Patenty so značkou «orientovaných»

Spôsob výroby zrnovo orientovaných elektrotechnických ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 287440

Dátum: 02.09.2010

Autori: Stoyka Volodymyr, Kováč František

MPK: C21D 8/12

Značky: elektrotechnických, zrnovo, spôsob, výroby, orientovaných, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Postup je zameraný na finálne rekryštalizačné žíhanie zrnovo orientovaných elektrotechnických ocelí. Rekryštalizačné žíhanie pozostáva z krátkodobej etapy kontinuálneho žíhania zameraného na vypestovanie finálnej hrubozrnnej mikroštruktúry s Gossovou prednostnou kryštalografickou orientáciou po celej hrúbke plechu. Druhá etapa rekryštalizačného žíhania prebieha v podmienkach poklopového žíhania zameraného na rozpustenie a rafináciu systému...

Zariadenie na nútené aretovanie dvoch prvkov orientovaných kolmo voči sebe

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16948

Dátum: 02.07.2010

Autor: Briosi Antonello

MPK: F16B 12/40, A47B 47/02

Značky: aretovanie, dvoch, zariadenie, kolmo, voči, orientovaných, prvkov, nútené

Text:

...aretačné zariadenie podľa tohto vynálezu dalej obsahuje tvarované kovové puzdro 32, ktoré, začínajúc z jedneho konca, dosadá na závitovú stopku skrutky 30 protiľahlý koniec puzdra 32 je určený na pripevnenie na nákružok 28. Rovnaké puzdro 32 je navyše vybavené pozdĺžne pokračujúcou štrbinou 34, ako aj dvomi odsadenými prstencovými depresiami 36. Štrbina 34 umožňuje, aby sa puzdro 32 mierne otvorilo počas núteného aretovania rúrkových prvkov...

Spôsob výroby orientovaných pásových ocelí na elektrotechnické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 286281

Dátum: 02.06.2008

Autori: Cicale' Stefano, Fortunati Stefano, Rocchi Claudia, Abbruzzese Giuseppe

MPK: C21D 8/12

Značky: výroby, spôsob, oceli, elektrotechnické, pásových, účely, orientovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Pri výrobe pásových ocelí na elektrotechnické účely sa pred valcovaním za tepla uskutočňuje špeciálne predhrievanie plochých predvalkov tak, aby plochý predvalok dosiahol svoju maximálnu teplotu v peci v dostatočnom predstihu pred vyberaním z pece. V priebehu zahrievania a pri najvyšších teplotách termálneho cyklu sa rozpúšťajú častice druhej fázy a segregované prvky sú distribuované do kovovej matrice, zatiaľ čo v priebehu ochladzovania a pri...

Spôsob výroby vysoko orientovaných polyolefínových pásov, z nich vyrobenej textilnej a plošnej štruktúry a ich použitie v ochranných telesách na ochranu proti balistickým projektilom a podobným

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8194

Dátum: 11.04.2008

Autori: Fischer Andreas, Ward Ian Mcmillan, Backer Jan Adolph Dam, Brüning Hans-joachim, Bonner Mark James

MPK: F41H 5/04, B29C 55/06, D01D 5/42...

Značky: podobným, telesách, proti, vysoko, použitie, orientovaných, vyrobenej, ochranných, projektilom, textilnej, pásov, struktury, výroby, polyolefínových, plošnej, spôsob, ochranu, balistickým

Text:

...procesu a procesu dĺženia okrem iného sa uvádza tiež použitie vykurovacej rúrky za zvlákňovacou tryskou. Za touto vykurovacou rúrkou sa však0009 Vtomto dokumente chýbajú údaje o pásoch alebo pásikoch a nie sú tiež uvedené údaje o prípadnom požití opisaných vláknach, ñlamentoch alebo nitiach na výrobu predmetov, určených na ochranu proti projektilom.0010 V EP 0 733 460 A 2 sa opisuje spôsob njroby vysoko pevných nití, pri ktorom sa fólia...

Pomůcka k určování orientovaných adhezních charakteristik

Načítavanie...

Číslo patentu: 258399

Dátum: 16.08.1988

Autori: Čáp Jaroslav, Polách Oldřich, Fitz Pavel

MPK: G01N 19/06

Značky: určování, orientovaných, adhezních, charakteristik, pomůcka

Text:

...tvaru, na které je nanesena pravoúhlá souřadnicová sit 3. Dale je podložka l opatřena otočným pravítkem Q a rwjúovázacím čepem 1, kterým je pravítko otočně upevněno k podložce 1 V levém dolním rohu souřadnicové sítě g, to je v jejím počátku.Postup při určovaní orientovaných adhéznich charakteristík je následujícíNa podložku ł se položí papír É se zaznamenanou základní skluzovou adhezní charakteristikou Q. výhodné je použít na záznam...

Způsob výroby orientovaných transformátorových pasů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245901

Dátum: 01.07.1988

Autori: Günther Waldemar, Köbcke Hartmut

MPK: B21B 1/22, B21B 3/00

Značky: orientovaných, pásu, výroby, způsob, transformátorových

Text:

...jedné. pracovní otáčky válcovací tratě technologickým svarem neušleohtilý materiál o stejné tlouštce a šířce jako ocelový pás, načež se ocelový pás podrobí válcování za studena v jednom nebo několika stupníchfndêí se neválcované části neušlechtilého materiálu mechanicky odstraní.Yýhodou způsobu výrobydlejvynálezu je, že zavedení začátku i konce ocelového pasu do štěrbiny-navíječky i navinutí prvních závitů je provedeno právě u...

Způsob přípravy krystalograficky orientovaných krystalů na bázi halogenidu olovnatého

Načítavanie...

Číslo patentu: 255070

Dátum: 15.02.1988

Autori: Gilar Oldřich, Pavlíček Zdeněk, Tříska Aleš, Barta Čestmír

MPK: C30B 29/12

Značky: přípravy, způsob, orientovaných, olovnatého, bázi, halogenidů, krystalů, krystalograficky

Text:

...připraven krystalizacĺ z taveniny nasyceně chlorem, přičemž tavenina vykazovala čistotu 7 N a byla stechiometricky dokonale čistá, tj. obsah olova a chloru odpovídal přesně poměru 12. Krystalizace byla vedena V zatavené, vertikálně uložené křeměnné ampuli o průměru 35 mm, délce 150 mm V ovzduší chloru,jehož tlak čínil při 20 OC 133 Pa. Tavenina Vyplňovala prostor ampule z jedné poloviny,její eměrové tuhnutí od jednoho konce ke druhému bylo...

Způsob výroby orientovaných transformátorových pásů z oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 236207

Dátum: 01.02.1988

Autori: Demeter Arpád, Szlauer Jiří, Uličný Štefan, Berghauer Zoltán, Stračár Slavomír, Janok Jan

MPK: C21D 8/12, C21D 9/52

Značky: pásu, způsob, orientovaných, výroby, transformátorových, oceli

Zhrnutie / Anotácia:

Ocel s hmotnostním obsahem 2,0 až 4,0 % křemíku, 0,02 až 0,06 % uhlíku, 0,02 až 0,20 % manganu, 0,004 až 0,012 % dusíku, 0,003 až 0,030 % síry, stop až 0,050 % hliníku, zbytek železo a nečistoty, je vyválcovaná z bram za tepla na pás tloušťky 1,0 až 3,0 mm, potom válcována za studena na konečnou tloušťku 0,2 až 0,4 mm a podrobena žíhání. Podstata vynálezu spočívá v tom, že bramy z oceli, ve které je poměr obsahu hliníku k obsahu dusíku 0,3 až...

Zařízení k obrábění krystalograficky orientovaných desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 254137

Dátum: 15.01.1988

Autori: Moržanov Leonid, Fomkin Valerij, Losev Alexandr, Šurygin Andrej, Pantěljuškin Jurij

MPK: B24B 7/22

Značky: zařízení, desek, krystalograficky, orientovaných, obrábění

Text:

...naxyyúuoro cwoňnxa 9 paôoueñčekuuu 5. Benuquua yrna MeHaeTcanpH nepeuemennn Knnna 10 (muŕ. 4) ana TOM 11, ycranonnenumu Ha mapnxononmnnnnxax 12. Kuna coenneu c puqarom 13(®nr 3) onpenenamrcn nenuuuua hoaopową BaKyyMHorocTQnnKa 9 c TOQHOCTBW no 3/10 rpanyca. Ho mxane nnM 6 a 16 onpeenxeTcanenHunHa yrnoa nosopowa paso ueü cexunn 5 noxpyr ropusonrannnoň ocn wopcuoHa 5 cexyunax, a no nnaeňxą17 - a Mnnywax. Ha mur. 5 Hsoöpameua perynupyemaa...

Způsob výroby orientovaných transformátorových plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252183

Dátum: 13.08.1987

Autori: Žídek Artur, Čech Drahomír, Pácl Petr

MPK: C21D 8/12

Značky: orientovaných, výroby, způsob, transformátorových, plechů

Text:

...po dobu 20 až 40 hod a poté se svitky ochlazují na teplotu okolí, přičemž po celou dobu nohřevu až do teploty 1 150 až 1 200stupňů Celsia a po dobu ochlazování je do pece vháněna sušená vodíko-dusíková atmosféra s roisným bodem -30 až -80 °C, zaÍĺIIlCíi po dobu výdrže na teplotě 1150 až 1 200 C je do pece vháněna sušená vodíková atmosféra s rosným bodem ~ 30 až ~ 80 stupňů Celsia, přičemž atmosféra při ochlazování je prosto nerozštěpeného...

Způsob výroby orientovaných transformátorových plechů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252182

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pácl Petr, Křivon Otto, Čech Drahomír

MPK: C21D 8/12

Značky: transformátorových, způsob, orientovaných, plechů, výroby

Text:

...až 1 200 C v suchém vodíku, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že mezižíhání po prvém stupni válcování za studena se provede v atmosféře vlhkého vodíku nebo směsi vodíku a dusiku s rosným bodem 10 až 60 °C až do oduhličení pásu nejméně na 0,02 hmotnostních uhlíku, načež se pás ve druhém stupni válcování za studena válcuje s celkovou redukcí 80 až 80 a při konečném vysokoteplotním žihání se ohřev z teploty 800 na teplotu 850 °C...

Oboustranně průchodný upínač polohově orientovaných statorových svazků plechů elektrických strojů točivých

Načítavanie...

Číslo patentu: 237945

Dátum: 15.03.1987

Autori: Jeništa Václav, Karásek Richard

MPK: H02K 15/02

Značky: oboustranné, orientovaných, průchodný, strojů, upínač, polohové, točivých, plechů, statorových, svazků, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboustranně průchodného upínače polohově orientovaných statorových svazků plechů elektrických strojů točivých s krokovým i volným natáčením, zejména vůči nástrojům navíjecích nebo tvářecích strojů, sestávající z dutého rotoru, opatřeného dorazy úhlového nastavení, z narážkového bubnu, snímače postavení narážek a ozubeného věnce s pohonem, přičemž rotor je otáčivě uložen na vodicích kladkách v tělese statoru upínače. Účelem...

Zapojenie synchrónneho adaptora pre počítačové systémy so spoločnou zbernicou a synchrónnou komunikáciou v procedúrach bytovo orientovaných označovaného písmenom B

Načítavanie...

Číslo patentu: 231520

Dátum: 15.12.1986

Autori: Schwartz Ladislav, Hlušek Ján

MPK: G06F 3/00

Značky: orientovaných, bytovo, zapojenie, označovaného, synchrónneho, synchrónnou, zbernicou, počítačové, adaptora, spoločnou, procedúrach, písmenom, systémy, komunikáciou

Zhrnutie / Anotácia:

Synchrónny adaptor označovaný písmenom B je určený na pripojenie počítačových systémov so spoločnou zbernicou k počítačovým systémom používajúcim bytovo orientované procedúry prenosu dát ako i na vzájomné prepojenie počítačových systémov so spoločnou zbernicou. Zapojenie synchrónneho adaptora - B zabezpečuje vysielanie i príjem synchrónnej informácie ako i výpočet zabezpečovacej postupnosti.

Způsob výroby orientovaných transformátorových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223215

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bolek Pavel, Šafl Pavel, Pácl Petr, Myšinský Arnošt

Značky: pásu, způsob, výroby, orientovaných, transformátorových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu konečného tepelného zpracování za studena válcovaných ocelových pásů z křemíkové oceli v poklopových pecích s ochrannou atmosférou. Výchozí ocel obsahuje kromě železa a nečistot 2,0 až 4,0 % křemíku, 0,02 až 0,20 % manganu, 0,02 až 0,08 % uhlíku, 0,002 až 0,015 % síry, selenu nebo telluru a méně než 0,010 v kyselinách rozpustného hliníku. Výhodou postupu podle vynálezu je zkrácení doby ohřevu svitků a současně dosažení...

Spôsob zníženia strát vo zväzku orientovaných transformátorových FeSi plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 222613

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sláma Jozef, Prejsa Mikuláš

Značky: zníženia, plechov, spôsob, transformátorových, strát, zväzku, orientovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru prenosu elektrickej energie. Rieši zníženie strát v magnetických obvodoch transformátorov. V podstate transformátorové plechy s nulovým uhlom valcovania sa poskladajú tak, že pri skríženom poskladaní sa dvojica plechov dotýka súhlasnými stranami alebo pri rovnobežnom poskladaní sa plechy dotýkajú navzájom opačnými stranami. Vynález možno využiť aj v prístrojovej a meracej technike.

Způsob výroby orientovaných transformátorových pásů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220457

Dátum: 15.11.1985

Autori: Horký Pavel, Myšinský Arnošt, Šafl Pavel, Bolek Pavel, Pácl Petr

Značky: výroby, transformátorových, pásu, způsob, orientovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konečného tepelného zpracování za studena válcovaných ocelových pásů z křemíkové oceli v poklopových pecích s ochrannou atmosférou. Výchozí ocel kromě železa a nečistot obsahuje 2,0 až 4,0 % křemíku, 0,02 až 0,20 % manganu, 0,02 až 0,08 % uhlíku, 0,002 až 0,100 % síry, selenu nebo telluru a méně než 0,015 % v kyselinách rozpustného hliníku. Výhodou postupu podle vynálezu je použití levnější atmosféry, než dosud používaného...

Způsob výroby orientovaných ocelových plechů pro elektrotechnické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 219903

Dátum: 15.09.1985

Autori: Marini Paolo, Vantini Nereo

Značky: výroby, elektrotechnické, orientovaných, plechů, oceľových, způsob, účely

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby orientovaných ocelových plechů pro elektrotechnické účely, při kterém se plech pokrývá žíhacím separátorem pro úplné vyčištění oceli od škodlivých složek, který při následném žíhání vytváří souvislou a přilnavou skleněnou vrstvu se shodnou a konstantní tloušťkou na obou stranách ocelového plechu. Vynález spočívá v tom, že nanášení žíhacího separátoru na plech se provádí v suspenzi žíhacího separátoru v supenzním činidle, které...

Nůžky pro ruční přestříhávání svisle orientovaných předmětů, například drátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218327

Dátum: 15.02.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: nůžky, drátu, orientovaných, například, ruční, předmětů, přestříhávání, svisle

Zhrnutie / Anotácia:

Nůžky pro přestříhávání svisle orientovaných objektů, např. svisle napjatých ocelových drátů nebo pletiva, řeší problém zmenšení únavy rukou pracovníka provádějícího stříhání, která jinak vzniká při dlouhodobém držení nůžek v pracovní poloze před tělem pracovníka. Mohou být používány v nejrůznějších oborech, např. ve stavebnictví, a zejména účelné může být využití v zemědělství při sklizni chmelu. Vynález spočívá v tom, že rameno nůžek nebo...

Způsob a zařízení pro zakládání rovnoběžně orientovaných útkových nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 225419

Dátum: 01.10.1984

Autori: Faulhaber Ervín, Stoupal Petr

Značky: způsob, orientovaných, nití, zařízení, útkových, rovnoběžně, zakládání

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zakládání rovnoběžně orientovaných útkových nití ve směru šíře plošné textilie, zejména osnovní pleteniny nebo propletu, při kterém se útkové nitě pomocí zakládacích jednotek omotávají kolem dvou řad vysouvatelných uchycovacích elementů, uložených proti sobě na dvou rovnoběžných dopravnících, pohybujících se ve stejném smyslu v jedné rovině, přičemž útkové nitě se omotávají okolo uchycovacích elementů v rovině rovnoběžné s rovinou obou...