otočně uložen otočný doraz sektorového mechanismu opatřený dvěma dorazy a kyvné rameno lopatky...

Krokové otáčecí chladicí lože

Načítavanie...

Číslo patentu: 220357

Dátum: 15.11.1985

Autor: Semerádt Lešek

Značky: krokové, lože, otáčecí, chladicí

Zhrnutie / Anotácia:

Krokové otáčecí chladicí lože sestávající nejméně ze dvou ozubených pohyblivých roštnic má zuby obou roštnic tvarově shodné a vrcholy pat spolupracujících zubů jsou pohyblivé po shodné pohybové kružnici.