Patenty so značkou «osnovní»

Zařízení pro stahování zbytkového ovinu z kuželových dutinek, zejména pro osnovní příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 270339

Dátum: 13.06.1990

Autori: Ančík František, Hejda Josef, Rosůlek Zdeněk

MPK: B65H 73/00

Značky: stahování, zbytkového, kuželových, dutinek, osnovní, ovinu, příze, zařízení, zejména

Text:

...Q, jsou otpćnä uloženy páky Q, jejichž prvá ramene QQ jsou zakončena pülkruhovýmistahovaoími öeliatmi Q. opatřenýml vymänitelnou pruznou stírací vložkou 1 z vhodného ma teriálu, ulozenou ve vnitřním vybrání Q těloee stahovaoíoh čellstí Q a zajištěnou šrouby 2.Druhá ramena ŽQ pák Q jsou na vnitřní straně opatřena výstupky lg, na nichž jsou otočně uloženy kladky il. Vnäjší konce druhých ramen Qg ee opírají o pružiny Qg. uchycené na výstupoích...

Jednolícní vícesložková osnovní pletenina v kombinované vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 269614

Dátum: 11.04.1990

Autori: Reinisch Milan, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: jednolícní, osnovní, kombinované, pletenina, vazbě, vícesložková

Text:

...obr. l, na obr. 3 rubní stranu tříšložkové pleteniny, na obr. 4 řez C - C pleteninou podle obr. 3 a na obr. 5 jiný řez B - B pleteninou podle obr. 3. Na obr. 1 je znázorněna vazba licni strany jednolícní dvousložkově osnovní pleteniny v kombinované vazbě z protisměrného kladeni.Do zpevňovací soustavy bylo použito kladení podkládaneho sukna v plněm návleku, které tvoří očka g a spojovací klíčky Z jádrově složky pleteniny a napomáha...

Osnovní pletenina s plastickým povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 269495

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dániel Mikuláš, Tichá Ivona

MPK: D04B 21/06, D04B 21/00

Značky: pletenina, plastickým, osnovní, povrchem

Text:

...34 a 3 §.Jednolíoní osnovní pletenina s plastickým efektem podle obr. 2 se skládá v každém druhém řádku z oček ze dvou nití etektní soustavy, v suknovém kladení, ktoré jsou provázané mezi sebou řádky jednoduchých očekłz nosné složky. V łádcíoh oček 1 z efektní soustavy nití jsou spojovací klíčky 3 nosné složky provlačenypod očky§ z efektní soustavy nití. Uvolněné úseky jsou vytvoreny z oček z efektní aoustavy nítí na jedné stra ně pleteniny,...

Zobjemněná osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 269459

Dátum: 11.04.1990

Autori: Reinisch Milan, Sokol Václav, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: osnovní, zobjemněná, pletenina

Text:

...pletařském stroji. Konstrukčním provedením vazební struktury, tj.kombinaci příčně orientovaných úaeků výplňkových nití se základní pleteninou možno dosáhnout napodobení chytových nebo lísovaných vzorů v osnovních pleteninách.Princíp a bližší vysvětlení společných znaků vazby několika příkladných provedení zobjemněných oanovních pletenín jsou zřejmě z výkreaů, které znázoršují jejich rubní stranu, a to na obr. 1 s jednoduchými očky v...

Hadicový osnovní úplet a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 267685

Dátum: 12.02.1990

Autori: Ribareva Jordanka, Popov Christo, Kirilov Kiril, Ribarev Božidar, Minčev Veselin, Ribareva Borjana, Petrov Savko

MPK: D04B 21/00

Značky: hadicový, úplet, osnovní, výroby, způsob

Text:

...2. 3. 4. 5. 6. M 7 nerembuue cromauxu 1. 2. 3. 4. 5. 6 K 7 H HETGJBHME cnqzu 1.2.3.4.5.6 n 7. ospaaynmuu uereubuue Pñnu X. II. III H IV.Curnacuo pucyuxy 1. nereubnas csanb 1 nepenpuruaaew qepea nćreubuuň crouonx 2 H coenuuneľ anbrepuarusno nerenbnue cTon 6 HKn 1 n 3 B Kamux nsyx uerenbnux auax.Cornacno pucynxy 2. nerenbuaa CBS 3 b 1 nepenpurnaaew qepea nerenbuue cromduxn 2 u 3 H cua 3 uuaeT amhrepuarnuuo neTenhuue CTDMGHKH 1 H 4 3 Kamnux nnyx...

Elektrická osnovní zarážka tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267621

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nespěšný Zbyněk, Gryc Václav, Modrijan František

MPK: D03D 51/30

Značky: zarážka, elektrická, tkacího, stroje, osnovní

Text:

...v dolní polovině své délky výřezem 3 a v horní polovině podělným otvorem 2. soustava eignaiizačníoh lanel l je v několika řadách uepořÁdnných za sebou zavešena na osnovních nitích E. Vždy jedné osnovní niti g tedy přísluší jedna na ní zavčšená signaĺizační lamela l. Každá řada signalizačních lamel l má svými podélnými otvory 2 provlečen jeden stabilizační záchytný člen 2. Pod soustavou signalizačních lamel l jsou V celé pracovní šířce...

Vzorovaná osnovní pletenina s plastickým efektem ve dvojité kombinované vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 267432

Dátum: 12.02.1990

Autori: Skřepek Jan, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/06

Značky: plastickým, kombinované, vzorovaná, osnovní, pletenina, efektem, dvojité, vazbě

Text:

...rubní straně, například přesazeně nebo ve skupinách sloupků souvisle nebo přerušovaně,případně přesazeně nad sebou vytvořena ve směru sloupků oček zhuštěná vazební místa v sousedství plasticky vystupujících skupin různě dlouhých smyček z efektní soustavy niti. Tato vazební místa obsahují jak očka efektní soustavv niti a očka základní pleteniny. tak 1 vložené nitě pomocné soustavy provázané a stažené obloučky z kladení pod jehlami-...

Pletenina v osnovní vazbě obsahující nejméně jednu soustavu anorganických nití a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266196

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kafka Vratislav, Čech Oldřich, Dániel Mikuláš, Vyskočilová Jiřina

MPK: D04B 21/00

Značky: nití, způsob, soustavu, pletenina, vazbě, jednu, nejméně, její, anorganických, osnovní, výroby, obsahující

Text:

...obloučků, čímž se zároveň změnila struktura, vzhled i viastnos~ ti takto upravené výsledné pleteniny. Přitom však züstala zachována pomocná složka nosné,například efektní soustavy nití, která se při chemické nebo tepelné úpravě rozměrově anitvarově nezměnila a zachovala textilní charakter výrobku.Základní mvšlenkou vynálezu je konstrukční řešení odlišného, netradičniho provedení pleteniny, zejména z hlediska její rozměrové stability,...

Způsob výroby plošné textilie s vysokou rozměrovou stabilitou v podobě osnovní pleteniny nebo propletu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266099

Dátum: 14.11.1989

Autori: Faulhaber Ervín, Hammer Vladimír

MPK: D06C 7/00, D06N 5/00

Značky: způsob, pleteniny, plošné, vysokou, propletu, stabilitou, textilie, rozměrovou, výroby, osnovní, podobě

Text:

...splnění vytčených cílů směřuje plošná textílie s vysokou rozměrovou stabilitou v provedení osnovni pleteniny nebo propletu. V případě využití osnovní pleteniny je použito syntetických nitových útvarů, například polyesterové hedvábí nebo staplových přízí v základu,tj. v očkáoh a spojovacíchkličkách a ve vložených výplňkových nitích. U propletu je zhotovena ze syntetického nitovéhc materiálu jak ncsná část, například tkanina a nejméně...

Vzorovaná osnovní pletenina s plastickým a nebo barevným efektem v trojité kombinované vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 265850

Dátum: 14.11.1989

Autori: Skřepek Jan, Sokol Václav, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/00

Značky: vzorovaná, efektem, barevným, trojité, pletenina, plastickým, kombinované, osnovní, vazbě

Text:

...pro svůj plastický drobný vzor.Príncip konstrukce osnovni pleteníny a bližší výsvětleni podstaty vynálezu jsoďzře z přiložených výkresů, které znàzorňuji na obr. 1 provedení s pravidelným rozloženim zobjemněných shluků oček ve dvou řádcich nad sebou střidavě přesazeně v každém sloupku oček, na obr. 2 provedení s pravidelným rozloženim zobjemněných shluků oček po dvou řádcich nad sebou s postupným rozšiřenim a zúženim vzdálenosti mezi dvěma...

Ústrojí osnovní svůrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262920

Dátum: 11.04.1989

Autor: Rambousek Zdeněk

MPK: D03D 49/22

Značky: svůrky, ústrojí, osnovní

Text:

...Je otoöně uložon válec ł osnovní svůrky, tvořenä nxcontry 5 s exoentricitou 3. Exoentry Jsou vytvořeny Jako souöást nosné trubky 1, procházející s excentrieitou e uvnitřválce ł svlĺlrky. Nosnou trubkou 2, která je otočně uložana ložisky łg V rámu łg tkacího stroje, prochází zkrutná tyč 3. Zkrutná tyč §Je na jednom konci pevně spojena s nosnou trub~ kon 2 a na druhém konci je spojene 5 rámem łâ tkacího stroja. Zkrutná tyč Q je pevně apojana s...

Osnovní pletenina se smyčkovým povrchem a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262062

Dátum: 10.02.1989

Autor: Cvach Zdeněk

MPK: D04B 21/02

Značky: povrchem, osnovní, způsob, výroby, pletenina, smyčkovým, její

Text:

...apod. Druhý kladecí přístroj je navlečen plně a v jednom řádku klade -ve vazbě řetízku a ve druhém řádku klade pod jehlamí, přes několik roztečí, čímž vytvoří zásobu nití pro smyčku.Smyčky vzníknou v procesu úpravy textilie a úpravárenské strojní zařízení pro vyvářku, resp. pro barvení, je charakteristické možností vytahování textílie ve směru sloupků, kde tah dosahuje až 80 kg. jedná-se např. o jigger nebo kontinuální pračku, Tato úprava...

Jednolícní osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 261558

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan, Dániel Mikuláš

MPK: D04B 21/08

Značky: pletenina, osnovní, jednolícní

Text:

...oblastech s využitím jejich paranetrů, například- 3 . 231 558 na geotextilie nebo na základě dekoračních vlastností kovů například pro bížuterní průmysl, pri výrobě svítidel e po dobně.Ke splnění těchto cílů směřnje jednolícní osnovní pletenina ze dvou nebo více nitových komponentů, která obsahuje alespoň jednu nitovou soustevu z přírodních organických a//nebo chemických vláken a alespoň dvě další nitové soustavy z enorganických, zejména...

Dvou nebo vícesložková osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 261484

Dátum: 10.02.1989

Autori: Skřepek Jan, Dániel Mikuláš, Sokol Václav

MPK: D04B 21/08

Značky: osnovní, vícesložková, pletenina

Text:

...na povrchu pletenin.- 3 261 484 Z uvedených důvodů byly již navrženy osnovní pleteniny,jejichž konečné podoby při úpravě bylo dossženo tím, že se podíl textilních vláken v použitých skaných nitích úplně odstraní, zatímco se podíl anorganických nití zachová a tvarově mění, tj. zobjemňuje, čímž se mění vzhled, struktura i vlastností výsledné pleteniny. Mezi reprezentanty této skuup piny pletenin patří jednolícní osnovní pletenina ze dvou nebo...

Dvojitá osnovní pletenina s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260935

Dátum: 12.01.1989

Autori: Skřepek Jan, Sokol Václav, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/10

Značky: efektem, dvojitá, osnovní, barevným, pletenina, plastickým

Text:

...3 ze suknového kladení. S tímto základním plným úsekem B sousedi z oboustran efektni úsek Q sestávajicí ze skupin mezi sebou vazebně spojených dvou sloupku zdvojených oček 3 efektního ůseku Q. Tato zdvojená očka g obou eťektníoh úseku 5 jsou vytvořena z přímého a suknového kladení stejně jako zdvojená očka l základniho plného úseku É se kterým jsou vazebně propojena. Jak je patrno ze zvětšeného pohledu na licní stranu této jednolícní osnovní...

Osnovní pletenina nebo proplet, sestávající z nejméně jedné soustavy skaných nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 260743

Dátum: 12.01.1989

Autori: Dániel Mikuláš, Dánielová Jiřina, Sokol Václav

MPK: D04B 21/00

Značky: proplet, nejméně, soustavy, jedné, sestávající, skaných, osnovní, pletenina, nití

Text:

...snížení prostojů a vyšší obsluhovost. Dále také komfort a príjemný pocit při nošení .výrobků z pletevnin podle vynálezu.Bližší vysvětlení -podstaty řešení je pnatrné z priložených nářzrtü, které znázorňují na obr. 1, Jiazbu jednolícní osnovní pleteniny,zhotovené zo tří soustav skaných. nití s jádrovoo(ibjemující složkou, na obr. 2 vazbu odlišného provedení jednolicní osno-vní -pleteniny v kombinaci jedné sonstavy hladkých nití se dvěma...

Jednolícní osnovní pletenina s drobným plastickým a prolamovaným vzorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260698

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/10

Značky: osnovní, jednolícní, vzorem, prolamovaným, pletenina, drobným, plastickým

Text:

...směrech. Založený příčný útek a prodloužené kladenipod jehlami mebo mezi sloupky oček zajišřuje vysokou pevnost a plnost pleteniny. Plastický efekt je možno zdůraznit na obou stranách povrchu pleteniny provlékáním podélného útku do otvorů základní složky. Rubni strana pleteniny je v důsledku v podstatě podélné orientace spojovacích kliček z přimého kladení a jejich postavení napřič vůči vkládaným délkovým útvarům vhodná pro povrchovou...

Vysoce prodyšná jednolícní osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 259984

Dátum: 15.11.1988

Autori: Reinisch Milan, Sokol Václav, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/10

Značky: osnovní, vysoce, jednolícní, pletenina, prodyšná

Text:

...otvorů.Na obr.1 je znàzorněna vysoce prodyšnà jednolicni osnovni pletenina s plastickým vzorem na obou stranách, jejiž zbklad je vytvořen z jednoduchých oček 1 ve skupinóch A po třech sĺoupcich, které se v řâdcich R 2, R 3, R 5, R 6, EE vzájemné proe vazuji přičemž vznikaji otvor Q G miŠĺechvzàjemného provazovániskupin A stoupků nad sebou. Ve sloupcich §§, gý,io, gjaàkjgve všech řàdcich zdvojená očko a, ktoré ohraničuji a zesiluji stěny otvorů...

Osnovní pletenina z nejméně dvou soustav nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 259141

Dátum: 17.10.1988

Autori: Skřepek Jan, Dániel Mikuláš, Sokol Václav

MPK: D04B 21/00

Značky: pletenina, nejméně, soustav, osnovní, nití

Text:

...lze považovat zo výhodnou noinoot konfokťního zpracování osnovních plotonín booblodu na průboh fddků I sloupků očok, tj. a líbovolw unýn poklůdlnío kroolonýoh poloh vo otříhlrnö.Plotonínou podlo vynllozu je oołno 3 úopčchon ínítovot vzorovbní pomocí olopoho klodení, případně také některé typy zůtołných plotonín. no základě uplotnłní uoonotríckých tvarů drobných otvorů vo vozbl plotoníny, způooboných vyctupujíoíní obloučky zo...

Vyztužená pletenina v osnovní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 258569

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sokol Václav, Dániel Mikuláš, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: osnovní, pletenina, vazbě, vyztužená

Text:

...jako antistatické neho tepelně izolační ochrany, do podkladů koberců a podobné.Podstata vynálezu je blíže vysvětlena na aplikacích podle přiložených obrázků, které znázorñují typická příkladná provedení výztužné jednolícní pleteniny po tepelné nebo chemické úpravě, a to na obr. 1 se dvěma výztužnými složkami z anorganických vláken uprostřed pleteniny, z nichž jedna tvoří společná očka se dvěma vazebními složkami z textilních vláken V podobě...

Jednolícní osnovní pletenina s plastickým a prolamovaným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256772

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/10

Značky: efektem, pletenina, plastickým, jednolícní, prolamovaným, osnovní

Text:

...avšak rovněž šikmo, připadně je vzájemné kombinovat. Je také možno zesilovat základ ní a efektni soustavy nejneně jednou další nitovou soustavou,256772 4například kľsdenłn pod johlsni, přičnýn útkes, podšlnýs útksn Jopod.Bátka obloučků spojovscichkkliček je tskb závislá na dólkůch rubnłch kličsk s tvaru vyborcení očok základni složky na rubnł stranu. Nüktsrà očko so na licni straně objemñujią čin dochází k jejich dofornacł na rubni stranu...

Osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 256211

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sokol Václav, Skřepek Jan, Reinisch Milan

MPK: D04B 21/00

Značky: osnovní, pletenina

Text:

...s touto základni složkou společná očka A v řádcich 33, 33, přičemž jsou tato společné očka A mezi sebou spojena na rubní straně pleteniny navolněnými obloučky 1. Druhá efektní složka tvoří se základni složkou společná očka 5 v řádcich 33, 35 V jednom sloupku nad sebou a pokračuje na licní straně pleteniny obloučky §, které přecházejí do sousedního sloupku oček. Obloučky 1 na rubní straně pleteniny a obloučky g na lícní straně pleteniny...

Efektní niťový útvar s osnovní pletařskou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 242843

Dátum: 01.04.1988

Autor: Šulc Josef

MPK: D04B 21/02, D02G 3/34

Značky: osnovní, útvar, niťový, pletařskou, vazbou, efektní

Text:

...délka Vnebo provedení efektního vlasu může být zekotvena v prostorumezi stěnami spoločných oček nebo v prostoru mezi etěnami rozličných oček.Bližší vysvětlení podstaty vynálezu a princip konstrükce efektních nití podle vynálezu jsoo vysvětleny na několika příkladných provàdenich podle přiložených schematických nákresů, které znázorňují na obr. 1 až 4 efektní niřové útvary s žinýlkovým vlasem stejné délky a v pravidelném uspořádání v...

Osnovní pletenina s efektním vzorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255164

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kolář Karel, Přichystal Leopold, Cvach Zdeněk, Pásek Pavel

MPK: D04B 21/14, D04B 21/16

Značky: osnovní, efektním, pletenina, vzorem

Text:

...vláken pro útek v kombinaci běžně sráživých a vysocesráživých vláken, čímž se vytvoří pružná jednoduchá osnovní pletenina s vloženým útkem. Povrch pleteníny je opatřen kličkami, probíhajicími ve směru řádků, přičemž jejich rozdelení po šíři textílie je rovnoměrné.Vytčeného cíle je dosaženo pletenínou s efektním vzorem, která obsahuje alespoň V některých řádcich příčně vložené nitě, které prooihaji přes její celou šiři. Na svém povrchu je...

Jednolícní osnovní pletenina s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255145

Dátum: 15.02.1988

Autori: Sokol Václav, Dániel Mikuláš, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00, B32B 15/00

Značky: jednolícní, barevným, osnovní, pletenina, efektem, plastickým

Text:

...úpravy se vytvořily z anorganické složky efektní soustavy z některých oček l vyborcené úseky 3 a z anorganické složky efektní soustavy některých spojovącích kliček 3 vyborcené úseky 5. Pomocná složka efektní soustavy si podržela svůj původní tvar v podobě oček 3 pomocné složky, respektive v podobě spojovacich kliček Q pomocné složky a zůstala v nosné konstrukcí pleteniny. Jde o nepravídelný plastický efekt 2 uvolněných vyborcených úseků 3,...

Pletená efektní nit v osnovní jednolícní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 242109

Dátum: 01.02.1988

Autori: Lapeík Svatopluk, Zvoníeek Josef

MPK: D04B 21/04, D02G 3/34

Značky: osnovní, vazbě, jednolícní, efektní, pletená

Text:

...obr. 4 platenou efektní nit s nosným jádrem z jednoduchých a dvojitých oček a s efektem z rozřezaných útkovyćh nití. a totv pohledu při výrobě na pletařském stroji v napnutém stavu. na obr. 5 nit v provedení dle obr. 4 po relaxaoi, na obr. 6 nit v provedení dle obr. 4 při působení mechanické napínací síly, na obr. 7 nosné jádro pletené efektní nitě z jednoduchých a dvojitých oček, s ofektem z kladení pod jehlamí. a to v pohledu po...

Smyčková jednolícní osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 240865

Dátum: 01.01.1988

Autori: Eerný Jioí, Kroupa Petr, Ruda Miroslav

MPK: D04B 21/02

Značky: smyčková, osnovní, pletenina, jednolícní

Text:

...soustav vedle sebe pro oddělené vytvařování240 865 smyček podle vzoru. Nitě hrubšiho provedení je možno zapracovatproto, že nevytvářejí očka společné se základní soustavou, nýbrž jsou do základní soustavy zavázány slepým kladenim, Podstata vynálezu a podrobné vysvětlení jeho principu jsou patrné z přiložených nákresů příkladných vazebních provedení smyčkových jednolícních pletenin, znázornujících na obr. 1 jednu základní soustavu nití...

Jednolícní osnovní pletenina, sestávající z nejméně dvou soustav osnovních nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 241893

Dátum: 01.12.1987

Autori: Rozprim Jan, Procházka Jaroslav, Havlín Vladimír

MPK: D04B 21/00

Značky: nití, nejméně, jednolícní, soustav, sestávající, pletenina, osnovních, osnovní

Text:

...osnovních pletenín s uzavřeným řetízkem v základní soustavě, a to v několika vazebních variantách, znázorňujících na obr. 1 přímé kladení přidevné soustavy přes jednu jehlu v každém sloupku oček. na obr. 2 střídavé kladení přidavné soustavy přes jednu jehlu v každém sloupku3 l 241 893 oček, na obr. 3 postupné kladeni přidavné soustavy přes jednu jehlú v každém druhém sloupku oček a na obr. 4 postupné kladeni přidavné soustavy přes jednu jehlu...

Prolamovaná osnovní pletenina s vazebně ohraničeným síťovým vzorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253649

Dátum: 12.11.1987

Autor: Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: pletenina, osnovní, vzorem, prolamovaná, ohraničeným, vazebně, sítovým

Text:

...na obr. 1 pleteninu ze dvou nitových soustav 3 jednoduchýmí očky ve spojovacich řádcích a v místech spojů. vytvořených z jednoho řádku, na obr. 2 pleteninu rovněž ze dvou nitových soustav a s jednoduchými očky ve spojovacích řádcích a v místech spojů. které jeou vytvořeny ze dvou řádků nad sebou. na obr. 3 pleteninu ze dvou nitových soustav s jednoduchými očky ve spojovacích řádcích e se zdvojenýmí očky ve zvolených řádcích v místech...

Zesílená pletenina v osnovní vazbě s plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253638

Dátum: 12.11.1987

Autori: Skřepek Jan, Dániel Mikuláš, Sokol Václav

MPK: D04B 21/00

Značky: vazbě, barevným, pletenina, efektem, plastickým, osnovní, zesílená

Text:

...pleteného ~varu, například efektní nitě. Znázorněně vazby pletenin podle obr. l aí 3 představují již konečnou podobu pletenin, to jest finální výrobek po úpravě, při ktoré se očko, spojovací kličky nebo kladení pod jehlami, obsahující anorgickou a pomocnou složku vlivem tepelné úpravy v některých místech pleteniny rozdělí. při čemž se tvoří alespoňčástečně obnažené vyborcené úseky z organické složky efektní soustmvy nití a-zbývající původní...

Jednolícní osnovní pletenina

Načítavanie...

Číslo patentu: 253133

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kovarskij Alexandr, Čarkovskaja Larisa, Čarkovskij Alexandr, Procházka Rostislav, Javorský Josef, Filatov Vladimir, Piller Bohumil, Kramplová Milada

MPK: D04B 21/00, A61F 2/02

Značky: pletenina, jednolícní, osnovní

Text:

...spočíva v tom, že je základní složka pleteniny vytvořena ze sloupku oček, obsahujících nitě z jedné výplñkové soustavy a ze sloupku oček, obsahujících nitě z nejméně dvou výplňkových soustav, jež provazují spojovací klíčky oček sloupků stahilizující složky pleteniny a současně také střídavě spojovací klíčky V očkách sousedících sloupku základníPrincíp vynálezu je blíže vysvětlen na připojeném výkresu příkladného provedení vazby jednolícní...

Osnovní pletenina, obsahující nejméně tři niťové soustavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252930

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sokol Václav, Dániel Mikuláš, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: niťové, osnovní, pletenina, nejméně, soustavy, obsahující

Text:

...to na obr. 1 a 2 se základem ze dvou nítových soustav ve vazbě uzav řeného tríkotu a s výztužnou nitovou soustavou ve výplňkovém kladení jako mezívrstvy pleteníny, přičemž je na obr. 1 nakreslena vazba pleteníny po tepelné úpravě, zatímco na obr. 2 po rozpuštění pomocné textilní složky jako součástí výztužné nítové soustavy. Na obr. 3 je znázorněna osnovní pletenína podle vynâlezu se základom ze dvou nítových soustav ve vazbě uzavřeného...

Osnovní vál tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241384

Dátum: 15.09.1987

Autori: Bouška Josef, Tomeš Zdenik

MPK: D02H 13/32

Značky: osnovní, tkacího, stroje

Text:

...v nárysu.Osnovnĺ vál 1 tkacího stroje je tvořen nosnou tyčí 2, na níž je uspořádána dvojice diskovitých čel 3 a 4, z nichž jedno diskovité čelo 3 je na nosné tyčí 2 uloženo pevné při jednom jejím konci, který je opatřen válcovitým zakončením 5 pro »otočné uložení ve středové konzole B rámu 7 tkacího stroje. Druhé diskovite čelo 4 je na nosné tyčí 2 uloženo přestavitelně při opačném konci nosné tyče 2. Tato koncové část nosné tyče 2 je...

Způsob výroby osnovní úzké krajky

Načítavanie...

Číslo patentu: 246577

Dátum: 20.08.1987

Autor: Gayer Herbert

MPK: D04B 21/10, D04B 21/12

Značky: úzké, způsob, osnovní, krajky, výroby

Text:

...aaxpunann pasenxemme KYCKH HHTBŘ TGPMMqecKH pacnnaBnHeMoň rpyuwosoň qacTH Tpuxoramuoro nonowua Ha okpymammeäHepe swoü rpeöenxoñ, oöpasymmeü 3 y 5 qHKH, B eme onny rpeőenxy npoôpana DaCTBOpHMañ neTneoöpa 3 ymman HHTL, aansmnammaa 3 yőqHKH yrounoň HTH. Hanee,B TOŘ me rpeőenxe uns BBH 3 HBaHHH OCTBHBHOŘ qacTH yroqnoñ HHTH npoöpana ona HnH necxonnxo Hepacrnopnuux HHTeň na Bsnàunanux B Kpaň Kpymena Toň uacTH yroqnoň HHTH, KOTOpaH HE 06 pasyeT 3 y...

Pletený smyčkový niťový útvar v osnovní vazbě

Načítavanie...

Číslo patentu: 240585

Dátum: 15.08.1987

Autori: Talzi Ljudmila Addejevna, Levoekin Alexadd Vasiljevie, Eerendin Alexadd Fedorovie

MPK: D02G 3/34, D04B 21/04

Značky: osnovní, pletený, vazbě, útvar, niťový, smyčkový

Text:

...podle obr. 1 po sejmutí ze stroje, na obr. 3 nifový útvar s jednoduchými a dvojltými očky ve sloupcích oček jádrové složky a s jednoduchými smyčkami ze dvou efektnich složek, na obr. 4 ni-ťový útvar s jednoduchými a dvojitými očky ve skupině sloupků oček v jadrové složce~a dvojicemi jednoduchých smyček ze dvou eiektních složek a na obr. 5 nitový útvar s jednoduchými očky ve skupině sloupků oček v jadrové složce, doplnené výplňkovou soustavou...

Jednolícní osnovní pletenina s vyztuženým plastickým a/nebo barevným efektem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251843

Dátum: 13.08.1987

Autori: Reinisch Milan, Skřepek Jan

MPK: D04B 21/00

Značky: plastickým, vyztuženým, jednolícní, efektem, barevným, osnovní, pletenina

Text:

...rezy pleteninou, vedená rádkem oEek a tvarovanými zebry.Na obr. ttae znúsornlna dednelicni oanovní pletenine v podelném rezu, ktorý je vedou základní vazbou, u které vyetupují uzavŕené amyčky 1,. Timito aąyćkami J, Je provlečen Jak první niĺový útvar j, tak i druhy niłový útvar g tím způeobe, že první niĺový útvar 2 prochází všemi obloučky uzavřených smyček .L, zatímco druhy niřový útvar à střídavě nad a pod stenami uzavŕerąých smyček L,...