Patenty so značkou «osové»

Zariadenie na osové statické zaťažovanie skúšobného telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: 269583

Dátum: 11.04.1990

Autor: Banko Vladimír

MPK: G01L 1/22, G01L 5/04

Značky: osové, skúšobného, tělesa, statické, zariadenie, zaťažovanie

Text:

...podľa pootočenia otvorov tiahel g a v správnej polohe iniciačného vrubu, pri nesymetrickej po 2 CS 269 583 B 1lohe vrubu bude vrub hore, v gxcavitačnej polohe hlavnej osi, do oboch tiahelíg, prv do horného, potom do dolnáho, s gravitačrtým usadenim v sedle horného tiahla g. Po úplnom uložení vybaveného ekúäobného telesa g do tiahel g, pridrži sa dolné tiahlo g v quázikolmej polohe e spusti sa silový mechanizmus prvej fázy nastavenia...

Ovládací zařízení osově posuvné volicí šablony

Načítavanie...

Číslo patentu: 260745

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fučík Milan, Dvořák Miloš

MPK: D04B 9/30, D04B 15/58

Značky: volicí, ovládací, posuvné, šablony, zařízení, osové

Text:

...uložen držák 5. Na držaku 5 jsou »na tyči G obr 2 výky-vně uložený jednotlivé zäpadky 7 přiřazené k jednotlivým ovládacím víačkám 1.K zálpadkám 7 je »přiřazenaa volící šablona 8 s ,programovými kroužky 81, uložená svisle posuvně rovněž v hor-ní »a Spodní desce 3, 4 .krytu proužkovacího zařízení. Programové kroužky G 1 jsou výškově upevněny tak, že ,při určitých výškových »polohách volicí šablony , podle programu stroje, nepůisobí, resp....

Zařízení pro kompenzaci rozdílů v osové síle příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252573

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šimůnek Josef, Horatschke Rudolf, Svoboda Jan

MPK: B65H 59/10

Značky: síle, kompenzaci, osové, zařízení, příze, rozdílu

Text:

...k napínání příze pasívníhc účinku zkrutné pružiny, je umístěno v místě chybu příze, před vodičem rozvádění příze, kde nepřekáží ani procesu předení, ani neznesnadňuje zapřâdání prize. Jeho kinematické poměry jsou voleny tak, že v počátku napínání příze rychleji roste odpor napínače než při velkém výkyvu napínače,což má tlumicí účinek na kompenzační rameno a kompenzátor dává přijatelný průběh napětí příze i při velkých rychlostech...

Ústrojí pro pohon osově symetricky uspořádaných zásobníků, zejména bubnových mlýnů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248257

Dátum: 12.02.1987

Autori: Van Der Seylberg Hans-peter, Schmidt Kurt, Thiers Eberhard, Scharon Dieter, Ziebart Siegfried, Hein Horst, Steffens Eberhard, Kothe Jost, Tausche Frank, Ribke Helmut

MPK: B02C 17/24

Značky: bubnových, symetrický, osové, zejména, pohon, zásobníku, uspořádaných, ústrojí, mlýnů

Text:

...Gonee nopoöno c nonomàm npnnepą ncnonneamn, nr. 1 VCłeMaTnqecKoe nsoőpaxeuue óapaöanaoü Mennnum. ónr. 2 Paspeš cremu.peaepnyapa co croponu npuaoa. mur. 3 ľľaàpes no A-A no mur.2.Ha Hr.1 cxeMaTHqecKu npencraBneHa.Gapa 6 aHHan Ménbňua c pemeunem, coownercrnenuo Hsoôperenm. Hpu 3 TOM cwopoua aeoMoro nana öapaöaanoň MenbHnnu ćxoncrpyupoaana B nonmnnmuxax c nosuoxnocrbm yxmoaoro cMemeHnn oőmenssecrnmn cnoco 6 oM nocpecTnoM uenrpannuo...

Zařízení ke sledování změny osové síly, například při otupení řezných nástrojů u automatických obráběcích strojů, zejména linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230810

Dátum: 15.06.1986

Autori: Martikan Jaroslav, Burian Jan, Pelej Libor

MPK: B23Q 15/28

Značky: linek, zařízení, zejména, například, obráběcích, změny, otupení, řezných, síly, nástrojů, osové, automatických, strojů, sledování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, kterým se sleduje změna osová síly, například otupujících se řezných nástrojů použitých u automatických obráběcích strojů s ovládáním náhonu hydraulického motoru, který řídí posuv suportu s řeznými nástroji. Vyhodnocuje skutečnou velikost nárůstu odporu osové síly v závislosti na otupení nástrojů, přičemž není ovlivňováno proměnlivými pasivními odpory strojního zařízení. Jeho podstata spočívá v tom, že do hydraulického...

Stínicí obal pro transport defektoskopických nuklidů v osově nestíněných nosičích

Načítavanie...

Číslo patentu: 220524

Dátum: 15.11.1985

Autori: Valášek Rudolf, Mahelka Svatoslav, Kaiser Jaroslav

Značky: osové, defektoskopických, nuklidů, nosičích, stínicí, nestíněných, transport

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší stínicí obal pro transport defektoskopických nuklidů v osově nestíněných nosičích, které nelze přepravovat ve stínicích obalech klasického typu. Stínicí obal sestává ze základového tělesa, ve kterém je upraveno stínicí těleso. Ve stínicím tělese jsou zhotoveny alespoň dva úložné kanály a těleso je opatřeno spojovací přírubou s otvory, napojenými na úložné kanály. V každém otvoru je připojena tulejka, na kterou je připevněno stínicí...

Výfukové hrdlo osové turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222988

Dátum: 01.09.1984

Autori: Dobrynin Vladimír Jevgeňjevič, Garkuša Anatolij Viktorovič

Značky: výfukové, osové, hrdlo, turbiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výfukového hrdla používaného v osových parních a plynových turbínách. Cílem vynálezu je zvýšit hospodárnost a spolehlivost turbíny v širokém pásmu jejích provozních režimů. Výfukové hrdlo osové turbíny se skládá z tělesa s vnitřním obtokem a vnějším obtokem, vytvářejícími průtokovou část hrdla a z deflektorů umístěných v tělese v oblasti ohraničené vnějším obtokem a osou průtokové části. Nové u tohoto řešení je to, že vstupní...

Zařízení pro osové přestavování dolního pracovního válce automatiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216352

Dátum: 01.07.1984

Autori: Demek Zdeněk, Pokorný Arnošt, Tříska Vojtěch, Endryáš Antonín

Značky: přestavování, válce, zařízení, osové, pracovního, dolního, automatiku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro osové přestavování dolního pracovního válce automatiku v ložiskovém tělesu, vyznačující se tím, že k jedné straně ložiskového tělesa (6) dolního pracovního válce (3) automatiku je připevněn třmen (7) opatřený otvorem (8), v němž je suvně uložen stavěcí šroub (9), jehož výběh (10) je pevně spojen s ložiskovým víkem (12) čepu (2) dolního pracovního válce (3) automatiku.