Patenty so značkou «orientovaný»

Biaxiálne orientovaný polyesterový film a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10249

Dátum: 17.12.2008

Autori: Reddy Krishna, Mohanty Bidhan Krushna

MPK: C08G 63/00

Značky: orientovaný, spôsob, biaxiálne, přípravy, polyesterový

Text:

...straty produkcie a ktoré súschopne na chod na vysokorýchlostných strojoch.0007 WO 2006001659 opisuje biaxiálne orientovaný polyesterový film s ohybnosťou 70 stupňov alebo menej, pričom ohybnosť sa dosahuje ohybom filmu v polovici použitím. teplotného qradientu pri podmienkach tlaku 0,2 MPa, 1 sek a teplote okolia a po 30 minútach a výpočtom stupňa ohnutej časti.0008 EP 1582967 opisuje transparentný, elektricky vodivý biaxiálne orientovaný...

Pohonná jednotka dopravníku pro orientovaný přesun

Načítavanie...

Číslo patentu: 265404

Dátum: 13.10.1989

Autor: Šilhán Zbyněk

MPK: B65G 25/04

Značky: jednotka, pohonná, orientovaný, dopravníku, přesun

Text:

...poloze, na obr. lb podélný řez pohonné jednotky v horní pracovní poloze,na obr. Za je znázorněn příčný řez pohonné jednotky ve spodní poloze v řezu A-A a na obr. Zb je znázorněn příěný řez pohonné jednotky V horní pracovní poloze v řezu B-B.Pohonná jednotka dopravníku sestává z pohyblivého nosníku l, táhla g profílového tvaru,na němž jsou pomocí čepů Q neležíoích na společné ose střídavě upevněna ložiska A posuvu a ložiska § zdvihu,...

Dvojpolohová pohonná jednotka dopravníku pro orientovaný přesun

Načítavanie...

Číslo patentu: 263940

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šilhán Ctibor, Šilhán Zbyněk

MPK: B65G 25/04

Značky: jednotka, orientovaný, dopravníku, dvojpolohová, přesun, pohonná

Text:

...příčný řez dvojpolohové pohonné jednotky v dolní poloze, na obr. 5 je .příčný řez dv-ojpolohové pohonné jednotky v pracovní poloze první manipulační úrovně a na obr. 6 je příčný řez dvojpolohové pohonné jednotky v pracovní poloze druhé manilpulalční úrovně.Dvoupolohová pohonná jednotka dopravníku je tvořena pohyblivým nosníkem 1,prvním táhlem 2 profilového tvaru, na němž jsou pomocí prvních čepü 3 upevněna ložiska 4 přesunu a ložiska 5...