Patenty so značkou «osiva»

Dávkovacie zariadenie na dávkovanie osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16338

Dátum: 01.12.2011

Autori: Tomberge Christoph, Falinski Jürgen

MPK: A01C 7/12

Značky: dávkovanie, dávkovacie, osiva, zariadenie

Text:

...nádoby umiestnenej príslušné na dávkovacom zariadení.0012 Tento vynález súčasne umožňuje čistenie vnútra alebo vnútorného priestoru podávacieho kolesa, v ktorom sú umiestnené pohon a prípadne spinacie prvky na prepínanie podávacieho kolesa do jednotlivých stavov zapojenia. Tým je možné zaručiť i dlhšiu bezproblémovú prevádzku každého dávkovacieho zariadenia.0013 Dopravný žľab pre osivo sa skladá z nehybných ostení, ktoré vymedzujú tento...

Dávkovacie koleso pre dávkovacie zariadenie na dávkovanie osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14201

Dátum: 17.11.2011

Autor: Falinski Jürgen

MPK: A01C 7/12

Značky: koleso, osiva, zariadenie, dávkovanie, dávkovacie

Text:

...stenový úsek slúži k utesneniu dopravných prvkov proti hraničnej stene dávkovacieho zariadenia, tým je zaručené rovnomerné dopravovanie osiva a/alebo hnojiva. Uhlovo odklonený stenový úsek slúži na to, aby sa osivo,prípadne zovreté medzi paralelným stenovým úsekom a hraničnou stenou, čo najrýchlejšie opät uvoľnilo, pričom môže byť súčasne upravená istá hrúbka dopravných prvkov v smere rotácie. V opačnom prípade by nebolo možné stabilné...

Spôsob klasifikácie objektov obsiahnutých v šaržách osiva a zodpovedajúceho použitia na výrobu osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18721

Dátum: 30.06.2011

Autor: Wolff Antje

MPK: B07C 5/342

Značky: klasifikácie, spôsob, použitia, výrobu, šaržách, zodpovedajúceho, osiva, objektov, obsiahnutých

Text:

...V zákonne predpísanom skúšaní čistoty osiva obilia a cukrovej repy sa obvykle vezme definované množstvo osiva(napríklad 100 g), ručne sa roztriedi a vyčísli sa podiel prímesí, t.j. cudzích semien (buriny alebo iného osiva), hrudiek zeminy, kúskov lístkov, stoniek, stebiel, úlomkov a podobne. Ajtento spôsob je mimoriadne pracovne nákladný a pri svojichvýsledkoch vo vysokej miere závisí na spoľahlivosti nasadeného0009 Z DD 255 097 Al je...

Prepínacie zariadenie pre poľnohospodársky distribučný stroj na roznášanie osiva a/alebo hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14139

Dátum: 19.05.2011

Autor: Beier Carsten

MPK: A01C 19/04, F15B 15/28, A01C 19/00...

Značky: zariadenie, osiva, prepínacie, distribučný, hnojiva, poľnohospodársky, stroj, roznášanie

Text:

...pred úvraťou.0010 Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu je navrhnuté, že pomocou prepinacích prostriedkov, najmä prostrednictvom jedného, výhodne presne jediného ovládacieho prostriedku, umiestneného na prvom prepínacom člene,najmä prepínača, výhodne meracieho dotyku, sa môže zaznamenávať relatívny pohyb prvého prepínacieho člena vzhľadom k druhému prepínaciemu členu po zmene smeru. Zaznamenávaním relatívneho pohybu sa nemyslí ani...

Zariadenie na rozdeľovanie osiva a/alebo hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14167

Dátum: 03.02.2011

Autor: Schumacher Ferdinand

MPK: A01B 73/06

Značky: hnojiva, zariadenie, osiva, rozdeľovanie

Text:

...má podľa toho hlavný rám steleskopickou možnosťou, na ktorom sú upevnené spojovacie kĺby, najmä majúce zvislú os otáčania, kumiestňovaniu práve jedného vloženého rámubočne na hlavnom ráme. Vložené rámy majú práve na svojich protilahlých koncoch horizontálne, teda usporiadané priečne k sklopným kĺbom, kĺby bočného rámu, na ktorých sú otočne uložené bočné rámy na vložený rám,najmä na spôsob pákovej váhy, prednostne na ťažisku bočného...

Ošetrenie rastlín a osiva proti napadnutiu/pri napadnutí pôvodcom chorôb triedy Peronosporomycetes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18755

Dátum: 13.10.2010

Autor: Vogt Wolfgang

MPK: A01P 3/00, A01N 63/00

Značky: pôvodcom, ošetrenie, triedy, proti, chorôb, rastlín, peronosporomycetes, napadnutí, osiva

Text:

...autori tiež prichádzajú k záveru, že Phytophthora infestans po výdatných zrážkach a pri vysokej pôdnej vlhkosti rastú smerom hore od infikovanej hľuzy rastliny V stonke alebo sporulujú na povrchu materskej hľuzy pozri Radtke et al.0007 Boj proti vňaťovej hnilobe a hnilobe hľúz/hnedej hnilobe nie je doteraz uspokojivo vyriešená. Je to spôsobenépredovšetkým tým, že napriklad Phytophthora sp. prejavujúrezistenciu voči účinným látkam zo skupín...

Stroj na rozdeľovanie osiva a/alebo hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7665

Dátum: 16.10.2008

Autor: Friel Holger

MPK: A01C 7/00

Značky: stroj, osiva, rozdeľovanie, hnojiva

Text:

...pružina teda inými slovami preberá ďalšiu funkciu, a to zmenou geometrického usporiadania a/alebo dráhy pohybu ťažnej pružiny, ktorá sa ovláda priamo na koľajnicovom ráme na upinanie sejacich prvkov alebo prostredníctvom prídavného ovlàdacieho prostriedkuumiestneného na koľajnicovom ráme na upinanie sejacích prvkov.Prispôsobenim ťažnej pružiny tak, aby plnila funkciu tlačnej tyče, možno navyše vykonavat zdvíhanie sejacích prvkov pri...

Pneumatický vysievací stroj na vysievanie osiva a/alebo rozdeľovanie hnojiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2975

Dátum: 20.06.2006

Autori: Stüttgen Gerhard, Schumacher Ferdinand

MPK: A01C 7/08, A01C 15/00

Značky: osiva, pneumatický, vysievací, rozdeľovanie, stroj, vysievanie, hnojiva

Text:

...znížiť výšku hornej hrany zásobníka pri zachovaní rovnakej kapacity a zmenšit odstup 0 d traktora.0015 U najvšeobecnejšieho uskutočnenia pneumatickeho vysievacieho stroja podstata stroja skonštrukciou aká je uvedená vpredvýznakovej časti nároku 1 spočíva v tom, že dávkovacie zariadenie je Lisporiadane v oblasti bočnej kontúry0016 Zásobná nádoba je u uskutočnenia podľa vynálezu rozdelená na zásobník a spojovací kanál od zásobníka k...

Zariadenie na stieranie nadbytočných zŕn osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4132

Dátum: 17.03.2006

Autori: Johannaber Stefan Jan, Wiebusch Thorsten

MPK: A01C 7/00

Značky: nadbytočných, osiva, zariadenie, stieranie

Text:

...osiva g,na základe tohto tlakového rozdielu môžu ukladať na vysievacie otvory §. Pri tom môže byt vytváraný bud na vnútornej strane bubna 1 podtlak alebo na vonkajšej strane bubna pretlak, takže sa zrná osiva ukladajú na vonkajšiu stranu bubna 1 na vysievacích otvoroch g na základe vytvoreného tlakového rozdielu.Sodstupom od oblasti ukladania, teda od oblasti, vktorej je bubon 1 vedený osivom Z, je na vonkajšej strane bubna 1 usporiadané...

Zariadenie na stieranie nadbytočných zŕn osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3659

Dátum: 17.03.2006

Autor: Johannaber Stefan Jan

MPK: A01C 7/00

Značky: osiva, nadbytočných, stieranie, zariadenie

Text:

...osiva 5,na základe tohto tlakového rozdielu môžu ukladať na vysievacie otvory 5. Pri tom môže byť vytváraný buď na vnútornej strane bubna 1 podtlak alebo na vonkajšej strane bubna pretlak, takže sa zrná osiva ukladajú na vonkajšiu stranu bubna 1 na vysievacích otvoroch 5 na základe vytvoreného tlakového rozdielu.Sodstupom od oblasti ukladania, teda od oblasti, vktorej je bubon 1 vedený osivom 7, je na vonkajšej strane bubna 1 usporiadané...

N-arylhydrazónové deriváty na ochranu osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2516

Dátum: 02.12.2004

Autori: Armes Nigel, Kuhn David, Cotter Henry Van Tuyl, Olouomi-sadeghi Hassan, Hicks Carol, Von Deyn Wolfgang

MPK: A01N 37/52

Značky: ochranu, osiva, n-arylhydrazónové, deriváty

Text:

...pôdu), zanedbateľnú fytotoxicitu pri aplikácii na osivo a vhodnú pohyblivosť v záujme dosiahnutia potrebnej biologickej dostupnosti (v pôdePrekvapujúco sa teraz zistilo, že zlúčeniny vzorca I sú vhodné na ochranuZlúčeniny vzorca l možno pripraviť podľa metód prípravy opisaných alebo uvedených odkazmi v EP-A 604 798 alebo ich modiñkácii.V definícii vyššie uvedeného vzorca l majú substituenty nasledujúce významy Halogén znamená fluór, chlór,...

Nosič osiva určený na priamu aplikáciu do pôdy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3163

Dátum: 05.03.2002

Autor: Sedlák Michal

MPK: A01C 1/04

Značky: aplikáciu, priamu, určený, nosič, pôdy, osiva

Text:

...najmenej z dvoch makromolekulových látok vybratých zo skupiny I látok alebo aspoň jednej-3 makromolekulovej látky vybratej zvyššie uvedenej skupiny il látok a aspoň jednej makromolekulovej látky vybratej zo skupiny II látok.Skupinu látok I tvoria polyvinylalkohol s obsahom zbytkových acetátovýeh skupín nad 2 , hydrolyzát kopolyméru etylén-vinylacetát, polyméry a kopolymćry kyseliny akrylovej a jej derivátov, najmä esterov, acetátov, a...

Ekologický nosič osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1561

Dátum: 06.08.1997

Autor: Sedlák Michal

MPK: A01C 1/04

Značky: ekologicky, osiva, nosič

Text:

...že pozostáva z dvoch vzájomne zlepených vodorozpustných plastických fólii, pričom vnútomý priestor medzi fóliami je vyplnený rovnomemc rozmiestnenými semenami plodín.Vodorozpustná plastická fólia môže byť tvorená polyrvinylalkohom, pričom jej luúbka sa pohybuje v rozmedn od 10 do 200 m a šírka v roznedzr 5 až 50 mm.Ekologický nosič osiva podľa predmetného riešenia má lepšie mechanické a fyzikálne vlastnosti oproti papierovému nosiču osiva,...

Prostriedok na inkrustáciu osiva poľnohospodárskych kultúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1441

Dátum: 09.04.1997

Autor: Drimal Jozef

MPK: A01N 25/24

Značky: prostriedok, kultúr, osiva, inkrustáciu, poľnohospodárských

Text:

...Je vhodný na tvorbu aplikačných suspen zií s práškovými aj s tekutými formuláciami účinných látok biologických pesticídov na báze Trichoderma harzianum, Pythium oligandrum, Bacillus spp.Prostriedok na inkrustáciu osiva nepôsobí inhibične na biologickú aktivitu bioagens.Prostriedok na inkrustáciu osiva je tiež vhodný na tvorbu aplikačných suspenziĺ s práškovými aj s tekutými formuláciami účinných látok chemických pesticĺdov na báze TMTD,...

Způsob získávání osiva vojtěšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238354

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sun Paul

MPK: A01H 1/02

Značky: získavání, osiva, vojtěšky, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání osiva vojtěšky o zvýšené produktivitě se provádí křížením na základě řízeného opylení cytoplasmové samčí rostliny vojtěšky s udržovanou linií vojtěškových rostlin, za vzniku cytoplasmového samčího sterilního hybridního osiva vojtěšky. Získané hybridní osivo se sklízí selektivně a takto získané cytoplasmové samčí sterilní hybridní osivo vojtěšky se nahodile smíchá s fertilním samčím osivem, a jeho pěstováním se dospívá ke vzniku...

Zařízení k ovlivňování osiva magnetickým polem při setí

Načítavanie...

Číslo patentu: 237601

Dátum: 16.02.1987

Autori: Haš Stanislav, Křížová Lubomíra, Ruml Milan

MPK: A01C 7/16, A01C 1/00

Značky: ovlivňování, osiva, zařízení, setí, magnetickým, polem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit silnější ovlivnění osiva magnetickou úpravou v semenovodech secího stroje, přičemž se osivo dostane okamžitě do půdy. Podstatou zařízení je permanentní magnet upevněný na semenovodu, který je alespoň v této části semenovodu zhotoven z nemagnetického materiálu. Permanentní magnet je uspořádán tak, aby jeho magnetický tok procházel vnitřním prostorem semenovodu. Takto upravený semenovod je napojen na výsevní otvor...

Způsob předseťové úpravy osiva a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238653

Dátum: 15.01.1987

Autori: Staněk Zdeněk, Ruml Milan, Křížová Lubomíra

MPK: A01C 1/00

Značky: způsob, provádění, osiva, zařízení, tohoto, způsobu, úpravy, předseťové

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je stimulovat osivo za pomoci triboelektrického jevu, který vytváří stabilní vysoký účinek na stimulované osivo při minimálních nákladech na úpravu. Podstatou způsobu předosevní úpravy je to, že se osivo podrobí valivému či kluznému tření s povrchem z triboelektricky aktivní látky, popřípadě několikanásobnému jednorázovému styku s touto látkou. Podstatou zařízení k stimulaci osiva je trubice z triboelektricky aktivní látky,...

Kompozice k moření osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 232707

Dátum: 15.01.1987

Autori: Balazs Gábor, Nagy Gábor, Magyari István, Bohus Péter, Petróczi István, Veréb Lajos

MPK: A01N 25/30

Značky: osiva, kompozice, moření

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozice k moření osiva, nanášením v nesouvislých skvrnách, obsahuje mořidlo, dále 10 až 40 % hmotnosti filmotvorného, ve vodě nerozpustného polymeru, 2 až 30 % hmotnosti přídavné látky, jako je ve vodě nerozpustný polymerní ochranný koloid, anionogenní nebo neionogenní tensid, popřípadě prostředek pro zabránění pěnění a/nebo barvivo, a množství vody potřebné k dosažení 100 % hmotnosti. Kompozice podle vynálezu obsahuje jako filmotvorný, ve...

Zásobník na dávkovanie osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 231537

Dátum: 15.12.1986

Autori: Horevaj Vladimír, Németh Ján

MPK: A01C 7/02

Značky: osiva, dávkovanie, zásobník

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu vyriešenie dávkovania osiva pri maloparcelových sejačkách. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktorého podstatou je zásobník pozostávajúci z kelímkov neplnených presnou dávkou osiva. Kelímky sú uložené v niekorkých stĺpcoch a vložené do vedenia vytvoreného vodiacími tyčami po obvode zásobníka, Zásobník je opatrený plášťom s výrezom na vyberanie kelímkov.

Způsob ochrany obilnin, osiva nebo zrna

Načítavanie...

Číslo patentu: 226154

Dátum: 15.03.1986

Autor: Shejbal Enrico

Značky: obilnin, osiva, způsob, ochrany

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ochrany obilnin, osiva nebo zrna vyznačující se tím, že se uvedený materiál uskladní v zásobnících, kterými ve směru shora dolů nepřetržitě proudí dusík o relativní vlhkosti 45 až 70 %, obsahující nejvýše 2 % kyslíku a nejvýše 5 až 6 % inertních plynů, jako je oxid uhelnatý a oxid uhličitý, vztaženo na celkové množství dusíku.

Zařízení pro moření osiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 214850

Dátum: 15.10.1984

Autori: Tündik Ferenc, Gyürk István, Munteán László

Značky: moření, zařízení, osiva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro moření osiva. Vynález řeší problém vývoje mořicího za řízení zmenšených rozměrů o menší hmotnosti a s jednodušším pohonem. Podstatou vynálezu je, že mořicí komora (6) a výstupní ústrojí (33) jsou spojeny vynášecím šnekem (34), uspořádaným uvnitř mořicí komory (6) a nádrže (3) na osivo, opatřeným pláštěm (18) a prvním pohonem (27), přičemž ve vnitřním prostoru mořicí komory (6) je na hřídeli (7) vynášecího šneku (34)...