Patenty so značkou «osvětlení»

Obvod signalizace poruch rozváděčů veřejného osvětlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 260122

Dátum: 15.12.1998

Autor: Škarvan Vladimír

MPK: G08B 5/22

Značky: signalizace, veřejného, obvod, osvětlení, rozváděčů, poruch

Text:

...pra covníoh sil při vyhledávání poruchy. Obvod podle vvnálezu přitom využívá stávajících rozvaděčů a jejich stávajíoího propojení, čímž se realizace systému hlášení poruch značeVynález bude dále podrobněji popsán podle přiloženěho výkresu, na němž je schematicky znázorněno příkladné provedení obvodu signalizace poruch veřejného osvětlení podle vynáležu.Obvod signalizace poruch veřejného osvětlení sestává ze soustavy vysílačů ł, z nichž každý...

Zapojení schodišťového osvětlení se samostatnými časovými spínači

Načítavanie...

Číslo patentu: 268051

Dátum: 14.03.1990

Autori: Mates Štefan, Mates Jiří

MPK: H05B 39/04

Značky: osvětlení, spínací, časovými, zapojení, schodišťového, samostatnými

Text:

...volit osvětlení pouze v jednom podlaží, což je v praxi případ nejčastější, dochází k výrazné. úspoře elektrické energie. Další výhodou je účinek psychologický, kterého by nebylo dosaženo při použití dvou oddelených tlačítok pro každou funkci zvlášč.Na přípojeném výkresu je blokové schéma zapojení schodíšřového osvětlení podle vynálezu.Manuální spínač 2 v n-tém podlaží je výstupem spojen s prvním vstupem 31 oddělovacího obvodu 3 v n-tém...

Svítidlo pro nepřímé osvětlení s dvěma lineárními zdroji a měnitelnou vyzařovací chrakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 266738

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bezpalec Tomáš, Hoffmann Zdeněk

MPK: F21K 7/00, F21V 7/09

Značky: lineárními, svítidlo, zdroji, měnitelnou, dvěma, osvětlení, vyzařovací, chrakteristikou, nepřímé

Text:

...svítidel pro nepřímé osvětlení odstraňuje svítidlo podle vynálezu, jehož podstatou je, že dva lineární světelné zdroje, umístěné každý v optické ose jedné zrcadlové plochy obecně cykloidního tvaru, tvarovaných tak, aby směřovaly světelný tok s výhodou do úhlu 40 až 70 ° od osy svítidla symetricky na obě strany, přičemž v horní části je svítidlo opatřeno clonou s délkou odpovídající délce lineárního světelného zdroje a s plynule měnitelnou...

Regulátor osvětlení pro CCD snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 266628

Dátum: 12.01.1990

Autori: Plocek Jaroslav, Havránek Miroslav, Taraba Jindřich, Valenta Jiří

MPK: G09B 21/04

Značky: regulátor, snímače, osvětlení

Text:

...vstupem É komparátoru 1.Na CCD snímač l je přnxüen řídící systém g, který je rovněž napojen na řídící vstup § vzorkovacího obvodu A a na řídící vstup g komparátoru 1. Výstup Q komparátoru 1 je připojen na bázi tranzistoru lg, jehož emitor je uzemněn. Kolektor tranzistoru lg je přes první odporll a druhý odpor ll spojen s napájecím zdrojem. Společný bod prvního a druhého odporu lga lg, je spojen jednak s jedním pölem pamětového kondenzátoru ll,...

Zapojení zejména vnějšího osvětlení dvoustopého motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 264502

Dátum: 14.08.1989

Autor: Jordan Bohuslav

MPK: B60Q 9/00

Značky: zapojení, zejména, dvoustopého, motorového, vnějšího, osvětlení, vozidla

Text:

...silničního provozu.Příklad konkrétního provedení vynálezu je znázorněn na připojeném výkrese, představujícím na obr. 1 základní blokové schéma zapojení s uplatněným vynálezem a na obr. 2 alterna CS 264 S 02 Bltivní provedení blokového schéma z obr. 1. zapojení podle vynálezu sestává z hlavníhookruhu 1, v němž jsou za sebou zapojeny zdrojsvětlo 5, tvořené například vnějším parkovacím osvětlením motorového vozidla. l( tomuto hlavnímu...

Zapojení indikačního obvodu velikosti osvětlení pro lineární obrazové snímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263773

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01J 1/44, G01B 11/02

Značky: obvodů, velikostí, osvětlení, snímače, zapojení, lineární, indikačního, obrazové

Text:

...děliče 1), který je tvoŕen inteqrovnnýmí ćítačí jsou pťipojeny vymezovecí obvody gł, g na jejichž výstupu je napětí, ktere vymezuje určité oblasti lineárního obrazového snímače g. Tyto oblasti představované určitým počtem fotocitlivých elementů jsou vhodné volený, tak, že první vymezovaoí obvod pl určuje oblast na počátku a druhý vymezovací obvod M 2 na konci lineárního obrazového snímače Ls. výstupní napětí obrazového snímače .s se zesiluje...

Zapojení automaticky ovládaného elektrického svítidla přídavného osvětlení televizního přijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257211

Dátum: 15.04.1988

Autor: Rampl Ivan

MPK: H01K 7/00, H04N 5/66

Značky: ovládaného, automatický, zapojení, osvětlení, prijímače, televizního, přídavného, svítidla, elektrického

Text:

...střídavého signálu a detekční stejnosměrný zesilovač má vlastní zdroj stejnosměrného napájecího napětí.Výhodou zapojení automaticky ovládaného elektrického svítidla přídavného osvětlení televizního příjímače podle vynâlezu je samočinné zapínání a vypínání v závislosti na stavu funkce televizníhopřijímače, což je výhodné pro všechny druhy televizorů s vakuovými obrazovkami,zvláště pro přístroje ovládané na dálku.Na pžipojeném výkresu je...

Zařízení pro hodnocení úrovně osvětlení stupnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 254479

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mach Pavel, Janiš Roman

MPK: G01J 1/16

Značky: úrovně, hodnocení, zařízení, stupnic, osvětlení

Text:

...tomto případě přes pamětový osciloskop 3 se zapisovačem Ä.Zařízení pracuje komparativní metodou. Měření je zajištováno vyhcdnocením obrazu hodnocené stupnice přístroje na televizním monitoru 1. stupnice je snímací televizní kamerou l, z níž je signál zaveden do obvodu 3 pro výběr řádku. Odtud je veden do televizního monitoru 3 a pamětového osciloskopu 3. K pamětovému osciloskopu A může být připojen zapisovač É, který prakticky vykreslí signál...

Elektrická žárovka pro všeobecné osvětlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247356

Dátum: 16.11.1987

Autor: Krpeár Pavel

MPK: H01K 9/02

Značky: všeobecné, elektrická, osvětlení, žárovka

Text:

...elektrické energie, které jsou přímo úměrné eníženíintenzityovětleni.Uvedenáregulaoe ncela gachovávâ původní baxvu světla amožnujenozový ppovoznąvhovąnýçhäárovek při jednom přerąšeni,§nąvIçícho vlákna žáxovky.DąläimpřinQsemjei zvýšeníestetickéhoúčinku při současné eglaciekpiny«šár 0 veknapříklad ve vioeramenných lustreoh tim, že při regu 1 aoizů 5 távají všechny tgyale v,grovozu,paVrozdílod klesického zpüsobukdy stejným seriovým přepínačem...

Zapojení schodišťového osvětlení

Načítavanie...

Číslo patentu: 243089

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mátel 1ubomír, Eupka Dušan

MPK: H05B 39/06

Značky: schodišťového, zapojení, osvětlení

Text:

...jeden je spo-jen s časovým spínačem napájení 2, tzv. schodišťovým automatem a současně se vstupem obvodu časové a impulsové koincidence 1. Druhý výstup oddělovacího obvodu 4 je spojen s jedním vstupem spínače s pamäťovým -obvodem 5 který je dále spojen se svítidlem B Výstup obvodu časové a impulsové koincidence 1 je veden na společný vodič, na který je připojen druhý vstup spínače s paměťovým obvodem 5Při sepnutí tlačítkového spínače 3 v...

Zapojení osvětlení schodišť a chodeb

Načítavanie...

Číslo patentu: 242990

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sikora Jan

MPK: H05B 39/06

Značky: chodeb, schodišť, osvětlení, zapojení

Text:

...chodby nebo schodiště, resp. budovy. Místo pomocného relé je možnopoužít stykače.Schéma zapojení osvětlení schodiště podle vynálezu je provedeno na výkresu.V suterénu objektu je instalován schodištový automat ĚA ve společné rozvodnici, od kterého jsou vedeny nulový.vodič§ a fázový vodičłł do dalších pater stoupacím vedením §y. Současně je s fázovým vodičem łł a nulovým vodičem E veden přes první ł, druhé g až do třetího schodiště 3...

Zrcadlo-čočková soustava pro současné osvětlení a pozorování předmětu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223391

Dátum: 15.03.1986

Autori: Klaboch Ladislav, Baudyš Antonín

Značky: pozorování, současné, osvětlení, předmětů, zrcadlo-čočková, soustava

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zrcadlo-čočkové soustavy pro současné osvětlení a pozorování předmětu, zejména pro použití u diferenciálních laserových dopplerovských anemometrů, u nichž je vynálezem řešen problém zvýšení veličiny "Poměr signálu k šumu" při současném zjednodušení optické soustavy. Podle obr. 4 je na společné optické ose (o) umístěn čočkový objektiv (1) soustřeďující jím procházející osvětlovací svazky (13) do ohniska na pozorovaný předmět (6)...

Zařízení k barevnému dynamickému osvětlení fontán

Načítavanie...

Číslo patentu: 231579

Dátum: 05.06.1985

Autori: Tichomirov Alexej Nikolajevič, Školnik Georgij Mojsejevič, Amol Jurij Dmitrijevič, Birjukov Alexandr Dmitrijevič, Polšin Viktor Alexandrovič

MPK: F21P 7/00

Značky: fontán, barevnému, zařízení, osvětlení, dynamickému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k barevnému dynamickému osvětleni fontán, a barevně hudebním doprovodem. Cílem vynálezu je přizpůsobení změny pohybu vody a intenzity jejího osvětlení k hudebnímu doprovodu. Zařízení pro řízení barevně hudebních fontán obsahuje zdroj elektrického hudebního signálu, zesilovač kanálu zvukového doprovodu, pásmové kmitočtové filtry a také světlomet a barevnými světelnými filtry. Novým v zařízení je to, že dodatečně obsahuje...

Způsob kontroly stavu osvětlení postupně osvětlovaných detektorů záření a zapojení pro jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 226716

Dátum: 01.11.1984

Autori: Lichnowski Józef Jan, Politechnika Świetokrzyska, Przygodzki Jacek Ryszard, Klimek Tadeusz Stanislaw, Barwicki Krzysztof Adam, Kuśmierz Józef

Značky: způsob, zapojení, osvětlení, detektoru, provádění, stavu, postupné, osvětlovaných, kontroly, záření

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob kontroly stavu osvětlení postupně osvětlovaných detektorů záření, vyznačující se tím, že se po sobě zkouší stav osvětlení každého z těchto detektorů a synchronismus jejich osvětlení s řídicími impulsy, přičemž se zkouší současně stav osvětlení jednoho z detektorů a dalšího předtím osvětleného detektoru a vytvoří se odpovídající logická funkce ze signálů obou detektorů a řídicího obvodu a dalším hodinovým impulsem se zkouší další dvojice...