Patenty so značkou «ostria»

Nosič ostria a frézovacia nožová hlava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5948

Dátum: 11.04.2007

Autori: Heinloth Markus, Klötzer Ralf, Klein Helmut

MPK: B23C 5/16, B23C 5/00

Značky: hlava, nožová, nosič, frézovacia, ostria

Text:

...pravouhlého rotačného ŕrézovania sú opísané napríklad v spise DE 10 2004 022 360 A 1. Pravouhlé rotačné frézovanie s excentrickým. nastavením nástroja bez axiálneho posuvu má však rozhodujúcu nevýhodu. Na základeskutočnosti, že pri tomto spôsobe vykonávaostrie nástroja svoju činnosť pri poklese, prejaví sa aj najmenšia závada ostria, resp. opotrebe nia nástroja okamžite negatívne na dosiahnutom tvarea kvalite povrchu. Predovšetkým vedie...

Spôsob úpravy ostria žiletiek

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4376

Dátum: 14.01.2005

Autor: Trankiem Hoang Mai

MPK: B26B 21/00

Značky: spôsob, ostria, žiletiek, úpravy

Text:

...perfluoroalkánu, perfluorocykloalkánu,perfluoroaromátu alebo ich oligoméry (napríklad, dodekafluorocyklohexanu, oktafluoronafalénu, perfluorotetrakosanu,perfluorotetradekahydrofenantrenu, izoméry perfluoroperhydrobenzylnaftalénu, perfluortetradekahydrofenantrénu, oligomérne vedľajšie produkty pri výrobe perfluorotetradekahydrofenantrénu, alebo perfluoropolyéterov s vysokým bodom varu). V niektorých prípadoch rozpúšťadlo obsahuje oligomér...

Zariadenie na elastickú aplikáciu stieracieho ostria

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1375

Dátum: 24.03.2004

Autor: Simoens Herve

MPK: B65G 45/00

Značky: ostria, stieracieho, zariadenie, aplikáciu, elastickú

Text:

...nevyčerpávajúcí príklad na základe výkresov, ktoré schematicky zobrazujúobr. l dopravmk so stieracou jednotkou,obr. 2 zariadenie na pružné pritlačenie,obr. 3 variant zariadenia na pružné pritlačenie.0015 Na nákrese je vidieť dopravník l, obsahujúci pás 2 dopravníka, pohybujúci sa medzi dvoma rozvodovými bubnami 3, z ktorých je aspoň jeden hnací. Toto zariadenie obsahuje okrem iného spodnú stieraciu jednotku 4 umiestnenú pod dopravníkom a...

Výškomer pre nastavenie ostria nožov, najmä lúpacích

Načítavanie...

Číslo patentu: 260345

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kovačič Kamil

MPK: B27G 23/00

Značky: výškomer, ostria, lúpacích, nožov, nastavenie, najmä

Text:

...oproti súčasnému stavu. Výhody navrhovaného riešenia oproti súčasnému stavu meracej techniky spočívajú v tom, že meradlo je jednoduchše konštrukcie s vymedzenými vertikalny mi vôľaini, bez väčších požiadaviek na ch jtiažnost výroby. výškomer je účelne ovlá datelný zhora a ovládacie mechanika je okrytovaná voči poškodeniu.Príkladné vyhotovenie zariadenia podY-l vynálezu je znázornená na pripojenom výkrese.Výškomer na nastavenie ostria nožov...

Prípravok na upínanie kotúčových nožov pri brúsení ostria na rovinných kovoobrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 252390

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hegedüš Ján, Brychta Štefan

MPK: B24B 3/46

Značky: strojoch, prípravok, kovoobrábacích, upínanie, nožov, brúsení, kotúčových, ostria, rovinných

Text:

...vo vybraní základovej dosky, pričom Základová doska má upravenú dcsad-aciu plochu.Hlavná výhoda prípravku na upínanie kotúčových nožov pri brúseuní ostria na rovinných kovoobrábacích strojoch spočíva v tom,že prípravok je konštrukčne aj výrobne jednoduchý a podľa velkosti upínacej plochy rovinněho kovoobrábacieho stroja je možné vyhotoviť niekoľko upínacích prípravkov,čím dôjde k niekolkonásobnému sproduktívneniu tejto výroby.Na...