Patenty so značkou «ošetřování»

Použitie 1,2,4-benzotriazínoxidov pri ošetrovaní nádorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282178

Dátum: 04.10.2001

Autor: Brown Martin

MPK: A61K 31/53

Značky: nádorov, použitie, 1,2,4-benzotriazínoxidov, ošetřování

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa použitie 1,2,4-benzotriazínoxidov všeobecného vzorca (I) alebo ich farmakologicky prijateľných solí na prípravu liečiva zvyšujúceho cytotoxický účinok chemoterapeutického prostriedku na pevný rakovinový nádor, na terapeutické podávanie cicavcovi s takýmto nádorom polhodinu až 24 hodín pred alebo 1 hodinu až 2 hodiny po parenterálnom podaní chemoterapeutického prostriedku. Významy substituentov obsiahnutých vo všeobecnom vzorci (I) sú...

Farmaceutická kombinácia na použitie pri ošetrovaní vírusových infekcií a farmaceutický prostriedok s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 279767

Dátum: 12.01.1994

Autori: Furman Phillip Allen, Painter George Robert Iii

MPK: A61K 31/505, A61K 31/70

Značky: použitie, prostriedok, farmaceutický, obsahom, kombinácia, farmaceutická, ošetřování, vírusových, infekcii

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa synergické kombinácie nukleozidových derivátov, obsahujúce: a) 1-[2-(hydroxymetyl)-1,3-oxatiazolán-5-yl-5-fluórcytozín alebo jeho fyziologicky funkčný derivát, b) 3'-azido-3'-deoxytymidín alebo jeho fyziologicky funkčný derivát, v molárnom pomere 600 : 1 až 1 : 1 zložky a) ku zložke b) a farmaceutické prostriedky obsahujúce tieto kombinácie vhodné na ošetrovanie infekcií spôsobených retrovírusmi.

Kosmetický přípravek k ošetřování vlasů a pokožky hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262801

Dátum: 11.04.1989

Autori: Knap Jaroslav, Juchelka Jirí, Kubec František

MPK: A61K 7/06

Značky: kosmetický, pokožky, ošetřování, vlasů, přípravek, hlavy

Text:

...deklarovaného účinku vzhledem na použité látky. Všeobecné lze shrnout, že připravek toho kterého udávaného složení, je masové používún a jeho efekt je hodnocen,aniž dochází k vysvětlení mechanismu účinku. Převážná většina patennových připravků obsahuje látky, respektive účinné látky,nepůsobící rasantně, ale účinku se dosahuje tim, že přípravky jsou použĺvány (dle návodů a doporučení) dlouhodobě, nezřídka i řadu měsíců či roků. Silněji...

Zařízení ke kontinuelnímu anaerobnímu ošetřování tuhých organických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258754

Dátum: 16.09.1988

Autor: Krajina Vladimír

MPK: A01C 3/02, C02F 11/04

Značky: látek, tuhých, zařízení, anaerobnímu, kontinuelnímu, organických, ošetřování

Text:

...jež nejsou znázorněny ani blíže popsány, nebot nejsou předmětem tohoto vynálezu a lze je realizovat jakýmkoliv pro odborníka známým a běžnýmKontejner g se ihned po odběru, např. z chléva, naplní organickým odpadem jako třeba jednodenním vyvážením slamnaté mrvy známých hodnot. kterým odpovídá pro dosažení kvalitního substrátu určitý známý ubytek váhy suäiny výchozí látky.Jiné obecné odpady organických látek lze v této fázi upravit hutněním,...

Kosmetický přípravek k ošetřování vlasů a pokožky hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244387

Dátum: 01.06.1988

Autori: Trojek Radomír, Ševeík Arnošt, Novotný Stanislav

MPK: A61K 7/06

Značky: ošetřování, pokožky, kosmetický, hlavy, vlasů, přípravek

Text:

...pomocných látek používaných v kosnntickýoh připravcich. ktoré samozřejmě vycházejí z moteria fernoceutioa. je možne doáehovat oílenćho efektu, přikládenćho předeviim látkám účinným.- 3 244 337 Výše uvedené nedostatky a problémy jsou odatraněny tím,že V přípravku podle vynilezu se praouje s látkami exaktnč používanými ve farmaoii a že vyšlo z jejich dobře definovaných vlastností což umožňuje s jistotou předpokládat i výsledný efekt...

Způsob ošetřování půdy k předcházení eroze vodou a/nebo větrem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257263

Dátum: 15.04.1988

Autor: Hirsbrunner Pierre

MPK: C09K 17/00

Značky: ošetřování, větrem, půdy, vodou, eroze, předcházení, způsob

Text:

...na půdu, obsahoval hmotnostně 0.05 ažDruhou složku tvoří iniciátor, zpravidla bez jakýchkoliv přísad. K předcházení nebezpečí nadměrně koroze uživatelova zařízení a k usnadnění odměřování je kyselina nebo alkalie s vý~ hodou zředěna na vhodnou koncentraci, jakkoliv nadměrné zředění je nežádouoí, jelikož by se musely transportovat velké objemy vody. Jako hrubé pravidlo platí, že množství iniciátoru v jedné jednotce má být dostatečně pro jednu...

Separační prostředek pro preventivní ošetřování teplotně exponovaných a znečištěných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 256122

Dátum: 15.04.1988

Autori: Čálek Luboš, Krška Zdeněk

MPK: C08L 83/04

Značky: preventivní, teplotně, ošetřování, exponovaných, prostředek, ploch, separační, znečištěných

Text:

...dílů polydimetylsiloxanu, o viskozitě 500 mPa.s. při 20 OC a teplotě tuhnutí pod -60 °C40 hmotnostních dílů vodného roztoku karboxymetylcelulôzy, kde poměr vody ku karboxýmetylcelulôze je ve hmotnostníoh dílech 973 a kde karboxymetyl~ celulóza obecného vzorce C 6 H 9040 CH 2 C 00 Na má vymezen stupeň substituce minimálně 0,5 , obsah sušiny minimálně 90 a viskozitu 1 roztoku 15 až 20 mPa.s při 20 °c.Separačni prostředek se připraví tak,...

Zařízení na očišťování a ošetřování podložek pro výrobu betonového zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 256109

Dátum: 15.04.1988

Autor: Olšanský Bohumil

MPK: E04G 19/00, B28B 7/36

Značky: zboží, podložek, očišťování, výrobu, betonového, zařízení, ošetřování

Text:

...rám jepřipevněn penumatícký rozvod lg a další pneumatický válec ll, který je určen j zasouvání použité podložky gg do další části zařízení, kterou je šikmá válečková dráha s rotačnímTato dráha se rozkládá na základním rámu lg a tvoří ji dopravní válečky, řetěz, kladky,ložisková tělesa a přítlačné válečky shodné jako u předcházející vstupní válečkové dráhy. Na rám lg je dále uloženo kyvně rameno lg S napínákem lg a elektropřevodovkoo łá,...

Zariadenie na značkovanie prieletov pri leteckom ošetrování pozemkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246892

Dátum: 15.01.1988

Autor: Bulík Jozef

MPK: B64D 1/00

Značky: ošetřování, prieletov, zariadenie, pozemkov, značkovanie, leteckom

Text:

...vynálezu sa zlepší orientácia pílota pri jednotlivých prieletoch nad ošetrovaným pozemkom, zabráni sa vzniku škôd, ktoré môžu vzniknúť na poľnohospodárskych kultúrach prekrývaním pracovných záberov a v neposlednej miere dôjde i k úspore značkárov pre navádzanie lie 4 tadla na pracovný prielet ako i odstráni sa prítomnosť značkárov na ošetrovanom pozemku pri aplikácii zdraviu škodlivých látok.Príklad riešenia značkovacieho zariadenia...

Kosmetický přípravek k ošetřování vlasů a pokožky hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252927

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kubec František, Juchelka Jirí, Knap Jaroslav

MPK: A61K 7/06

Značky: pokožky, ošetřování, přípravek, kosmetický, vlasů, hlavy

Text:

...podobné jako u kyseliny sorbové. Rovněž používání kvarterních amoniových sloučenin, které jsou kationaktivnía ve spojení s anionaktívními nebo amfoterními tensidy není vhodným řešením. Při dlouhodobém používání nabývá na významu vehikulum kosmetického přípravku, kdy vhodným výběrem pomocných látek a jejich optimální kombinací lze dosahovat cíleného efektu.Výše uvedene nedostatky a problémy jsou odstraněny tím, že v pŕípravku podle...

Způsob ošetřování hlavy předlitků

Načítavanie...

Číslo patentu: 238459

Dátum: 01.10.1987

Autori: Zdeněk Zdenko, Dlouhý Miloslav, Dolejší Zdeněk, Kouřil Vratislav

MPK: B22D 11/10, B22D 27/06

Značky: předlitků, způsob, hlavy, ošetřování

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že po ukončení přítoku oceli do krystalizátoru a uzavření sekundárního chladicího okruhu se přisadí exotermický zásyp za současného snížení rychlosti tavení předlitku tažnou stolicí na hodnotu nižší než je polovina jmenovité rychlosti tažení a po průchodu předlitku se tažná rychlost opět zvýší na původní hodnotu.

Prostředek k ošetřování semenných porostů motýlokvětých pícnin

Načítavanie...

Číslo patentu: 251648

Dátum: 16.07.1987

Autori: Kůdela Václav, Veverka Karel

MPK: A01N 43/16

Značky: porostu, pícnin, prostředek, semenných, motýlokvětých, ošetřování

Text:

...řadu dallích látek. Vetupují do obdobných nebo totožných matabolických procesů.Z tohoto hladiska je mdleme posuzovat jeko jednolitou skupinu slouiící jako prekurzor vlastních biologicky aktivnich lútek odpovldnýcn za sledovaný efekt. Tomu nasvědčují i díla předloäená výsledky, naboĺ všechny zkoulené latky vykñzaly pozitivní účinek. V pokusech zkouäená latky byly aplikovaný těeně pred počátkem kvetení v dávkach uvedených v tabulkích....

Manipulační zařízení pro ošetřování kovových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240642

Dátum: 15.07.1987

Autori: Deák Gyula, Nichols Jeffrey, Leweke Willi, Zára Erzsébet, Orth Dietmar

MPK: B22D 17/22

Značky: forem, kovových, zařízení, ošetřování, manipulační

Text:

...hřídeli 31 pohyboveho neohsmismu g jej uloženo otočná rameno 53, sestłvející z nosného telesa si e svěrąeino tu. g.Vnosném tělesu ji je vytvořen podélný otvor Q, opatřený šroubem 11, čímž je vytvo~ řen svěrný spoj, kterým se zajistí upevnění otočného ramene 33 na výstupním hřídeli 11. V nosném tělesu j je uložený šnek 32, zabírající se šnekovým kolem 46. Šnekové kolo AQ je pevné spojené s přestavovacím šroubem 51, otočně uloženým v...

Prostředek k ošetřování ran a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 236470

Dátum: 16.03.1987

Autori: Vaubel Ekkehard, Fischer Herbert, Kickhöfen Botho

MPK: A61K 9/14, A61L 15/03

Značky: výroby, prostředek, způsob, ošetřování

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k ošetřování ran je vytvořen na bázi bobtnavého materiálu, který sestává ze síťovaného hydrofilního polymeru derivátu kyseliny akrylové a metakrylové, který je napuštěn gelovatelným polysacharidem a/nebo proteinem, popřípadě polypeptidem a má práškovitou formu. Sestává z 50 až 90 % hmot. polymeru a 50 až 10 % hmot. polysacharidu, proteinu nebo polypeptidu a velikost jeho částic se pohybuje mezi 0,50 až 0,05 mm. Při výrobě se použije...

Fungicidní prostředek k ošetřování rostlin nebo semen a způsob výroby účinných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 235346

Dátum: 15.01.1987

Autori: Whittle Petter John, Richardson Kenneth

MPK: A01N 43/64

Značky: výroby, způsob, fungicidní, prostředek, ošetřování, látek, rostlin, účinných, semen

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicidní prostředek k ošetřování rostlin nebo semen, vyznačující se tím, že jako účinnou látku obsahuje derivát triazolu obecného vzorce I, ve kterém R znamená fenylovou skupinu, popřípadě substituovanou jedním až třemi substituenty nezávisle na sobě vybranými ze skupiny zahrnující atomy fluoru, chloru, bromu a jodu a trifluormethylovou skupinu a n má hodnotu 0, 1 nebo 2, nebo jeho zemědělsky upotřebitelnou sůl, spolu se zemědělsky...

Prostředek k ošetřování semen

Načítavanie...

Číslo patentu: 226445

Dátum: 15.05.1986

Autori: Mcdonald Lloyd Alfred, Cannan Terrance Michael

Značky: semen, prostředek, ošetřování

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek k ošetřování semen aplikací vodné suspenze na semena rostlin pro ochranu semen a sazenic před hmyzem nebo nematody, vyznačený tím, že sestává z 15 až 50 %. hmotnostních insekticidu nebo nematocidu, 0,5 až 15 % hmotnostních emulze adhezívního lepidla na bázi kopolymeru 2-ethyl-hexylakrylátu s obsahem pevných látek 60 až 70 % hmotnostních a s viskozitou 0,5 až 4,0 Pa . s při 25 °C, 35 až 70 % hmotnostních vody a 10 až 30 % hmotnostních...

Zařízení pro posklizňové ošetřování sypkých materiálů, zvláště zemědělských

Načítavanie...

Číslo patentu: 223023

Dátum: 15.03.1986

Autori: Lonský Jiří, Dlabajová Dagmar

Značky: sypkých, zemědělských, zařízení, ošetřování, posklizňové, zvláště, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro posklizňové ošetřování sypkých materiálů, zvláště zemědělských, tvořeného svislou nádrží, do které je odspodu přiváděno plynné médium. Nádrž zahrnuje vlastní sušicí komoru a pod ní umístěnou přepouštěcí komoru, které jsou od sebe oddělovány propadovým dnem prostupným pro plynné médium. Pod zmíněnou přepouštěcí komorou je vytvořena chladicí komora a nad sušicí komorou je umístěna násypná skříň, skládající se z horní...

Přísada do dělicích a mazacích prostředků k ošetřování kovových forem při tvarování materiálu za tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 221426

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bělík Vladimír, Havelka Otakar, Vácha Jaroslav, Láník Igor, Zlesák Ivan

Značky: prísada, forem, kovových, tepla, prostředků, dělicích, tvarování, materiálů, mazacích, ošetřování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přísady do dělicích a mazacích prostředků k ošetřování kovových forem při tvarování materiálu za tepla, například při tlakovém lití kovů, zápustkovém kování nebo tvarování skla, tvořených směsmi minerálních olejů, živočišných tuků a pevných alifatických alkánových sloučenin uhlovodíků vyšších členů homologické řady C17H36 až C30H62, případně emulzí těchto směsí ve vodě. Podstatou vynálezu je, že je tvořena 1 až 20 % hmotnostními...

Zařízení pro velkoplošné obdělávání nebo ošetřování zemědělských ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 221420

Dátum: 15.02.1986

Autori: Dvořák Jiří, Pišan Oldřich

Značky: ošetřování, zemědělských, obdělávání, velkoplošné, ploch, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro velkoplošné obdělávaní nebo ošetřování zemědělských ploch. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v příhradovém rámu mostového nosiče pracovního nářadí je upravena alespoň jedna dutina, jejíž obal tvořený pružným vakem, doléhajícím na příhradový rám, je vyplněn plynem lehčím vzduchu, přičemž mostový nosič je svými pojezdovými koly uložen na dráze, upravené na stojinách, které jsou prostřednictvím pouzder ukotveny do...

Způsob přípravy kosmetických přípravků na ošetřování vlasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220304

Dátum: 15.11.1985

Autori: Futterer Eberhard, Lohaus Gerhard, Dittmar Walter

Značky: vlasů, způsob, kosmetických, přípravků, ošetřování, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy kosmetických přípravků na ošetřování vlasů, vyznačující se tím, že se jako účinná látka použije 1-hydroxy-2-pyridon obecného vzorce I kde znamená R1 atom vodíku, skupinu alkylovou s 1 až 17 atomy uhlíku, alkenylovou s 2 až 17 atomy uhlíku, cykloalkylovou s 5 až 8 atomy uhlíku, bicykloalkylovou se 7 až 9 atomy uhlíku, cykloalkylalkylovou s alkylovým podílem s 1 až 4 atomy uhlíku, přičemž cykloalkylové skupiny mohou být...

Zařízení na ošetřování kovových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219046

Dátum: 15.06.1985

Autori: Kostura Michal, Štim Juraj

Značky: forem, ošetřování, zařízení, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku půdorysně úsporného zařízení na ošetřování kovových forem při tlakovém lití kovů. Zařízení podle vynálezu je tvořeno základní deskou, na níž je otočně uloženo nosné rameno a vyrovnávací rameno, jež spolu s držákem, otočně uchyceným k opačnému konci ramen, tvoří paralelogram. K držáku je připevněna vertikální jednotka, která obsahuje výsuvný ošetřovací blok opatřený tryskami. Nosné rameno je spřaženo s výsuvným ústrojím.

Zařízení na ošetřování kovových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 218540

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kostura Michal, Šmiga Slavomír

Značky: forem, zařízení, kovových, ošetřování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu je tvořeno vertikálně výsuvným blokem trysek, které jsou součástí vertikální pohybové jednotky. Vertikální pohybová jednotka je pomocí vodicích tyčí spojena se svislým hřídelem. Svislý hřídel je otočně uložen v nosném tělese, které je spojeno se základní deskou. Základní deska je upevněna k tlakovému licímu stroji. Svislý hřídel je spřažen s hydraulickým válcem, který zajišťuje jeho otáčení, a tím i natáčení vertikální...

Zařízení na ošetřování trávníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 215116

Dátum: 15.10.1984

Autori: Saarbrücken Schlosser Günther, Klever Manfred

Značky: trávníků, zařízení, ošetřování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení na ošetřování trávníků, spojené s ústrojím na odstraňování posečené trávy, které sestává z válcovité skříně, opatřené šnekem a násypkou, do níž ústí přiváděcí potrubí posečené trávy, přičemž pod válcovou skříní je uložen otáčivý talíř pro rozmetání trávy a šťávy. V zadní části válcovité skříně je vytvořen volný prostor pro lisovanou posečenou trávu, pod nímž je upraveno uzavíratelné potrubí pro odvádění šťávy. Za...

Ochranný tepelně izolační prostředek pro ošetřování kokil pro odlévání hliníkových slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 216749

Dátum: 01.10.1984

Autori: Havelka Otakar, Láník Igor

Značky: tepelně, hliníkových, prostředek, izolační, kokil, ošetřování, ochranný, odlévání, slitin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného tepelně izolačního prostředku pro ošetřování kokokil pro odlévání hliníkových slitin, zejména nízkým tlakem nebo gravitačním litím, složeného z plaveného kaolinu, mastku, kysličníku titaničitého a vody. Podstatou vynálezu je, že sestává z 10 až 35 hmotnostních dílů plaveného kaolinu, 15 až 34 hmotnostních dílů mastku, 4 až 25 hmotnostních dílů kysličníku titaničitého a 27 až 50 hmotnostních dílů vody, přičemž všechny...

Mazací a dělicí prostředek na ošetřování plnicích komor a pístů tlakových licích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216747

Dátum: 01.10.1984

Autori: Láník Igor, Havelka Otakar, Pirochta Dušan

Značky: strojů, tlakových, plnicích, dělicí, prostředek, ošetřování, licích, pístů, komor, mazací

Zhrnutie / Anotácia:

Mazací a dělicí prostředek na ošetření plnících komor a pístů tlakových licích strojů, zejména pro odlévání hliníkových slitin, obsahující 8 až 80 hmotostních dílů extrakčního oleje získaného odasfaltováním a odperafinováním těžkých olejů zbylých po vakuové destilaci ropy o kinematické viskozitě 37 až 53 mm2.s-1 při 100 °C, bodu vzplanutí v otevřeném kelímku minimálně 285 °C, 8 až 85 hmotnostních dílů směsi lehkých a středních minerálních olejů...

Zařízení k ošetřování a/nebo zavlažování uzavřených skleníků, zejména fóliových skleníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214781

Dátum: 15.09.1984

Autori: Szepessy István, Kecskés Hajnalka, Tündik Ferenc, Csizmazia Zoltán

Značky: skleníků, uzavřených, zavlažování, zařízení, ošetřování, fóliových, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ošetřování a/nebo zavlažování uzavřených skleníků, zejména fóliových skleníků, kapalnými látkami, obsahující závlahový rám, kolmý k podélnému směru skleníku a vedený podél skleníku, poháněcí ústrojí pro pohyb závlahového rámu, dále ústrojí k vedení závlahového rámu v podélném směru skleníku, přičemž k závlahovému rámu je připojen trubkový had, jehož konec vyčnívá ze skleníku a je připojen k čerpací mu ústrojí, vyznačené tím, že na...

Prostředek pro ošetřování nemocných rostlin a způsob přípravy účinné složky tohoto prostředku

Načítavanie...

Číslo patentu: 214749

Dátum: 15.09.1984

Autori: Tanida Seiichi, Asai Mitsuko, Higashide Eiji

Značky: nemocných, rostlin, účinné, prostředků, přípravy, způsob, ošetřování, tohoto, prostředek, složky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku s antimikrobiální, antiprotozoální a antifungální účinností, vhodného pro ošetřování nemocných rostlin a způsobu přípravy účinné složky tohoto prostředku. Podle uvedeného vynálezu bylo shromážděno mnoho vzorků půd i jiných vzorků, přičemž byly zkoumány a vytříděny mikroorganizmy izolované ze zmíněných vzorků. Při těchto pokusech bylo zjištěno, že některé ze zkoumaných mikroorganismů jsou schopné produkovat nové...