Patenty so značkou «osnovních»

Zařízení pro převádění osnovních nití mezi osnovním válem a brdem na textilním stroji pro výrobu víceosé plošné textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 268002

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dančová Olga, Majzner Jan

MPK: D03D 49/14

Značky: nití, stroji, válem, víceosé, textilním, brdem, převádění, osnovním, výrobu, textilie, osnovních, plošné, zařízení

Text:

...příkladu jeho provedení podlepriložených výkrcsů. kde znázorňuje obr. l nárys a obr. 2 půdorys zařízení pro prevádení osnovních nití mezi osnovním válem a brdem na textilním stroji pro výrobu víceosé plošné textílie s otočným prstencem a obr. 3 nárys a obr. A půdorys zařízení pro provádění osnovních níti mezi osnovním válem a ordem na textílním stroji pro výrobu víceosá plošné textílie s pevným prstencem. Ha obr. 5 je znázornén detail...

Zařízení pro řízení napětí a hlídání osnovních nití na tkacím stroji, zejména kruhovém

Načítavanie...

Číslo patentu: 266325

Dátum: 13.12.1989

Autor: Huemer Franz Xaver

MPK: D03D 49/04, D03D 51/28, D03D 37/00...

Značky: kruhovém, osnovních, napětí, zejména, řízení, zařízení, stroji, nití, tkacím, hlídání

Text:

...v blízkosti střídavého prošlupu je uspořádáno zařízení gg pro řízení napětí a hlídání osnovních nití 1 tak. jak je zřejmě z obr. 2.Zařízení gg pro řízení napětí a hlídání osnovních nltí 1 zahrnuje pro každou osnovní nit 7 vlastní dvouramennou výkyvnou páku gł, tvořenou pružinovým drátem, jejíž jedno rameno51 se v řídící poloze dvouramenné Výkyvné páky âł opírá o doraz ái. Druhé rameno 51 dvou ramenné výkyvné páky gl je zakončeno...

Zařízení k zabránění vytváření smyček na útkové přízi u osnovních pletacích strojů se zanášením útku přes celou šíři stroje a s pohyblivou cívečnicí útkových předloh

Načítavanie...

Číslo patentu: 265697

Dátum: 14.11.1989

Autori: Cvach Zdeněk, Metyš Karel, Kolář Karel

MPK: D04B 27/10

Značky: zařízení, vytváření, celou, přes, stroje, šíři, zabránění, útku, útkových, strojů, útkové, smyček, pletacích, cívečnici, předloh, pohyblivou, zanášením, přízí, osnovních

Text:

...zařízení útkové příze jeív dráze főliového válce, dotykové s főliovým válcem, přioazen kartáček opatřený srsti.Zařízení podle vynálezu je blíže znázorněno v příkladném provedení, která pirozeně nevyčerpává možnosti provedení, na příloženém výkresu, který znázorňuje schematické provedení pohyblivé cívečníco útkovýohĺpředloh s izolsntovými főliovýmí váloi a přisazeným k ním ksrtáčkem opstřeným srstí, V provedení pro zanášcní útku přes celou...

Zarážka délkové textilie pro textilní stroje, zejména osnovních nití na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 264915

Dátum: 12.09.1989

Autori: Navrátil Zdeněk, Šulc Michael, Urbášek Miloš

MPK: D03D 51/18

Značky: osnovních, nití, stroje, textilie, zarážka, tkacím, textilní, délkové, stroji, zejména

Text:

...vynálezu jsou schematicky znázorněna na přiložených výkresech, kde představuje obr. 1 osnovní lamelovou zarážku v prostorovém pohledu a obr. 2 zarážku pro kontrolu převíjení tkaniny na textilním stroji, v prostorovém pohledu.Lamely l zavěšené na osnovních nitích g jsou navlečeny na vodicích lištách 3 a odděleny distančními lištamí 3. Pod lamelami l jsou umístěny nehybné kovové snímací desky §, propoje ně strunamí 6 5 funkčním členem 1...

Regulátor stálého napětí nuceně odvíjených zejména osnovních nití tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258783

Dátum: 16.09.1988

Autori: Fenik Milan, Kočí Radomír

MPK: D03D 49/10

Značky: nuceně, odvíjených, osnovních, zejména, regulátor, nití, napětí, stroje, tkacího, stálého

Text:

...regulační člen g pouze při chodu tkaciho stroje vpřed, tj. při tkani, a při chodu zpět,tj. při páránl, je rozpojena a regulační člen g není naháněn.Jak přík 1 adně 2 názorněno na obr. 1, čidlo l regulátoru je tvořeno svůrkovým válcem lg, uloženým otočně na prvních rameneoh lg dvojice výkyvných pák lg, uložených na pevné části stroje výkyvně a odpružených prostřednictvím pružin ll, upravených mezi druhými rameny lg dvojice trojramenných pák ll...

Přípravek na přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243992

Dátum: 01.07.1988

Autori: Yamaguchi Totaro, Sugano Hiroshi, Yamada Yoshihisa

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, tkacího, přípravek, víceprošlupního, nití, osnovních, přemísťování

Text:

...jsou právě v dolní větvi prošlupu.Příkladné provedení přípravku podle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde zrwmff obr. 1 pohled na přípravek v bokorysu a obr. 2 částečný pohled na přípravekPřípravek pro přemísřování osnovních nití je podle vynálezu tvořen plochou nosnou lištou l, k níž je z jedné strany připevněn závěsný proríl g bud prnběžný v celé délce nosné lišty lJnebo členěný do soustavy závěsů pro zavěšení celého přípravku na...

Jednolícní osnovní pletenina, sestávající z nejméně dvou soustav osnovních nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 241893

Dátum: 01.12.1987

Autori: Havlín Vladimír, Procházka Jaroslav, Rozprim Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: osnovní, jednolícní, sestávající, nejméně, pletenina, osnovních, soustav, nití

Text:

...osnovních pletenín s uzavřeným řetízkem v základní soustavě, a to v několika vazebních variantách, znázorňujících na obr. 1 přímé kladení přidevné soustavy přes jednu jehlu v každém sloupku oček. na obr. 2 střídavé kladení přidavné soustavy přes jednu jehlu v každém sloupku3 l 241 893 oček, na obr. 3 postupné kladeni přidavné soustavy přes jednu jehlú v každém druhém sloupku oček a na obr. 4 postupné kladeni přidavné soustavy přes jednu jehlu...

Způsob vytváření prošlupu v osnovních nitích pro prohoz útku při tkaní a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242005

Dátum: 15.09.1987

Autor: Brouwer Marius

MPK: D03C 13/00

Značky: prohoz, provádění, tohoto, útku, způsob, vytváření, tkání, způsobu, nitích, osnovních, zařízení, prošlupu

Text:

...plátnové - samozřejmě, že príncíp vynálezu lze rozšířit na tkaní složitějších vazeb. V takovém případě budou směry vychýlení z tkací roviny u sousedících osnovních nití opačné bude-li tedy například na obr. 1 nakreslená osnovní nit 1 vychýlena dolů, pod tkací rovinu, pak dále následující sousední nit bude v téže pracovní fázi vychýlena nahoru, tedy nad tkacío rovinu. Pro vychylování osnovni nití 1 jsouvytvořena prošlupní vybraní v...

Přípravek pro přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 238798

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kakáč Karel, Kuba Zdeněk, Modrijan František, Sedláček Ivan

MPK: D03D 47/26

Značky: stroje, přemísťování, tkacího, víceprošlupního, nití, osnovních, přípravek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravku pro přemísťování osnovních nití u víceprošlupního tkacího stroje a jeho podstatou je, že je tvořen plochou lištou opatřenou záchytnými prostředky pro záběr s držáky opatřenými hákem a na opačném konci záchytným výstupkem pro zavěšení s výhodou na rozřazovacím paprsku.

Způsob kladení osnovních nití a zařízení k jeho provádění na proplétacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233871

Dátum: 01.04.1987

Autori: Faulhaber Ervín, Horák Alois

MPK: D04B 23/10

Značky: zařízení, kladení, provádění, strojích, nití, proplétacích, osnovních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný k využití při proplétání textilií s použitím zejména vazných osnovních nití, při kladení do háčků očkotvorných prostředků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se za účelem kladení osnovních nití přes vnitřní hrany oček kladecích prostředků a následně přes vnější hrany oček kladecích prostředků do stejných míst očkotvorných prostředků kladou osnovní nitě prostřednictvím kladecích prostředků časově a/nebo prostorově asymetricky...

Regulátor stálého napětí nuceně odvíjených zejména osnovních nití tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 215367

Dátum: 29.02.1984

Autori: Rotrekl Otto, Kuda Vladimír

Značky: regulátor, stroje, napětí, zejména, odvíjených, tkacího, stálého, osnovních, nuceně, nití

Zhrnutie / Anotácia:

Regulátor stálého napětí nuceně odvíjených zejména osnovních nití tkacího stroje zahrnující čidlo napětí, reagující na změnu tohoto napětí změnou polohy, připojené na vstup regulačního členu, jehož výstup je spojen s řídícím členem výkonového regulačního orgánu se vstupním hřídelem náhonu a výstupním hřídelem pohonu odvíjení, který na změnu velikosti řídící veličiny na svém řídícím členu reaguje změnou poměru úhlových rychlostí mezi vstupním a...